Ana Sayfa    » Şah İsmail Hatayi    »   

Şah İsmail Hatayi

  

Şah İsmail Hatayi (1487 -1524) - şair, devlet adamı, Azerbaycan Safeviler devletinin kurucusu

align=
Şah İsmail Hatayi az ömür yaşamasına, vaktinin çoğunu savaşlara ve devlet işlerine ayırmasına rağmen zengin ve çeçitli  bir  edebi miras yaratmıştır. Şairin sufi olması şiirlerine (poeziyasına) de güçlü etki göstermiş, ona daha cesaretli insancıl ruh vermiştir. Hatayinin çeşitli şiirleri içerisinde epik eserler de önemli yer tutmaktadır. Hatayi edebi mirasının önemli bir bölümünü hece vazninde halk şiiri biçimlerinde yazılmış eserler oluşturuyor. Hece vaznli şiriinin tarihi Hatayi ile başlar. Onun hayatı ve mücadelesi ile ilgili ünlü Şah İsmail destanı oluşmuştur.

Eserleri:
  • Nasihetname
  • Dehname Oxunub: 95989