Ana Sayfa    » BASIN    » Basın    » Azerbaycan\'ın ünlü gazetecileri   

Azerbaycan\'ın ünlü gazetecileri

  

1. Ağa Mehemmed oğlu Abdulla Sur Memmedzade, TOFIG ABDULLA (1882-1912)  
2. Abdulla Farug, Musa oğlu ABDULLA EFENDİYEV (1907-1944) 
3. Hankişi oğlu EYNULLA AĞAYEV (1907-1978)
4. Mirze Hesen oğlu AHMED BEY AĞAYEV, Ağaoğlu (1869-1939) 
5. Sefer oğlu MAHMUD AĞAYEV (1897-1937) 
6. Ali gızı ŞEFİGE AĞAYEVA (1918-1983) 
7. Hesen oğlu HASAY VEZİROV (1914-1998) 
8. Mir İman oğlu HAŞIM BEY VEZİROV (1868-1916)
9. Hesen bey oğlu SEFERELİ BEY VELİBEYOV (1861-1902) 
10. Gara oğlu ALİ VELİYEV (1901-1983)
11. Ağakerim oğlu ALİHEYDER GARAYEV (1896-1939) 
12. Gafar oğlu ESEDULLA GAFARZADE (1885-1918) 
13. GAFUR REŞAD, Alekber oğlu Gafur Mirzezade (1884-1943) 
14. Dadaş oğlu SALAM GEDİRZADE (1923-1987) 
15. Elibala oğlu İMAMVERDİ GEMBEROV (1932-1984) 
16. GEMKÜSAR (Aliekber oğlu ALIGULU NECEFOV, 1880-1919) 
17. MAHMUD AĞA GENİZADE (1878-1934) 
18. Mehdi ağa gızı MEDİNE GİYASBEYLİ (1889-1938) 
19. Mahmud ağa gızı ŞİRİN GİYASBEYLİ (1889-1943) 
20. Evez Sadıg, Ali oğlu EBÜLFEZ SADIGOV (1898-1956) 
21. Ehedulla oğlu YUSİF  AZİMZADE (1917-1983)
22. Efrasiyab oğlu CÜMŞÜD AZİMOV (1905-1966) 
23. Aliekber oğlu MEMMEDKAZIM ALEKBERLİ (1905-1938) 
24. ALI CEDID. Kazım oğlu Ali Hacı Sultanzade (1900-1950) 
25. Aliverdi oğlu ENVER ALİBEYLİ (1916-1968) 
26. Abdulla oğlu ALİASGER ALİYEV (1883-1938) 
27. Gencümeli oğlu Alibala Aliyev, ALİBALA ZAHİR (1927-1982) 
28. Ali Sebri, Camal oğlu ALİ GASIMOV (1892-1983) 
29. Abdulla oğlu İBRAHİM EMINBEYLİ (1894-1937) 
30. Cabbar oğlu CEMŞİD EMİROV (1918-1982) 
31. EMIRHAN FATEH (1886-1926) 
32. Bala oğlu EMRAH EMRAHOV (1923-1988) 
33. Eleddin oğlu ADİL EFENDİYEV (1907-1973) 
34. İbrahim oğlu BALA EFENDİYEV (1893-1938) 
35. MEMMEDHESEN EFENDİYEV (1867-1918) 
36. İsmayıl bey oğlu REŞİD BEY EFENDİYEV (1863-1942) 
37. Mecid oğlu SULTANMECİD EFENDİYEV (1887-1938) 
38. Eynal oğlu ZEYNAL ZEYNALOV (1876-1935) 
39. Nesrulla oğlu NERİMAN ZEYNALOV (1936-1996) 
40. ZENEFELDER ALOİZ (1771-1843)
41. Selim bey oğlu Hesen bey Melikov HESEN BEY ZERDABİ, (1837, bazı kaynaklarda 1842-1907) 
42. Helil oğlu ELHAN İBRAHIMOV (1921-1981) 
43. İsmayılzade Mustafa Şirvani, MUSTAFA LÜTFİ (19-20.yy.) 
44. Cefer oğlu İSMAYIL İSMAYILOV (1897 - 1937) 
45. Mustafa oğlu ASLAN KEMERLI (MUSTAFAZADE) (1942-1992) 
46. Gülare Köylü gızı, İbrahimhelil gızı GÜLARE GEDİRBEYOVA (Hacıyeva, 1903-1942) 
47. Ali oğlu ABBAS GÜLMEMMEDOV (1902-1969) 
48. Memmed Aranlı, Salman oğlu MEMMED AĞAYEV (1920-1950) 
49. Hüseyngulu oğlu CELİL MEMMEDGULUZADE (edebi mahlası: Molla Nesreddin, 1866-1932) 
50. Helil gızı HEDİYYE MEMMEDZADE (1892-1951) 
51. Memmed oğlu GULAMELİ MEMMEDLİ (1897-1994) 
52. Cefer oğlu GEZENFER MEMMEDOV (1905-1973) 
53. Hesen oğlu KAMİL MEMMEDOV (1923-1989) 
54. Cabbar oğlu CELAL MEMMEDOV (1918-1983) 
55. MEHEMMED HADİ, Ebdülselim oğlu Ağamehemmed Hacı (1879-1920) 
56. Ağali oğlu BEYDULLA MUSAYEV (1907-1979) 
57. ÖMER FAİG NEMANZADE (1872-1938) 
58. Adil oğlu NECEF NECEFOV (1955-1999)
59. ALI NEZMI, Mehemmed oğlu Ali Memmedzade (1878-1946) 
60. Kerbelayi Necef oğlu NERİMAN NERIMANOV (1870-1925) 
61. Mirhemid oğlu MIRCAMAL NESIROV (1923-1996) 
62. Alı oğlu MEŞEDI ORUCOV (1872-1954) 
63. Ali oğlu AĞAHÜSEYN RESULZADE (1884-1938) 
64. Ahund Alekber oğlu MEMMEDEMIN RESULZADE (1884-1955) 
65. Memmed gızı SARA (Sitare) REHİMOVA (1928-1975) 
66. Nebi oğlu RZA ŞAHVELED (1909-1984)
67. Manaf oğlu MİKAYIL RZAGULUZADE (1905-1984) 
68. Semed oğlu AĞABABA RZAYEV (1918-1992) 
69. Seyid Mir Kazım oğlu SEYİD HÜSEYN, Meşedi Seyid Hüseyn (1887-1938) 
70. EYNELİ BEY SULTANOV (1863-1935) 
71. TOFİG BAYRAM (Gulam oğlu Tofig Bayramov, 1934-1991) 
72. Ebdülrehman oğlu CELAL (CELALEDDİN) ÜNSİZADE (1854 - ?) -
73. Ebdülrehman oğlu KAMAL ÜNSİZADE (1857 - ?) 
74. Süleyman bey oğlu MEHDİ BEY HACINSKİ (1879-1941) 
75. Yusif oğlu ORUCALİ HESENOV (1914-1991)
76. Rüstem oğlu İSA HÜMMETOV (1931-1990)
77. Hüseyn Şerif (Gasım oğlu HÜSEYN ŞERİFOV, 1909-1989) 
78. İsmayıl oğlu TAHİR HÜSEYNOV (1930-1993) 
79. Aliabbas oğlu ZEYNAL CABBARZADE (1920-1977) 
80. Pircan oğlu HEBIB CEBİYEV (1899-1938) 
81. Hacıbaba oğlu ALİSGENDER CEFERZADE (1875-1941) 
82. Ali oğlu SEYFULLA ŞAMİLOV (1902-1974) 
83. HESEN ŞAHGELDİYEV (1918-1961)
84. Necefgulu oğlu İSASULTAN ŞAHTAHTİNSKİ (1851-1894) 
85. Sultan oğlu MEHEMMED  AĞA ŞAHTAHTLI (1846-1931) Oxunub: 28671