Baş səhifə    » SİYASƏT    » Siyasi partiyalar   

Siyasi partiyalar

  

"Siyasi partiya" dedikdə ümumi siyasi ideyaları və məqsədləri olan, ölkənin siyasi həyatında iştirak edən vətəndaşlarının birlikləri nəzərdə tutulur. Siyasi partiyalar assosiasiyalar azadlığı, könüllülük, üzvlərinin hüquq bərabərliyi, özünüidarə, qanunçuluq və aşkarlıq prinsipləri əsasında yaradılır və fəaliyyət göstərirlər. 
Azərbaycan tarixində (XX əsrin əvvəllərində) fəaliyyət göstərən “Hümmət”, “Difai”, “İttihad”,“Tərəqqi”, “Müsavat” , “Əhrar” və s. kimi siyasi partiyaları göstərmək olar. 1920-ci ildə Azərbaycan bolşeviklər tərəfindən işğal olunduqdan sonra 1992-ci ilə qədər Azərbaycanda birpartiyalılıq (Azərbaycan Kommunist Partiyası) sistemi mövcud olmuşdur. 
Müstəqillik əldə etdikdən sonra müxtəlif partiyalar siyasi fəalliyətə başlamışdır.

Hal-hazırda Azərbaycanda 55 siyasi partiya rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmişdir.  
1. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası
2. Azərbaycan Demokrat Partiyası
3. Azərbaycan Dünyəvi (Bozqurd) Partiyası
4. Dirçəliş və Tərəqqi Partiyası
5. Xalq Demokratik Partiyası
6. Ana Vətən Partiyası
7. Milli Demokrat İdrak Partiyası
8. Kəndli Partiyası
9. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası
10. Müsavat Partiyası
11. Birlik Partiyası
12. Yeni Azərbaycan Partiyası
13. Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası
14. Vahid Azərbaycan Partiyası
15. Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası
16. Müstəqil Azərbaycan Partiyası
17. Milli Qurtuluş Partiyası
18. Yurddaş Partiyası
19. Ümid Partiyası
20. Qorqud Partiyası
21. Milli Hərəkat Partiyası
22. Kommunist Partiyası
23. Milli Dövlətçilik Partiyası
24. Vətənpərvərlər Partiyası
25. Demokratik Sahibkarlar Partiyası
26. Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası
27. Demokratik Maarifçilik Partiyası
28. Sosial Rifah Partiyası
29. Azərbaycan Liberal Partiyası
30. Sosial Demokrat Partiyası
31. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası
32. Vahid Kommunist Partiyası
33. Sosial Ədalət Partiyası
34. Milli Konqres Partiyası
35. Vəhdət Partiyası
36. Respublikaçılar Partiyası
37. Xalq Partiyası
38. Liberal Demokrat Partiyası
39. Mübarizlər Partiyası
40. Ədalət Partiyası
41. Milli Vəhdət Partiyası
42. Müasir Müsavat Partiyası
43. Azad Respublikaçılar Partiyası
44. Böyük Quruluş Partiyası
45. Azadlıq Partiyası
46. Demokratik İslahatlar Partiyası
47. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası
48. Tərəqqi Partiyası
49. Böyük Azərbaycan Partiyası
50. Təkamül Partiyası
51. Vətəndaş Birliyi Partiyası
52. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası
53. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası
54. Aydınlar Partiyası
55. Yeni Nəsil Azərbaycan Kommunist PartiyasıOxunub: 110465