Ana Sayfa    » EKONOMİ    » Azerbaycan’da holdingler    » Holdingleşme   

Holdingleşme

  

Holdingler dünyada ilk kez 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında ABD’de “antitrest kanunlar”la trest sisteminin yasaklanması sonucunda ortaya çıkmıştır. 1929’da Amerika’da bu sistemi kabul eden eyaletlerin 30’a yükselmiştir. Bundan sonra bu tür teşekküller Fransa, İngiltere ve Almanya’da yasal statüye kavuştular. Azerbaycan’da bu sistem 1990’lardan sonra önem kazanmaya başlamıştır. Sovyet döneminde dünyada holdinglerin bir şekli de “devlet holdingleri”  idi.
Holding anlam itibariyle İngilizcede, “elde bulundurmak”, “bir araya getirmek” anlamına gelen “to hold” kelimesinden türemiştir. Holding bir amaç doğrultusunda bu birliği oluşturan şirketlerin tam birleşmesine ihtiyaç kalmadan oy çokluğunu elde edecek şekilde bu şirketlerin hisse senetlerini elinde bulunduran şirket veya bir anonim şirketin, diğer bir veya birkaç anonim şirket, kurumlarına söz sahibi olacak şekilde katılması, yeni bunların hisse senetlerini alması ve yönetim kurulunda faal konuma gelmesi demektir. 

Holdingin temel amacı iktisadi bir bütünlük-iktisadi güç elde etmektir. 
Ülke iktisadiyatı üçün holdinglerin faydaları şunlardır:
Holdingler, büyük şirketlerin oluşmasına yol açarak sermaye borsasının gelişmesine yardım eder. 
Holdinglerin ülke ekonomisi için belki de en büyük faydası yeni iş yerlerinin açılmasıdır.
Holdingler, yeni üretim teknolojilerinden yararlanarak kaynakların verimli kullanımına yardım edebilir.
Holdingleşme sonucunda oluşmuş büyük şirketler, uluslararası şirketlerle rekabet gücü elde ederek hem ülkenin uluslararası arenadaki imajının yükselmesine hem de yabancı ülkelerdeki sermaye yatırımıyla ülkenin döviz kaynaklarının artmasına yol açabilir.Oxunub: 40318