Ana Sayfa    » Hakani Şirvani    »   

Hakani Şirvani

  

Hakani  Şirvani  (1126-1199) - şair-filozof, yazar.

Hakani Şirvani klasik Doğu şiirinin tüm şekillerinde yüksek örnekler yaratmıştır. Eserleri Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yayılarak çağdaşlarının dikkatini çekmiştir.
Hakaninin zengin edebi mirası 17 bin beytlik lirik şiirler divani, Töhfetül-İrageyn manzum hikayesinden, bedii nesrin ilginç örnekleri olan 60 mektuptan oluşyor. Oxunub: 74227