Baş səhifə    » TURİZM    » Tarixi turizm obyektləri    » Bərdə   

Bərdə

  

Bərdə türbəsi 

XIV əsrdə Bərdədə iki qülləvari türbə tikilmişdir ki, onlardan biri bizim dövrümüzə qədər qalmışdır. Elmi ədəbiyyata 1322-ci il tarixli Bərdə türbəsi adı ilə daxil olan abidənin nə vaxt və kim tərəfindən tikildiyi üstündəki kitabələrdən məlumdur. Memarı Əhməd bin Eyyub əl-Hafiz Əlbənnayi ən-Naxçıvani olmuşdur.
Oxunub: 519382