Baş səhifə    » TARİX    » Azərbaycan dövlətləri    » Girdiman dövləti   

Girdiman dövləti

  

VII əsrin əvvəllərində yaranıb və 705-ci ilə qədər fəaliyyət göstərib. Dövlətin əsasını qoyan Mehranilər əvvəllər Girdiman (indiki Şəmkir-Qazax) vilayətində hökmranlıq etmişlər. Hökmdar Cavanşirin dövründə isə bütün Albaniya ərazisini əhatə edib. Hakimiyyətdə Mehranilər nəslinin nümayəndələri olub. Sərhədləri İberiyadan Dərbəndə qədər uzanırdı.
Paytaxtı Bərdə şəhəri

Hakimiyyətdə olan hökmdarlar:

570-590 Mehran
?-? Armael
?-? I Vard
600-615 Qoçaq Vardan
?-? II Vard
?-? I Varazman
625-642 Varaz Qriqor
642-681 Cavanşir
681-705 Varaz-Tridat
705 - ŞiruyəOxunub: 126329