Ana Sayfa    » COĞRAFİYA    » Azerbaycan IUCN Kırmızı Listesi   

Azerbaycan IUCN Kırmızı Listesi

  

align=

Azerbaycan Cumhuriyeti IUCN Kırmızı Listesi -  Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde nadir ve  nesillerinin tükenme tehlikesi  olan vahşi hayvan ve bitki türlerinin durumu hakkında resmi devlet belgesidir. O, cumhuriyetin tüm arazisinde, o cümleden Hazar denizinin Azerbaycan Cunhuriyetine ait olan sektöründe hayvan ve bitki türlerinin durumu, yayılması ve koruma mesleleri projeleri hakkında bilgilerini kendi içinde barındırır.
Mevcut olan Kırmızı Liste 6 kısımdan ibarettir ve nesli kesilme tehlikesi bulunan 14 tür memeli, 36 tür kuş, 5 tür balık, 13 tür amfibi ve reptili, 40 tür böcek ve 140 tür bitki hakkında bilgiyi kendi içinde bulundurur.
Cumhuriyet Kırmızı Listesi fauna və flora türlerini içine alan 2 kategori içermektedir: soyu tükenme tehlikesi olan ve nadir türler.
Birinci kategori birkaç negatif faktörlerin etkisi ile (yok olması ve bulunduğu alanların yokedilmesi) sayısı ve yaşam alanı yok oldu denecek kadar azalmış ve kriz düzeyine ulaşmış türleri içerir. Sayısı azalmaya yönelik ve küçük alanlarda rastlanan türler ise nadir türler olarak bilinir. Az bilinen, doğada sayısı ve resursları hakkında gerekli bilgi olmayan, korunması işinde bazı zorluklar bulunan hayvan ve bitki türleri de nadir türler sırasına girer.  
Yasalara uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyetinin Kırmızı Listesi’nin her 10 yılda bir yayınlanması hedefe alınmıştır. Kırmızı Liste’nin 1. Baskısı 1989 yılında olmuştur.
Azerbaycan Kırmızı Liste’sinde yer alan nadir bitki ve hayvan türleri bunlardır: 

Kırmızı Liste’de bulunan bitkiler
Hirkan Şimşiri
Demirağacı
Kestane yapraklı meşe
Hirkan inciri
Hirkan armudu (Pyrus hyrcana)
Yabani keçiboynuzu
İpek akasyası
Kafkasya Hurması
Huş yapraklı Kızılağaç
Dallı Danaya (Danae racemosa)
Hirkan bigeveri (Ruscus Hyrcanus)
Kızılçam
Kafkas ormangülü
Kahkahaçiçeği
Laqodex yılanotu
Cladochaeta
Porsuk
Doğu çınarı
Kafkas kardeleni
Kadife Papaz külahı
Nahçivan Geven’i
Araz Meşe’i
Hazar Safranı
Su zambağı
Kafkas demirağacı

Kırmızı liste’de bulunan hayvanlar
Talış Sülünü
Hirkan baştankarayı
Kara leylek
Tepeli Pelikan 
Yaz ördeği
Bayağı Deniz Kartalı
Şah Kartal
Kaya Kartalı
Şahin
Turaç
Alabalık 
Dağ keçisi (capra)
Dağ keçisi (Rupicapra rupicapra)
Muflon (yabani koyun)
Kafkas kara orman tavuğu
Kafkas kekliği
Bozkır Kartalı
Ağıriyli ardıç ( Juniperus foetidissima)
Bayağı Doğan
Sakallı akbaba
Ak Pelikan
Mezgeldek
Toy (kuş)
Sazhorozu
Bayağı kaşıkçı
Flamingo
Sibirya Kazı
Sessiz kuğu
Küçük kuğu 
Ceylan (gazella subgutturosa)
Su çulluğu 
ak kuyruklu kız kuşu
Bozkır kırlangıç çulluğu
Hazar kaplanı
Yaban kedisi
İran parsı
Güney Kafkasya dağ koyunu
Güney Kafkasya yaban keçisi
Güney Kafkasya boz ayısı
Asıl sırtlan
Vaşak
Manul kedisi
Ebabil
Rhinolopus
Kuyruklu yarasa
Sarıklı sansar
Suriye sarımsak kurbağası
Küçük semender
Pürtüklü semender
Kuyruksuz gurbağa
Şeritli engerek
Eskülap yılanı
Güney Kafkasya talhası
Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası
Bozkır keleri
Kızıl mabuya ( mabuya aurata)
Yayla kertenkelesi
Ok yılanı ( “tir” yılanı)
Phrynocephalus
Beyaz turna
Ulu doğan
Sakallı akbaba
Bayağı doğan
Hubara
Balık kartalı
Eğrigaga 
Yılan kartalı
Ürkeklik
Bayağı çakır kuşu
Türküstan Şeritli küçük çakır kuşu
Bayağı bağırtlak
Taş bülbülü
Bayağı Şakrak kuşu
Dağ keçisiOxunub: 101713