Baş səhifə    » Məmməd Səid Ordubadi    »   

Məmməd Səid Ordubadi

  

Məmməd Səid Ordubadi (1872 - 1950) - yazıçı

Ədəbi yaradıcılığa 14-15 yaşlarından başlamışdır. 20-ci illərdə Ordubadinin lirik və satirik şeirlərdən, tərcümə və poemalardan ibarət bir neçə şeir kitabı da nəşr edilmişdir. Bütün bunlarla bərabər, o, Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının banisi kimi şöhrət tapmışdır. O, 20-ci illərdən əvvəl yazmağa başladığı dörd cildlik "Dumanlı Təbriz" (1933-1948) roman-epopeyası ilə Azərbaycan ədəbiyatında bu janrın əsasını qoymuşdur. 

Əsərləri

• Nizami.
• Beş manatlıq gəlin.
• Ürək çalanlar.
• Dumanlı Təbriz.
• Qılınc və qələm. Oxunub: 565029