Baş səhifə    » Qasım Qasımzadə    »   

Qasım Qasımzadə

  

Qasım Qasımzadə - (1923-1993)

Qasımzadə Qasım Xansuvar oğlu - tənqidçi, ədəbiyyatşünas
ADU-nun filologiya fakültəsini bitirib. Ədəbi yaradıcılıga gənc yaşlarından başlayıb. Dövri mətbuatda şeirləri, ədəbi-tənqidi və publisist məqalələri ilə müntəzəm çıxış edib.

Əsərləri

• Bizim kənd. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1951, 56 səh.
• Bizim şəhər. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1953, 40 səh.
• Bizim dağlar. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955, 74 səh.
• Nikolay Ostrovski. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955, 72 səh.
• Azərbaycan ədəbiyyatında xalqlar dostluğu. Bakı: Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1956, 268 səh.
• Ürək döyüntüləri. Bakı: Azərnəşr, 1959, 156 səh.
• Son görüş. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960, 86 səh.
• Süleyman Rəhimov. Bakı: Azərnəşr, 1960, 119 səh.
• Kiçik dayə. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962, 16 səh.
• Nəğməli ürəklər. Bakı: Azərnəşr, 1963, 68 səh.
• Bənövşə yarpağı. Bakı: Azərnəşr, 1964, 286 səh.
• İsmət. Bakı: Azərnəşr, 1966, 160 səh.
• Aşıq gördüyünü çağırır. Bakı: Gənclik, 1969, 300 səh.
• Getdim, gördüm, düşündüm, B., 1971, 100 səh., 10.000 nüs.
• İnsan min il yaşardı. Bakı: Azərnəşr, 1973, 366 səh.
• Keçmə namərd körpüsündən. Bakı: Gənclik, 1975, 182 səh.
• Dağlar buraxmır məni. Bakı: Yazıçı, 1978, 402 səh.
• Daşdan keçən söz. Bakı: Gənclik, 1981, 206 səh.
• Ədəbiyyatda millilik və beynəlmiləllik, B., Elm, 1982, 274 səh., 1.700 nüs.
• Səndən ayrılalı. Bakı: Yazıçı, 1985, 299 səh.
• Şəfa çantası (şeirlər). Bakı: Gənclik, 1986, 13 səh.
• Seçilmiş əsərləri. Bakı: Azərnəşr, 1988, 336 səh.
• Ədəbiyyatımız və mənəviyyatımız. Bakı: Yazıçı, 1988, 405 səh. Oxunub: 609165