Ana Sayfa    » PARALAR    » Transkafkasya bonoları   

Transkafkasya bonoları

  

1917 yılı şubat ayında Rusya‘da meydana gelmiş devrim sonucunda hakimiyet Geçici Hükümete geçmiştir. Devlet Bankası devlet kredi biletlerinin (Ruble) emisyonunun olduğu gibi devam ettirmiştir (sadece Nikolayevkalar Kerenkalarla değiştirilmiştir).  
Geçici Hükümet Kafkasya Valiliğini lağvederek ve buranın yönetim için 1917 yılı mart ayında Özel Kafkasya Komitesi oluşturmuştur. 11(24) Kasım 1917 yılında Tiflis’te Transkafkasya Komiserliği oluşturulmuştur. Koalisyon hükümette Menşevik, Eser, Taşnaksütyun ve Müsavat partilerinin temsilcileri yer almışlardır. 
Para sıkıntısını gidermek amacıyla hükümet 5 Şubat 1918’de para emisyonuna başlamıştır. Bu emisyon Transkafkasya Komiserliğinin bonoları şeklinde basılmış ve Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında paylaştırılmıştır. 
Bonolar sade kağıda, renklerin birkaç tonunda basılmıştır. Bonoların üzerinde 4 dilde - Rus, Ermeni, Gürcü ve Azerbaycan dillerinde yazılmış yazı şöyle idi: «Transkafkasya Komiserliğinin bonoları dolaşımda devlet kredi biletleriyle beraber kullanım hakkına sahiptir ». 
Transkafkasya Komiserliğinin bonoları 1, 3, 5, 10, 50, 100 ve 250 Ruble nominaller şeklinde çıkarılmıştır. 22 Nisan 1918 yılında Transkafkasya Seymi Transkafkasya’nı bağımsız federatif devlet olarak ilan etmiştir. 26 Mayıs 1918 yılında Seym dağılmış,  onun yerinde üç demokratik cumhuriyet tesis edilmiştir: Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan. Fakat Transkafkasya Komiserliğinin bonoları 1919 yılı eylül ayına kadar basılmıştır. Bu dönemde nominal üzere 1.360.000.000 Ruble emisyona çıkarılmıştır. Önceler Azerbaycan Halk Cumhuriyetinde Rusya paraları ve Bakı bonolarının yanı sıra Transkafkasya bonoları da geniş şekilde kullanılmıştır.Oxunub: 20990