Baş səhifə    » CİZGİ FİLMLƏRİ    » Filmlər   

Filmlər

  

Cat (1933)
Məzmun: Filmdə neft quyusunun sıxılmış hava və ya qaz vasitəsilə vaxtaşırı istismarı zamanı istifadə olunan "Cat" amerikan qurğusunun fəaliyyəti bütünlüklə texniki multiplikasiya üsulu ilə canlandırılmışdır.
Film haqqında
• Film Moskva Mərkəzi Dövlət Kino-Fotofono Sənədlər Arxivində saxlanılır. Protokol № 5655
• Azərbaycan kino tarixində multiplikasiyadan ilk dəfə bu təlimat filmində istifadə olunmuşdur.
Filmin üzərində işləyən
Quruluşçu rəssam : Basov

Abbasın bədbəxtliyi (1935)
Məzmun: Film Azərbaycan xalq nağıllarının motivləri əsasında çəkilmişdir.
Film haqqında
• Film saxlanılmayıb
Filmin üzərində işləyənlər
Rejissor : D. Dikaryov
Ssenari müəllifi: Aleksandr Popov
Rəssam: Qəzənfər Xalıqov, Məhəmməd Maqomayev, Cabir Zeynalov, Ənvər Mirzəyev
Operator: Qavriil Yegizarov
Yazıların müəllifi: Yuri Fidler
Məsləhətçi-rəssam: N. Xodatayev

Danışan işıqlar (1965)
Məzmun: Təlim-tərbiyə xarakterli filmin mövzusu işıqların insanlara xidməti haqqındadır. Misal üçün, işıqforun işıqları adamlara, maşınlara, dənizdə mayaklar isə gəmilərə yol göstərir və s.
Film haqqında
• Film ilk Azərbaycan televiziya cizgi filmidir.
• Applikasiya filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi: Rasim İsmayılov
Rejissor: Rasim İsmayılov
Operator: Vaqif Behbudov
Rəssam: Rafiz İsmayılov
Bəstəkar: Ruhəngiz Qasımova
Səs operatoru: İqor Popov
Operator assistenti: Rza Məmmədqulu


Qırmızılar, qaralar və başqaları (1969)
Məzmun: Karl Marksdan soruşmuşlar: Sizin ən sevdiyiniz rəng? Qırmızı deyə cavab vermiş... Fəzanın ənginliklərində kiçik rəngli kürə fırlanır. Diqqətlə baxdıqda bunun Yer kürəsi olduğu bilinir. Bizim dünyamız, insanların dünyası... Yer üzündə ağ, sarı, qaradərili insanlar yaşayır. Onların arasında yalnız qırmızılar yoxdur.
"Qırmızılar, qaralar və başqaları"-bu film-alleqoriyadır. Dünyada kommunist ideyaları yarananda, özünü təsdiq edəndə ekranda dövrün obrazı mücərrəd rəngli rəmz-fiqurlar görünür, eyni zamanda geniş tamaşaçı kütləsinə tanış olan kino sənədləri canlanır, radio verilişləri, mahnı və nitqlər səslənir.
Konkret tarixi misallarla Qırmızılarla Qaraların bir əsrlik mübarizəsi təsvir edilmişdir.
Kosmosun ənginliklərində kiçik kürə fırlanır. Qırmızı kürə. Bu, planetdir. Yer planeti. İnsanların yaşadığı planet.
Müəlliflər işıq və səs vasitəsilə tamaşaçıları əbədi mövzuya-cəmiyyətdə, ölkədə və dünyada xeyirlə şərin mübarizəsinə yeni şəkildə baxmağa sövq edirlər. Burada biz Leninin, Stalinin, Hitlerin səslərini eşidir, müxtəlif marşları dinləyirik.
Festivallar və mükafatlar
1) 1969-cu ildə Kiyevdə Zaqafqaziya və Ukrayna respublikaları filmlərinin "Prometey-69" zona kinofestivalı
• Rejissor Rasim İsmayılova ən yaxşı rejissor işinə və inqilabi mövzunun həllində yeni təsvir vasitələri axtarışına görə münsiflər heyətinin Diplomu verilmişdir.
Film haqqında
• Film mətnsizdir
• Filmin çəkilişlərində çöplərdən istifadə olunmuşdur.
• Film V. İ. Leninin 100 illik və Azərbaycan SSR-in 50 illik yubileylərinə həsr edilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi: Rasim İsmayılov
Rejissor: Rasim İsmayılov
Quruluşçu rəssam: Rasim İsmayılov
Operator: Vaqif Behbudov
Səs rejissoru: Tofiq Babayev
Redaktor: Nadejda İsmayılova
Filmin direktoru: Fəridə Həsənova (II)
Arxiv kadrlarda iştirak edənlər
İosif Stalin (səs)(titrlərdə yoxdur)
Vladimir Lenin (səs)(titrlərdə yoxdur)
Adolf Hitler (səs)(titrlərdə yoxdur)


Cırtdan (1969)
Məzmun: Bu multiplikasiya filmində balaca Cırtdanın başına gələn sərgüzəştlərdən, ağlı və tədbirliyi sayəsində güclü, lakin axmaq divə qalib gəlməsindən, özünü və qardaşlarını bəladan xilas etməsindən danışılır.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
• Film eyniadlı Azərbaycan xalq nağılının motivləri əsasında yaradılmışdır.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor: Yalçın Əfəndiyev
Ssenari müəllifi : Alla Axundova
Operator: Aleksandr Milov
Quruluşçu rəssam : Elçin Aslanov
Quruluşçu rəssamın assistenti : Elçin Axundov
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Lev Jdanov, Nazim Məmmədov
Bəstəkar : Oqtay Zülfüqarov
Səs operatoru : Ələkbər Həsənzadə

Aslan və iki öküz (1970)
Məzmun: İttifaq və birlik mikromultiplikasiya filminin əsas ideyasını təşkil edir.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
• Film görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin eyniadlı təmsili əsasında çəkilmişdir.
• Bu film "Kaleydoskop-71" Ümumittifaq kinoalmanaxının I sayına daxil edilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Seyid Əzim Şirvani
Rejissor : Ağanağı Axundov
Ssenari müəllifi : Maqsud İbrahimbəyov
Operator : Aleksandr Milov
Rəssam : Nazim Məmmədov
Fazaçı rəssam : Elçin Axundov
Bəstəkar : Oqtay Zülfüqarov
Səs operatoru : Kamal Seyidov

Fitnə (1970)
Məzmun: İnsan əlinin zəhməti və iradəsi hesabına ən çətin, hətta ağlasığmaz işlərin də öhdəsindən gələ bilər. Filmin təlqin etdiyi fikir budur.
Nağılın qəhrəmanı gözəl Fitnə xalq arasından çıxmış bir qızdır. O, şaha və onun əyanlarına öz üstünlüyünü sübut edir, şahın məhəbbət və hörmətini qazanır.
Film Orta əsr Azərbaycan miniatür sənəti üslubundadır.
Film haqqında
• Film dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin eyniadlı nağıl-novellasının motivləri əsasında çəkilmişdir.
• Applikasiya filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Ədhəm Qulubəyov
Rejissor : Ağanağı Axundov
Quruluşçu rəssam : Elbəy Rzaquliyev
Bəstəkar : Aqşin Əlizadə
Operator : Aleksandr Milov
Səs operatoru : Əziz Şeyxov
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Nazim Məmmədov
Fon rəssamı : R. Ələkbərov, Elçin Axundov
Rejissor assistenti : F. Əfəndiyev
Operator assistenti : Ramiz Babayev
Montaj üzrə assistent : Lidiya Vyalsova
Mətni oxuyan : Konstantin Artyomov
Redaktor : İntiqam Qasımzadə
Filmin direktoru : İbrahim Səfərov
 

Ayı və siçan (1970)
Məzmun: Mikrocizgi filmində deyilir ki, çətin anda ehtiyacı olana kömək əlini uzadanın xeyirxah əməli gərək unudulmasın, həmişə yadda qalsın. Ümumiyyətlə, yaxşılıq etmək hər bir kəsin borcudur.
Film haqqında
• Film Azərbaycan poeziyasının qüdrətli nümayəndəsi Seyid Əzim Şirvaninin eyniadlı təmsili əsasında yaradılmışdır.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Seyid Əzim Şirvani
Rejissor : Nazim Məmmədov
Ssenari müəllifi : Maqsud İbrahimbəyov
Operator : Aleksandr Milov
Rəssam : Nazim Məmmədov
Fazaçı rəssam : Elçin Axundov
Bəstəkar : Oqtay Zülfüqarov
Səs operatoru : Kamal Seyidov
 

Tülkü Həccə gedir (1971)
Məzmun: Burada hikmətli bir əhvalatdan-qocalıb əldən düşmüş tülkünün özünə yem tapması üçün fikirləşib necə yeni fənd işlətməsindən danışılır.
Filmdə belə bir fikir ön plana çəkilmişdir: düşmən çox məharətlə cildini dəyişir. O gücü hesabına deyil, hiylə və ikiüzlülük sayəsində öz alçaq məqsədinə nail ola bilər.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
• Film uşaq yazıçısı Abdulla Şaiqin eyniadlı nağılı əsasında ekranlaşdırılmışdır.
• Film geniş tamaşaçı kütləsi üçün nəzərdə tutlmuşdur.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Abdulla Şaiq (titrlərdə yoxdur)
Ssenari müəllifi : Eyvaz Borçalı
Rejissorlar : Nazim Məmmədov, Bəhmən Əliyev
Operator : Aleksandr Milov
Quruluşçu rəssamlar : Bəhmən Əliyev, Nazim Məmmədov
Multiplikasiya rəssamları : Bəhmən Əliyev, Nazim Məmmədov
Rəssamlar : Rauf Dadaşov, Hüseyn Cavid İsmayılov, Q. Lyubçenko, Tamilla Əsgərova, E. Əliyev
Bəstəkar : Aqşin Əlizadə
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Filmin direktoru : İbrahim Səfərov
Filmi səsləndirənlər
Hüseynağa Sadıqov-Xoruz
Ağaxan Salmanov-Tülkü
Firəngiz Şərifova-Toyuq
Ş. Bağırova
S. Babayeva
A. Rzayev
  

Çaqqal oğlu, çaqqal (1972)
Məzmun: Multiplikasiya filmində çaqqal acgözlük edib ələ keçirdiyi qəniməti canavarla yarı bölmək istəmir, ona görə də hiyləyə əl atır.
Müəlliflər demək istəyirlər ki, acgözlük insanı hər cür sifətə salır, onu yaltağa çevirir. Yaltaq isə dostunu düşməndən seçə bilmir.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
• Bu ilk və yeganə genişekranlı Azərbaycan cizgi filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Mirzə Rəfiyev
Ssenari müəllifi : Araz Dadaşzadə
Operator : Əlihüseyn Hüseynov
Quruluşçu rəssam : Mirzə Rəfiyev, Eduard Abdullayev
Rejissor assistenti : Hafiz Əkbərov
Multiplikasiya rəssamı : Rauf Dadaşov
Bəstəkar : Aqşin Əlizadə
Səs operatoru : Əziz Şeyxov

İlham (1972)
Məzmun: Film böyüklərin uşaqlara diqqətli olmaları barədədir. Uşaq qəlbi çox kövrək olur. Ona görə də balacalara qayğıkeşliklə yanaşmaq lazımdır.
Festivallar və mükafatlar
1)1974-cü ildə Daşkənddə V Ümumittifaq televiziya filmləri festivalı
• Ən yaxşı rejissor işinə görə rejissor Vaqif Behbudov Priz almışddır
Film haqqında
• Kukla filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : İshaq İbrahimov
Operator : Vaqif Behbudov
Quruluşçu rəssam : Solmaz Musayeva
Bəstəkar : Aqşin Əlizadə
Səs rejissoru : Ruhəngiz Qasımova

Cırtdanın yeni sərgüzəşti (1973)
Məzmun: Film kiçik yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada Azərbaycan xalq nağılının məşhur qəhrəmanının bizim günlərdə başına gələn yeni əyləncəli sərgüzəştlərindən söhbət açılır. Filmdə xalq folklorunun fantastik motivləri ilə müasirlik bir-birini tamamlayır.
İnsan düşüncəsinin məhsulu olan nəhəng müasir texnika bəşər övladına həmişə kömək etməyə hazırdır. Budur, əfsanəvi Simurq quşu və xalça-təyyarə sehrli yumağın arxasınca nə qədər uçurlarsa da xeyri olmur, onu tuta bilmirlər. Köməyə güclü və xeyirxah raket gəlir. O, sehrli yumağı tutub balaca Cırtdana qaytarır.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Fikrət Sadıq
Rejissor : Nazim Məmmədov, Bəhmən Əliyev
Quruluşçu rəssam : Kamil Nəcəfzadə
Operator : Aleksandr Milov
Bəstəkar : Oqtay Zülfüqarov
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Tamilla Əsgərova(T. Əsgərova kimi), Hüseyn Cavid İsmayılov
Fon rəssamı : Nazim Məmmədov
Rejissor assistenti : Hafiz Əkbərov
Montaj edən : Esmira İsmayılova
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Filmin direktoru : A. Məhərrəmov
Filmi səsləndirənlər
Amaliya Pənahova-Simurq quşu
Məmmədrza Şeyxzamanov-Uçan xalça
Ş. Bağırova
Gülnaz Qədirli
  

Göyçək Fatma (1973)
Məzmun: Xeyirxah, göyçək Fatma qarşısına çıxan hər cür çətinlikləri təmkinlə aradan qaldırıb öz istəyinə nail olur.
Festivallar və mükafatlar
1)1976-cı ildə Tbilisidə VI Ümumittifaq Televiziya Filmləri Festivalı
• Ən yaxşı rejissor işinə görə rejissor Vaqif Behbudov Priz almışdır.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
• Film Azərbaycan xalq nağılının motivləri əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Ədhəm Qulubəyov
Operator : Vaqif Behbudov
Quruluşçu rəssam : Solmaz Musayeva
Bəstəkar : Aqşin Əlizadə
Səs rejissoru : Ruhəngiz Qasımova

Bulud niyə ağlayır? (1973)
Məzmun: Qədim əfsanədə quraqlıq nəticəsində cadar-cadar olmuş torpağa yenidən həyat verməklə insanların köməyinə gələn bulud-qız haqqında bəhs edilir.
Festivallar və mükafatlar
1)1974-cü ildə Bakıda VII Ümumittifaq Kinofestivalı
• Filmə I Mükafat verilmişdir.
Film haqqında
• Bu filmin mövzusu milli folklorumuzdan götürülmüşdür. Təsviri həlli klassik şərq miniatürünə əsaslanır.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Məsud Pənahi
Rejissor : Məsud Pənahi
Quruluşçu rəssam : Məsud Pənahi, Firəngiz Qurbanova
Operator : Aleksandr Milov
Bəstəkar : Aqşin Əlizadə
Şerlərin müəllifi : Ramiz Rövşən
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Multiplikasiya rəssamı : Sergey Dyojkin, Aleksey Bukin
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Rejissor assistenti : Vahid Talıbov
Rəssam assistenti : Vaqif Məmmədov, Elçin Axundov
Operator assistenti : A. Əliyev
Montaj edən : Esmira İsmayılova
Filmin direktoru : H. Cəfərov
Mətni oxuyan : Əminə Yusifqızı
 

Şahzadə-Qara Qızıl (1974)
Məzmun: Film-nağıl poetik formada insanın yerin altından, dənizin dibindən qara qızıl çıxarmasından söhbət açır. Bu rəsm filmində eyni zamanda öz zəkasının qüdrəti ilə insanın neftdən xalq təsərrüfatına lazım olan çoxlu müxtəlif məhsul və əşyalar alması haqqında danışılır.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Alla Axundova
Rejissor : Nazim Məmmədov, Bəhmən Əliyev
Quruluşçu rəssam : Nazim Məmmədov, Bəhmən Əliyev
Operator : Aleksandr Milov
Bəstəkar : Oqtay Rəcəbov
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Multiplikasiya rəssamı : Tamilla Əsgərova, F. Eldinov, Valentin Kuşneryov
Rejissor assistenti : Hafiz Əkbərov
Rəssam assistenti : Elçin Axundov
Operator assistenti : Antonina Korotnitskaya
Montaj edən : Esmira İsmayılova
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Mahnı ifa edən : Flora Kərimova, C. Əliyev
Filmin direktoru : A. Məhərrəmov
Filmi səsləndirənlər
Amaliya Pənahova
Kamil Qubuşov
Almaz Əsgərova
 

Pıspısa xanım və Siçan bəy (1974)
Məzmun: Burada belə bir fikir söylənilir ki, hər bir adamın dostu olmalıdır. Lakin dost qazanmaq üçün sən də dostluq etməyi bacarmalısan.
Film haqqında
• Film Abdulla Şaiqin "Tıq-tıq Xanım" nağılının motivləri əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Abdulla Şaiq
Ssenari müəllifi : Nataliya Şneyer(Natalya Şneyer), İntiqam Qasımzadə
Quruluşçu rejissor : Ağanağı Axundov, Məsud Pənahi
Quruluşçu rəssam : Məsud Pənahi
Bəstəkar : Ramiz Mirişli
Operator : Ramiz Babayev
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Mahnıların sözləri : Ramiz Rövşən
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Multiplikasiya rəssamı : A. Viken, N. Bondar
Montaj edən : Rəfiqə İbrahimova
Rejissor assistenti : Hafiz Əkbərov
Rəssam assistenti : Elçin Axundov
Operator assistenti : Y. Əliyev
Filmin direktoru : H. Cəfərov
Filmi səsləndirənlər
A. Babayev
Rafiq Qasımov
Dadaş Kazımov-Çoban
H. Cavadov
Zemfira İsmayılova-Pıspısa xanım
Ağaxan Salmanov-Canavar
C. Soltanov
 

Günlərin bir günündə (1975)
Məzmun: Film belə başlayır: Göydən bir ulduz düşdü. Acgöz sərçə qapdı onu. Özü parlaq olsun deyə... Lakin sərçə onu itirir. Sonra ulduzu balıq, qurbağa, ayı tapır, amma o heç kəsdə qalmır. Onlar hamısı parlaq ulduz olmaq istəyir. Lakin onlar ulduza sahib ola bilmirlər. İşıqsaçan ulduz heyvanların əlindən qurtulub hamıya işıq saçmaq üçün yenidən səmaya qalxır... Ulduz göylərə uçdu. Hamıya-hamıya şölə saçsın deyə...
Film haqqında
• Film mətnsizdir
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Kamal Aslanov, Məsud Pənahi
Quruluşçu rejissor : Məsud Pənahi
Quruluşçu rəssam : Məsud Pənahi
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Xəyyam Mirzəzadə
Səs operatoru : Şamil Kərimov
Rejissor assistenti : Hafiz Əkbərov
Rəssam assistenti : E. Əliyev
Multiplikasiya rəssamı : Aleksandr Mazayev, Sergey Dyojkin, Vaqif Məmmədov, Vahid Talıbov, Rauf Dadaşov
Montaj edən : Gülşən Səlimova
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Filmin Direktoru : H. Cəfərov
 

Dınqıl, sazım, dınqıl (1976)
Məzmun: Burada özündən çox razı, tüfeyli sərçənin macəralarından bəhs olunur. Eyni zamanda kinolent xatırladır ki, fırıldaqla, yalanla xeyir görmək olmaz.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
• Film Azərbaycan xalq nağılının motivləri əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Ələviyyə Babayeva
Rejissorlar : Məsud Pənahi, Hafiz Əkbərov
Quruluşçu rəssamlar : Məsud Pənahi, Elçin Axundov
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Ramiz Mirişli
Səs operatoru : Əsəd Əsədov
Multiplikasiya rəssamları : Anatoli Abarenov, Rauf Dadaşov, Sergey Dyojkin, Vahid Talıbov, Vaqif Məmmədov, Arifə Hatəmi, Gülşən Quliyeva, Solmaz Hüseynova
Rəssam : N. Ağayeva
Montaj edən : A. Vəliyeva
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova
Operator assistenti : Ramiz Ağayev
Rəssam assistenti : Y. Uznadze
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Filmin direktoru : Kamil Rəhmanzadə
Fazaçı-rəssam : Hüseyn Cavid İsmayılov (titrlərdə yoxdur)
 

Pəncə... Qulaq... Palaz... Tikan (1976)
Məzmun: Filmdə ayı balasının başına gələn əyləncəli sərgüzəştlərdən bəhs olunur.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Ruhəngiz Qasımova
Quruluşçu rejissor : Məsud Pənahi
Quruluşçu rəssam : Məsud Pənahi
Operator : Əlihüseyn Hüseynov
Rəssam : N. Ağayeva, A. Quliyev
Operator assistenti : Ramiz Ağayev
Assistent : Elçin Axundov, L. Uznadze
Multiplikasiya rəssamı : Sergey Dyojkin, Vaqif Məmmədov. Arifə Hatəmi, Gülşən Quliyeva, Rauf Dadaşov, Solmaz Hüseynova
Bəstəkar : Adil Bəbirov
Mahnıların mətni : Kamal Aslanov
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Montaj edən : A. Vəliyeva
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Direktor : Aydın Abdullayev
Filmi səsləndirən
Məmmədrza Şeyxzamanov-Bayquş (titrlərdə yoxdur)
 

Ustalar-qızıl əllər (1976)
Məzmun: Namuslu, pak, əməksevər, öz işini ürəkdən sevən adamlar üçün heç bir çətinlik qorxulu deyil. Onların ustalığı, işgüzarlığı hətta qəddar sehrbazın əməllərindən də güclüdür. Cizgi filmi tamaşaçılara bu fikri aşılayır.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Ədhəm Qulubəyov
Operator : Vaqif Behbudov
Quruluşçu rəssam : Solmaz Musayeva
Bəstəkar : Oqtay Zülfüqarov
Səs operatoru : Bəxtiyar Dehniya

Şah və xidmətçi (1976)
Məzmun: Kinolentdə sədaqətli nökər və amansız, qəddar şah haqqında söhbət açılır.
Günlərin birində zalım şah gənc nökərinə hirslənib onu ac-yalavac itlərin qarşısına atır... İtlər nökərin üstünə hücum etsələr də, onu tanıyıb çəkilirlər. Məlum olur ki, vaxtilə nökər həmin itlərə qulluq edib, onları yedizdiribmiş. Beləliklə də, itlər oğlanın yaxşılığını yerə vurmur, ona toxunmurlar. Şah isə cavan nökərin ona sədaqətlə qulluq etməsinə baxmayaraq, onu öldürtdürmək qərarına gəlir.
Filmdə belə bir fikir irəli sürülür: şərlə mübarizədə xeyir həmişə qalib gəlir.
Film haqqında
• Film Nizami Gəncəvinin əsərinin motivləri əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Nizami Gəncəvi
Ssenari müəllifi : Ədhəm Qulubəyov
Rejissor : Nazim Məmmədov, Bəhmən Əliyev
Quruluşçu rəssam : Məsud Pənahi, Elçin Axundov
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Oqtay Rəcəbov
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Vaqif Məmmədov, Vahid Talıbov
Fon rəssamı : Tahir Piriyev
Montaj edən : Esmira İsmayılova
Rejissor assistenti : Hafiz Əkbərov
Operator assistenti : Ramiz Ağayev
Rəssam assistenti : Y. Uznadze
Redaktor : Fərman Kərimzadə
Filmin direktoru : A. Məhərrəmov
 

Kirpi balası və alma (1977)
Məzmun: Bizi əhatə edən canlı təbiətə diqqət və qayğı göstərmək hər birimizin müqəddəs borcudur. Bu fikir filmin əsasını təşkil edir. Və burada dostluğun böyük gücündən söhbət gedir.
Film haqqında
• Film mətnsizdir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Nəriman Süleymanov
Rejissor : Hafiz Əkbərov
Quruluşçu rəssam : Elçin Axundov
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Ramiz Mirişli
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Multiplikasiya rəssamı : Gülşən Quliyeva, Yuri Meşşeryakov, Vaqif Məmmədov, Rauf Dadaşov, Vahid Talıbov
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova
Operator assistenti : Ramiz Ağayev
Montaj edən : Esmira İsmayılova
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Filmin direktoru : Aydın Abdullayev
 

Toplan və kölgəsi (1977)
Məzmun: Filmdə Toplan adlı balaca bir itin başına gələn maraqlı hadisələrdən bəhs edilir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenarinin müəllifi : Əzizə Əhmədova
Rejissor : Nazim Məmmədov
Quruluşçu rəssam : Bəhman Əliyev
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Oqtay Rəcəbov
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Rəssamlar : Tahir Piriyev, Tamilla Əsgərova
Multiplikasiya rəssamları : Vaqif Məmmədov, Vahid Talıbov, Arifə Hatəmi, Hüseyn Cavid İsmayılov(Cavid İsmayılov kimi), Gülşən Quliyeva, Rauf Dadaşov, Solmaz Hüseynova
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova
Operator assistenti : Ramiz Ağayev
Montaj edən : Nailə Dadaşova
Mahnıları oxuyur : Flora Kərimova
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Filmin direktoru : Kamil Rəhmanzadə
Filmi səsləndirən
Sadıq Hüseynov-Köpək
 

Daş (1977)
Məzmun: Dağıdıcı qüvvə rəmzi olan daş müxtəlif dövrlərdə görkəmini dəyişərək(ox, güllə, raket) planetdə yaşayan adamlara dərd-bəla gətirir. Film dünya xalqlarını müharibələrin qadağan edilməsi, yer üzündə sülhün bərqərar olması uğrunda həmrəyliyə çağırır.
Kinolent böyüklər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Film haqqında
• Film mətnsizdir.
• Film şair Əli Kərimin eyniadlı şeri əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Əli Kərim
Ssenari müəllifi : Sabir Rüstəmxanlı, Paşa Kərimov
Quruluşçu rejissor : Hafiz Əkbərov, Əsgər Məmmədov
Quruluşçu rəssam : Elçin Axundov
Bəstəkar : Xəyyam Mirzəzadə
Operator : Rafiq Əmirov
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Yuri Meşşeryakov, Vaqif Məmmədov, Rauf Dadaşov, Vahid Talıbov
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova
Rəssam assistenti : Zəkiyyə Mahmudova
Montaj edən : Nisə Hacıyeva
Rəssam : Hüseyn Cavid İsmayılov, Arifə Hatəmi, Solmaz Hüseynova, Lalə Məmmədova(Lalə Ağacanova kimi), Cəvahir Quliyeva, Nataliya Albitskaya, Firəngiz Quliyeva
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Filmin direktoru : R. Rəşidov
 

Xoruz (1977)
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
• Film Abbas Makulunun eyniadlı poeması əsasında ekranlaşdırılmışdır.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Abbas Makulu
Rejissor : Məsud Pənahi
Ssenari müəllifi : Məsud Pənahi
Operator : Antonina Korotnitskaya
Quruluşçu rəssam : Məsud Pənahi
Bəstəkar : Mobil Babayev
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : A. Abarenov, Sergey Dyojkin, Vaqif Məmmədov, Rauf Dadaşov, Vahid Talıbov
Rəssam : N. Ağayeva, Hüseyn Cavid İsmayılov, Firəngiz Quliyeva

Arzunu yarat (1977)
Məzmun: Bu eksperimental cizgi filmi klounun arzuları haqqında söhbət açır.
Film haqqında
• Film aktyor Fəxrəddin Manafovun kinoda ilk işidir.
• Qarışıq texnika filmidir.
• Bu, aktyor və animasiyadan istifadə olunmuş film-klip də sayıla bilər.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Firəngiz Qurbanova
Ssenari müəllifi : Arif Əliyev
Operator : Valeri Kərimov
Quruluşçu rəssam : Firəngiz Qurbanova
Bəstəkar : Azər Dadaşov
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Quraşdırılmış çəkilişlərin operatoru : Aleksandr Milov
Geyim rəssamı : Tamilla Dağıstanlı
Multiplikasiya rəssamı : Vaqif Məmmədov, Arifə Hatəmi, Hüseyn Cavid İsmayılov
Rollarda:
Fəxrəddin Manafov-Kloun
Lyudmila Letyagina-Arzu

Möcüzələr adası (1978)
Məzmun: Filmdə nəql olunur ki, bir fərasətli və xəyalpərəst oğlan Neft Daşlarına gedib çıxır. O, komik vəziyyətlərə düşür. Lakin burada da öz bacarığını, fərasətini nümayiş etdirir.
Festivallar və mükafatlar
1)1978-ci ildə Bakıda VIII Ümumittifaq Televiziya Filmləri Festivalı
• Animasiya filmi rejissor işinə görə Mükafat almışdır.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Rasim İsmayılov
Operator : Vaqif Behbudov
Quruluşçu rəssam : Tahir Piriyev
Bəstəkar : Ruhəngiz Qasımova
Səs rejissoru : Bəxtiyar Dehniya
Multiplikasiya rəssamı : Tahir Piriyev

Sonrakı peşmançılıq (1978)
Məzmun: Film daim qarşısına çıxanı qəzəbləndirən və sataşan axmaq və dəcəl ulaq haqqında söhbət açır. Lakin o təhlükə qarşısında qalanda və onun hərəkətlərindən cana doymuş canavar hirslənib ulağı yemək istəyəndə incidilmiş qoyunlar, keçilər və kirpi onun müdafiəsinə qalxırlar.
Ulaq nəhayət, başa düşür ki, xeyirxah və qayğıkeş olmaq lazımdır, hər hansı bir pislik gec və ya tez cəzalandırılır.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
• Film rus variantı saxlanılmışdır.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Kamal Aslanov
Rejissor : Nazim Məmmədov
Quruluşçu rəssam : Bəhmən Əliyev
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Oqtay Rəcəbov
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Multiplikasiya rəssamı : Arne Axi, Solmaz Hüseynova, Hüseyn Cavid İsmayılov, Arifə Hatəmi
Fon rəssamı : Teymur Məmmədov (II)
Rəssam : Lalə Məmmədova(Lalə Ağacanova kimi), Cəvahir Quliyeva, Nataliya Albitskaya
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova
Rəssam assistenti : Zəkiyyə Mahmudova
Montaj edən : Nisə Hacıyeva
Mahnı ifa edən : Flora Kərimova
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Filmin direktoru : Kamil Rəhmanzadə
 

Qız Qalası əfsanəsi (1978)
Məzmun: Kinolentdə hər şeyə qalib gələn məhəbbətin gücündən, xalq müdrikliyindən, Vətənə, xalqa sədaqətdən bəhs olunur.
Film haqqında
• Film Azərbaycan xalq əfsanəsinin motivləri əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Əbülfəz Hüseyni, Ədhəm Qulubəyov
Quruluşçu rejissor : Məsud Pənahi
Quruluşçu rəssam : Vaqif Mustafayev (II), Yuri Meşşeryakov
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Arif Məlikov
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Yuri Meşşeryakov, Vahid Talıbov, Vaqif Məmmədov, Rauf Dadaşov
Rejissor assistenti : Fəridə Həşimova
Rəssam assistenti : Ziya Xəqani
Montaj edən : N. Dadaşov
Redaktor : Faiq Dərgahov
Filmin direktoru : Eldar Əliyev
Fazaçı rəssam : Firəngiz Quliyeva
Mətni oxuyan : Səməndər Rzayev (titrlərdə yoxdur)
 

Toral və Zəri (1979)
Məzmun: Filmdə min il bundan əvvəl olmuş hadisələr, Qobustanda məskunlaşmış ən qədim tayfalar haqqında danışılır. Vaxtilə burada hər şey birmənalı olmuşdur: qəzəb də, məhəbbət də, səmimilik də. Sadəlövhlük, hisslərin açıq biruzə verilməsi amansızlıqla qaynayıb, qarışmışdı. İnsan qəlbinin mürəkkəbliyi və onun dərinliklərində gedən təlatümlər qorxu və düşmənçilik hisslərini qüvvətləndirdi...
Müəlliflər göstərmək istəmişlər ki, həyatda hər şey məhv olsa da, sənət yaşayır, əbədi olaraq insanlara sevinc və ilham bəxş edir.
Film haqqında
• Multiplikasiya filmi yaşlı tamaşaçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
• Film Rüstəm Babaxanovun eyniadlı povesti əsasında ekranlaşdırılmışdır.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Rüstəm Babaxanov
Ssenarinin müəllifi : Həsən Seyidbəyli
Rejissor : Əsgər Məmmədov
Rəssam : Elçin Axundov
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Aqşin Əlizadə
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamları : Bəhmən Əliyev, Vahid Talıbov, Rauf Dadaşov, Arifə Hatəmi, Vaqif Məmmədov, Solmaz Hüseynova, Hüseyn Cavid İsmayılov
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova(S. Qurbanova kimi)(mövqe göstərilməyib)
Assistentlər : T. Hüseynov, Ziya Xəqani(Ziya Xaqani kimi)
Montaj edən : Nailə Dadaşova
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Filmin direktoru : Eldar Əliyev
Fazaçı rəssam : Firəngiz Quliyeva (titrlərdə yoxdur)
Mətni oxuyan : Şahmar Ələkbərov (titrlərdə yoxdur)
Filmi səsləndirənlər
Yusif Vəliyev-Tayfa üzvü (titrlərdə yoxdur)
Sadıq Hüseynov-Tayfa başçısı (titrlərdə yoxdur)
Rasim Balayev-Toral (titrlərdə yoxdur)
 

Yayın bir günündə (1979)
Məzmun: Film dəcəl, sözə qulaq asmayan oğlan, onun təbiətə laqeyd münasibəti haqqındadır. Lakin burada göstərilir ki, nəhayət, oğlan səhv iş gördüyünü başa düşür və dəyişilir.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Arif Əliyev
Operator : Vaqif Behbudov
Quruluşçu rəssam : Vaqif Məmmədov
Bəstəkar : Ruhəngiz Qasımova
Səs rejissoru : Firudin Hüseynov

Sehrlənmiş küpə (1979)
Məzmun: Filmin qəhrəmanı kiçik yaşlı uşaqdır. Burada sehrbaz qara qarğanın bu uşağı küpəyə çevirməsindən, oğlanın övladsız bir ailəyə düşməsindən söhbət gedir.
Kinolentdə əməksevərlik, böyüklərə hörmət, xeyirxahlıq kimi insani keyfiyyətlər tərənnüm olunur.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
• Film kiçik yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Ələviyyə Babayeva
Rejissor : Nazim Məmmədov
Quruluşçu rəssam : Nazim Məmmədov
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Oqtay Rəcəbov(Oktay Rəcəbov kimi)
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Fon rəssamı : Faiq Məmmədov (II)
Rəssam : Zəkiyyə Mikayılova, Tınnis Saxkay, Sahibə İbadova
Rejissor assistenti : Fəridə Həşimova
Operator assistenti : Ziya Xəqani
Montaj edən : Nisə Hacıyeva(Nisəxanım Hacıyeva kimi)
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Filmin direktoru : Eldar Şirinov
Filmi səsləndirənlər
Məhluqə Sadıqova-Qarğa (titrlərdə yoxdur)
Mirvari Novruzova-Nənə (titrlərdə yoxdur)
Yusif Vəliyev-Baba (titrlərdə yoxdur)
 

Meşəyə insan gəlir (1980)
Məzmun: İnsan meşədə görünən kimi, bütün heyvanlar qorxularından əl-ayağa düşürlər. Onlara elə gəlir ki, insan bu dəqiqə meşəni də, heyvanları da məhv edəcək. Amma hər şey onların düşündüklərinin əksinə olur. İnsan nəinki meşədəki ağaclara və heyvanlara qayğı ilə yanaşır, hətta, onları yanğın təhlükəsindən xilas edir. Bunu görən heyvanlar sakitləşirlər. Meşədə həyat öz əvvəlki məcrasına düşür.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Sabir Rüstəmxanlı
Rejissor : Hafiz Əkbərov
Quruluşçu rəssam : Elçin Axundov
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Xəyyam Mirzəzadə
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Rauf Dadaşov, Vaqif Məmmədov, Arifə Hatəmi, Yuri Meşşeryakov, Vahid Talıbov, Gülşən Quliyeva, Solmaz Hüseynova
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova, E. Əliyev
Rəssam assistenti : T. Hüseynov
Operator assistenti : Ziya Xəqani
Montaj edən : Lidiya Vyalsova
Redaktor : D. Tahirova
Filmin direktopru : E. Şirinov
Fazaçı-rəssam : Hüseyn Cavid İsmayılov, Firəngiz Quliyeva
 

Sehrli ağac (1980)
Məzmun: Film uşaqlara hər şeyin zəhmətlə qazanıldığı fikrini aşılayır.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Hafiz Əkbərov
Ssenari müəllifi : Nəriman Süleymanov
Operator : Ramiz Ağayev
Quruluşçu rəssam : Olqa Boqolyubova
Bəstəkar : Rauf Əliyev
Səs operatoru : Əsəd Əsədov
Multiplikasiya rəssamı : Arifə Hatəmi, Gülşən Quliyeva, Yuri Meşşeryakov, Rauf Dadaşov, Vaqif Məmmədov, Vahid Talıbov

Taya (1980)
Məzmun: Yalançı və fırıldaqçı tülkü yeni hiylə işlədərkən ifşa olunur, dostlar yoldaşlarını hiyləgər tülkünün əlindən qurtarır, onu bəladan xilas edirlər, beləliklə də tülkünün növbəti fəndi baş tutmur.
Burada dostluğun gücü tərənnüm olunur. Filmdə deyilir ki, əgər dostlar olmasa, tülkü kimi hiyləgərlər öz yeni hiylələri ilə çox fitnə-fəsad törədərlər.
Film üzərində işləyənlər
Ssenarinin müəllifi : Toğrul Cuvarlı
Rejissor : Əsgər Məmmədov
Quruluşçu rəssamlar : Əsgər Məmmədov, Reyn Raydme
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Rauf Əliyev
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamları : Yuri Meşşeryakov, Rauf Dadaşov, Arifə Hatəmi, Solmaz Hüseynova, Gülşən Quliyeva
Montaj edən : Lidiya Vyalsova
Redaktor : D. Tahirova
Filmin direktoru : E. Şirinov
 

Cücələrim (1980)
Məzmun: Burada qayğıdan, sonsuz ana məhəbbətindən, tərbiyədən, həmrəylikdən və qarşılıqlı əlaqədən, dostluğun böyük gücündən danışılır.
Filmin mənəvi-tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır.
Film haqqında
• Film bəstəkar Qənbər Hüseynlinin eyniadlı məşhur mahnısının motivi mövzusunda improvizasiyadır.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Qənbər Hüseynli
Rejissor : Ağanağı Axundov
Ssenari müəllifi : Lev Atamanov
Operator : Antonina Korotnitskaya
Quruluşçu rəssam : Rəşid Ələkbərov, Elçin Axundov
Bəstəkar : Vaqif Mustafazadə
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Sergey Dyojkin, Vaqif Məmmədov, Vahid Talıbov, Rauf Dadaşov
Fazaçı rəssam : Firəngiz Quliyeva
Çalır : "Sevil" Vokal-İnstrumental Ansamblı
Oxuyur : Əzizə Mustafazadə

Sağ ol, dostum (1980)
Məzmun: Əbədi mövzu-insan və ev heyvanlarıdır.
Filmdə Sadiq adlı itin öz sahibinə sədaqətindən bəhs edilir.
Festivallar və mükafatlar
1)1980-ci ildə Yerevanda IX Ümumittifaq televziya filmləri festivalı
• Film ən yaxşı rejissor işinə görə Priz almışdır.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Həsən Seyidbəyli
Operator : Vaqif Behbudov
Quruluşçu rəssam : Vaqif Məmmədov
Bəstəkar : Adil Bəbirov
Səs rejissoru : Firudin Hüseynov

Xeyir və Şər (1980)
Məzmun: Kinolentdə susuz səhrada Xeyirin ürək genişliyi ilə xeyir iş görməsindən və buna cavab olaraq Şərin törətdiyi bədxah əməllərdən danışılır.
Film-nağıl xeyirlə şərin əbədi mübarizəsindən, son nəticədə Xeyirin qələbə çalmasından, yaxşılığın, xeyirxahlığın qüdrətindən bəhs edir.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
• Film Nizami Gəncəvinin "Yeddi Gözəl" poemasından bir nağılın motivləri əsasında çəkilmişdir.
• Kinolent böyüklər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Nizami Gəncəvi
Ssenari müəllifi : Ədhəm Qulubəyov
Rejissor : Nazim Məmmədov
Quruluşçu rəssam : Rafiz İsmayılov
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Cavanşir Quliyev
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Mətni oxuyan : Həsənağa Turabov
Rəssam : N. Ağayeva, Cəvahir Quliyeva, V. Bessarabova, Y. Melkumova, Lalə Məmmədova(Lalə Ağacanova kimi), Sahibə İbadova, Vaqif Məmmədov,Hüseyn Cavid İsmayılov
Montaj edən : Lidiya Vyalsova
Rejissor Assistenti : Sima Qurbanova
Rəssam assistenti : Y. Uznadze
Redaktor : D. Tahirova
Filmin direktoru : T. Həmidov
 

Dəcəl Dovşan (1981)
Məzmun: Balacalar üçün nəzərdə tutulmuş bu film əsrarəngiz təbiət mənzərələri və bir sıra sərgüzəştlərlə zəngindir. Filmdə öz nadincliyi, şıltaqlığı və ərkəsöyünlüyü ilə seçilən, başqalarını tez-tez narahat etməkdən, incitməkdən zövq alan dəcəl dovşan balası haqqında söhbət gedir.
Filmin üzərində işləyənlər
Rejissor : Əsgər Məmmədov
Ssenari müəllifi : Hikmət Ziya
Operator : Antonina Korotnitskaya
Quruluşçu rəssam : Əsgər Məmmədov, Reyn Raydme
Bəstəkar : Azər Dadaşov
Səs operatoru : Nataliya Nuriyeva
Multiplikasiya rəssamı : Vahid Talıbov

Cırtdan-Pəhləvan (1981)
Məzmun: Burada Cırtdanın başına gələn əhvalatlardan, xeyirlə şərin mübarizəsindən bəhs olunur.
Film haqqında
• Film Azərbaycan xalq nağılının motivləri əsasında yaradılmışdır.
• Applikasiya filmidir.
Filmin üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Tofiq Ağayev, Aleksandr Timofeyevski
Rejissor : Bəhmən Əliyev
Quruluşçu rəssam : Elçin Axundov
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Rauf Əliyev
Mahnıların mətni : Aleksandr Timofeyevski
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Rauf Dadaşov, Vaqif Məmmədov, Arifə Hatəmi, Gülşən Quliyeva, Solmaz Hüseynova, Vladimir Zarubin
Rəssam : T. Hüseynov, Aydın Lazımov, Hüseyn Cavid İsmayılov, S. Candarov, Zəkiyyə Mahmudova, Cəvahir Quliyeva, Lalə Məmmədova(Lalə Ağacanova kimi), Y. Melkumova
Redaktor : D. Tahirova
Filmin direktoru : E. Şirinov
Filmi səsləndirənlər
Klara Rumyanova-Cırtdan
 

Uşaq və külək (1982)
Məzmun: Filmdə külək əsas obraz kimi tamaşaçıların nəzərinə çatdırılır və bütün hadisələr onun ətrafında cərəyan edir.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Elçin Axundov
Ssenari müəllifi : Alla Axundova
Operator : Antonina Korotnitskaya
Quruluşçu rəssam : Yelena Qolubeva
Bəstəkar : Aydın Əzim Kərimoğlu (Aydın Əzimov kimi)
Səs operatoru : Nataliya Nuriyeva
Multiplikasiya rəssamı : Rauf Dadaşov, Bəhmən Əliyev
Dekor rəssamı : Hüseyn Cavid İsmayılov, Firəngiz Quliyeva

Sən belə cımbılısan (1982)
Məzmun: Film xeyirlə şərin mübarizəsi, dostluq və ədalət mövzusundadır.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Ağanağı Axundov, Vaqif Məmmədov
Rejissor : Ağanağı Axundov
Quruluşçu rəssam : Vaqif Məmmədov
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Ramiz Mirişli
Səs operatoru : Vladimir Savin
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Rauf Dadaşov, Firəngiz Quliyeva, Gülşən Quliyeva, Arifə Hatəmi, Dinarə Seyidova, Vahid Talıbov, Solmaz Hüseynova
Redaktor : D. Tahirova
Filmin direktoru : Aydın Abdullayev
Filmi səsləndirənlər
Dadaş Kazımov-Tısbağa (titrlərdə yoxdur)
Sadıq Hüseynov-Tısbağa (titrlərdə yoxdur)
Xuraman Hacıyeva-Parabüzən (titrlərdə yoxdur)
 

Sandıq (1982)
Məzmun: Film sehrli sandıqla bağlı maraqlı əhvalatdan bəhs edir.
Film haqqında
• Film şair Yuri Yakovlev (II)in şeri əsasında çəkilmişdir.
• Film rejissor Vahid Talıbovun diplom işidir.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Yuri Yakovlev (II) (titrlərdə yoxdur)
Ssenari müəllifi : Yuri Koval
Quruluşçu rejissor : Vahid Talıbov
Quruluşçu rəssam : Teymur Məmmədov (II)
Quruluşçu operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Mobil Babayev
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Mahnı ifa edən : Oleq Anofriyev
Emalatxana : R. Kaçanov
 

Başlanğıc (1982)
Məzmun: Film yer üzündə sülhün qorunub saxlanmasının vacibliyindən söhbət açır. İki obrazın-xeyir və şərin simasında ehtimal edilir ki, çətinliklər aradan qaldırılacaq və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq mümkün olacaq.
Festivallar və mükafatlar
1)1983-cü ildə Alma-Atada X Ümumittifaq televiziya filmləri festivalı
• Ən yaxşı rejissor işinə görə rejissor Vaqif Behbudova Priz verilmişdir.
Film haqqında
• Filmdə Ravelin "Bolero" əsərindən istifadə olunmuşdur.
• Kukla filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Rüstəm İbrahimbəyov
Operator : Vaqif Behbudov
Quruluşçu rəssam : Fikrət Abbaszadə
Səs rejissoru : Bəxtiyar Dehniya

Sehrli ləçək (1983)
Məzmun: Günlərin birində balaca oğlan çərpələng uçurarkən onun çərpələngi gözlənilmədən yerə düşür. Sən demə, qanadı sınmış bir kəpənək həmin çərpələngin üstünə qonubmuş. Kəpənək dil açıb oğlana deyir ki, mənim qanadımı yalnız sehrli gülün ləçəyi sağalda bilər. Oğlan həmin gülün ləçəyini tapıb kəpənəyin qanadını sağaldana kimi başına çoxlu əhvalatlar gəlir.
Bu alleqorik nağılda insanla təbiətin qarşılıqlı əlaqəsindən, insanın ətrafındakılara qarşı diqqətli olmasından, xeyirxah əməllərindən bəhs edilir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Əsgər Məmmədov
Ssenari müəllifi : Eldəniz Quliyev
Quruluşçu rəssam : Tahir Piriyev
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Azər Dadaşov
Səs operatoru : Akif Nuriyev

Uçan zürafə (1983)
Məzmun: Bu müasir nağılda özündə qeyri-adi qabiliyyət hiss edən, buna görə də dostlarından üz döndərən axmaq zürafə haqqında danışılır.
Zürafənin "göydən yerə" düşməsi və pərt olması uşaqlara onu göstərir ki, lovğalanmaq, özünü başqalarından üstün tutmaq olmaz. Əks halda pərt ola bilərsən.
Film haqqında
• Multiplikasiya filmi məktəbəqədər yaşda olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Əsgər Məmmədov
Ssenari müəllifi : Kamal Aslanov
Quruluşçu rəssam : Elçin Axundov
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Azər Dadaşov
Səs operatoru : Nataliya Nuriyeva
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Sergey Dyojkin, Vaqif Məmmədov, Solmaz Hüseynova, Firəngiz Quliyeva
Rəssam : Aydın Lazımov, Hüseyn Cavid İsmayılov, Rövşən Paşazadə, Azər Qaryağdı


Münəccimin şagirdi (1983)
Məzmun: Filmdə asan yolla varlanmaq istəyən, acgözlük nəticəsində gülünc vəziyyətlərə düşən bir yeniyetmədən danışılır.
Film haqqında
• Yarı qabarıq kukla filmidir.
• Film xalq nağılları əsasında yaradılmışdır.
• Yarı qabarıq kukladan ilk dəfə bu filmdə istifadə olunmuşdur.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari Müəllifi : Mailə Muradxanlı(Mailə Muradxanova kimi)
Rejissor : Arif Məhərrəmov
Quruluşçu Rəssam : Arif Məhərrəmov, Yelena Qolubeva
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Nazim Əliverdibəyov
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Vaqif Məmmədov, Anatoli Abarenov, Sergey Dyojkin, Vahid Talıbov, Firəngiz Quliyeva
Rəssam : E. Məmmədov, Aydın Lazımov
Redaktor : D. Tahirova
Filmin direktoru : İ. Hüseynov
Mətni oxuyan : Şahmar Ələkbərov (Az. versiyası), Zinoviy Gerdt (Rus versiyası)


Cırtdan və Div (1983)
Məzmun: Filmdə Cırtdanın başına gələn sərgüzəştlərdən, divə qalib gəlməsindən söhbət açılır.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Bəhmən Əliyev
Ssenari müəllifi : L. Dadaşidze, Aleksandr Timofeyevski
Quruluşçu rəssam : Elçin Axundov
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Rauf Əliyev
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Vaqif Məmmədov, Rauf Dadaşov, Arifə Hatəmi, Gülşən Quliyeva, Hüseyn Cavid İsmayılov

Akvarium (1983)
Məzmun: "Akvarium" poetik filmdir. Film istər ideya-bədii dəyərinə, istərsə də rənglərin seçilməsinə görə maraq doğurur. Kinolentdə təbiətin mühafizəsi məsələsinə toxunulmuşdur. Burada həyat uğrunda mübarizə və insan kədəri məharətlə verilən təsvir vasitələri ilə öz həllini tapmışdır.
Festivallar və mükafatlar
1)1984-cü ildə Murmanskda təbiətin mühafizəsi və onun ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi haqqında sənədli və elmi-kütləvi filmlərin II Ümumrusiya müsabiqəsi
• Filmə münsiflər heyətinin Diplomu və RSFSR Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin Fəxri Fərmanı verilmişdir.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
• Film bəstəkar Əli Babayevin kinoda ilk işidir.
• Burada quraşdırma çəkilişlərindən istifadə edilmişdir. Applikasiya personajları ilə yanaşı filmdə canlı oğlan da fəaliyyət göstərir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Çingiz Hüseynov
Rejissor : Firəngiz Qurbanova
Quruluşçu rəssam : Firəngiz Qurbanova
Operator : Ramiz Ağayev
Quraşdırılmış səhnələrin operatoru : Aleksandr Milov
Bəstəkar : Əli Babayev
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Rauf Dadaşov, Adolf Pedan, Vahid Talıbov, Dinarə Seyidova
Rəssam : Hüseyn Cavid İsmayılov, Ə. Mirzəyev, Yelena Dontsova(Y. Dontsova kimi), K. Qaqnidze, Y. Melkumova
Montaj edən : Nelli Dadaşova
Redaktor : D. Tahirova
Filmin direktoru : İ. Hüseynov
Rolda
Əmir Tağıyev-Uşaq

Təqib (1984)
Məzmun: Filmdə kəndli balası İbrahim haqqında söhbət açılır. Burada balaca tamaşaçılarda təbiətə və insana məhəbbət hissləri aşılanır və belə bir fikir irəli sürülür: nəinki heyvanlar, həm də adamlar arasında dostluq və xeyirxahlıq münasibətləri düşmənçilikdən qat-qat yaxşıdır.
Film haqqında
• Bu multiplikasiya filmi Məstan Əliyevin şerlərinin motivləri əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Məstan Əliyev
Rejissor : Vahid Talıbov
Ssenari müəllifi : Alla Axundova
Quruluşçu rəssam : Elçin Axundov
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Eldar Rüstəmov
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Vaqif Məmmədov, Rauf Dadaşov, Bəhmən Əliyev, Arifə Hatəmi, Gülşən Quliyeva, Solmaz Hüseynova, Firəngiz Quliyeva
Rəssam : Hüseyn Cavid İsmayılov, Aydın Lazımov, Yelena Dontsova, N. Ağayeva
 

Sehrli naxışlar (1984)
Məzmun: Film haqq-ədalətin gec də olsa öz yerini tapması haqqındadır.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Ağanağı Axundov
Ssenari müəllifi : Vidadi Paşayev
Quruluşçu rəssam : Rasim Babayev
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Ramiz Mirişli
Səs operatoru : Vladimir Savin
Multiplikasiya rəssamı : Vaqif Məmmədov, Arifə Hatəmi
Fon rəssamı : Hüseyn Cavid İsmayılov
 

Yatmaq vaxtıdır (1984)
Məzmun: Film uşaqların düzgün tərbiyəsi probleminə toxunmuşdur. Kinolentdə ailələrdən birində valideynlərin uşaqla dil tapa bilməməsi öz əksini tapmışdır.
Əsəbi vəziyyət, yuxusuz gecə-valideynlərin düzgün hərəkət etməmələrinin nəticəsidir. Yalnız balaca qız-çığır-bağır salan uşağın bacısı onu başa düşür. O, heç bir çətinlik çəkmədən, səs-küysüz balacaya adi əmzik verir, uşaq sakitləşir.
Film körpə yaşlarından uşaqlarını yeni dəblə tərbiyə edən bəzi valideynlərin sonradan peşimançılıq çəkmələrindən danışır. Burada müəlliflər qarşıya belə bir sual qoyurlar: müasir ailədə kim-kimi tərbiyə edir: böyüklər uşaqları, yoxsa əksinə?..
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Dinarə Seyidova
Rejissor : Arif Məhərrəmov
Quruluşçu rəssam : Yelena Qolubeva
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Mobil Babayev
Səs operatoru : Nataliya Nuriyeva(Natalya Nuriyeva kimi)
Multiplikasiya rəssamı : Vaqif Məmmədov, Rauf Dadaşov, Bəhmən Əliyev, Vahid Talıbov, Arifə Hatəmi, Nigar Nərimanbəyova
Assistent : Z. Rəhimova, Ziya Xəqani, Elman Mirzəyev
Montaj edən : Nailə Dadaşova
Redaktor : Çingiz Qaryağdı, A. Vəliyeva
Filmin direktoru : Faiq Abdullayev
 

Qız Qalası (1984)
Məzmun: Burada saf məhəbbət və sədaqət tərənnüm olunur.
Festivallar və mükafatlar
1)1985-ci ildə Kiyevdə XI Ümumittifaq televiziya filmləri festivalı
• Film ən yaxşı rejissor işinə görə Diplomla təltif olunmuşdur.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
• Film respublikanın xalq şairi Rəsul Rzanın poeması əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Rəsul Rza
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Vaqif Behbudov
Quruluşçu rəssam : Vaqif Məmmədov
Operator : Vaqif Behbudov
Bəstəkar : Rəşid Nəsiboğlu
Səs rejissoru : Firudin Hüseynov
 

Qəribə əjdaha (1984)
Məzmun: Film kitaba məhəbbətdən, onu qoruyub saxlamağın vacibliyindən bəhs edir.
Müasir, böyük şəhərin həyətlərinin birində baş verən bir hadisə dəcəl oğlana öz səhvlərini başa düşməyə, düzəltməyə, dəcəllikdən əl çəkməyə kömək edir.
Müasir nağıl janrında olan film çox sadə və aydın bir yolla kitabları cırıb dəcəllik etməyin nə qədər pis, dostluğun, çətin dəqiqələrdə bir-birinə köməyə yetməyin nə qədər yaxşı olduğunu göstərir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Əsgər Məmmədov
Ssenari müəllifi : Ruhəngiz Qasımova
Quruluşçu rəssam : Reyn Raydme
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Azər Dadaşov
Səs operatoru : Əsəd Əsədov
Multiplikasiya rəssamı : Vaqif Məmmədov, Rauf Dadaşov, Bəhmən Əliyev, Arifə Hatəmi

Sakit Yonun macəraları (1985)
Məzmun: Tanınmış səyyah, uzaq qalaktikaya uçan kapitan və onun dostu, professor, planetin əhalisi, qəribə məxluqlar filmdə maraqlı və baxımlıdırlar. Biz filmə tamaşa edərkən qeyri-adi və təəccüb doğuran bir aləmə düşürük.
Film haqqında
• Filmin ssenarisi Polşa fantast yazıçısı Stanislav Lemin əsəri əsasında yazılmışdır.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Stanislav Lem
Rejissor : Gennadi Tişşenko
Ssenari müəllifi : Gennadi Tişşenko
Quruluşçu rəssam : Gennadi Tişşenko, Elçin Axundov
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Cəmil Əmirov
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Multiplikasiya rəssamı : Rauf Dadaşov, Bəhmən Əliyev, Vaqif Məmmədov, Gennadi Tişşenko, Firəngiz Quliyeva
 

Bir axşam... (1985)
Məzmun: Filmdəki hadisələr adi bir otaqda, 8 yaşlı qız uşağının gözləri önündə baş verir. Bu, sərxoş bir məclisin kiçik ailənin rahatlığını, ana-bala dünyasının istiliyinin pozulmasını böyük inandırıcılıqla göstərən poetik, emosional bir filmdir.
Özünəməxsus üslub həlli, müvəffəqiyyətli musiqi sərxoşluq və alkoqolizm əleyhinə olan bu filmin ictimai pafosunu bir az da qüvvətləndirir.
Film haqqında
• Burada aktyor oyunları və rəsmlərlə qurulmuş səhnələr vardır.
• Filmdə mətn yoxdur.
• Film cizgi, qarışıq, ekler filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari Müəllifi : Rüstəm İbrahimbəyov
Rejissor : Firəngiz Qurbanova
Quruluşçu rəssamlar : Fikrət Əhədov, Firəngiz Qurbanova
Operatorlar : Antonina Korotnitskaya, Amin Novruzov
Bəstəkar : Rafiq Babayev
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Rəssam : Elman Mirzəyev
Multiplikasiya rəssamı : Rauf Dadaşov
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova
Rəssam assistentləri : Yelena Dontsova, Azər Qaryağdı
Redaktor : Toğrul Cuvarlı
Montaj edən : Nelli Dadaşova
Filmin direktoru : Rimma Abdullayeva
Rollarda
Elnarə Cəfərova- Qız
Nuriyyə Əhmədova- Ana
Həmidə Ömərova-Qonaq
Gülşən Qurbanova-Qonaq
Rəfael Dadaşov-Qonaq
Festivallar və mükafatlar
1)1986-ci ildə Alma-Atada XI Ümumittifaq kinofestivalı
Filmə aktual mövzunun orijinal həllinə görə münsiflər heyətinin xüsusi Prizi
 

Humayın yuxusu (1985)
Məzmun: Film oyuncaqları ilə pis rəftar edən Humay haqqındadır. Ancaq sən demə, oyuncaqların da canı varmış. Onlar da küsüb üz döndərə bilərmiş. Bunu başa düşən Humay yuxusundan ayılandan sonra öz pis xasiyyətindən əl çəkir.
Multiplikasiya filmi uşaqlara ətrafındakılara məhəbbətlə, qayğıyla, həssaslıqla yanaşmağı öyrədir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari Müəllifi : Elçin
Rejissor : Nazim Məmmədov
Quruluşçu rəssam : Elçin Axundov
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Oqtay Rəcəbov
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Mahnının mətni : Eldar Baxış
Mahnı ifa edən : Flora Kərimova
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Vaqif Məmmədov, Rauf Dadaşov, Vahid Talıbov, Arifə Hatəmi, Firəngiz Qurbanova (sonuncu şəxs titrlərdə yoxdur)
Rəssam : Hüseyn Cavid İsmayılov
Montaj edən : Nisə Hacıyeva
Redaktor : Ramiz Rövşən(R. Əliyev kimi)
Direktor : Faiq Abdullayev
Filmi səsləndirənlər
Eldəniz Rəsulov-Top (titrlərdə yoxdur)
Nuriyyə Əhmədova-Karandaş (titrlərdə yoxdur)
Həmidə Ömərova-Humay (titrlərdə yoxdur)
 

Balaca çoban (1985)
Məzmun: Multiplikasiya filmi evdə ata-anannın qanadı altında tərbiyə edilən uşağın qeyri-müstəqilliyindən bəhs eir. Evdəki passiv həyat uşağı daha da ruhdan salır, fiziki cəhətdən zəiflədir.
Lüzumsuz qadağalar, həddən artıq hamilik uşağın normal inkişafına xələl gətirir. Nəhayət, uşaq babası ilə birgə yaylağa gedir. Dağlarda, saf yaylaq havasında o sərbəstlik əldə edir. Səmərəli və özü üçün maraqlı işlə məşğul olur: az bir müddət ərzində uşaq möhkəmləşir və gördüyü bütün işlərdən zövq alır.
Nəticə: Valideynlərin öz övladlarını həddindən artıq himayə etməsinin əksinə olaraq, uşaqları daha sərbəst böyütmək fikri irəli sürülür. Belə olduqda uşaq daha ayıq baxışlı və sağlam böyümüş olar.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Əsgər Məmmədov
Ssenari müəllifi : Dadaş Mehdi
Quruluşçu rəssam : Vaqif Məmmədov
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Vasif Adıgözəlov
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Vahid Talıbov, Bəhmən Əliyev, Rauf Dadaşov, Arifə Hatəmi, Firəngiz Quliyeva (sonuncu şəxs titrlərdə yoxdur)
Rəssam : Gülşən Abdullayeva, Y. Melkumova, K. Qaqnidze, Hüseyn Cavid İsmayılov, Azər Qaryağdı, P. Axundov
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova(S. Qurbanova kimi)(mövqe göstərilməyib)
Assistent : M. Hümbətov, Ziya Xəqani
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Montaj edən : Lidiya Vyalsova
Filmin direktoru : Faiq Abdullayev
Filmi səsləndirənlər
Zərnigar Ağakişiyeva-Ana (titrlərdə yoxdur)
Sadıq Hüseynov-Baba (titrlərdə yoxdur)
 

Xeyirxah nağıl (1986)
Məzmun: Film müdrik qoca sehrbazın yaratdığı çətinlikləri aradan qaldırıb nənəsinin arzusunu həyata keçirən balaca Zaur haqqındadır.
Festivallar və mükafatlar
1)1991-ci ildə
• Bu filmlə yanaşı "Sehrli Çıraq" və "Basatın İgidliyi" filmlərinə görə rejissor Vaqif Behbudov Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdür.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Vaqif Behbudov
Quruluşçu rəssam : Vaqif Məmmədov
Operator : Vaqif Behbudov
Bəstəkar : Rafiq Babayev
Səs operatoru : Firudin Hüseynov
 

Yeni İl əhvalatı (1986)
Məzmun: Animasiya filmində yeni il ərəfəsində meşədə tənha qalmış, təklikdən yorulmuş, gözlənilmədən xoşbəxtliyini tapmış kirpi balasından söhbət gedir.
Kirpi xoşbəxtdir ki, özünə pişik balasının timsalında dost tapa bilir.
Filmdə dostluqdan, səmimi ünsiyyətdən, xoşbəxtliyə təklikdə deyil, yalnız dostlarla birlikdə nail olmaq haqqında danışılır.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Yefim Abramov
Kinorejissor : Vahid Talıbov
Multiplikasiya rəssamı : Vahid Talıbov
Quruluşçu rəssam : Şamil Nəcəfzadə
Kinooperator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Mobil Babayev
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Operator assistenti : Ziya Xəqani
Rəssamlar : Yelena Dontsova, Hüseyn Cavid İsmayılov, B. Qaflanov
Montaj edən : Lidiya Vyalsova
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Çəkiliş Qrupunun Direktoru : Faiq Abdullayev
 

Talada ev (1986)
Məzmun: Gizli şəkildə başqasının əməyinin bəhrəsindən istifadə etmək olarmı? Filmin balaca tamaşaçılara ünvanlandığını və uşaqların mənəvi tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynaya biləcəyini nəzərə alsaq, sual heç də ritorik deyil.
İki siçanın başına gələn əhvalatdan belə nəticə çıxarmaq olar ki, bir parça halal çörək qeyri-qanuni əldə edilmiş var-dövlətdən şirindir.
Ekran əsərində halal zəhmət, işgüzarlıq və əməksevərlik kimi yüksək amillər tərənnüm edilir.
Film haqqında
• Film məşhur Ezopun təmsilinin motivləri əsasında yaradılmışdır.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Sabir Rüstəmxanlı
Rejissor : Hafiz Əkbərov
Quruluşçu rəssam : Nazim Məmmədov
Bəstəkar : Cəmil Əmirov
Operator : Ramiz Ağayev
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Vaqif Məmmədov, Gennadi Tişşenko, Rauf Dadaşov, Arifə Hatəmi, Bəhmən Əliyev, Firəngiz Quliyeva, Gülşən Quliyeva
Rəssam : Hüseyn Cavid İsmayılov, B. Qaflanov
Montaj edən : Lidiya Vyalsova
Rejissor assistenti : Z. Rəhimova
Rəssam assistenti : Məlahət Hümbətova
Operator assistenti : Ziya Xəqani
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Filmin direktoru : Məmməd Qurbanov
Filmi səsləndirən
Ramiz Əzizbəyli-Siçan (Azərb. variantı) (titrlərdə yoxdur)
 

Qara leylək (1986)
Məzmun: Filmdə danışılır ki, günlərin birində balaca çoban təhlükə altına düşən Qara leyləyi xilas edir. Oğlan quşu sağaldıb onu azadlığa buraxır.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Teymur Elçin
Quruluşçu rəssam : Vaqif Məmmədov
Operator : Vaqif Behbudov
Bəstəkar : Rafiq Babayev
Səs rejissoru : Firudin Hüseynov

Ana ağaca qonub (film, 1986)
Məzmun: Animasiya filmində göstərilir ki, ana balaca qızına sıyıq yedirtmək üçün ona sehrli nağıllar danışmalı olur.
Film haqqında
• Film bəstəkar Cahangir Qarayevin kinoda ilk işidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Firəngiz Qurbanova
Ssenari müəllifi : Dinarə Seyidova
Quruluşçu rəssam : Firəngiz Qurbanova, Elman Mirzəyev
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Cahangir Qarayev
Səs operatoru : Tatyana Kərimova
Multiplikasiya rəssamı : Rauf Dadaşov, Vaqif Məmmədov, Sergey Kuşnerov
 

Düşüncə (1987)
Məzmun: Bu film fəlsəfi pritçadır. Kinolent insanda mövcud olan iki başlanğıcın-xeyirlə şərin mübarizəsindən, xeyrin şər, təmiz mənəviyyatın xudbinlik üzərində qələbəsinin qanunauyğunluğundan danışır və tamaşaçını fəal həyat mövqeyi tutmağa, nikbin olmağa çağırır.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Nigar Nərimanbəyova
Ssenari müəllifi : Ramazan Həsənov
Quruluşçu rəssam : Nigar Nərimanbəyova
Operator : Ziya Xəqani
Multiplikasiya rəssamı : Oleq Serebryannikov
Musiqi redaktoru : Rauf Əliyev
Səs operatoru : Əsəd Əsədov

Sehrli çıraq (1987)
Məzmun: Film lovğa Nazimin öz səhvi ucbatından daim çətinliklərlə qarşılaşmasından, sonradan isə öz səhvlərini başa düşərək peşimançılıq çəkməsindən danışır.
Festivallar və mükafatlar
1)1991-ci ildə
• Bu filmlə yanaşı "Xeyirxah Nağıl" və "Basatın İgidliyi" filmlərinə görə rejissor Vaqif Behbudov Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdür.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Vaqif Behbudov
Quruluşçu rəssam : Vaqif Məmmədov
Operator : Vaqif Behbudov
Bəstəkar : Rafiq Babayev
Səs rejissoru : Firudin Hüseynov
Rollarda
Nəsibə Zeynalova
Hacıbaba Bağırov
Səyavuş Aslan
Eldəniz Zeynalov
Yaşar Nuri
İlham Əhmədov
Arif Quliyev
 

Lovğa fil balası (1987)
Məzmun: Fil balası özündən balacaları incidir, nəhəngliyi ilə öyünüb heç kəslə hesablaşmaq istəmir. Lakin ondan çox-çox kiçik olan arıların hücumuna məruz qaldıqdan sonra öz əməlindən peşimançılıq çəkir. Başa düşür ki, başqalarını incitmək olmaz. Bu, pis və eybəcər hərəkətdir.
Film haqqında
• Bu şən və ibrətamiz cizgi filmi balacalar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Əsgər Məmmədov
Ssenari müəllifi : Əli Səmədov
Quruluşçu rəssam : Elçin Axundov
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Rauf Əliyev
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Multiplikasiya rəssamı : Rauf Dadaşov, Bəhmən Əliyev, Gülşən Quliyeva, Yuri Meşşeryakov, Arifə Hatəmi, Firəngiz Quliyeva, Solmaz Hüseynova
Rəssam : Tamilla Əsgərova(T. Əsgərova kimi), Hüseyn Cavid İsmayılov, Bəhram Qaflanov, Azər Qaryağdı
Mahnıların mətni : Ramiz Rövşən
Filmi səsləndirənlər
Nuriyyə Əhmədova
R. Sabitova
Q. Lunev
 

...Əks-səda doğuracaq (1987)
Məzmun: Film aktual mövzuya-insanların öz hərəkətləri üçün gələcək qarşısında məsuliyyət daşımalarına, yer planetində sivilizasiyanın qorunub saxlanılması üçün insan zəkasının məsuliyyətinə həsr olunmuşdur.
Film haqqında
• Cizgi, ekler, qarışıq texnika filmidir.
• Bədii-publisistik multipliaskiya filmi Gennadi Tişşenkonun "Miras" hekayəsi əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Gennadi Tişşenko
Ssenari müəllifi : Gennadi Tişşenko
Quruluşçu rəssam : Vaqif Məmmədov, Gennadi Tişşenko, Nigar Nərimanbəyova
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Elmar Fel
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Multiplikasiya rəssamı : Vaqif Məmmədov, Gennadi Tişşenko
Rəssam : Firəngiz Quliyeva, Hüseyn Cavid İsmayılov, Bəhram Qaflanov
Rollarda
Fəxrəddin Manafov
N. Georgiyeva
Cahangir Şahmuradov

Seans (1988)
Məzmun: Filmin müəllifləri həbs düşərgələrində olmazın əzablara məruz qalmış insanın yaddaşı vasitəsilə dəhşətli müharibənin zorakılığını göstərməyə çalışmışlar. Müəlliflər belə bir nəticəyə gəlirlər ki, insan gözəllik və xoşbəxtlik üçün yaranıb, müharibə isə insanlara əzab və müsibət gətirir.
Film haqqında
• Quraşdırma çəkilişləri üsulunda yaradılmış filmdə əsasən bədii və sənədli kadrlardan istifadə edilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari Müəllifləri : Leyla Səfərova, Firəngiz Qurbanova
Rejissor : Firəngiz Qurbanova
Quruluşçu rəssam : Firəngiz Qurbanova
Operatorlar : Kənan Məmmədov, Rafiq İsmayılzadə
Səs operatoru : Yevgeni Terexov
Musiqi redaktoru : İsmayıl Dadaşov
Rəssam : Elman Mirzəyev
Rejissor assistenti : Zəkiyyə Mahmudova
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Montaj edən : Rəfiqə İbrahimova(R. İbrahimova kimi)
Filmin direktoru : O. Əliyev
Rollarda
Nuriyyə Əhmədova-Şlyapalı qadın
Davud İmanov-Kişi
 

Göyçək Fatma (1988)
Məzmun: Film Göyçək Fatmanın başına gələn əhvalatlardan bəhs edir.
Film haqqında
• Film Azərbaycan kinosunda ən uzunmetrajlı cizgi filmidir.
• Applikasiya filmidir.
• Bu film-opera Azərbaycan Xalq Təhsili Nazirliyinin sifarişi ilə istehsal olunmuşdur.
• Kinolent Azərbaycan xalq nağılının motivləri əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Nazim Məmmədov
Ssenari müəllifi : Mirvarid Dilbazi
Quruluşçu rəssam : Rafiz İsmayılov
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Oqtay Rəcəbov
Səs operatoru : Əsəd Əsədov
Multiplikasiya rəssamı : Firəngiz Quliyeva

Gəldi Kosa (1988)
Məzmun: Burada yüngül və sərbəst formada azərbaycanlıların zarafatı və gülməyi xoşlamaları, baharı necə qarşılamaları, xalqın sevimlisi Kosanın baharın gəlişini tezləşdirmək üçün necə əldən-ayaqdan getməsi barədə danışılır.
Film haqqında
• Yarı qabarıq kukla filmidir.
• Özünəməxsus plastik və səs həlli ilə fərqlənən filmin mövzusu folklordan götürülmüşdür.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Arif Məhərrəmov
Ssenari müəllifi : Çingiz Qaryağdı
Quruluşçu rəssam : Arif Məhərrəmov, Yelena Qolubeva
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Mobil Babayev
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Vahid Talıbov, Vaqif Məmmədov
Rəssam : Mehriban Əfəndiyeva, Hüseyn Cavid İsmayılov

Əndazədən çıxanlar (1988)
Məzmun: Süjetlərin müəllifləri belə hesab edirlər ki, ədəb-ərkan qaydalarına riayət olunmayanda insanlar arasında qarşılıqlı münasibətlər pozulur.
Film qayda-qanunu gözləməyən adamların gülməli vəziyyətə düşmələrini incə yumorla açıb göstərir.
Film haqqında
• Kinoalmanax üç süjetdən ibarətdir: "Əndazədən Çıxanda", "Məclis" və "Divar Dibində"
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Dinarə Seyidova
Kinorejissor : Rauf Dadaşov, Elçin Axundov, Yelena Dontsova
Quruluşçu rəssam : Teymur Məmmədov (II)(T. Məmmədov kimi), Elçin Axundov, Yelena Dontsova
Kinooperator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Eldar Mansurov, İlyas Mirzəyev
Səs operatoru : Miroslava İsgəndərova
Montaj edən : Nisə Hacıyeva
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Gülşən Quliyeva, Rauf Dadaşov
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova
Operator assistenti : Rafiq İsmayılzadə(R. İsmayılzadə kimi)
Rəssam : Tamilla Əsgərova, Mehriban Əfəndiyeva, Zəkiyyə Mahmudova(Z. Mahmudova kimi), S. Səfərova, S. Ağayeva, E. Popova
Redaktor : Aydın Dadaşov
Filmin direktoru : Q. Nəzərova
 

Basatın igidliyi (1988)
Məzmun: Filmdə müdrik Dədə Qorqud gənc döyüşçünün cəsarətini görüb ona Basat adını verir. Basat əzazil Təpəgözə qalib gəlib uşaqları, anaları bəladan qurtarır.
Festivallar və mükafatlar
1)1991-ci ildə
• Bu filmlə yanaşı "Xeyirxah Nağıl" və "Sehrli Çıraq" filmlərinə görə rejissor Vaqif Behbudov Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdür.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Anar
Quruluşçu rəssam : Vaqif Məmmədov
Operator : Vaqif Behbudov
Bəstəkar : Rafiq Babayev

Qurbanəli bəy (1989)
Məzmun: Burada Qurbanəli bəyin rus vəzifə adamlarına necə yaltaqlanmağı, onlara qul kimi boyun əyməsi əks etdirilir.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
• Film Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki Cəlil Məmmədquluzadənin eyniadlı əsəri əsasında ekranlaşdırılmışdır.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Vaqif Behbudov
Quruluşçu rəssam : Vaqif Məmmədov
Operator : Vaqif Behbudov
Bəstəkar : Rafiq Babayev
Səs rejissoru : Firudin Hüseynov
Filmi Səsləndirən
Yaşar Nuri-Qurbanəli bəy

Nar ağacının nağılı (1989)
Məzmun: Bu nağılvari əhvalatda macəralar da var, möcüzələr də, yalandan atışmalar da var, doğruçu təqiblər də.
Bütün uşaq nağıllarında olduğu kimi, bu cizgi filmində də hər şey yaxşı qurtarır və pis oğlan nəhayət mehriban və xeyirxah olur.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Sara Nəzirova(Sara Nəzərova kimi)
Kinorejissor : Vahid Talıbov
Quruluşçu rəssam : A. Sadıqzadə, Yuri İsaykin
Kinooperator : Ramiz Ağayev, Ziya Xəqani
Bəstəkar : Mobil Babayev
Multiplikasiya rəssamı : Vahid Talıbov, Bəhmən Əliyev, Firəngiz Quliyeva, Əziz Məmmədov, Ş. Nanaziaşvili
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Rəssam assistenti : Məlahət Hümbətova
Montaj edən : Lidiya Vyalsova
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Filmin direktoru : Faiq Abdullayev

Yaz oyunları (1989)
Məzmun: Burada xalqımızın çox sevdiyi və ən əziz bahar bayramı günlərində şən və fəndgir Keçəllə naqqal və xəsis Kosanın başına gələn məzəli əhvalatlardan poetik və əyləncəli şəkildə söhbət açılır.
Film haqqında
• Filmin rusca tərcüməsi saxlanılmışdır.
• Film Alla Axundovanın şerlərinin motivləri əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Alla Axundova
Ssenari müəllifi : Çingiz Qaryağdı
Quruluşçu rejissor : Ağanağı Axundov
Quruluşçu rəssam : Rasim Babayev, Vaqif Məmmədov
Bəstəkar : Cəmil Əmirov
Kinooperator : Antonina Korotnitskaya
Səs operatoru : Vladimir Savin
Multiplikasiya rəssamı : Arifə Hatəmi, Firəngiz Quliyeva, Gülşən Quliyeva, Solmaz Hüseynova, Bəhmən Əliyev
Rəssam : Tamilla Əsgərova, Məlahət Hümbətova, Gülşən Abdullayeva, Zəkiyyə Mahmudova, Hüseyn Cavid İsmayılov
Rejissor assistenti : Z. Rəhimova
Montaj edən : Lidiya Vyalsova
Redaktor : Əhmədağa Qurbanov
Filmin direktoru : Məmməd Qurbanov
Mətni oxuyan : Hamlet Xanızadə (rusca mətn)
Filmi səsləndirən
Mübariz Əlixanoğlu-Keçəl (titrlərdə yoxdur)

Qaravəlli (1989)
Məzmun: Müəlliflər burada xalqımızın sevimli qəhrəmanları vasitəsilə bu günkü problemlərimizdən söhbət açırlar.
Film haqqında
• Cizgi multiplikasiya filmində Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığından istifadə edilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Arif Məhərrəmov
Kinorejissor : Arif Məhərrəmov
Quruluşçu rəssam : Yelena Qolubeva, Arif Məhərrəmov
Kinooperator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Səyavuş Kərimi
Səs Operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Vaqif Məmmədov, Firəngiz Quliyeva, Gülşən Quliyeva, M. Nanaziaşvili, Cahangir Süleymanov, Hüseyn Cavid İsmayılov
Rəssam : Tamilla Əsgərova, Y. Bekker, Mehriban Əfəndiyeva, Lalə Məmmədova
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova(mövqe göstərilməyib)
Assistent : Ziya Xəqani, Arifə Hatəmi
Montaj edən : Nisə Hacıyeva
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Filmin direktoru : Faiq Abdullayev

Xrizantema yarpağı (1989)
Məzmun: Müəlliflər həyatın mənası, məhəbbət və ölüm haqqında söhbət açan bu kino əsərini lakonik, emosional ekspressiv bədii vasitələrlə yaratmışlar. Burada fikir, təsvir və səs bütöv bir informasiya axınına çevrilir. Lakin bu informasiya düşünməkdən daha çox hiss etmək, həyəcan keçirmək, həmdərd olmaq üçündür...
Film haqqında
• Film üç misralı yapon şerinin motivləri əsasında çəkilmişdir.
• Animasiya filmində ənənəvi yapon musiqisindən istifadə olunmuşdur.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Arif Məhərrəmov
Kinorejissor : Yelena Qolubeva
Quruluşçu rəssamlar : Yelena Qolubeva, Arif Məhərrəmov
Kinooperator : Antonina Korotnitskaya
Səs operatoru : Kamal Seyidov
Multiplikasiya rəssamları : Viktor Arsentyev, Yelena Qolubeva, Bəhmən Əliyev, Vahid Talıbov
Rəssamlar : A. Əliyev, Y. Bekker, Tamilla Əsgərova, İ. Kojokina, A. Bəşirov, Lalə Məmmədova, Ruhsanə Topçuyeva, Firəngiz Quliyeva
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova
Rəssam assistenti : Dilarə Balaxanova
Montaj edən : Nisə Hacıyeva
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Filmin direktoru : Faiq Abdullayev
Şerlərin tərcüməsi : Vera Markova

Çətin məsələ (1988)
Məzmun: Multiplikasiya filmində balaca quzunun başına gələn hadisələrdən danışılır.
Quzu çox çətin məsələ həll edirdi. O, fikirləşə-fikirləşə gəlib canavarın pəncəsinə keçir. Canavar özünü itirməyib onu yemək istəyir. Lakin quzu şərt kəsir: əgər məsələni həll edə bilsən, buyur, ye məni.
Bu əhvalat necə qirtarır? Bu çətin məsələni düzgün həlli nədən ibarətdir? Multfilm bu suallara ətraflı cavab verir.
Film haqqında
• Film 2008-ci ildə bərpa edilərək DVD formatında tamaşaçılara təqdim edilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Rafiq Səməndər
Kinorejissor : Əsgər Məmmədov
Quruluşçu rəssam : Məhəmməd Orucov
Kinooperator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Cavanşir Quliyev
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Multiplikasiya rəssamı : Arifə Hatəmi, Vahid Talıbov, Solmaz Hüseynova, Vaqif Məmmədov
Montaj : Lidiya Vyalsova
Musiqi tərtibatı : Q. Əliyeva
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Filmin direktoru : Faiq Abdullayev
Filmi səsləndirən
Pərviz Bağırov-Çoban (titrlərdə yoxdur)

Arzular... Arzular... (film, 1988)
Məzmun: Burada insanın hansısa məqsədə, ideala təbii olaraq can atmasından və mənəviyyat korlanarsa, bu səyin, bu arzunun da pozula biləcəyindən danışılır.
Film haqqında
• Film mətnsizdir.
• Fəlsəfi-poetik pritça bir fikir ətrafında birləşmiş üç novelladan-"Yük", "Çevrə", "Qəribə Adam"dan ibarətdir.
• Film böyüklər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Yefim Abramov
Kinorejissor : Vahid Talıbov
Quruluşçu rəssam : Nikolay Koşkin
Kinooperator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Mobil Babayev
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Montaj edən : Lidiya Vyalsova
Multiplikasiya rəssamı : A. Panov, Vahid Talıbov
Rəssam : Y. Melkumova, K. Qaqnidze, Fəridə Həşimova, Firəngiz Quliyeva, N. Ağayeva, Arifə Hatəmi, Solmaz Hüseynova, Q. Abdullayeva, Gülşən Quliyeva
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Filmin direktoru : Faiq Abdullayev
“Kürən” (1989)
Məzmun: Yaramaz Ağ kloun Xeyirxah kürən klouna həsəd aparır. Xeyirxah kürən hər dəfə özünü Yaramazın pis əməllərindən qorusa da çətin vəziyyətlərə düşür, amma qorxub geri çəkilmir.
Film haqqında
• "...Mövzu üzrə Kompozisiya" serialının I filmidir.
• Kinolent Mərkəzi televiziyanın(Moskva) sifarişi ilə çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Firəngiz Qurbanova
Ssenari müəllifi : Dinarə Seyidova
Quruluşçu rəssam : Firəngiz Qurbanova, Fikrət Əhədov
Operator : Vladimir Lozovski
Bəstəkar : Leonid Vaynşteyn
Səs operatoru : Vladimir Kutuzov
Multiplikasiya rəssamı : Vladimir Şevçenko, Aleksandr Doroqov

“Kitabi Dədə Qorqud-Səkrəyin dastanı (1990)
Məzmun: Bu film "Dədə Qorqud" eposunun boylarından birini ekranda əks etdirir. Burada Əkrək və Səkrək adlı iki qardaşın başına gələn sərgüzəştlərdən danışılır. Kino əsəri tamaşaçıları birliyə, dostluğa səsləyir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Arif Məhərrəmov
Kinorejissor : Arif Məhərrəmov
Quruluşçu rəssamlar : Arif Məhərrəmov, Yelena Qolubeva
Bəstəkar : Arif Məlikov
Kinooperator : Antonina Korotnitskaya
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Animasiya rəssamları : Vaqif Məmmədov, Firəngiz Quliyeva, Bəhmən Əliyev, Aleksandra Şirinova, Solmaz Hüseynova
Rəssamlar : Lalə Məmmədova, Tamilla Əsgərova, P. Axundov, Hüseyn Cavid İsmayılov(Hüseyncavid İsmayılov kimi), Əli Əliyev (IV)
Rejissor assistenti : Sima Qurbanova
Rəssam assistenti : Arifə Hatəmi
Operator assistenti : Səidə Rəhimova
Montaj edən : Nisə Hacıyeva
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Filmin direktoru : Seyid Əhmədov(S. Əhmədov kimi)
Filmi səsləndirənlər
Həsən Məmmədov-Dədə Qorqud; Uşun qoca (titrlərdə yoxdur)
Pərviz Bağırov-Səkrək (titrlərdə yoxdur)
Əminə Yusifqızı-Səkrəyin anası (titrlərdə yoxdur)
Kazım Abdullayev-Hökmdar (titrlərdə yoxdur)
Eldəniz Rəsulov-Əkrək (titrlərdə yoxdur)

İthaf (1990)
Məzmun: Animasiya filmi Stalin repressiyasına və repressiya qurbanlarına həsr edilmişdir.
Festivallar və mükafatlar
1)1991-ci ildə Oberhauzen Beynəlxalq kinofestivalı
• Filmə Diplom verilmişdir.
2)1991-ci ildə Kiyevdə "KROK-91" Beynəlxalq Animasiya filmləri federasiyasının (ASİF) festivalı
• Quruluşçu rejissor Şamil Nəcəfzadəyə ən uğurlu debüt üçün Mükafat verilmişdir.
3)1991-ci ildə Bakıda "Şərqdən Baxış" Beynəlxalq kinofestivalı
• Film ən yaxşı animasiya filminə görə Mükafat almışdır.
Film haqqında
• Film quruluşçu rejissor Şamil Nəcəfzadənin cizgi kinosunda ilk işidir.
• Filmdə Hüseyn Cavidin "Qəzəl" şerindən və Azərbaycan xalq musiqisindən istifadə olunmuşdur.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Şamil Nəcəfzadə
Kinorejissor : Şamil Nəcəfzadə
Quruluşçu rəssam : Şamil Nəcəfzadə
Kinooperator : Ramiz Ağayev
Multiplikasiya rəssamı : Vahid Talıbov
Bəstəkar : Cahangir Zülfüqarov
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Rejissor assistenti : Dilarə Balaxanova
Rəssam assistenti : Mehriban Əfəndiyeva
Operator assistenti : Səidə Rəhimova
Rəssam : Əli Əliyev (IV), Xuraman Əkbərova, Əli Məmmədov (IV)
Montaj edən : Gülarə İsmayılova
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Filmin direktoru : Faiq Abdullayev
Kadrarxası mətn : Rasim Balayev (titrlərdə yoxdur)
Filmi Səsləndirən
Nəcibə Hüseynova-Ana (titrlərdə yoxdur)

Oda (1990)
Məzmun: Kinolent həyatın mənası, yaradıcılıq haqqında fəlsəfi düşüncələrdir.
Film haqqında
• Filmdə dahi bəstəkar Bethovenin 9-cu simfoniyasından sevinc odası səslənir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vahid Talıbov, Rafiz İsmayılov
Ssenari müəllifi : Rafiz İsmayılov
Quruluşçu rəssam : Rafiz İsmayılov
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Mobil Babayev
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Multiplikasiya rəssamı : Vahid Talıbov, Vaqif Məmmədov, Hüseyn Cavid İsmayılov
Musiqilərindən istifadə edilən bəstəkar : Lüdviq van Bethoven

Güzgü (1990)
Məzmun: Bu multiplikasiya filmi fantasmaqoriyadır, həyat güzgüsündə xeyir və şər qüvvələr qarşı-qarşıya dururlar... Xeyir baş verə biləcək bəlanın qarşısını alır. Təmizlik rəmzi olan xeyir, yəni su, çirkabı yuyub aparır...
Film haqqında
• Filmdə Azərbaycan xalq nağıllarının motivlərindən istifadə olunmuşdur.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Tofiq Mirzəyev(Tofiq Mirzə kimi)
Kinorejissor : Elçin Axundov
Quruluşçu rəssam : Elçin Axundov, Gülşən Quliyeva
Kinooperator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Eldar Mansurov
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Montaj edən : Nisə Hacıyeva
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Vaqif Məmmədov, Rauf Dadaşov, Gülşən Quliyeva
Assistent : Z. Rəhimova, Solmaz Hüseynova, Ziya Xəqani
Rəssam : Hüseyn Cavid İsmayılov
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Filmin direktoru : Məmməd Qurbanov
Filmi səsləndirən
Həmidə Ömərova (titrlərdə yoxdur)

Keşikçi (1990)
Məzmun: Siyasi satira olan film Qorbaçov dövrünün Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqındadır.
Film haqqında
• Cizgi filmi Belarus Animasiya Mərkəzinin sifarişi ilə çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Firəngiz Qurbanova
Ssenari müəllifi : Firəngiz Qurbanova
Quruluşçu rəssam : Firəngiz Qurbanova
Operator : Kabul Rəsulov
Səs operatoru : Vladimir Kutuzov
Multiplikasiya rəssamı : Vladimir Şevçenko

Yaramaz kral (1990)
Məzmun: Yaramaz kloun kürənlərə qalib gəlmək üçün krala çevrilir və öz pis niyyətini həyata keçirməyə çalışır... Buna baxmayaraq ədalət zəfər çalır.
Film haqqında
• "...Mövzu üzrə Kompozisiya" serialından II filmdir.
• Kinolent Mərkəzi televiziyanın(Moskva) sifarişi ilə çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Firəngiz Qurbanova
Ssenari müəllifi : Dinarə Seyidova
Quruluşçu rəssam : Firəngiz Qurbanova, Fikrət Əhədov
Operator : Kabul Rəsulov
Bəstəkar : Leonid Vaynşteyn
Səs operatoru : Vladimir Kutuzov
Multiplikasiya rəssamı : Vladimir Şevçenko, Tamilla Əsgərova

Bir dəfə (1990)
Məzmun: Film 80-ci illərin sonunda baş verən hadisələr haqqında siyasi satiradır.
Festivallar və mükafatlar
1)1993-cü ildə Bakıda Azərbaycan filmlərinin II festival-müsabiqəsi
• Ən yaxşı cizgi filminə görə rejissor Vahid Talıbova Priz və Diplom verilmişdir.
Film haqqında
• Film mətnsizdir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi: Oqtay Mirqasımov
Kinorejissor : Vahid Talıbov
Quruluşçu rəssam : Elçin Məmmədov
Kinooperator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Mobil Babayev
Montaj edən : Lidiya Vyalsova
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Filmin direktoru : Faiq Abdullayev
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Firəngiz Quliyeva, Vahid Talıbov, Vaqif Məmmədov, Rauf Dadaşov, Arifə Hatəmi

Yalançı çoban (1991)
Film haqqında
• Film böyük Azərbaycan satirik şairi Mirzə Ələkbər Sabirin eyniadlı şeirinin motivləri əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin Müəllifi : Mirzə Ələkbər Sabir
Rejissor : Bəhmən Əliyev
Ssenari müəllifi : Bəhmən Əliyev
Quruluşçu rəssam : Elçin Axundov, Gülşən Quliyeva
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Rauf Əliyev
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Gülşən Quliyeva, Aleksandra Şirinova, Rauf Dadaşov, Vaqif Məmmədov, Firəngiz Quliyeva, Ələkbər Məmmədov, Hüseyn Cavid İsmayılov

Şahzadə qız (1991)
Məzmun: Şahzadə qız Mimo Yaramazla Xeyirxahın arasında peyda olur. Şahzadə qızla hərə öz mədəniyyətinə, tərbiyəsinə görə rəftar edir.
Film haqqında
• "...Mövzu üzrə Kompozisiya" serialından III filmdir.
• Kinolent Mərkəzi televiziyanın(Moskva) sifarişi ilə çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Firəngiz Qurbanova
Ssenari müəllifi : Dinarə Seyidova
Quruluşçu rəssam : Firəngiz Qurbanova, Fikrət Əhədov
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Leonid Vaynşteyn
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Vladimir Şevçenko, Tamilla Hüseynova

Ümid (1992)
Məzmun: Burada göstərilir ki, dilənçi vəziyyətinə düşmüş bir ailə Allaha dua edib ondan kömək diləyir. Bir gün yoldan ötüb keçən xeyirxah adam bu ailənin çağırışına cavab verir və həmin ailəyə bir kisə qızıl və yemək çatdırır.
Film haqqında
• Film Süleyman Sani Axundovun "Əhməd və Məleykə" hekayəsi əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Süleyman Sani Axundov
Ssenari müəllifi : Elçin Axundov
Rejissor : Elçin Axundov
Quruluşçu rəssam : Elçin Axundov, Gülşən Quliyeva
Kinooperator : Antonina Korotnitskaya
Multiplikasiya rəssamı : Rauf Dadaşov, Arifə Hatəmi, Bəhmən Əliyev, Gülşən Quliyeva, Vaqif Məmmədov
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Montaj edən : Nisə Hacıyeva
Prodüser : Aydın Abdullayev
Filmi səsləndirənlər
Nuriyyə Əhmədova-Məleykə (titrlərdə yoxdur)
Həsən Əbluc-Səyyah Cəlaləddin (titrlərdə yoxdur)

Dəniz səyahəti (1992)
Məzmun: Bu alleqorik nağıl acınacaqlı taleyi olan itaətkar qoyunlar haqqındadır. Günlərin birində onların arasına "gözüaçıq" bir qoyun düşür və o hiss edir ki, qoyunları sürü ilə harasa, gedər-gəlməzə aparırlar. Qoyun öz taleyindən qaçıb canını qurtarmağa çalışır və yolunu...dənizdən salır...
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Murad İbrahimbəyov
Kinorejissor : Elçin Axundov
Quruluşçu rəssam : Gülşən Quliyeva, Elçin Axundov
Kinooperator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Eldar Mansurov
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Montaj edən : Nisə Hacıyeva
Multiplikasiya rəssamı : Bəhmən Əliyev, Arifə Hatəmi, Rauf Dadaşov, Gülşən Quliyeva, Vaqif Məmmədov, Aleksandra Şirinova, Ələkbər Məmmədov, Cahangir Süleymanov, Firəngiz Quliyeva
Assistent : Z. Rəhimova, Solmaz Hüseynova
Rəssam : Tamilla Əsgərova, Hüseyn Cavid İsmayılov
Redaktor : Çingiz Qaryağdı
Filmin direktoru : Seyid Əhmədov

Qaravəlli-2 (1992)
Film haqqında
• Film satirik xalq folklorunun motivləri əsasında çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Arif Məhərrəmov
Ssenari müəllifi : Arif Məhərrəmov
Quruluşçu rəssam : Arif Məhərrəmov, Əli Əliyev (IV)
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Səyavuş Kərimi
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Rəssam : Rauf Dadaşov, Bəhmən Əliyev, Vaqif Məmmədov, Gülşən Quliyeva, Firəngiz Quliyeva, Arifə Hatəmi, Hüseyn Cavid İsmayılov

İfritə Meymunə (1992)
Məzmun: Mövzusu "Min bir gecə" nağıllarından götürülmüş bu filmdə məhəbbətin gücündən, bütün çətinliyə qalib gəlməsindən danışılır.
Film haqqında
• Film Belarus Animasiya Mərkəzinin sifarişi ilə çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Firəngiz Qurbanova
Ssenari müəllifi : Firəngiz Qurbanova
Quruluşçu rəssam : Firəngiz Qurbanova, Qalina Melko
Bəstəkar : Əli Babayev
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Kiril Polikarpov, Oleq Xruşkov

Ad günü (film, 1992)
Məzmun: Kürənin ad günündə Yaramaz onun evinə qonaq gəlir və şuluqluq salıb, hamının əhvalını pozur.
Film haqqında
• "...Mövzu üzrə Kompozisiya" serialından IV filmdir.
• Kinolent Mərkəzi televiziyanın(Moskva) sifarişi ilə çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Firəngiz Qurbanova
Ssenari müəllifi : Firəngiz Qurbanova, Valentina Qorbaçovskaya
Quruluşçu rəssam : Firəngiz Qurbanova, Fikrət Əhədov
Operator : Ramiz Ağayev
Bəstəkar : Leonid Vaynşteyn
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Multiplikasiya rəssamı : Zema Əhədova, Cavid Əhədov, Mstislav Kupraç

Analar və laylalar (film, 1992)
Məzmun: Körpələr təbiətin hədiyyəsidir. Ananın beşik başında oturub oxuması xeyir haqqında ilk söhbətidir. Uşaqların hamısı analar üçün eynidir.
Film haqqında
• Kukla filmidir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Vaqif Behbudov
Ssenari müəllifi : Teymur Elçin
Quruluşçu rəssam : Vaqif Məmmədov
Operator : Vaqif Behbudov
Bəstəkar : Ramiz Mirişli
Səs rejissoru : Firudin Hüseynov

Lağım (1993)
Məzmun: Dustaqlar lağım atıb həbsxanadan qaçırlar. Sonra dustaqlar nəzarətçiyə, nəzarətçilər isə dustağa çevrilirlər.
Film haqqında
• Film mətnsizdir.
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Aydın Dadaşov
Kinorejissor : Vahid Talıbov
Quruluşçu rəssam : Rafiz İsmayılov
Kinooperator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Mobil Babayev
Səs operatoru : Firudin Hüseynov
Multiplikasiya rəssamı : Rauf Dadaşov, Firəngiz Quliyeva, Gülşən Quliyeva, Arifə Hatəmi, Bəhmən Əliyev, Vaqif Məmmədov, Vahid Talıbov, Hüseyn Cavid İsmayılov
Montaj edən : Svetlana Məmmədova (II)
Redaktor : L. Vəzirzadə

Şüalə (1994)
Məzmun: Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş nağılabənzər rəvayət filmi zülməti dağıdan günəş şüaları haqqındadır. Burada xeyrin şər üzərində qələbəsi, gözəllik, təmiz duyğu və səmimi insan münasibətləri tərənnüm olunur.
Film haqqında
• Film "Azərkinovideo" İB-nin sifarişi ilə çəkilmişdir.
• Applikasiya filmidir.
Film üzərində işləyənlər(titrlərdəki sıraya görə)
Ssenari müəllifi : Tahir Piriyev
Quruluşçu rejissor : Tahir Piriyev
Quruluşçu rəssam : Tahir Piriyev
Fon rəssamı : Hüseyn Cavid İsmayılov
Quruluşçu animator : Rauf Dadaşov
Quruluşçu operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Aydın Əzim Kərimoğlu
Film müdiri : Aydın Abdullayev
Multiplikasiya rəssamı : Firəngiz Quliyeva, Aleksandra Şirinova, Ələkbər Məmmədov, Dilarə Balaxanova, Ruhsanə Topçuyeva(Ruhsanə Topçiyeva kimi), Solmaz Hüseynova, Tamilla Əsgərova, Lalə Məmmədova, Əli Əliyev (IV), Qalina Moldavantseva, Alyona Dontsova, Cəvahir Quliyeva
Assistent və köməkçi : Ruziyyə Şabanova, Antonina Korotnitskaya, İlhamə Muxtarova, Səbinə Əliyeva, Lalə Əsgərova, Gülsənəm Teymurova, Gülşən Qocayeva, Şəlalə Musayeva
Musiqi tərtibatçısı : İsmayıl Dadaşov
Səs operatoru : Teymur Abdullayev
Çalır : Rafiq Babayevin Ansamblı
İnzibatçı : Çingiz Əliyev
Rəng quraşdırıcısı : Əminə Cəfərova
Montaj edən : Nisə Hacıyeva
Redaktor : Svetlana İsmayılova

Söhbətül-Əsmar (1994)
Məzmun: Kinolentin proloqunda diktor XVI əsri tamaşaçılara xatırladıb deyir ki, dünya qarışıb, çaxnaşma düşüb. Məmləkər parçalanıb...
Şair bu çaxnaşmalardan kənarda qala bilmir və dövrünün baş verən hadisələrinə öz münasibətini alleqorik əsərlərində bildirir.
Müəlliflər film üzərində işlərkən şairin alleqorik əsərini müasir dövrümüzlə, bu gün ölkəmizdə baş verən hadisələrlə bağlamağa çalışmışlar. Təsvirdə müəlliflər əsasən miniatürçü rəssam Soltan Məhəmməd Təbrizinin əsərlərinə əsaslanmışlar.
Festivallar və mükafatlar
1)1995-ci ildə Bakıda Azərbaycan filmlərinin III festival-müsabiqəsi
• Ən yaxşı cizgi filminə görə rejissor Elçin Hami Axundov Diplom və Prizlə təltif olunmuşdur.
Film haqqında
• Applikasiya filmidir.
• Film "Azərkinovideo" İB-nin sifarişi ilə çəkilmişdir.
• Film dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Məhəmməd Füzuli
Rejissor : Elçin Hami Axundov (Elçin Hami kimi)
Ssenari müəllifi : Dinarə Gərəkməzli, Elçin Haminin iştirakı ilə
Quruluşçu rəssam : Gülşən Quliyeva
Operator : Vyaçeslav Jestkov
Baş animator : Arifə Hatəmi, Rauf Dadaşov
Anturaj rəssamı : Hüseyn Cavid İsmayılov
Musiqi tərtibatı : İsmayıl Dadaşov
Rəssam : Sara Nəzirova, Elman Mirzəyev, Y. Quliyev, Ələkbər Məmmədov
Məsləhətçi : Sara Nəzirova
Mətnin müəllifi : Sara Nəzirova
Səs operatoru : Marat İsgəndərov
Filmi səsləndirənlər
Nuriyyə Əhmədova
Nizami Musayev
Kübra Dadaşova
Gülqız Süleymanova
Ələkbər Məmmədov
Gülçin Qocayeva

Karvan (1995)
Məzmun: Kinolent üç novelladan ibarətdir: Birinci novellada qədim insan məskəni olan Qobustandan söhbət gedir. İkinci novellada Şərq və qadın mövzusuna toxunulmuşdur. Üçüncü novella 1990-cı il 20 yanvar və Xocalı faciələri barədə danışır.
Film haqqında
• Film bəstəkar Soltan Hacıbəyovun məşhur "Karvan" əsəri əsasında çəkilmişdir.
• Film "Azərkinovideo" İB-nin sifarişi ilə çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Əsərin müəllifi : Soltan Hacıbəyov
Ssenari müəllifi : Vaqif Səmədoğlu
Quruluşçu rejissor : Nazim Məmmədov
Quruluşçu rəssam : Nazim Məmmədov, Əli Əliyev (IV)
Quruluşçu operator : Vyaçeslav Jestkov
Səs operatoru : Teymur Abdullayev
Multiplikasiya rəssamı : Arifə Hatəmi
Musiqi tərtibatçısı : İsmayıl Dadaşov
Rəssam assistenti : Məlahət Hümbətova, Arifə Hatəmi, Fərhad Rzayev
Montaj edən : Nisə Hacıyeva
Redaktor : Həsən Merac
Filmin direktoru : Əliağa İbrahimov (II)

Zəka yatarsa... (1996)
Məzmun: Film insanları müharibə əleyhinə mübarizəyə səsləyir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Firəngiz Qurbanova
Ssenari müəllifi : Firəngiz Qurbanova
Quruluşçu rəssam : Nüsrət Hacıyev
Operator : Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Dildar Əhmədov
Səs operatoru : Akif Nuriyev
Animasiya rəssamı : Zema Əhədova, Nazim Hacıyev, Firəngiz Qurbanova, Cavid Əhədov

“Çalalar” (2000)
Məzmun: Filmin süjeti beş yumoristik əhvalat üzərində qurulmuşdur.
Film haqqında
• Film "Azərkinovideo" İB-nin sifarişi ilə çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər(titrlərdəki sıraya görə)
Rejissor : Tahir Piriyev
Rəssam : Tahir Piriyev
Ssenari müəllifi : Tahir Piriyev
Animator : Rauf Dadaşov, Firəngiz Quliyeva, Aleksandra Şirinova, Ələkbər Məmmədov, Hüseyn Cavid İsmayılov
Cizgi rəssamı : Tamilla Əsgərova, Lalə Məmmədova
Rəng ahəngdarı : Əminə Azayeva
Operator : Həmzə Əhmədoğlu, Fərhad Rzayev, Antonina Korotnitskaya
Bəstəkar : Cavanşir Quliyev
Musiqi redaktoru : İsmayıl Dadaşov
Səs operatoru : Nataliya Nuriyeva, Əsəd Əsədov
Montaj edən : Tamilla Muxtarova
Rejissor köməkçisi : Gülqız Süleymanova
İcraçı prodüser : Aydın Abdullayev
İnzibatçı : Çingiz Əliyev

Torpaq (2002)
Məzmun: Filmdə deyilir ki, Vətənin hər bir daşı millət üçün qiymətlidir, əzizdir.
Film haqqında
• Filmin ssenarisi qədim türk əfsanəsinin motivləri əsasında yazılmışdır.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Rafiz İsmayılov
Ssenari müəllifi : Aydın Dadaşov
Quruluşçu rəssam : Rafiz İsmayılov
Operator : Fərhad Rzayev, Vyaçeslav Jestkov
Animasiya rəssamı : Arifə Hatəmi, Rauf Dadaşov, Firəngiz Quliyeva
Fon rəssamı : Hüseyn Cavid İsmayılov
Musiqi tərtibatı : İsmayıl Dadaşov
Səs operatoru : Marat İsgəndərov

Cavanşir (2002)
Məzmun: Hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda olan bu kinolentdə yeniyetmə bir oğlanın Qarabağ müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqdan danışılır.
Film haqqında
• Cizgi filmi Azərbaycanda ilk dəfə olaraq kompüter vasitəsilə yaradılmışdır.
• Film Aylinə və onun həmyaşıdlarına həsr olunmuşdur.
• Film "Bəsmələ" ilə başlayır
Film üzərində işləyənlər
Ssenari müəllifi : Elçin Hami Axundov
Quruluşçu rejissor : Elçin Hami Axundov
Quruluşçu rəssam : Gülşən Quliyeva, Elçin Axundov
Multiplikasiya rəssamı : Firəngiz Quliyeva, Rauf Dadaşov, Gülşən Quliyeva, Arifə Hatəmi
Multiplikator köməkçisi : Lalə Məmmədova, Samirə İsmayılova, Yuliya Maryaşkina, Aleksandra Şirinova
Dekor rəssamı : Hüseyn Cavid İsmayılov
Hərbi məsləhətçi : Mehdi Mehdiyev
Musiqi tərtibatçısı : İsmayıl Dadaşov
Qaralama montaj edən : Nisə Hacıyeva
Səs operatoru : Teymur Abdullayev
Kompyuter yığımı və montajı : Konstantin Qavriş
Kompyuter qrafikası : Gülçin Özər
İnzibatçı : İlqar Musayev (II), Nərminə Mehdiyeva
Filmin direktoru : Heydər Dadaşov
Musiqisindən istifadə edilən bəstəkar : Polad Bülbüloğlu
Filmi səsləndirənlər
Almaz Mustafayeva
Kazım Abdullayev
Nicat Kazımov
Şəfəq Əliyeva
Əliqulu Səmədov
Nuriyyə Əhmədova
Rəfael Qasımov

Kitabi Dədə Qorqud- Basat və Təpəgöz (2003)
Məzmun: Köç zamanı oğlunu itirən Aruz bir gün yolda təpəsində bir gözü olan əcaib bir məxluq tapır, özüylə obaya gətirir və onu öz balası kimi böyüdür. İllər keçir Aruz itgin düşmüş oğlunu da tapır və Dədə Qorqud ona Basat adını qoyur. Artıq böyüyüb boya başa çatmış Təpəgöz bir gün insanları yeməyə başlayır. Bunu xəbər tutan el camaatı Təpəgözü obadan qovurlar. Təpəgözün anası pəri onu qır gölündə çimdirəndən sonra ona artıq heç silah təsir etmir və Təpəgöz camaatın qarşısında şərt kəsir ki, hər gün bir adam və 500 qoyun gətirməlidirlər. Yoxsa, hər yeri yerlə yeksan edəcək. Obanın belə bir çətin vəziyyətə düşdüyünü görən Dədə Qorqud "Çarə yalnız Basatdır" deyir. Gördüyü yuxu nəticəsində səfərdən yarımçıq qayıdan Basat Təpəgözə hiylə quraraq ona qalib gəlir və xalqı bəladan qurtarır.
Film Haqqında
• Filmin titrləri: ...Qədim zamanlarda Oğuz elində Dədə Qorqud adlı bir ozan vardı. Tanrı onun könlünə ilham vermişdi. Qeybdən dürüst xəbərlər söylərdi. Nə desəydi çin olardı. Dədə Qorqud belə söylərmiş: Əcəl vaxtı çatmayınca kimsə ölməz. El oğlunu bəsləməklə oğul olmaz. Böyüyəndə atıb gedər, gördüm deməz. Əski pambıq bez olmaz. Əski düşmən dost olmaz.
• Film 3 hissədən ibarətdir.
Filmin üzərində İşləyənlər
Rejissor : Arif Məhərrəmov
Ssenari müəllifi : Arif Məhərrəmov
Bəstəkar : Arif Məlikov
Quruluşçu rəssam : Arif Məhərrəmov
Səs operatoru : Roman Məmmədov
Kompyuter mühəndisi : Konstantin Qavriş
Rəssam : Yelena Qolubeva
Animasiya rəssamı : Rauf Dadaşov, Firəngiz Quliyeva, Aleksandra Şirinova, Arifə Hatəmi
Rejissor assistenti : Toğra Ağabəyova, Zəkiyyə Mahmudova
Rəssam assistenti : Əli Əliyev (IV), Samirə İsmayılova
Fazaçı rəssam : Lalə Məmmədova, Tamilla Əsgərova
Rəngləmə : Samirə İsmayılova, Hüseyn Cavid İsmayılov
Fonlar üzrə rəssam : Arif Əlioğlu
Redaktor : Ramiz Rövşən(Ramiz Əliyev kimi)
Musiqi redaktor : Rauf Əliyev
İnzibatçı : İlqar Musayev (II)
Mühasib : Nərminə Mehdiyeva
Filmin direktoru : Heydər Dadaşov
Filmi Səsləndirənlər
Yaşar Nuri-Təpəgöz
Rasim Balayev-Dədə Qorqud
Elxan Cəfərov-Basat
Ramiz Əzizbəyli-Aruz
Əliqulu Səmədov-Aşpaz
Fərhad İsrafilov-Çoban
Nuriyyə Əhmədova-Çobanın arvadı
Şəfəq Əliyeva
Firuzə Yusubova

Dost dosta tən gərək (2007)
Məzmun: Film siçanla pişiyin macəralarından bəhs edir
Film haqqında
• Filmin ərsəyə gəlməsi üçün 20000 şəkil çəkilmişdir.
Film üzərində işləyənlər
Rejissor : Rauf Dadaşov
Ssenari müəllifi : Sara Nəzirova

Mərhəmətin dadı (2007)
Film üzərində işləyən
Rejissor : Cavid Əhədov
Bəstəkar : Firudin Allahverdi

Ayının yuxusu ( 2010)
Janr: animasiya
İstehsalçı: Azanfilm
Rəng: rəngli
Dil: Azərbaycan dili
Növ: Cizgi film
Ekran formatı: normal
Film üzərində işləyənlər:
Rejissor: Firəngiz Qurbanova
Ssenari müəllifi: Firəngiz Qurbanova
Rəssam: Cavid Əhmədov

Tırtılın arzusu (2010)
Müddət: 07 dəq
Janr: animasiya
İstehsalçı: Azanfilm
Rəng: rəngli
Dil: Azərbaycan dili
Növ: Cizgi film
Ekran formatı: normal
Film üzərində işləyənlər
Rejissor: Firəngiz Quliyeva
Ssenari müəllifi: Gülşən Tofiqqızı

Filmin adı:Cəsur təyyarə
İstehsal ili:2010
Janr:animasiya
Rəng:rəngli
Dil:Azərbaycan dili
Rejissor:Aleksandra Şirinova
Ssenari müəllifi:Gülşən TofiqqızıOxunub: 84319