Baş səhifə    » Şah İsmayıl Xətai    »   

Şah İsmayıl Xətai

  

Şah İsmayıl Xətai (1487 -1524)- şair, dövlət xadimi, Səfəvilər dövlətinin banisi


Şah İsmayıl Xətai az yaşamasına, vaxtının çoxunu dövlət işlərinə sərf etməsinə baxmayaraq zəngin və çoxcəhətli bir irs yaratmışdır. Şairin sufi olması onun poeziyasına da güclü təsir göstərmiş, ona daha cəsarətli humanist ruh vermişdir. Xətainin çoxcəhətli poeziyasında epik əsərlər də mühüm yer tutur.
Xətai ədəbi irsinin mühüm bir hissəsini heca vəznində xalq şeri formalarında yazılmış əsərlər təşkil edir. Heca vəznli şeriin tarixi Xətai ilə başlayır. Onun həyat nə mübarizəsi ilə bağlı məşhur “Şah İsmayıl” dastanı yaranmışdır.

Əsərləri:

• Nəsihətnamə
• Dəhnamə
Oxunub: 381816