Ana Sayfa    » TARİH    » Azerbaycan sultanlıkları    » Karabağ melikleri   

Karabağ melikleri

  

align=
Dizag Melikliği
Orta Çağda küçük feodalite hakimliği olmuştur. Safeviler döneminde Karabağ Beylerbeyliğinin, 18. yüzyılın ortalarında Karabağ Hanlığının sınırları içinde olmuştur. 1813 yılında Karabağ’la birlikte Rusya’ya ilhak edilmiştir.

Gülüstan Melikliği
Merkezi önceler İnceçay’ın yukarı havzasındaki Talış köyü, sonralar Gülüstan kalesi olan meliklik, Safeviler döneminde Karabağ Beylerbeyliğinin, sonra ise Karabağ Hanlığının terkibinde olmuştur. 1813 yılında hanlıkla birlikte Rusya’ya ilhak edilmiştir.

Verend Melikliği
Orta Çağda Karabağ’ın dağlık bölgesine meydana gelmiştir. Safeviler döneminde Karabağ Beylerbeyliğine dahil edilmiştir.  18. yüzyılında ortalarında Karabağ Hanlığına birleştirilmiştir.

Haçın Melikliği
12. yüzyılda Karabağ’ın dağlık bölgesinde meydana gelmiş ve Alban hakimleri tarafından yönetilmiştir. Safeviler döneminde Karabağ Beylerbeyliğinin, 18. yüzyılın ortalarında ise Karabağ Hanlığının sınırları içinde varlığını sürdürmüştür. 1813 yılında aynı hanlıkla birlikte Rusya’ya ilhak edilmiştir.

Crabert Melikliği
Оrtа yüzyıllarda Karabağ`ın dağlık bölgesinde kurulmuş küçük feodalite devleti idi. Merkezi Crabert kalesi olan meliklik Safeviler döneminde Karabağ beylerbeyliğinin, 18.  Yüzyılın ikinci yarısında iseKarabağ hanlığının sınırları içinde yer almıştır. 1813 yılında hanlıkla birlikte Rusya`ya ilhak edilmiştir.Oxunub: 121738