Baş səhifə    » TARİX    » Azərbaycan dövlətləri    » Cəlairilər dövləti   

Cəlairilər dövləti

  

358-ci ildə Cəlairi Şeyx Üveys Təbrizi tutaraq Azərbaycan Cəlairilər dövlətinin əsasını qoydu. Bu dövlətin tərkibinə Azərbaycan (Kür çayından cənubdakı ərazilər), Ərəb İraqı, Fars İraqı, Şərqi Anadolu daxil idi. 1410-cu ildə Qaraqoyunlular Cəlairilərin varlığına son qoyub.

Paytaxtı Təbriz şəhəri

Hakimiyyətdə olan hakimlər: 

1354-1374 Şeyx Üveys
1374-1382 Sultan Hüseyn
1382-1410 Sultan Əhməd

Oxunub: 582935