Baş səhifə    » Mirzə Şəfi Vazeh    »   

Mirzə Şəfi Vazeh

  

Mirzə Şəfi Vazeh (1794 - 1852) - şair, xalq arasında "Gəncəli müdrik" kimi tanınmışdır.

M.Ş.Vazeh alman alimi Fridrix Bodenştedt tərəfindən çap olunan “Mirzə Şəfinin nəğmələri” adlı kitabdan sonra Avropada böyük şöhrət qazanmışdır. Kitab fransız, ingilis, İsveç, holland, Danimarka, ispan, portuqal, rus, çex, macar, yəhudi dillərində də nəşr olunnuşdur. “Nəğmələr”dən bir neçəsi hətta qədim yəhudi dilinə də tərcümə edirlmişdir. Yalnız Almaniyada həmin kitab 1922-ci ilə qədər 169 dəfə çap edilmişdir. Məşhur şair haqqında hətta "Die lideq des Miqza Sshaffu" adlı operetta yazımışdır ki, onun da premyerası 1887-ci ildə olmuşdur.

Əsərləri

• Nəğmələr: /Аlmаn dilindən tərc.: Аslаn Аslаnоv/
• Hikmətlər, nəsihətlər
• Hikmətli sözlər, və ya zəmanədən şikayət Oxunub: 246050