Baş səhifə    » Abbasqulu ağa Bakıxanov    »   

Abbasqulu ağa Bakıxanov

  

Abbasqulu ağa Bakıxanov (1794-1847) - tarixçi, şair, maarifçi.

Abbasqulu ağa Bakıxanovun atası II Mirzə Məhəmməd xan Bakı xanları nəslindəndir, anası Sofiya xanım isə müsəlmanlığı qəbul etmiş gürcü qızı olmuşdur. 1819-cu ildə Bakıxanov general Yermolovun dəvəti ilə Tiflisə gəlib Qafqaz Baş Hərbi İdarəsində şərq dilləri tərcüməçisi vəzifəsinə qəbul olunmuş və 26 il bu vəzifədə çalışmışdır. Abbasqulu ağa Bakıxanov Məkkədən Mədinəyə gedərkən Vadiyi-Fatimə adlanan yerdə vəba xəstəliyinə tutulub vəfat etmiş və həmin yerdə dəfn olunmuşdur.

Əsərləri

• Qanuni-Qüdsi
• Əsrarül-Mələkut
• Təhzibül-Əxlaq
• Eynul-Mizan
• Gülüstani-İrəm Oxunub: 635754