Baş səhifə    » MUSİQİ    » Romanslar   

Romanslar

  

Romans sözü “romanice”, yəni “ispanca” mənasını verir. Vokal musiqisinin janrlarındandır. Kiçik şeir parçası və lirik musiqi romansın əsasını təşkil edir. XV-XIX əsrlərdə geniş yayılmış bu janr Azərbaycan musiqisində gəncdir. Onun ilk nümunələrini milli musiqidə Üzeyir Hacıbəyov yaradıb.
XX əsrin sonlarından başlayaraq bu janra meyl azalmağa başlamışdır. 
Bəstəkarlardan A. Zeynallının, Q. Qarayevin, F. Əmirovun, İ. Hacıbəyovun, V. Adıgözəlovun, A. Rzayevanın, Ə. Hüseynzadənin, A. Sultanovanın və b. romansları geniş yayılmışdır. Məşhur vokalist Bülbülün oхuduğu «Sənsiz», «Sevgili Canan» romansları Azərbaycan musiqisinin qızıl fonduna daxil omuşdur.   Azərbaycan musiqi xəzinəsinə daxil olan romansları diqqətinizə təqdim edirik.

1. “Sevgili-canan”
Bəstəkar: Üzeyir Hacıbəyli
Söz: Nizami Gəncəvi
İfa edir: Bülbül

2. “Sevdiyim yardır mənim”
Bəstəkar: Fikrət Əmirov
Söz: Məmməd Səid Ordubadi
İfa edir: Ramil Qasımov

3. “3 romans”                    
Bəstəkar: Arzu Məmmədova
Söz: Vaqif Səmədoğlu
İfa edir: Fəridə Məmmədova

4. . “Qərənfil”
Bəstəkar: Vasif Adıgözəlov
Söz: Xurşudbanu Natəvan
İfa edir: Ramil Qasımov

5. “Boğulmayan bir səs”
Bəstəkar: Ceyhun Allahverdiyev 
Söz: Almas Yıldırım
İfa edir: Gülnaz İsmayılova

6. “Bəxtəvər oldum”
Bəstəkar: Tofiq Quliyev
Söz: Xəqani
İfa edir: Ramil Qasımov

7. “Sənsiz”
Bəstəkar: Üzeyir Hacıbəyli
Söz: Nizami Gəncəvi
İfa edir: Bülbül

8. “Yadıma sən düşürsən”
Bəstəkar: Ramiz Mustafayev
Söz: Əliağa Kürçaylı
İfa edir: Ramil Qasımov

9. “Mən”
Bəstəkar: Ceyhun Allahverdiyev
Söz: Almas Yıldırım
İfa edir: Gülnaz İsmayılova

10. “Tez gəl”
Bəstəkar: Hökümə Nəcəfova
Söz: Nizami Gəncəvi
İfa edir: Ramil Qasımov

11. “Azərbaycan elləri”
Bəstəkar: Fikrət Əmirov
Söz: Mirvarid Dilbazi
İfa edir: Firəngiz Əhmədova

12. “Sənə çatmaq üçün”
Bəstəkar: Günay Mirzəyeva
Söz: Bəxtiyar Vahabzadə
İfa edir: Ramil Qasımov

13. “Ölkəm”
Bəstəkar: Asəf Zeynallı
Söz: Cəfər Cabbarlı
İfa edir: Bülbül

14. “Vətənimdir”
Bəstəkar: Süleyman Ələsgərov
Söz: Məhəmməd Füzuli 
İfa edir: Ramil Qasımov

15. “Məlahət sultanı”
Bəstəkar: Ramiz Mustafayev
Söz: Məhəmməd Füzuli
İfa edir: Ramil Qasımov

16. “Yad eylərəm”
Bəstəkar: Oqtay Zülfüqarov
Söz: Məhəmməd Füzuli 
İfa edir: Ramil Qasımov

17. “Yaxşıdan yaxşılıq, əsla gözləmə”
Bəstəkar: Rəşid Şəfəq
Söz: Məhəmməd Füzuli
İfa edir: Ramil Qasımov

18. “Ana! Bu kəlmənin vurğunuyam”
Bəstəkar: Rəşid Şəfəq
Söz: Mikayıl Müşfiq
İfa edir: Ramil Qasımov

19. “Suların aynası”
Bəstəkar: Rəşid Şəfəq
Söz: Məhəmməd Füzuli
İfa edir: Ramil Qasımov

20. “Nədəndir”
Bəstəkar: Ceyhun Allahverdiyev
Söz: Nizami Gəncəvi
İfa edir: Ramil Qasımov

21. “Söz düşəndə”
Bəstəkar: Tofiq Bakıxanov
Söz: Abbasqulu Ağa Bakıxanov
İfa edir: Ramil Qasımov

22. “Canana yetmişəm”
Bəstəkar: Oqtay Zülfüqarov
Söz: Məhəmməd Füzuli
İfa edir: Ramil Qasımov

23. “Sənindir”
Bəstəkar: Səid Rüstəmov
Söz: Süleyman Rüstəm
İfa edir: Ramil Qasımov

24. “Arzu”
Bəstəkar: Niyazi
Söz: İslam Səfərli
İfa edir: Ramil Qasımov

25. “Sahilə gəl”
Bəstəkar: Vasif Adıgözəlov
Söz: Mikayıl Müşfiq
İfa edir: Ramil Qasımov

26. “Sevdiyim qız”
Bəstəkar: Tofiq Quliyev
Söz: Teymur Elçin
İfa edir: Ramil Qasımov

27. “Sevgilim”
Bəstəkar: Tofiq Quliyev
Söz: Zeynal Cabbarzadə
İfa edir: Ramil Qasımov

28. “Vətən qədər ucalar”
Bəstəkar: Şəfiqə Axundova
Söz: Bəxtiyar Vahabzadə
İfa edir: Ramil QasımovOxunub: 398883