Baş səhifə    » MƏTBUAT    » Mətbuat    » Azərbaycanın görkəmli jurnalistləri   

Azərbaycanın görkəmli jurnalistləri

  

1. Abdulla Sur, Ağa Məhəmməd oğlu Məmmədzadə, Abdulla Tofiq (1882-1912)  
2. Abdulla Faruq, Abdulla Musa oğlu Əfəndiyev (1907-1944) 
3. Ağayev Eynulla Xankişi oğlu (1907-1978)
4. Ağayev Əhməd bəy Mirzə Həsən oğlu, Ağaoğlu (1869-1939) 
5. Ağayev Mahmud Səfər oğlu (1897-1937) 
6. Ağayeva Şəfiqə Əli qızı (1918-1983) 
7. Vəzirov Xasay Həsən oğlu (1914-1998) 
8. Vəzirov Haşım bəy Mir İman oğlu (1868-1916)
9. Vəlibəyov Səfərəli bəy Həsən bəy oğlu (1861-1902) 
10. Vəliyev Əli Qara oğlu (1901-1983)
11. Qarayev Əliheydər Ağakərim oğlu (1896-1939) 
12. Qafarzadə Əsədulla Qafar oğlu (1885-1918) 
13. Qafur Rəşad, Qafur Ələkbər oğlu Mirzəzadə (1884-1943) 
14. Qədirzadə Salam Dadaş oğlu (1923-1987) 
15. Qəmbərov İmamverdi Əlibala oğlu (1932-1984) 
16. Qəmküsar (Əliqulu Əliəkbər oğlu Nəcəfov, 1880-1919) 
17. Qənizadə Mahmud ağa (1878-1934) 
18. Qiyasbəyli Mədinə Mehdi ağa qızı (1889-1938) 
19. Qiyasbəyli Şirin Mahmud ağa qızı (1889-1943) 
20. Əvəz Sadıq, Əbülfəz Əli oğlu Sadıqov (1898-1956) 
21. Əzimzadə Yusif Əhədulla oğlu (1917-1983)
22. Əzimov Cümşüd Əfrasiyab oğlu (1905-1966) 
23. Ələkbərli Məmmədkazım Əliəkbər oğlu (1905-1938) 
24. Əli Cədid. Əli Hacı Kazım oğlu Sultanzadə (1900-1950) 
25. Əlibəyli Ənvər Əliverdi oğlu (1916-1968) 
26. Əliyev Əliəsgər Abdulla oğlu (1883-1938) 
27. Əliyev Əlibala Gəncüməli oğlu, Əlibala Zahir (1927-1982) 
28. Əli Səbri, Əli Camal oğlu Qasımov (1892-1983) 
29. Əminbəyli İbrahim Abdulla oğlu (1894-1937) 
30. Əmirov Cəmşid Cabbar oğlu (1918-1982) 
31. Əmirxan Fateh (1886-1926) 
32. Əmrahov Əmrah Bala oğlu (1923-1988) 
33. Əfəndiyev Adil Ələddin oğlu (1907-1973) 
34. Əfəndiyev Bala İbrahim oğlu (1893-1938) 
35. Əfəndiyev Məmmədhəsən (1867-1918) 
36. Əfəndiyev Rəşid bəy İsmayıl bəy oğlu (1863-1942) 
37. Əfəndiyev Sultanməcid Məcid oğlu (1887-1938) 
38. Zeynalov Zeynal Eynal oğlu (1876-1935) 
39. Zeynalov Nəriman Nəsrulla oğlu (1936-1996) 
40. Zenefelder Aloiz (1771-1843)
41. Zərdabi, Məlikov Həsən bəy Səlim bəy oğlu (1837, bəzi mənbələrdə 1842-1907) 
42. İbrahimov Elxan Xəlil oğlu (1921-1981) 
43. İsmayılzadə Mustafa Şirvani, Mustafa Lütfi (XIX-XX əsrlər) 
44. İsmayılov İsmayıl Cəfər oğlu (1897 - 1937) 
45. Kəmərli (Mustafazadə) Aslan Mustafa oğlu (1942-1992) 
46. Gülarə Köylü qızı, Gülarə İbrahimxəlil qızı Qədirbəyova (Hacıyeva, 1903-1942) 
47. Gülməmmədov Abbas Əli oğlu (1902-1969) 
48. Məmməd Aranlı, Məmməd Salman oğlu Ağayev (1920-1950) 
49. Məmmədquluzadə Cəlil Hüseynqulu oğlu (ədəbi təxəllüsü: Molla Nəsrəddin, 1866-1932) 
50. Məmmədzadə Hədiyyə Xəlil qızı (1892-1951) 
51. Məmmədli Qulaməli Məmməd oğlu (1897-1994) 
52. Məmmədov Qəzənfər Cəfər oğlu (1905-1973) 
53. Məmmədov Kamil Həsən oğlu (1923-1989) 
54. Məmmədov Cəlal Cabbar oğlu (1918-1983) 
55. Məhəmməd Hadi, Ağaməhəmməd Hacı Əbdülsəlim oğlu (1879-1920) 
56. Musayev Beydulla Ağəli oğlu (1907-1979) 
57. Nemanzadə Ömər Faiq (1872-1938) 
58. Nəcəfov Nəcəf Adil oğlu (1955-1999)
59. Nəzmi Əli, Əli Məhəmməd oğlu Məmmədzadə (1878-1946) 
60. Nərimanov Nəriman Kərbəlayi Nəcəf oğlu (1870-1925) 
61. Nəsirov Mircamal Mirhəmid oğlu (1923-1996) 
62. Məşədi Alı oğlu Orucov (1872-1954) 
63. Rəsulzadə Ağahüseyn Əli oğlu (1884-1938) 
64. Rəsulzadə Məmmədəmin Axund Ələkbər oğlu (1884-1955) 
65. Rəhimova Sara (Sitarə) Məmməd qızı (1928-1975) 
66. Rza Şahvələd Rza Nəbi oğlu (1909-1984)
67. Rzaquluzadə Mikayıl Manaf oğlu (1905-1984) 
68. Rzayev Ağababa Səməd oğlu (1918-1992) 
69. Seyid Hüseyn, Məşədi Seyid Hüseyn Seyid Mir Kazım oğlu (1887-1938) 
70. Sultanov Eynəli bəy (1863-1935) 
71. Tofiq Bayram (Tofiq Qulam oğlu Bayramov, 1934-1991) 
72. Cəlal (Cəlaləddin) Əbdülrəhman oğlu Ünsizadə (1854 - ?) -
73. Kamal Əbdülrəhman oğlu Ünsizadə (1857 - ?) 
74. Hacınski Mehdi bəy Süleyman bəy oğlu (1879-1941) 
75. Həsənov Orucəli Yusif oğlu (1914-1991)
76. Hümmətov İsa Rüstəm oğlu (1931-1990)
77. Hüseyn Şərif (Şərifov Hüseyn Qasım oğlu, 1909-1989) 
78. Hüseynov Tahir İsmayıl oğlu (1930-1993) 
79. Cabbarzadə Zeynal Əliabbas oğlu (1920-1977) 
80. Cəbiyev Həbib Pircan oğlu (1899-1938) 
81. Cəfərzadə Əlisgəndər Hacıbaba oğlu (1875-1941) 
82. Şamilov Seyfulla Əli oğlu (1902-1974) 
83. Şahgəldiyev Həsən (1918-1961)
84. Şahtaxtinski İsasultan Nəcəfqulu oğlu (1851-1894) 
85. Şahtaxtlı Məhəmməd Ağa Məhəmmədtağı Sultan oğlu (1846-1931) Oxunub: 111101