Baş səhifə    » Xəqani Şirvani    »   

Xəqani Şirvani

  


Xəqani Şirvani (1126-1199) - şair-filosof, nasir. 

Xəqani Şirvani klassik Şərq poeziyasının bütün janrlarında yüksək sənətkarlıq nümunələri yaratmışdır. Əsərləri Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə yayılaraq müasirlərinin diqqətini cəlb etmişdir. 
Xaqaninin zəngin ədəbi irsi 17 min beytlik lirik şerlər divani, "Töhfətul-İraqeyn" poemasından, bədii nəsrin maraqlı nümunələri olan 60 məktubdan ibarətdir daxildir.  Oxunub: 294510Azərbaycan Televiziyaları
İnternet Radio