Ana Sayfa    » PARALAR    » Hatıra sikkeleri   

Hatıra sikkeleri

  

1992-2010’li yıllarda tedavüle sokulmuş hatırasına paraları 

Mehemmed Füzuli’nin hatırasına altın ve gümüş sikke
1996 yılında ilk defe olarak Milli Banka tarafından Azerbaycan’ın şair ve mütefekkiri Mehemmed Füzuli’nin yaşam ve faaliyetinin (1494-1556) 500. yılına hasredilmiş 100 Manat değerinde altın ve 50 Manat değerinde gümüş Hatıra sikkeleri çıkarılmıştır. 
Hatıra sikkelerinin yüz tarafında  Mehemmed Füzuli`nin resmi, arka tarafında ise meşhur “Leyli ve  Mecnun” eserinden bir sahne tasvir edilmiştir. Hatıra sikkesi Büyük Britanya`nın Kral Darphanesinde yüksek uluslararası standartlarına uygun şekilde hazırlanmıştır.  

align=

“Kitabi-Dede Korkut” destanının 1300. yıldönümüne hasredilmiş altın ve gümüş sikkeler
1999 yılında “Kitabi-Dede Korkut” destanının 1300. Yıldönümüne hasredilmiş 100 Manat değerinde  altın, 50 Manat değerinde gümüş Hatıra sikkeleri çıkarılmıştır. Hatıra sikkesi Ukrayna Cumhuriyeti Milli Bankasının Darphanesinde yüksek uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanmıştır. 

align=

Haydar Aliyev`in hatırasına platin, altın ve gümüş sikkeler
Azerbaycan Cumhuriyetinin Merkezi Bankası Azerbaycan`ın umum milli  lideri  Haydar Aliyev`in hatırasının ebedileştirilmesine dair Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının kararnamesi doğrultusunda, 10 Aralık 2004 yılında tedavüle platin, altın ve gümüş hatıra sikkeleri çıkarılmıştır. 
Hatıra sikkelerinin yüz tarafında Haydar Aliyev`in portresi, portrenin sağ  tarafında “Haydar Aliyev”, arka tarafında ise Azerbaycan Cumhuriyetinin haritası ve “Azerbaycanın bağımsızlığı daimidir, ebedidir, dönmezdir…” sözleri yazılmışdır. 
Hatıra sikkeleri İngiltere`in “Royal Mint” Kral Darphanesinde yüksek uluslararası standartları uygun hazırlanmıştır. 
Sikkenin arka bölümünde haritanın alt kısmında hatıra sikkelerinin çıkarıldığı yıl “2004 yılı”, haritanın  çevresinde yuvarlak şekilde üst kısmında “Azerbaycan Cumhuriyeti”, alt kısmında ise hatıra sikkelerinin nominali belirtilmiştir. 
Hatıra sikkeleri Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde kanuni ödeme aracıdır. 

align=

Yeni Gepiklerin altın takımı
2006 yılında uygulanan denominasyon süreçleriyle ilgili yeni tedavüle sokulacak Gepiklerin dizaynına uygun altın hatıra sikkeleri takımının hazırlanması  amacıyla Avusturya`nın “Austrian Mint” Darphanesiyle anlaşma imzalanmıştır. Sözleşmeye göre 2005 yılında 50 adet özel altın hatıra takımı hazırlanmıştır. 

align=

Dünya Futbol Şampiyonluk Yarışmalarına hasredilmiş gümüş sikke
2006 yılında Almanya`da dünya futbol şampiyonluk  yarışmalarına hasredilmiş 50 Manat nominalli gümüş hatıra sikkeleri Polonya`nın “Polish Mint” Darphanesinde  hazırlanarak tedavüle sokulmuştur. 
Hatıra sikkesinin yüz tarafında futbolcuların tasviri ve “2006 FIFA World Cup Germany” sözleri, arka tarafında ise Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Armasının tasviri “Azerbaycan Cumhuriyeti” yazısı ve sikkenin nominali  tasvir edilmiştir. Armanın alt tarafında hatıra sikkesinin çıkarıldığı yıl “2004”  olarak belirtilmiştir. 
Hatıra sikkesi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde nominal değeri üzerinden kanuni ödeme aracıdır. 

align=

Haydar Aliyev`in 85 doğum yıldönümüne hasredilmiş altın sikke
2008 yılında Haydar Aliyev’in 85. Doğum yıldönümünün ülke çapında kutlanmasıyla ilgili Milli Banka tarafından Avusturya`nın “Austrian Mint”  şirketinde nominali 100 Manat olan altın hatıra sikkeleri sipariş edilerek tedavüle sokulmuştur. 
Hatıra sikkesinin yüz  tarafında umum milli lider Haydar Aliyev’in portresi, arka tarafında ise Azerbaycan Cumhuriyetinin Devlet Arması  edilmiştir. 
Devlet Armasının alt kısmında hatıra sikkesinin çıkarıldığı yıl “2008 yılı”, ve “Azerbaycan Cumhuriyeti” sözleri ve hatıra sikkesinin nominali belirtilmiştir. 
Hatıra sikkesi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde nominal değeri üzerinden kanuni ödeme aracıdır. 

align=

2008 yılında kültür serisi çerçevesinde Azerbaycan`ın büyük şairi, mütefekkir Nizami Gencevi`nin, büyük opera solisti, vokalist Bülbülü`n ve büyük bestekar, müzikbilimci Üzeyir Hacıbeyov`un hatırasına hasredilmiş 100 Manat değerinde  altın hatıra sikkeleri üretilerek tedavüle sokulmuştur. Hatıra sikkeleri Avusturya`nın “Austrian Mint” Darphanesinde üretilmiştir. 

Nizami Gencevi’nin hatırasına altın sikke
Hatıra sikkesinin yüz tarafında büyük Azerbaycan şairi N. Gencevi`nin portresi, arka tarafında ise Azerbaycan minyatürleri tasvir edilmiştir. 
Portrenin çevresinde hatıra sikkesinin çıkarıldığı yıl “2008 yılı”, ve “Azerbaycan Cumhuriyeti” yazıları, şairin adı ve hatıra sikkesinin nominali belirtilmiştir. 
Hatıra sikkesi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde nominal değeri üzerinden kanuni ödeme aracıdır. 

align=

Bülbül’ün hatırasına altın sikke 
Ünlü vokalist Bülbül`ün portresinin çevresinde  hatıra sikkesinin çıkarıldığı yıl “2008 yılı”, ve “Azerbaycan Cumhuriyeti” yazıları, sanatçının adı ve hatıra sikkesinin nominali belirtilmiştir.
Hatıra sikkesi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde nominal değeri üzerinden kanuni ödeme aracıdır. 

align=

Üzeyir Hacıbeyov’un hatırasına altın sikke
Hatıra sikkesi Azerbaycan`ın büyük bestecisi, müzikbilimci Üzeyir Hacıbeyov`un hatırasına hasredilmiştir. 
Portrenin çevresinde hatıra sikkesinin hatıra sikkesinin çıkarıldığı yıl “2008 yılı”, ve “Azerbaycan Cumhuriyeti” yazıları, bestekarın adı ve hatıra sikkesinin nominali belirtilmiştir. 
Hatıra sikkesi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde nominal değeri üzerinden kanuni ödeme aracıdır. 

align=

Nahçivan Özerk Cumhuriyetinin 85. yıldönümüne hasredilmiş hatıra sikkesi 
Nahçivan Özerk Cumhuriyetinin kuruluşunun 85. yıldönümü şerefine tedavüle sokulmuştur. 
Hatıra sikkesi Avusturya`nın “Austrian Mint” Darphanesinde yüksek standartlara uygun olarak hazırlanmıştır. 
Hatıra sikkesi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde nominal değeri üzerinden kanuni ödeme aracıdır. 

align=Oxunub: 48043