Baş səhifə    » Cabir Novruz    »   

Cabir Novruz

  

Cabir Novruz (1933-2002) - xalq şairi, əməkdar incəsənət xadimi.

Müasir Azərbaycan poeziyasının ən parlaq simalarından hesab olunur. Romantik üslub yaradıcılığının aparıcı istiqamətlərindən olmuşdur. Onun ictimai fəaliyyəti də çoxşaxəlidir. Həyatının bütün mərhələlərində ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslərin fəal iştirakçısı olmuş və baş verən taleyüklü hadisələrə öz ziyalı mövqeyini nümayiş etdirmişdir. Şairin əsərləri dünyanın müxtəlif xalqlarının dillərinə tərcümə edilmişdir. Onun bədii tərcümələri sayəsində isə Azərbaycan oxucusu dünya poeziyasının bir sıra qiymətli nümunələri ilə tanış olmuşdur.Oxunub: 276488