Ana Sayfa    » TARİHİ GÜNLER    »   

  

1. Ağustos
Bu tarih ülkede “Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan dili günü” olarak kutlanır. 
1421 – Karakoyunlu hükumdarı Kara Yusif’in oğulları İskender ve İsfendiyar’ın komutalık ettiği ordu ile Teymuri sultanı Şahruh’un ve Şirvanşahın birleşik kuvvetleri arasında Alaşkert vadisinde savaş olmuştur.
1473 – Uzun Hasan’ın komtalık ettiği Akkoyunlu devletinin (1468-1501) askeri kuvvetleri ileOsmanlı ordusu arasında Malatya savaşı olmuştur.
1887 yılında Azerbaycan yazarı Seyid Hüseyin doğmuştur.
1908 yılında eleştirmen ve yazınbilimci Hidayet Efendiyev doğmuştur. 
1918 – Baküde eser, menşevik və daşnaklardan oluşmuş  Sentrokaspi və İşçi asker milletvekilleri Sovyeti Geçici Komitesi Diktatörlüğü” olarak bilinen gerici kurum kurulmuştur.
2001 – Azerbaycan Cumhuriyetinde tüm resmi daireler, devlet ve özel kurumlar, Azerbaycan dilinde olan tüm basımlar latın grafili alfabe kullanmaya başladılar.
2. Ağustos
Azərbaycan sinemasının doğum günü.
2 Ağustos 1898 tarihinde Bakü’de yapılan ilk sinema-fragmanların kitle gösterisi olmuştur. 
1907 yılında Azerbaycan müzik kültürünün ünlü üyesi, Halk Sanatcısı unvanlı Hakikat Rızayeva doğmuştur.
1920 yılında ünlü tarcı, Halk Sanatcısı unvanlı Hacı Memmedov doğmuştur. 
1923 yılında ünlü yönetmen, Halk Sanatcısı unvanlı Tofik Kazımov doğmuştur. 
1955 – Ünlü oyuncu, Azerbaycan’ın Halk Sanatcısı unvanlı Fahreddin Manafov   Dağlık Karabağın idari merkezi olan Hankendi şehrinde doğmuştur.
2001 – Soçi’de BDT çerçevesinde Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan cumhurbaşkanları Haydar Aliyev, Vladimir Putin ve Nursultan Nazarbayev arasındaki görüşmede Hazar’la ilgili konular tartışılmıştır.
2003 – Sağlığı ile ilgili sorunlardan dolayı Türkiye’de, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (Ankara) tedavi olunan cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi  1. Başkan yardımcısı, milletvekili İlham Aliyev’in Azerbaycan’ın Başbakanı tayin olunması ile ilgili Azerbacan Milli Meclisi’ne rapor göndermiştir. 
2003 – İlham Aliyev’in Azerbaycan Cumhuriyetinin Başbakanı görevine getirilmesi 
3. Ağustos
1548 yılında Azerbaycan’ın orta yüzyıl ünlü politikacılarında olan Perican hanım doğmuştur. 
1917 yılında Sovyetler Birliği Kahramanı Gezenfer Ekperov doğmuştur.
1920 – Guba ilinin Deveci ve Guba ilçelerinde Hamdulla Efendi’nin (çökmüş olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti parlamentosunun milletvekili) ve Mayıl’ın komutalığı ile sovyetleşmeğe karşı köylü eylemleri başlamıştır.
1929 yılında ünlü bilim adamı, Emekdar Bilim Adamı unvanlı, akademik Fuat Kasımzade doğmuştur. 
1941 – Büyük Vatan Savaşı’nda Sovyet ordusu içeriğine katılan Azerbaycanlılardan oluşan ilk silahlı kuvvetler birliği – 402. Tümen kurulmuştur.
1993 – Bakü’de ilk uluslararası haberleşme uydusunun açılışı olmuştur.
1999 – Azerbaycan’la Myanma (Burma) devleti arasnda diplomatik ilişkilerin kurulması hakkında protokol imzalanmıştır.

4. Ağustos
1783 – Doğu Gürcistan’ın (Kartli ve Kahetiya çarlığı) çar Rusyasının hamiliğine geçmesi ile ilgili Georgiyevsk antlaşması imzalanmıştır.
1834 yılında ünlü Azerbaycan eğitimcisi, bilim adamı ve yazar Mirze Abdurrahman Talıbov doğmuştur. 
1915yılında ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu, devlet ödüllü Memmedrıza Şeyhzamanov doğmuştur. 
1918 – General Denstervil’in komutalık ettiği ingiliz askeri kuvvetlerinin ilk bölmesi Bakü’ye gelmiştir.
1992 – Azerbaycan Cumhuriyeti ile Portekiz (ülkemizin bağımsızlığını 7 Ocak 1992 tarihinde tanımıştır) arasında diplomatik ilişkiler kurulmuştur.
2003 – Milli Meclis’in olağanüstü toplantı devresinde ADPŞ’nin 1. Başkan yardımcısı, milletvekili İlham Aliyev’in Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı görevine tayin olunmasına muvafakat edilmiştir.

5. Ağustos
1895 – Ünlü bilim adamı, cerrah, siyaset adamı Mustafa Topçubaşov (1895-1981) İrevan’da doğmuştur.
1906 – İran’ın Gacarlar sülalesinden olan hükumdar Muzaffereddin şah ülkede başlanan devrim dalgasını ve monarşizme karşı kitle eylemlerini önlemek için  Anayasa hazırlanması için emir vermiştir.
1918 – Azerbaycan’da askeri filonun yaranmış olduğu gündür. 

6. Ağustos
1723 –  Çar 1. Pyotr Rusya imparatorluğunun Hazar denizini ve Azerbaycan’ı ele geçirmesi ile ilgili projeleri uygulamaya başlamıştır.
1832 – Azerbaycan’ın ünlü şair hanım Hurşidbanu Natevan (1832-1897) Şuşa’da doğmuştur.
1993 – Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Füzuli rayonu yönünde geniş hücuma kalkmıştır.

7. Ağustos
1930 – Ünlü ressam, Azerbaycan tasvir sanatının ünlü ismi Toğrul Nerimanbeyov doğmuştur.
1932 – SSCB hükumetinin “Devlet dairleri, kolhoz ve kooperatiflerin mallarının korunması hakkında” kabul ettiği kararla tarımda sert önlemlerin alınmasına başalnmıştır.
1992 – Azerbaycan’da “Arazi savunma karagahlarının kurulması hakkında” emir verilmiştir.
1993 – Azerbaycan’ın güney bölgelerinde Alikram Hümbetov komutalığı ile uydurma kurum – “Talış-Muğan Cumhuriyeti” ilan edildi.
2002- Azerbaycan Milli Bilim Akademisi Nahçivan şubesinin kurulması

8. Ağustos
1948 – Ünlü sinema oyuncusu, Halk Sanatcısı unvanlı Rasim Balayev Ağsu’da doğmuştur.
1991 – Ermeni silahlı kuvvetleri Ermenistan arazisinde Azerbaycanlıların bulunduğu son yaşam noktası – Mehri rayonunun Nüvedi köyüne saldırdılar.
2008 – Çin Halk Cumhuriyetinin başkendi Pekin şehrinde XXIX Yaz Olimpiyat Oyunları başladı.

9. Ağustos
1919 – Büyük Britanya ile İran arasında yapılmış olan anlaşmaya uygun olarak, İran Britanya’ya bağımlı devlet haline gelmiş, ülkedeki ingiliz askeri kuvvetlerine büyük imkanlar tanımıştır.
1920 – Bolşevik Rusyasının XI ordu bölümleri Azerbaycan’dan sonra Ermenistan’ı sovyetleştirmek amacıyla  Sisiyan, Gafan ve Gorus yönünde saldırarak Dro ve Nijde’nin daşnak kuvvetlerinden orayı temizlediler.
1959 – Azerbaycanın Milli Kahramanı Mehemmed Hasanov (09.08.1959- 14.06.1992) Goranboy rayonunda doğmuştur.
1992 – Azerbaycan Milli Ordusunun bölümleri Gedebey rayonunun Başkent kasabasından ermeni silahlı kuvvetlerini temizlemişler.
1993 – Yüksek Sovyetin başkanı, cumhurbaşkanı görevlerini uygulayan Haydar Aliyev Azerbaycan’ın Hazardaki petrol yataklarının işlenmesine katılmak isteğinde bulunan yabancı şirketlerin üyeleri ile görüşmüştür.

10. Ağustos
1895 – Ünlü asker , general Cemşit Nahçivanski  (1895-1938) doğmuştur. 
1920 – Rusya K(b)P-nin Kafkasya Bürosu Azerbaycan SSC başkanlığının rızası olmaksızın Nahçivan’ın Şerur-Dereleyez bölgesini Ermenistan’a katmak hakkında emir veriştir.
1939 – Şair, “Kızıl Kalem” ödüllü Zeki Yusufov doğmuştur.
1990 – Ermeni askeri-sabotajcı bölümleri Azerbyacan’a karşı kanlı teror eylemini uygulamışlar.
1995 – Azerbaycan Cumhuriyeti ile Kanada (ülkemizin bağımsızlığını 25 aralık 1991 yılından tanımışlar) arasında diplomatik ilişkiler kurulmuştur.

11. Ağustos
1473 – Uzun Hasan’ın komutalık ettiği Akkoyunlu askeri kuvvetleri ile Osmanlı sultanı 2. Fatih Mehmet’in ordusu arasında Otlukbeli (Tercan) savaşı olmuştur. Savaş Osmanlı ordusunun zaferi ile sonuçlanmıştır.
1918 – Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükumeti ülkede genel seferberlik hakkında karar kabul etmiştir.
1992 – Ankara’da Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri bakanları tarafından konsoloslukla ilgili işbirliği hakkında sözleşme imzalamışlar.
2002 – Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da kurmuş olduğu marionet rejimde “cumhurbaşkanlığı seçimi” yapıldı.

12. Ağustos
1805 – Rusya-İran savaşı (1804-1813) seyrinde rus kuvvetleri Bakü hanlığının stratejik noktalarını ele geçirerek şehri kuşattılar.
1926 – Halk şairi unvanlı Gabil (İmamverdiyev) (1926-2007) doğmuştur.
1942 – Ünlü askeri tarihci, gazeteci ve yazar Şemistan Nezerli doğmuştur.
1993 – AGİT’in Minsk grubunun toplantısında BMT Güvenlik Konseyinin Dağlık Karabağ çatışması ile ilgili kabul ettiği 822 (Kelbecerin işgalı ile ilgili) ve 853 (Ağdamın işgalı ile ilgili) no.lu kararnamelerinin uygulanması ile ilgili “Acil tedbirler grafiği” kabul edilmiştir.

13. Ağustos
1993 – Ermenistan silahlı kuvvetleri Dağlık Karabağ’dan güneye doğru – Füzuli ve Cebrayil rayonlarının merkezine doğru geniş boyutlu hücumlara başladı.
2001 – Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ülkenin kitle iletişim araçlarını milli değerler ve düşüncelere saygılı olmaya çağıran konuşmasını yaptı.
2004 – Azerbaycanın birinci hanım, Haydar Aliyev Fonun’un başkanı Mehriban Aliyeva’nın sözlü halk edebiyatı ve müzik geleneğinin korunması, geliştirilmesi ve yayma alanındaki aktivitesinden dolayı UNESCO’nun iyi niyet elçisi seçildi.

14. Ağustos
1930 – Sovyetler Birliği’nin hükumeti ülke arazisinde zorunlu ilkokul eğitimi hakkında karar kabul etti.
1934 – Yazar, dram yazarı, “Kızıl Kalem” ödüllü Şamil Ferzeliyev doğmuştur.
1989 – Bakü’de Halk Cephesinin düzenlemesi ile geniş boyutlu eylemler ve kitle grevleri başladı.
2002 – Nahçivan’da, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Sederek rayonu arazisinde cumhurbaşkanlar Haydar Aliyev ve Robert Koçaryan baş başa görüşme yaptılar.

15. Ağustos
1784 – Ünlü şair, Azerbaycan’ın realist ve yergici şiirinin kurucularından olan Kasım bey Zakir (1784-1857) Şuşa’da doğmuştur.
1867 – Güney Azerbaycan türklerinin mücadeleci lideri Settarhan (1867-1914) doğmuştur.
1905 – Rusya’nın Nijni-Novgorod şehrinde Rusya müslümanlarının 1. Kongresi oldu. Azerbaycanlıların da katıldığı bu kongrenin ana amacı Rusya Dumasına üyeler seçmekti.
1929 – Doğa bilimci, biyoloji billimleri doktoru Roza Askerova Babek rayonu Gahab köyünde doğdu.
1992 – Azerbaycan’da ulusal döviz – manat tedavüle girdi.
1994 – Azerbaycan Cumhuriyeti ile Singapur (ülkemizin bağımsızlığını 2 Ocak 1992 yılında tanıdı) arasında diplomatik ilişkiler kuruldu.

16. Ağustos
1905 – Şuşa’da ermeni-daşnak haydut ekibinin Azerbaycanlı ahaliye saldırıları önlenmiştir.
1906 – Rusya müslümanlarının 3. Kongresi (Nijni Novgorod) işe başladı. 
1925 – Modern Azerbaycan edebiyatının ünlü üyesi, halk şairi unvanlı, dram yazarı, toplum eylemcisi Bahtiyar Vahabzade (1925-2009) Şeki’de doğmuştur. 
1993 – Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Cebaryil-Füzuli yönünde geniş boyutlu saldırısı sonucu Cebrayil’in Kuşçular, Kışlak, Doşulu, Efendiler, Karacallı. Balyant, Süleymanlı köyleri işgal edildi.

17. Ağustos
1942 – Dünyaca ünlü şarkıcı, SSCB halk sanatcısı unvanlı Müslüm Magomayev (1942-2008) Bakü’de doğmuştur.
1993 – Milli Meclis’te “Azerbaycan Cumhuriyetinin Lekeran, Astara, Masallı, Lerik, Yardımlı, Celilabat ve Bilesuvar rayonlarında oluşmuş durum hakkında” karar kabul etmiştir.
2002 – Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine Yardım Fonu kurulmuştur.

18. Ağustos
1912 – Azerbaycan’ın halk şairi Mirvarit Dilbazi (1912-2001) doğmuştur.
1919 – Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin parlamentosu ülke sınırlarının savunması hakkında kanun kabul edilmiştir.
1993 – BMT Güvenlik Konseyinin toplantısında ermeni silahlı kuvvetlerinden Ağdam rayonu ve Azerbaycan’ın işgal edilmiş diğer rayonlarının tümüyle, derhal ve kayıtsız şartsız temizlenmesi ile ilgili Güvenlik Konseyi başkanının kararnamesi kabul edildi.
1993 – Cebrayil’in işgali

19. Ağustos
1634 – Olağan Sefevi-Osmanlı savaşı (1623-1639) seyrinde sultan 4. Murat’ın komutalık ettiği türk kuvvetleri İrevan kalesini ele geçirdi.
1768 – Feteli han Gubalı’nın silahlı kuvvetleri ile Şeki hakimi hüseyin hanın ordusu arasında savaş oldu.
2000 – BDT cumhurbaşkanlarının Yalta’da (Ukrayna) oluşan formel olmayan  toplantısında Azerbaycan cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’le Ermenistan cumhurbaşkanı Robert Koçaryan arasında Karabağ çatışması ile ilgili sözleşme olmuştur.

20. Ağustos
1783 – Çar Rusyasının Kafkasya’ya sefer ekibine komutalık eden general Potyomkin Azerbaycan hanlarına hitap ederek onları Rusya imparatorluğu hamiliğine geçmelerini gerektiren Georgiyevsk antlaşmasına katılmaya davet etmiştir.
1901 – Ünlü ses sanatcısı, Azerbaycan halk müziğinin eşsiz okuyucusu, halk sanatcısı unvanlı Han Şuşinski  (İsfendiyar Cavanşirov, 1901-1979) doğmuştur.
1912 – Ünlü orkestra şefi ve besteci Niyazi (1912-1984) doğmuştur. 
1918 – Azerbaycanın ünlü fizik bilgini, akademik Hasan Abdullayev (1918-1993) doğdu.
1992 – Azerbaycan arazisinden Sovyet (Rusya) kuvvetlerinin temizlenmesine başlandı. Bu olay Nahçivan’da başladı.
1997 – Azerbaycan hükumeti ile ABD’nin  R.V.İnvestment şirketi arasında ülkenin nir sıra rayonunda altın madenlerinin işlenmesi ile ilgili sözleşme imzalandı.
2001 – Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Azerbaycanda askeri eğitim sisteminin geliştirilmesi ile ilgili emir verdi.

21. Ağustos
1930 – Ünlü yazınbilimci, akademik Bekir Nebiyev doğdu (1930-2012).
1991 – Ermeni sabotajcı ekibin Dağlık Karabağ’ın Azerbaycanlı sakinlerine karşı teror eylemleri devam etti.
1992 – Nahçivan Yüksek Meclisi’nin başkanı Haydar Aliyev’in Tehran seferi seyrinde Iran Islam Cumhuriyetinden Nahçivan’a elektrik  enerjisi verilmesi, iletişim kurulması ve besin yardımı ile ilgili sözleşme imzalanmıştır.
1997 – Azerbaycan Cumhuriyeti ile Sırbistan ve Çernogoriya Birliği (2006 yılından Sırbistan ve Çernogoriya ayrıldılar) arasında diplomatik ilişkiler kurulmuştur.
1993, 21-23 Ağustos – Güney  bölgesinde devrimlerin yatıştırılması

22. Ağustos
1819 – Azerbaycanda ilk alman kolonisi – Helendorf (şu anda Göygöl) kasabasını kuruldu.
1965 – Ünlü şair hanım,  araştırmacı ve yazar Nuride Ateşi doğmuştur. 
1993 – Lenkeran’da Elikram Hümbetov’un uydurma rejimine (“Talış – Muğan Respublikası”)  karşı halk kitle eylemleri başladı.
1999 – Cenevre’de Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanları arasında Karabağ düzenlenmesine dair görüşme yapılmıştır.
2000 – Azerbaycan Cunhuriyetini eski cumhurbaşkanı, ulusal bağımsızlık hareketinin lideri, Azerbaycan Halk Cephesinin başkanı Ebülfez Elçibey (1938-2000) Türkiye’de, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (Ankara) vefat etmiştir.

23. Ağustos
1514 – Sefevi devlet başcısı Şah 1. İsmayil ordusu ile Osmanlı sultanı 1. Selim’in ( Sultan Selim Yavuz)  ordusu arasında Çaldıran düzlüğünde (Maku şehri civarında) savaş olmuştur.
1722 – Çar I Pyotr’un komutalığı ile rus kuvvetleri Derbent şehrini işgal ettiler.
1943 – Ünlü oyuncu, halk sanatcısı unvanlı Şahmar Elekperov (1943-1992) Gence’de doğmuştur.
1993- Ermenistan silahlı kuvvetlerinin devam eden saldırı sonucu Azerbaycan Dağlık Karabağ dışında daha bir bölge – Füzuli rayonu işgal edildi.

24. Ağustos
944 – Kiyev-rus knyazı İgor’un komutalık ettiği rus (slvyan) soylarının orduları Azerbaycan topraklarına saldırarak, Berde şehrini işgal ettiler.
1578 – Sefevi – Osmanlı savaşlarının ikinci bölümü (birinci  bölüm 1555 yılında amasya anlaşması ile bitti) başldı.
2002 – Azerbycan’da Anayasa’ya ilave ve değişiklik yapılması ile ilgili halkoyu – referandum yapıldı.

25. Ağustos
1721 – Dagistan hakimi Hacı Davut han yerli sakinlerin yardımı ile Şamahı’nı ele geçirdi. Şehirde kolayca ticaret  yapan çok sayıda rus tüccarı öldürüldü, malları yağmalandı.
1992 – Azerbaycan ile Merakeş devleti (ülkemizin bağımsılığını 30 aralık 1991 yılında tanıdı) arasnda diplomatik ilişkiler  kuruldu.
1993 – AGİT’in faaliyet yapan başkanı, İsviç’in Dışişleri Bakanı Margareta af Ugglas ermeni silanhlı kuvvetlerinin Azerbyacan topraklarına saldırılarının arttığı ile ilgili karaname verdi.
2001 – Türkiye  Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı, orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’un Azerbaycan’a seferi seyrinde iki ülke arasında askeri işgirliği mesleleri geniş tartışıldı.
2005 – Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in emrine uygun olarak Azerbaycan Turizm Enstitüsü kuruldu.

26. Ağustos
837 – Bazz kalesi civarında Babek Hurremi’nin ordusu ile Halife ordusu arasında son savaş oldu.
1071 – Sultan Alp Arslan’ın komutalık ettiği Selçuk ordusu ile Bizans imparatoru Romen Diogen’in ordusu arasında Melazgirt savaşı oldu.
1892 – Güney Azerbaycan’da ulusal hareket liderlerinden olan Seyit Cafer Pişeveri (1892-1947) Halhal ilinin Zeyve köyünde doğdu.
1949 – Kafkas Müsümanları İdaresi’nin başkanı, Hacı Allahşükür Paşazade Lenkeran rayonunun Cil köyünde doğdu. Buhara ve Daşkentte eğitim gördü.
1964 – Azerbaycan’ın birinci hanımı, Haydar Aliyev Fonu’nun başkanı, milletvekili Mehriban Aliyeva doğdu.

27. Ağustos
1929 – Oyuncu, yönetmen, kültür adamı Memmedkamal Kazımov (1929-2005) Bakü’de doğdu.
1937 – Yazınbilimci,yazar, mütercim Gezenfer Paşayev Tovuz rayonun Düagıraglı köyünde doğdu.
1989 – Azerbaycan SSC Yüksek Sovyeti Prezidyumu Dağlık Karabağ ermeni ahalisinin “mesul üyeler kongresi”nin karalarını yasadışı ilan etti.
1991 – Bakü Şehri Halk Milletvekilleri Sovyeti’nin kararı ile şehrin santral (Lenin adına) meydanında Sovyetler Birliği kurucusu Vladimir Lenin’in heykeli yıkıldı.
1991 – Nahçivan Yüksek Sovyeti’nin olağanüstü toplantısında otonom cumhuriyet arazisinde Sov.BKP komsomol teşkilatının işinin sonlandırılması ve mallarının ulusallaşdırılması hakkında karar kabul edildi.
1992 – Azerbaycan Cumhuriyeti ile Gvine-Bisau devleti arasında diplomatik ilişkiler kurulması hakkında prtotokol imzalandı.
1998 – Ünlü sinema yönetmeni ( “Görüş”, “Uzak sahillerde”, “Dede Korkut”, “Yedi oğul isterem”), senaryo yazarı Tofig Tağızade  (7.2.1919-1998) vefa etti.
2005 – BDT cumhurbaşkanlarının Kazan’da (Rusya, Tatristan) yapılan toplantı çerçevesinde Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Robert Koçaryan görüşme yaptılar.

28. Ağustos
1774 - General de-Medemin komutalık ettiği rus silahlı kuvvetlerinin derbende gelişi.
1918 – Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin Bakanlar Birliği halk eğitimi, ortaokulların ulusallaştırılması hakkında karar kabul etti.
1919 – Halk Cumhuriyeti Parlamentosu ülkenin Azerbaycan Devlet bankosunun kurulması hakkında karar kabul etti.
1935 – Ünlü yazar Elibala Hacızade (1935-2009) Bilesuvar rayonunun Ağalıkent köyünde doğdu.
1995 – AGİT’in faaliyet yapan başkanının Ermenistan- Azerbaycan, Dağlık Karabağ çatışması ile ilgili özel üye görevi kuruldu.
2000 – Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Azerbaycan’da yeni kurulan mahkeme kurumunun – İstinaf Mahkemesi üyelerinin tayin olunması ile ilgili emir imzaladı.

29. Ağustos
1890 - Şair Mehemmedali Şifai’nin (1890- 1967) doğum günü.
1920 – Azerbaycanın Geçici Devrim Kurulu’nun ülkede tahıl ticaretinin tekelde bulunması hakkında kararname verdi.
1960 – Ünlü televizyon gazetecisi, Azerbaycanın Milli Kahramanı Cengiz Mustafayev (1960 - 15.06.1992) doğdu.
1965 – Ünlü tarcı, halk sanatcısı unvanlı Kurban Pirimov  (26.10.1880-1965) vefat etti. 
1991 – Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti’nin olağanüstü toplantısı başladı.
1993 – Azerbaycanda “Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey’e itimat etmek hakkında” halkoyu – referandum yapıldı.

30. Ağustos
1410 – Tebriz civarında oluşan ikinci Şenbi-Gazan savaşında Karakoyunlu hükumdarı Kara Yusif’in ordusu Celairi hükumdarı Sultan Ahmet’in ordusunu yendi.
1930 – Azebaycan Merkezi Yürütme Kurulu ve Halk Komiserleri Birliği’nin kararı ile cumhuriyet arazisi yeni arazi-yönetim ünitelerine – rayonlara ayrıldı.
1940 – Ünlü gazeteci, yazar Ahmet İsayev Zagatala rayonunun Suvagil köyünde doğdu.
1991 – Azerbaycan parlamentosunun – Yüksek Sovyeti’nin olağanüstü toplantısında uzun süren tartışmalar sonrası “Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet bağımsızlığını yeniden kurmak hakkında” kararname kabul edildi.
1992 – Azerbaycan Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında diplomatik ilişkiler kuruldu.

31. Ağustos
1863 – Ünlü eğitimci, yazar, dram yazarı Reşid bey Efendiev (1863-1942) doğmuştur.
1991 – Azerbaycan’da 20 Ocak 1990 tarihinden yürürlüğe giren  olağanüstü durum rejimi sonunda geçerliliğini kaybetti.
1993 – Ermenistan’ın silahlı kuvvetlerinin devam eden tacizi sonucu Azerbaycan Dağlık Karabağ dışında diğer bir bölge – Gubadlı’nı yitirdi.
2001 – Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev “Asrın anlaşması” (“Azeri- Çırak- Güneşli” yataklarının işlenmesi ) çerçevesinde “büyük petrol”un çıkarımının başlatılması ile ilgili “Faz – 1” projesini belgeledi.Oxunub: 151079