Ana Sayfa    » ANAYASA    » Anayasa kabulü tarihi   

Anayasa kabulü tarihi

  

SSCB\'nin dağılmasının kaçınılmaz olduğu anlaşıldığında, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Şurası’nın 31 Ağustos 1991 tarihindeki olağanüstü toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin Bağımsızlığının Yeniden Kazanılması   Hakkında Beyanname kabul edildi. 18 Ekim 1991 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akdi nin kabulü, ülkede bağımsız devlet kavramının hukuki temelini güçlendirdi. Yeni anayasanın hazırlanması için bir başlangıç sayılan bu akit, cumhuriyetin devlet yapısının, siyasi ve ekonomik yapısının temellerinin atılmasını öngörüyordu.
Azerbaycan bağımsızlığını elde ettikten sonra yeni anayasa kabul edilene dek 1978  anayasasının Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akdi ile çelişmeyen  maddeleri yürürlükte kaldı. 9 Ekim 1993 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’na (Temel Kanunu’na) Değişiklikler ve İlaveler Yapılması Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu kabul edildi. Bu yasa 27 Kasım  1995  tarihi itibariyle  yürürlükten kalktı.
Azerbaycan bağımsızlığına yeniden kavuştuktan sonra sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve hukuki hayatta yaşanan hızlı değişiklikler, aynı zamanda 1991   Anayasa Akdinin nihai hükümlerinin talepleri, yeni Anayasa\'nın bir an önce kabul edilmesini zorunlu kılıyordu. Yeni anayasanın hazırlanması amacıyla 1991 ve 1993 yıllarında komisyonlar kurulsa da bu konuyla ilgili herhangi  bir faaliyet gözlemlenmemiştir.  2 Mayıs 1995  tarihli  Milli Meclis kararına göre, Cumhurbaşkanın başkanlığında konuyla ilgili bir komisyon oluşturuldu.
 Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası 12 Kasım 1995 tarihli referandumda kabul edilen Azerbaycan Devleti Anayasası’nın esaslarıyla  27 Kasım 1995   tarihi itibariyle yürürlüğe  girdi.Oxunub: 24839