Baş səhifə    » TƏHSİL    » Orta məktəblər   

Orta məktəblər

  

Azərbaycanda ümumi təhsil (məktəb və liseylər)
Ümumi təhsil sahəsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Təhsil Qanunu, müvafiq fərman, qərar və sərəncamlar, Təhsil Nazirliyinin Əsasnaməsi və digər normativ sənədlərə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Təhsilin idarə olunmasının demokratikləşdirilməsi, təhsil şöbələrinin (idarələrinin) və təlim-tərbiyə müəssisələrinin müstəqilliyinin, yaradıcılıq fəallığının, təşəbbüskarlığının və məsuliyyətinin yüksəldilməsi ümumi təhsilin əsas inkişaf prioritetlərini müəyyən edir. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dili ilə yanaşı, rus, ingilis, fransız, alman, talış, avar, ləzgi, ivrit, saxur, xınalıq, udin və kürd dilləri müstəqil bir fənn kimi tədris olunur.

Ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısı:

Abşeron rayonu
1. Güzdək qəsəbə orta məktəbi;
2. Hökməli qəsəbə orta məktəbi;
3. Pirəkəşkül Hərbi şəhərcik orta məktəbi;
4. Ceyranbatan qəsəbə orta məktəbi;
5. Digah qəsəbə orta məktəbi;
6. M.Hüseynzadə adına Novxanı kənd orta məktəbi;
7. Məmmədli kənd orta məktəbi;
8. D.Bünyadzadə adına Fatmayı kənd orta məktəbi;
9. Ə.Vahid adına Mazazır kənd orta məktəbi;
10. Caylı kənd orta məktəbi;
11. Görədil kənd orta məktəbi;
12. Qiyabi orta məktəbi;
13. Aşağı Güzdək qəsəbə orta məktəbi;
14. 1 saylı Qobu qəsəbə orta məktəbi;
15. 1 saylı M.Ələkbərov adına Saray qəsəbə orta məktəbi;
16. 1 saylı Mehdiabad qəsəbə orta məktəbi;
17. 2 saylı Qobu qəsəbə orta məktəbi;
18. 2 saylı A.Müzəffərov adına Saray qəsəbə orta məktəbi;
19. 2 saylı Mehdiabad qəsəbə orta məktəbi;
20. 41 N-li orta məktəb.

Astara rayonu
1. Aqşin Hüseynov adına Suparibağ kənd orta məktəbi;
2. Səncərədi kənd orta məktəbi;
3. Artupa kənd orta məktəbi;
4. Şüvi kənd orta məktəbi;
5. Sərək kənd orta məktəbi;
6. Kijəbə qəsəbə orta məktəbi;
7. Lovayın kənd orta məktəbi;
8. Burzubənd kənd orta məktəbi;
9. N.Əliyev adına Maşxan kənd orta məktəbi;
10. Koroba kənd orta məktəbi;
11. S.Vurğun adına Təngərüd kənd orta məktəbi;
12. Telman kənd orta məktəbi;
13. Balaca Şahağac kənd orta məktəbi;
14. Siyakü kənd orta məktəbi;
15. Miki kənd orta məktəbi;
16. Rinə kənd orta məktəbi;
17. R.Babayev adına Hamuşam kənd orta məktəbi;
18. Motlayataq kənd orta məktəbi;
19. Əsxənəkəran kənd orta məktəbi;
20. Toradi kənd orta məktəbi;
21. Pəlikəş kənd orta məktəbi;
22. Sım kənd orta məktəbi;
23. Şümrüd kənd orta məktəbi;
24. Şağlazüzə kənd orta məktəbi;
25. Vaqo kənd orta məktəbi;
26. Ağkörpü kənd orta məktəbi;
27. 1 saylı M.Ə.Sabir adına şəhər orta məktəbi;
28. 1 saylı Ərçivan kənd orta məktəbi;
29. 1 saylı M.F.Axundov adına Pensər kənd orta məktəbi;
30. 1 saylı C.Cabbarlı adına Kakalos kənd orta məktəbi;
31. 1 saylı Şahağac kənd orta məktəbi;
32. 1 saylı N.Gəncəvi adına Şiyəkəran kənd orta məktəbi;
33. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
34. 2 saylı Ərçivan kənd orta məktəbi;
35. 2 saylı Z.Əhmədzadə adına Pensər kənd orta məktəbi;
36. 2 saylı Kakalos kənd orta məktəbi;
37. 2 saylı Şahağac kənd orta məktəbi;
38. 2 saylı Şiyəkəran kənd orta məktəbi;
39. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
40. 3 saylı Ərçivan kənd orta məktəbi;
41. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
42. 4 saylı Ərçivan kənd orta məktəbi;
43. 5 saylı Fars təmayüllü şəhər orta məktəbi;
44. 6 saylı şəhər orta məktəbi;
45. 7 saylı şəhər orta məktəbi.

Ağcabədi rayonu
1. Qiyamadınlı kənd orta məktəbi;
2. Gələbədin kənd orta məktəbi;
3. Hüsülü kənd orta məktəbi;
4. Muğanlı kənd orta məktəbi;
5. Şənlik kənd orta məktəbi;
6. Nizami adına Avşar kənd orta məktəbi;
7. Qaradolaq kənd orta məktəbi;
8. M.Füzuli adına Yeniqaradolaq kənd orta məktəbi;
9. V.Cəfərov adına Təzəkənd kənd orta məktəbi;
10. M.Ə.Sabir adına Kəbirli kənd orta məktəbi;
11. Xocavənd kənd orta məktəbi;
12. Mehrablı kənd orta məktəbi;
13. Şərəfxanlı kənd orta məktəbi;
14. M.Həsənov adına Rəncbərlər kənd orta məktəbi;
15. Araz kənd orta məktəbi;
16. Şəfəq kənd orta məktəbi;
17. S.Hüseynov adına Qarabağ kənd orta məktəbi;
18. Pərioğullar kənd orta məktəbi; 
19. Köyük kənd orta məktəbi;
20. Cəfərbəyli kənd orta məktəbi;
21. V.Cəfərov adına Təzəkənd kənd orta məktəbi;
22. Qaraxanlı kənd orta məktəbi;
23. İmamqulubəyli kənd orta məktəbi;
24. Taynaq kənd orta məktəbi;
25. Hacılar kənd orta məktəbi;
26. Bilağan kənd orta məktəbi;
27. Poladlı kənd orta məktəbi;
28. Salmanbəyli kənd orta məktəbi;
29. Şahsevən kənd orta məktəbi;
30. Munaxorlu kənd orta məktəbi;
31. C. Quluyev adına Təzəkənd kənd orta məktəbi;
32. Sarıcallı kənd orta məktəbi;
33. Kürdlər kənd orta məktəbi; 
34. Hacıbədəlli kənd orta məktəbi;
35. C. Məmmədquluzadə adına Kəhrizli kənd orta məktəbi;
36. A. Mustafayev adına Qiyamadınlı kənd orta məktəbi;
37. Qaravəlli kənd orta məktəbi;
38. Hindarx kənd orta məktəbi;
39. Boyat kənd orta məktəbi;
40. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
41. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
42. 3 saylı M.F.Axundov adına şəhər orta məktəbi;
43. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
44. 5 saylı M.Əsədov adına şəhər orta məktəbi;
45. 7 saylı Ü.Hacıbəyov adına şəhər orta məktəbi;
46. 8 saylı C.İbrahimov adına şəhər orta məktəbi;
47. 9 saylı şəhər orta məktəbi;
48. 10 saylı R.İbrahimov adına şəhər orta məktəbi;
49. 11 saylı şəhər orta məktəbi;
50. 12 saylı şəhər orta məktəbi.

Ağdaş rayonu
1. Bakı Özəl Türk Liseyinin Ağdaş Filialı;
2. S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
3. M.İsayev adına şəhər orta məktəbi;
4. R.Hacıyev adına Qəsil kənd orta məktəbi;
5. M.Həmidov adına Şıxlı kənd orta məktəbi;
6. M.Əliyev adına Pirəzə kənd orta məktəbi;
7. Qaradeyn kənd orta məktəbi;
8. Kükəl kənd orta məktəbi;
9. Xosrov kənd orta məktəbi;
10. Qolqatı kənd orta məktəbi;
11. Ərəbocaq kənd orta məktəbi;
12. İ.Həsənov adına Yuxarı Nemətabad kənd orta məktəbi;
13. Orta Ləki kənd orta məktəbi;
14. Yenicə kənd orta məktəbi;
15. Cardam kənd orta məktəbi;
16. Qoşaqovaq kənd orta məktəbi;
17. T.Əhmədov adına Pirkəkə kənd orta məktəbi;
18. Abad kənd orta məktəbi;
19. Y.İsmayılov adına Güvəkənd kənd orta məktəbi;
20. Şəmsabad kənd orta məktəbi;
21. Aşağı Ləki kənd orta məktəbi;
22. Aralbir kənd orta məktəbi;
23. Qəribli kənd orta məktəbi;
24. Dəhnəxəlil kənd orta məktəbi;
25. V.Cəfərov adına Kotavan kənd orta məktəbi;
26. Şəkili kənd orta məktəbi; 
27. Ağzıbir kənd orta məktəbi;
28. Mürsəl kənd orta məktəbi;
29. Yuxarı Ləki kənd orta məktəbi;
30. Cüvə kənd orta məktəbi;
31. Tofiqi kənd orta məktəbi;
32. Ərəb kənd orta məktəbi;
33. Ağcayazı kənd orta məktəbi;
34. Eymur kənd orta məktəbi;
35. Kotanarx kənd orta məktəbi;
36. Cücük kənd orta məktəbi;
37. 2 saylı Nizami adına şəhər orta məktəbi;
38. 3 saylı Beynəlmiləl şəhər orta məktəbi;
39. 6 saylı Ləki qəsəbə orta məktəbi;
40. 7 saylı P.Babayev adına şəhər orta məktəbi;
41. 8 saylı T.İsmayılov adına şəhər orta məktəbi.

Aqstafa rayonu
1. 24 N-li orta məktəb;
2. E.Mustafayev adına Yenigün kənd orta məktəbi;
3. A.Namazov adına Saloğlu kənd orta məktəbi;
4. Alı Mustafayev adına Həsənsu kənd orta məktəbi;
5. A.Nəsibov adına Düzqışlaq kənd orta məktəbi;
6. Sirac Əliyev adına Qırılı kənd orta məktəbi;
7. M.Məmmədov adına Sadıxlı kənd orta məktəbi;
8. K.Hüseynov adına Xılxına kənd orta məktəbi;
9. F.Nağıyev adına Tatlı kənd orta məktəbi;
10. X.İsmayılov adına Eynallı kənd orta məktəbi;
11. Ə.Qasımov adına Köhnəqışlaq kənd orta məktəbi;
12. N.Həmzəyev adına Yuxarı Göycəli kənd orta məktəbi;
13. M.Omarov adına Soyuqbulaq qəsəbə orta məktəbi;
14. Poylu stansiya orta məktəbi;
15. H.Əzizov adına Vurğun qəsəbə orta məktəbi;
16. Ş.Abadov adına Aşağı Kəsəmən kənd orta məktəbi;
17. Böyük Kəsik kənd orta məktəbi;
18. X.Mirzəyev adına Qıraq Kəsəmən kənd orta məktəbi;
19. N.M.Mustafayev adına Xəz-dəri kənd orta məktəbi;
20. A.Asimoğlu adına Zəlimxan kənd orta məktəbi;
21. Köçvəlli kənd orta məktəbi;
22. M.Əhmədov adına Pirili kənd orta məktəbi;
23. Kolxəlfəli kənd orta məktəbi;
24. S.Məmmədov adına Poylu kənd orta məktəbi;
25. F.Kərimov adına Muğanlı kənd orta məktəbi;
26. Qaçaqkərəm kənd orta məktəbi;
27. Texniki-humanitar təmayüllü lisey;
28. Qaraçənli kənd əsas məktəbi;
29. Ə.Əlioğlu adına Aşağı Göycəli kənd orta məktəbi;
30. 1 saylı Ə.Hüseynov adına şəhər orta məktəbi;
31. 1 saylı Dağkəsəmən kənd orta məktəbi;
32. 1 saylı H.Əlizadə adına Köçəsgər kənd orta məktəbi;
33. 2 saylı A.Abdullayev adına şəhər orta məktəbi;
34. 2 saylı Köçəsgər kənd orta məktəbi;
35. 2 İ.Salıfov adına saylı Dağkəsəmən kənd orta məktəbi;
36. 3 saylı S.Şükürova adına orta məktəb.
 
Ağsu rayonu
1. Şəhər internat orta məktəbi;
2. Abbasxanlı kənd orta məktəbi;
3. Ağabəyli kənd orta məktəbi;
4. Ağarx kənd orta məktəbi;
5. Aratkənd kənd orta məktəbi;
6. Bico kənd orta məktəbi;
7. Qaraqoyunlu kənd orta məktəbi;
8. Qəşəd kənd orta məktəbi;
9. Dilman kənd orta məktəbi;
10. Ərəbmehdibəy kənd orta məktəbi;
11. Ərəbuşağı kənd orta məktəbi;
12. İlxıçı kənd orta məktəbi;
13. Kalva kənd orta məktəbi;
14. Kəndoba kənd orta məktəbi;
15. Gəgəli kənd orta məktəbi;
16. Xanbulaq kənd orta məktəbi;
17. Ləngəbiz kənd orta məktəbi;
18. Muradlı kənd orta məktəbi;
19. Növcü kənd orta məktəbi;
20. Nuran kənd orta məktəbi;
21. Padar kənd orta məktəbi;
22. Padarqışlaq kənd orta məktəbi;
23. Pirhəsənli kənd orta məktəbi;
24. Rəhimli kənd orta məktəbi;
25. Ülgüc kənd orta məktəbi;
26. Çaparlı kənd orta məktəbi;
27. Çiyni kənd orta məktəbi;
28. Cəlair kənd orta məktəbi;
29. Daşdəmirbəyli kənd orta məktəbi;
30. Musabəyli kənd orta məktəbi;
31. Təklə kənd orta məktəbi;
32. Qasımbəyli kənd əsas məktəbi;
33. Gəgəli kənd əsas məktəbi;
34. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
35. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
36. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
37. 4 saylı şəhər orta məktəbi.

Babək rayonu
1. V.Mahmudov adına Babək qəsəbə orta məktəbi;
2. V.Mahmudov adına Qaraçuq kənd orta məktəbi;
3. Zeynəddin kənd orta məktəbi;
4. Z.P.Vəliyev adına Kərimbəyli kənd orta məktəbi;
5. H.Şahverdiyev adına Kültəpə kənd orta məktəbi;
6. N.Məmmədov adına Sirab kənd orta məktəbi;
7. İ.Şükürov adına Didivar kənd orta məktəbi;
8. Qaraqala kənd orta məktəbi;
9. Vayxır kənd orta məktəbi;
10. Q.Abbasov adına Payızkənd kənd orta məktəbi;
11. Şıxmahmud kənd orta məktəbi;
12. Azər Tağıyev adına Xətai kənd orta məktəbi;
13. V.Hüseynov adına Qaraxanbəyli kənd orta məktəbi;
14. Tumbul kənd orta məktəbi;
15. E.Əliyev adına Çeşməbasar kənd orta məktəbi;
16. Y.Seyidov adına Yarımca kənd orta məktəbi;
17. A.Nəzərəliyev adına Əliabad kənd orta məktəbi;
18. V.Şəkərov adına Aşağı Buzqov kənd orta məktəbi;
19. E.Bağırov adına Uzunoba kənd orta məktəbi;
20. Əhməd Cəfərov adına Hacıvar kənd orta məktəbi;
21. Xəlilli kənd orta məktəbi;
22. Xal-xal kənd orta məktəbi;
23. B.Əliyev adına Qahab kənd orta məktəbi;
24. Məzrə kənd orta məktəbi;
25. Qoşadizə kənd orta məktəbi;
26. Məmmədrza Dizə kənd orta məktəbi;
27. N.Həsənov adına Güznüt kənd orta məktəbi;
28. Yuxarı Buzqov kənd orta məktəbi;
29. Nəcəfəli Dizə kənd orta məktəbi;
30. Şəkərabad kənd orta məktəbi;
31. Qahab kənd əsas məktəbi;
32. Bulqan kənd əsas məktəbi;
33. 1 saylı E.İsmayılov adına Nehrəm kənd orta məktəbi;
34. 1 saylı Q.Əkbərov adına Cəhri kənd orta məktəbi;
35. 2 saylı E.Əliyev adına Nehrəm kənd orta məktəbi;
36. 2 saylı Q.Sadiqov adına Cəhri kənd orta məktəbi;
37. 3 saylı Nehrəm kənd orta məktəbi.

Bakı şəhəri
1. A.S.Makarenko adına Humanitar fənlər təmayüllü ümumtəhsil internat məktəbi;
2. Gindes adına Uşaq sanatoriyası nəzdindəki orta məktəb;
3. Kor və zəif görənlər üçün respublika orta internat məktəbi;
4. “Odlar Yurdu” Universiteti nəzdində orta ümumtəhsil innovasiyalar məktəb;
5. Bakı Kompüter Kolleci nəzdində orta məktəb;
6. Respublika olimpiya ehtiyatları məktəbi;
7. Bakı Xoreoqrafiya məktəbi;
8. Bakı Xoreoqrafiya məktəbi;
9. Xabatoarner yəhudi orta məktəbi;
10. V.Zeynalov adına Gərməçataq kənd orta məktəbi;
11. 1 saylı orta internat məktəbi; 
12. 1 saylı orta məktəb;
13. 2 saylı H.Mahmudbəyov adına texniki-humanitar elmlər liseyi;
14. 3 saylı orta məktəb;
15. 4 saylı orta məktəb;
16. 5 saylı orta məktəb;
17. 6 saylı İntellekt liseyi;
18. 6 saylı axşam-qiyabi orta məktəbi;
19. 7 saylı məktəb;
20. 8 saylı orta məktəb;
21. 9 saylı orta məktəb;
22. 10 saylı orta məktəb;
23. 12 saylı orta məktəb;
24. 13 saylı orta məktəb;
25. 14 saylı orta məktəb;
26. 15 saylı orta məktəb;
27. 16 saylı orta məktəb;
28. 17 saylı orta məktəb;
29. 18 saylı orta məktəb;
30. 19 saylı orta məktəb;
31. 20 saylı axşam orta məktəbi;
32. 20 saylı orta məktəb;
33. 21 saylı orta məktəb;
34. 22 saylı orta məktəb;
35. 23 saylı Tahir Hüseynov adına orta məktəb;
36. 24 saylı orta məktəb;
37. 25 saylı orta məktəb;
38. 26 saylı orta məktəb;
39. 27 saylı orta məktəb;
40. 28 saylı orta məktəb;
41. 29 saylı orta məktəb;
42. 30 saylı orta məktəb;
43. 31 saylı orta məktəb;
44. 32 saylı orta məktəb;
45. 33 saylı orta məktəb;
46. 34 saylı orta məktəb;
47. 35 saylı orta məktəb;
48. 36 saylı orta məktəb;
49. 37 saylı orta məktəb;
50. 38 saylı orta məktəb;
51. 39 saylı orta məktəb;
52. 42 saylı orta məktəb;
53. 43 saylı məktəb-lisey;
54. 45 saylı orta məktəb;
55. 46 saylı orta məktəb;
56. 47 saylı orta məktəb;
57. 48 saylı orta məktəb;
58.  50 saylı orta məktəb;
59. 51 saylı orta məktəb;
60. 52 saylı orta məktəb;
61. 53 saylı orta məktəb;
62. 54 saylı orta məktəb;
63. 55 saylı orta məktəb;
64. 56 saylı məktəb-lisey;
65. 57 saylı orta məktəb;
66. 58 saylı orta məktəb;
67. 59 saylı orta məktəb;
68. 60 saylı orta məktəb;
69. 61 saylı orta məktəb;
70. 62 saylı orta məktəb;
71. 63 saylı orta məktəb;
72. 64 saylı orta məktəb;
73. 65 saylı orta məktəb;
74. 67 saylı orta məktəb;
75. 68 saylı orta məktəb;
76. 69 saylı orta məktəb;
77. 70 saylı orta məktəb;
78. 71 saylı orta məktəb;
79. 72 saylı axşam-qiyabi orta məktəb;
80. 72 saylı məktəb-lisey;
81. 73 saylı orta məktəb;
82. 74 saylı orta məktəb;
83. 75 saylı orta məktəb;
84. 76 saylı orta məktəb;
85. 77 saylı orta məktəb;
86. 78 saylı orta məktəb;
87. 79 saylı orta məktəb;
88. 80 saylı orta məktəb;
89. 81 saylı orta məktəb;
90. 82 saylı orta məktəb;
91. 82 saylı axşam orta məktəbi;
92. 84 saylı orta məktəb;
93. 85 saylı orta məktəb;
94. 86 saylı orta məktəb;
95. 87 saylı orta məktəb;
96. 88 saylı orta məktəb;
97. 89 saylı orta məktəb;
98. 90 saylı orta məktəb;
99. 91 saylı orta məktəb;
100. 92 saylı orta məktəb;
101. 93 saylı orta məktəb;
102. 94 saylı orta məktəb;
103. 95 saylı orta məktəb;
104. 96 saylı orta məktəb;
105. 97 saylı orta məktəb;
106. 98 saylı orta məktəb;
107. 99 saylı orta məktəb;
108. 100 saylı orta məktəb;
109. 101 saylı orta məktəb;
110. 102 saylı orta məktəb;
111. 103 saylı orta məktəb;
112. 104 saylı orta məktəb;
113. 106 saylı S.Məhərrəmov adına orta məktəb;
114. 107 saylı orta məktəb;
115. 108 saylı orta məktəb;
116. 109 saylı orta məktəb;
117. 110 saylı S.Məmmədov adına orta məktəb;
118. 111 saylı orta məktəb;
119. 112 saylı orta məktəb;
120. 113 saylı orta məktəb;
121. 114 saylı orta məktəb;
122. 115 saylı orta məktəb;
123. 116 saylı orta məktəb;
124. 116 saylı korlar və zəif görən uşaqlar üçün orta məktəb;
125. 117 saylı orta məktəb;
126. 118 saylı orta məktəb;
127. 119 saylı orta məktəb;
128. 120 saylı orta məktəb;
129. 121 saylı orta məktəb;
130. 123 saylı orta məktəb;
131. 124 saylı orta məktəb;
132. 125 saylı orta məktəb;
133. 126 saylı orta məktəb;
134. 127 saylı E.Rzayev adına orta məktəb;
135. 128 saylı orta məktəb;
136. 129 saylı orta məktəb;
137. 130 saylı orta məktəb;
138. 131 saylı orta məktəb;
139. 132 saylı orta məktəb;
140. 133 saylı orta məktəb;
141. 135 saylı orta məktəb;
142. 136 saylı orta məktəb;
143. 138 saylı orta məktəb;
144. 139 E.Həsənov adına saylı orta məktəb;
145. 140 saylı orta məktəb;
146. 141 saylı orta məktəb;
147. 142 saylı orta məktəb;
148. 143 saylı orta məktəb;
149. 144 saylı orta məktəb;
150. 145 saylı orta məktəb;
151. 146 saylı orta məktəb;
152. 148 saylı orta məktəb; 
153. 149 saylı orta məktəb;
154. 150 saylı orta məktəb;
155. 151 saylı orta məktəb;
156. 152 saylı orta məktəb;
157. 153 saylı orta məktəb;
158. 154 saylı orta məktəb;
159. 155 saylı orta məktəb;
160. 156 saylı orta məktəb;
161. 157 saylı orta məktəb;
162. 158 saylı orta məktəb;
163. 159 saylı orta məktəb;
164. 161 saylı orta məktəb;
165. 162 saylı orta məktəb;
166. 163 saylı orta məktəb;
167. 164 saylı orta məktəb;
168. 165 saylı orta məktəb;
169. 166 saylı T.Rəfiyev adına orta məktəb;
170. 167 saylı orta məktəb;
171. 168 saylı orta məktəb;
172. 169 saylı orta məktəb;
173. 170 saylı orta məktəb;
174. 171 saylı orta məktəb;
175. 172 saylı orta məktəb;
176. 173 saylı orta məktəb;
177. 175 saylı orta məktəb;
178. 176 saylı orta məktəb;
179. 177 saylı orta məktəb;
180. 178 saylı orta məktəb;
181. 179 saylı orta məktəb;
182. 180 A.Namazov adına saylı orta məktəb;
183. 181 saylı orta məktəb;
184. 182 saylı orta məktəb;
185. 183 saylı orta məktəb;
186. 184 saylı K.Yaqubov adına orta məktəb;
187. 186 saylı orta məktəb;
188. 187 saylı orta məktəb; 
189. 188 saylı orta məktəb;
190. 189 saylı orta məktəb;
191. 190 saylı orta məktəb;
192. 191 saylı orta məktəb;
193. 192 saylı orta məktəb;
194. 193 saylı orta məktəb;
195. 194 saylı orta məktəb;
196. 195 saylı Y.Əliyev adına orta məktəb;
197. 196 saylı orta məktəb;
198. 197 saylı E.Heydərov adına orta məktəb;
199. 198 saylı orta məktəb;
200. 199 saylı orta məktəb;
201. 200 saylı orta məktəb;
202. 201 saylı orta məktəb;
203. 203 saylı orta məktəb;
204. 204 saylı orta məktəb;
205. 205 saylı orta məktəb;
206. 206 saylı orta məktəb;
207. 207 saylı orta məktəb;
208. 208 saylı orta məktəb;
209. 209 saylı orta məktəb;
210. 210 saylı orta məktəb;
211. 211 saylı orta məktəb;
212. 212 saylı orta məktəb; 
213. 213 saylı orta məktəb;
214. 214 saylı orta məktəb;
215. 215 saylı orta məktəb;
216. 216 saylı orta məktəb;
217. 219 saylı orta məktəb;
218. 220 saylı orta məktəb;
219. 221 saylı orta məktəb;
220. 222 saylı orta məktəb;
221. 223 saylı A.Rzayev adına orta məktəb;
222. 225 saylı orta məktəb;
223. 226 saylı orta məktəb;
224. 228 saylı Ə.Kazımov adına orta məktəb;
225. 229 saylı orta məktəb;
226. 230 saylı orta məktb;
227. 232 saylı orta məktəb;
228. 233 saylı C.Niftəliyev adına orta məktəb;
229. 234 saylı orta məktəb;
230. 235 saylı orta məktəb;
231. 236 saylı orta məktəb;
232. 237 saylı orta məktəb;
233. 238 saylı orta məktəb;
234. 239 saylı orta məktəb;
235. 240 saylı orta məktəb;
236. 241 saylı orta məktəb
237. 242 saylı orta məktəb;
238. 243 saylı orta məktəb;
239. 244 saylı orta məktəb;
240. 245 saylı orta məktəb;
241. 246 saylı orta məktəb;
242. 247 saylı orta məktəb;
243. 248 saylı orta məktəb;
244. 249 saylı orta məktəb;
245. 250 saylı orta məktəb;
246. 251 saylı orta məktəb;
247. 252 saylı orta məktəb;
248. 253 saylı E.İsmayılov adına orta məktəb;
249. 254 saylı orta məktəb;
250. 255 saylı orta məktəb;
251. 257 saylı orta məktəb;
252. 258 saylı orta məktəb;
253. 259 saylı orta məktəb;
254. 260 saylı orta məktəb;
255. 261 saylı məktəb-lisey;
256. 262 saylı orta məktəb;
257. 263 saylı orta məktəb;
258. 264 saylı məktəb-lisey;
259. 265 saylı orta məktəb;
260. 266 saylı orta məktəb;
261. 267 saylı orta məktəb;
262. 269 saylı orta məktəb;
263. 270 saylı orta məktəb;
264. 271 saylı orta məktəb;
265. 272 saylı orta məktəb;
266. 273 saylı E.Eyyubov adına orta məktəb;
267. 274 saylı E.Şirəliyev adına orta məktəb;
268. 275 saylı orta məktəb;
269. 276 saylı orta məktəb;
270. 277 saylı orta məktəb;
271. 278 saylı orta məktəb;
272. 279 saylı orta məktəb;
273. 280 saylı orta məktəb;
274. 281 saylı orta məktəb;
275. 282 saylı orta məktəb;
276. 283 saylı orta məktəb;
277. 284 saylı orta məktəb;
278. 285 saylı orta məktəb;
279. 286 saylı orta məktəb;
280. 288 saylı Neftçi Qurban adına orta məktəb;
281. 290 saylı orta məktəb; 
282. 291 saylı “Araz” ekologiya liseyi”
283. 292 saylı orta məktəb;
284. 293 saylı Ə.Vahid adına orta məktəb;
285. 294 saylı orta məktəb, Ümid qəsəbəsi;
286. 295 saylı orta məktəb;
287. 296 saylı orta məktəb;
288. 297 saylı orta məktəb;
289. 298 saylı orta məktəb;
290. 299 saylı orta məktəb;
291. 300 saylı orta məktəb;
292. 301 saylı orta məktəb;
293. 302 saylı Ə.Zeynallı adına orta məktəb;
294. 303 saylı M.Məmmədov adına əsas məktəb;
295. 304 saylı orta məktəb;
296. 305 saylı orta məktəb.
 
Balakən rayonu
1. Nizami adına şəhər orta məktəbi;
2. Nəsimi adına şəhər orta məktəbi;
3. Mahamalar kənd orta məktəbi;
4. Gərəkli kənd orta məktəbi;
5. Tülü kənd orta məktəbi;
6. Sarıbulaq kənd orta məktəbi;
7. Hənifə kənd orta məktəbi;
8. Şambulbinə kənd orta məktəbi;
9. Qabaqçöl kənd orta məktəbi;
10. Qaysa kənd orta məktəbi;
11. Meşəşambul kənd orta məktəbi;
12. Xalatala kənd orta məktəbi;
13. İtitala kənd orta məktəbi;
14. Kortala kənd orta məktəbi;
15. Qaravəlli kənd orta məktəbi;
16. Katex zavod kənd orta məktəbi;
17. Şambul kənd orta məktəbi;
18. Qazbinə kənd orta məktəbi;
19. Qarahacılı kənd orta məktəbi;
20. Qazbölük kənd orta məktəbi;
21. Bedağar kənd orta məktəbi;
22. 1 saylı Qullar kənd orta məktəbi;
23. 1 saylı Talalar kənd orta məktəbi;
24. 1 saylı Şərif kənd orta məktəbi;
25. 1 saylı Katex kənd orta məktəbi;
26. 1 saylı Qazma kənd orta məktəbi;
27. 1 saylı Poştbinə kənd orta məktəbi;
28. 2 saylı Yeni Şərif kənd orta məktəbi;
29. 2 saylı Qazma kənd orta məktəbi;
30. 2 saylı Qullar kənd orta məktəbi;
31. 2 saylı Katex kənd orta məktəbi;
32. 2 saylı Talalar kənd orta məktəbi;
33. 3 saylı Katex kənd orta məktəbi.

Beyləqan rayonu
1. Qəhrəmanlı qəsəbə orta məktəbi;
2. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
3. 1 saylı N.M.Allahverdiyev adına şəhər orta məktəbi;
4. 1 saylı Dünyamalılar kənd orta məktəbi;
5. 1 saylı G.Əsədov adına I Şahsevən kənd orta məktəbi;
6. 2 saylı F.Hacıyev adına şəhər orta məktəbi;
7. 2 saylı Ə.Rzayev adına Dünyamalılar kənd orta məktəbi;
8. 3 saylı Akademik M.Mehdizadə adına şəhər orta məktəbi;
9. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
10. 5 saylı Nəsirov adına şəhər orta məktəbi.
 
Bərdə rayonu
1. R.Musayev adına İnternat orta məktəbi;
2. Saatlı kənd orta məktəbi;
3. Mirzəxan kənd orta məktəbi;
4. Qarahacı kənd orta məktəbi;
5. X.İsmayılov adına Zümürxaç kənd orta məktəbi;
6. R.Abbasov adına Əmirli kənd orta məktəbi;
7. Qazaxlar kənd orta məktəbi;
8. Kələntərli kənd orta məktəbi;
9. Mehdixanlı kənd orta məktəbi;
10. Türkmən kənd orta məktəbi;
11. Xanağalı kənd orta məktəbi;
12. Mehdili kənd orta məktəbi;
13. Qarayusifli kənd orta məktəbi;
14. B.Əhmədoğlu adına Bəcirəvan kənd orta məktəbi;
15. A.Tağıyev adına Məmmədli kənd orta məktəbi;
16. Gərənə kənd orta məktəbi;
17. Alpoud kənd orta məktəbi;
18. Çələbilər kənd orta məktəbi;
19. Mollaisalar kənd orta məktəbi;
20. Gülgəzli kənd orta məktəbi;
21. Muğanlı kənd orta məktəbi; 
22. Y.Kərimov adına Yeni Daşkənd kənd orta məktəbi;
23. Şorəlli kənd orta məktəbi;
24. E.Məmmədov adına Samux kənd orta məktəbi;
25. Qaradəmirçi kənd orta məktəbi;
26. Kətəlparaq kənd orta məktəbi;
27. Lənbəran kənd orta məktəbi;
28. Qaradırnaq kənd orta məktəbi;
29. Xəsili kənd orta məktəbi;
30. Əyricə kənd orta məktəbi;
31. Mirzalıbəyli kənd orta məktəbi;
32. Ərəblər kənd orta məktəbi;
33. Soğanverdilər kənd orta məktəbi;
34. Göyüşlü kənd orta məktəbi;
35. Xanqaraqoyunlu kənd orta məktəbi;
36. Uğurbəyli kənd orta məktəbi;
37. Mollalı kənd orta məktəbi;
38. Kürdborakı kənd orta məktəbi;
39. Mustafaağalı kənd orta məktəbi;
40. Şirvanlı kənd orta məktəbi;
41. Xanərəb kənd orta məktəbi;
42. Yeni Əyricə kənd orta məktəbi;
43. Qayalı kənd orta məktəbi;
44. Cumalar kənd orta məktəbi;
45. Əliyanlı kənd orta məktəbi;
46. Şahvəllər kənd orta məktəbi;
47. Dəymədağıldı kənd orta məktəbi;
48. Z.Əliyeva adına orta məktəb;
49. F.İsmayılov adına Mollagüllər kənd əsas məktəbi;
50. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
51. 1 saylı Nazirli kənd orta məktəbi;
52. 2 saylı N.Gəncəvi adına şəhər orta məktəbi;
53. 2 saylı Hacallı kənd orta məktəbi;
54. 2 saylı Nazirli kənd orta məktəbi;
55. 3 saylı N.Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
56. 4 saylı E.Kərimov adına şəhər orta məktəbi;
57. 5 saylı Şəhid Alı adına şəhər orta məktəbi;
58. 6 saylı şəhər orta məktəbi;
59. 7 saylı F.Musayev adına şəhər əsas məktəbi.

Biləsuvar rayonu
1. Əmənkənd kənd orta məktəbi;
2. Ağalıkənd kənd orta məktəbi;
3. Səmədabad kənd orta məktəbi;
4. Bəydili kənd orta məktəbi;
5. Əliabad kənd orta məktəbi;
6. Çinarlı kənd orta məktəbi;
7. Ovçubərə kənd orta məktəbi;
8. Yuxarı Cürəli kənd orta məktəbi;
9. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
10. Xanlar Qafarov adına İsmətli kənd orta məktəbi;
11. Mahmudlu kənd orta məktəbi;
12. Çaylı kənd orta məktəbi;
13. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
14. 1 saylı Xırmandalı kənd orta məktəbi;
15. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
16. 2 saylı Xırmandalı kənd orta məktəbi;
17. 5 saylı şəhər orta məktəbi.

Cəlilabad rayonu
1. Kürdlər kənd orta məktəbi;
2. Zəhmətabad kənd orta məktəbi;
3. Hamaraqışlaq kənd orta məktəbi;
4. Təklə kənd orta məktəbi;
5. Gülməmmədli kənd orta məktəbi;
6. Burovar kənd orta məktəbi;
7. Bəcirəvan kənd orta məktəbi;
8. Şiləvəngə kənd orta məktəbi;
9. Üçtəpə kənd orta məktəbi;
10. Ləkin kənd orta məktəbi;
11. Cəlayir kənd orta məktəbi;
12. Sərhədabad kənd orta məktəbi;
13. Abazallı kənd orta məktəbi;
14. Soltankənd kənd orta məktəbi;
15. Qarazəncir kənd orta məktəbi;
16. Xəlilli kənd orta məktəbi;
17. Adnalı kənd orta məktəbi;
18. Əliqasımlı kənd orta məktəbi;
19. Məlikqasımlı kənd orta məktəbi;
20. Qamışlıgöl kənd orta məktəbi;
21. Zopun kənd orta məktəbi;
22. Komanlı kənd orta məktəbi;
23. Cəngan kənd orta məktəbi;
24. Çünzəli kənd orta məktəbi;
25. Dələli kənd orta məktəbi;
26. Şorbaçı kənd orta məktəbi;
27. Boyxanlı kənd orta məktəbi;
28. Şabanlı kənd orta məktəbi;
29. Hacıməmmədli kənd orta məktəbi;
30. Astanlı kənd orta məktəbi;
31. Şatırlı kənd orta məktəbi;
32. Həziabad kənd orta məktəbi;
33. Musalı kənd orta məktəbi;
34. Muğan kənd orta məktəbi;
35. Məmmədrzalı kənd orta məktəbi;
36. Maşlıq kənd orta məktəbi;
37. Xəlilabad kənd orta məktəbi;
38. Məşədilər kənd orta məktəbi;
39. Qarakazımlı kənd orta məktəbi;
40. Əsədli kənd orta məktəbi;
41. Seyidbazar kənd orta məktəbi;
42. Sarxanlı kənd orta məktəbi;
43. Bədirli kənd orta məktəbi;
44. Eçara kənd orta məktəbi;
45. Kazımabad kənd orta məktəbi;
46. Hasallı kənd orta məktəbi;
47. Abışabad kənd orta məktəbi;
48. Ağdaş kənd orta məktəbi;
49. Alaşar kənd orta məktəbi;
50. Vənlik kənd orta məktəbi;
51. Bozayran kənd orta məktəbi;
52. Dövlətalıbəyli kənd orta məktəbi;
53. Oğrubulaq kənd orta məktəbi;
54. H.Tağıyev adına Sabirabad kənd orta məktəbi;
55. N.Məmmədov adına Sabirabad kənd orta məktəbi;
56. Şükürül kənd orta məktəbi;
57. Xanəgah kənd orta məktəbi;
58. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
59. 1 saylı Göytəpə şəhər orta məktəbi;
60. 1 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
61. 1 saylı Təzəkənd kənd orta məktəbi;
62. 1 saylı Sabirabad kənd orta məktəb;
63. 1 saylı Ocaqlı kənd orta məktəbi;
64. 1 saylı Heydər Əliyev adına Alar kənd orta məktəbi;
65. 1 saylı Privolnoye kənd orta məktəbi;
66. 1 saylı Kövüzbulaq kənd orta məktəbi;
67. 1 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
68. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
69. 2 saylı Göytəpə şəhər orta məktəbi;
70. 2 saylı Maşlıq kənd orta məktəbi;
71. 2 saylı Kövüzbulaq kənd orta məktəbi;
72. 2 saylı Günəşli kənd orta məktəbi;
73. 2 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
74. 2 saylı Alar kənd orta məktəbi;
75. 2 saylı Privolnoye kənd orta məktəbi;
76.  2 saylı Ocaqlı kənd orta məktəbi;
77. 2 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
78. 3 saylı Alar kənd orta məktəbi;
79. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
80. 4 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
81. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
82. 8 saylı şəhər orta məktəbi.
 
Culfa rayonu
1. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
2. Əbrəqunus internat orta məktəbi;
3. Əbrəqunus kənd orta məktəbi;
4. Camaldın kənd orta məktəbi;
5. Ləkətağ kənd orta məktəbi;
6. M.Qasımov adına Xoşkeşin kənd orta məktəbi;
7. Göydərə kənd orta məktəbi;
8. Kırna kənd orta məktəbi;
9. X.Sadıqov adına Milax kənd orta məktəbi;
10. Saltaq kənd orta məktəbi;
11. Ərəfsə kənd orta məktəbi;
12. Ərəzin kənd orta məktəbi;
13. Elsevər Eldaroğlu adına Qazançı kənd orta məktəbi;
14. Qızılca kənd orta məktəbi;
15. Teyvaz kənd orta məktəbi;
16. Gal kənd orta məktəbi;
17. Xanəgah kənd orta məktəbi;
18. Gülüstan kənd orta məktəbi;
19. M.Seyidov adına Dizə kənd orta məktəbi;
20. Əlincə kənd orta məktəbi;
21. Boyəhməd kənd orta məktəbi;
22. Bənəniyar kənd orta məktəbi;
23. Şurut kənd orta məktəbi;
24. Nəhəcir kənd orta məktəbi;
25. 1 saylı T.Qasımoğlu adına Yaycı kənd orta məktəbi;
26. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
27. 2 saylı Yaycı kənd orta məktəbi;
28. 38 N-li orta məktəb.

Daşkəsən rayonu
1. H.Qasımov adına Əmirvar kənd orta məktəbi;
2. A.Rüstəmov adına Qabaqtəpə kənd orta məktəbi;
3. S.Cavadov adına Təzəkənd kənd orta məktəbi;
4. Xoşbulaq kənd orta məktəbi;
5. Qaraqollar kənd orta məktəbi;
6. Kəmərqaya kənd orta məktəbi;
7. Çanaxçı kənd orta məktəbi;
8. Zinzahal kənd orta məktəbi;
9. Dəstəfur kənd orta məktəbi;
10. Mollahəsənli kənd orta məktəbi;
11. Ə.İsmayılov adına Quşçu kənd orta məktəbi;
12. M.Mustafayev adına Bayan kənd orta məktəbi;
13. Zəylik kənd orta məktəbi;
14. Astaf kənd orta məktəbi;
15. Qazaxyolçular kənd orta məktəbi;
16. Qıyıxlı kənd orta məktəbi;
17. R.Qafarov adına Alunitdağ qəsəbə orta məktəbi;
18. Daşkəsən qəsəbə orta məktəbi;
19. G.İsmayılov adına Aşağı Daşkəsən qəsəbə orta məktəbi;
20. Z.Bağırov adına Yuxarı Daşkəsən qəsəbə orta məktəbi;
21. N.Məsimova adına Tapan kənd orta məktəbi;
22. Güneykənd orta məktəbi;
23. Alaxançallı kənd orta məktəbi;
24. S.İsgəndərov adına Quşçu qəsəbə orta məktəbi;
25. Gurbulaq kənd əsas məktəbi;
26. Əmirvar-Əhmədli kənd əsas məktəbi;
27. 1 saylı Nəsimi adına şəhər orta məktəbi;
28. 2 saylı Anar Mürsəlov adına şəhər orta məktəbi;
29. 3 saylı N.Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
30. 4 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi.

Dəvəçi rayonu
1. Gəndab kənd orta məktəbi;
2. Pirəmisən kənd orta məktəbi;
3. Rəhimli kənd orta məktəbi;
4. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
5. Baş Əmirxanlı kənd orta məktəbi;
6. Pirəbədil kənd orta məktəbi;
7. Çölquşçu kənd orta məktəbi;
8. Uzunboyad kənd orta məktəbi;
9. Zeyvə kənd orta məktəbi;
10. Ağbaş kənd orta məktəbi;
11. Ağalıq kənd orta məktəbi;
12. Dağbilici kənd orta məktəbi;
13. C.Məmmədov adına Aygünlü kənd orta məktəbi;
14. Çuxurzəmi kənd orta məktəbi;
15. Şahnəzərli kənd orta məktəbi;
16. Padar kənd orta məktəbi;
17. Qarabağlı kənd orta məktəbi;
18. Çuxurazəmi kənd əsas məktəbi;
19. 1 saylı T.Abbasov adına şəhər orta məktəbi;
20. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
21. 2 saylı Təzəkənd kənd orta məktəbi;
22. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
23. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
24. 44 saylı dəmiryolu məktəbi.

Göyçay rayonu
1. Kürdəmiş kənd orta məktəbi;
2. R.Babayev adına İncə kənd orta məktəbi;
3. Bəydövül kənd orta məktəbi;
4. Hacı Rəhim adına Qaraman kənd orta məktəbi;
5. Potu kənd orta məktəbi;
6. Qızılağac kənd orta məktəbi;
7. Qarayazı kənd orta məktəbi;
8. Alxasava kənd orta məktəbi;
9. Yeniarx kənd orta məktəbi;
10. Qarabağlar kənd orta məktəbi;
11. Çaxırlı kənd orta məktəbi;
12. X.Cəfərov adına Alpoud kənd orta məktəbi;
13. Kürdşaban kənd orta məktəbi;
14. Qaraxıdır kənd orta məktəbi;
15. Q.Səmədov adına Mallı-Şıxlı kənd orta məktəbi;
16. Mırtı kənd orta məktəbi;
17. Məlikkənd kənd orta məktəbi;
18. Qaraməryam kənd orta məktəbi;
19. Şəkər kənd orta məktəbi;
20. Ulaşlı-Şıxlı kənd orta məktəbi;
21. Qarabaqqal kənd orta məktəbi;
22. Çərəcə kənd orta məktəbi;
23. Hacalıkənd kənd orta məktəbi;
24. Aşağı Qaraməryəm kənd orta məktəbi;
25. S.Vurğun adına Şəhər internat orta məktəbi;
26. 1 saylı Ləkçılpaq kənd orta məktəbi;
27. 1 saylı Çərəkə kənd orta məktəbi;
28. 1 saylı R.Rza adına şəhər orta məktəbi;
29. 1 saylı Bığır kənd orta məktəbi;
30. 2 saylı E.Ələkbərov adına şəhər orta məktəbi;
31. 2 M.Eyvazov adına saylı Bığır kənd orta məktəbi;
32. 2 saylı Ləkçılpaq kənd orta məktəbi;
33. 2 saylı Çərəkə kənd orta məktəbi;
34. 3 saylı Akademik Z.Bünyatov adına şəhər orta məktəbi;
35. 3 saylı Akademik Z.Bünyatov adına şəhər orta məktəbi;
36. 3 saylı Bığır kənd orta məktəbi;
37. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
38. 5 saylı şəhər orta məktəbi;
39. 6 saylı M.Füzuli adına şəhər orta məktəbi;
40. 7 saylı Nizami adına şəhər orta məktəbi;
41. 9 saylı şəhər orta məktəbi;
42. 9 saylı şəhər orta məktəbi.
 
Göygöl rayonu
1. Şəhriyar kənd orta məktəbi;
2. Zurnabad kənd orta məktəbi;
3. E.Bayramov adına Topalhəsənli kənd orta məktəbi;
4. Tülallar kənd orta məktəbi;
5. Ü.Quliyev adına Toğana kənd orta məktəbi;
6. Çaykənd kənd orta məktəbi;
7. Quşçu kənd orta məktəbi;
8. N.Verdiyev adına Sarısu kənd orta məktəbi;
9. Göyçəkənd kənd orta məktəbi;
10. M.Cəfərov adına Pənahlılar kənd orta məktəbi;
11. İ.Mahmudov adına Çaylı kənd orta məktəbi;
12. S.Hüseynov adına Mollacəlilli kənd orta məktəbi;
13. R.Rzayev adına Qızılça kənd orta məktəbi;
14. Üçtəpə kənd orta məktəbi;
15. Qarabulaq kənd orta məktəbi;
16. Əzizbəyov adına kənd orta məktəbi;
17. R.Əsgərov adına Qırıxlı kənd orta məktəbi;
18. Aşıqlı kənd orta məktəbi;
19. Dozular kənd orta məktəbi;
20. Kərəmli kənd orta məktəbi;
21. "Gəncə" qəsəbə orta məktəbi;
22. Dərələyəz kənd orta məktəbi;
23. Z.Hacıyev adına Yeni Zod kənd orta məktəbi;
24. Mixaylovka kənd orta məktəbi;
25. Köşkü kənd orta məktəbi;
26. Quşqara kənd orta məktəbi;
27. Firuzabad qəsəbə orta məktəbi;
28. Xəqani kənd orta məktəbi;
29. Çaykənd kənd əsas məktəbi;
30. Stansiya Qızılça orta məktəbi;
31. 1 saylı İ.Hüseynov adına şəhər orta məktəbi;
32. 1 saylı Cavanşir Nəzərov adına Balçılı orta məktəb;
33. 1 saylı Hacıməlik kənd orta məktəbi;
34. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
35. 2 saylı Hacıməlik kənd orta məktəbi;
36. 2 saylı Balçılı orta məktəb;
37. 3 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
38. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
39. 5 saylı E.Vəliyev adına şəhər orta məktəbi;
40. 6 saylı şəhər orta məktəbi.

Gədəbəy rayonu
1. Zamanlı kənd orta məktəbi;
2. Samanlıq kənd orta məktəbi;
3. Nərimankənd kənd orta məktəbi;
4. Ağamalı kənd orta məktəbi;
5. Xar-xar kənd orta məktəbi;
6. Zəhmət kənd orta məktəbi;
7. Slavyanka kənd orta məktəbi;
8. Maarif kənd orta məktəbi;
9. Habil Allahyarov adına Soyuqbulaq kənd orta məktəbi;
10. Söyüdlü kənd orta məktəbi;
11. Arıxdam kənd orta məktəbi;
12. Düzyurd kənd orta məktəbi;
13. Dəyəqarabulaq kənd orta məktəbi;
14. Çalburun kənd orta məktəbi;
15. X.Haqverdiyev adına Çaldaş kənd orta məktəbi;
16. Gər-gər kənd orta məktəbi;
17. Sarıhəsənli kənd orta məktəbi;
18. Şəkərbəy kənd orta məktəbi;
19. Əmiraslanlı kənd orta məktəbi;
20. Dəyirmandağ kənd orta məktəbi;
21. Kiçik Qaramurad kənd orta məktəbi;
22. Parakənd kənd orta məktəbi;
23. Daryurd kənd orta məktəbi;
24. Əli İsmayıllı kənd orta məktəbi;
25. Arıqıran kənd orta məktəbi;
26. İnəkboğan kənd orta məktəbi;
27. Hacıalılar kənd orta məktəbi;
28. M.Füzuli adına Böyük Qaramurad kənd orta məktəbi;
29. Qaraməmmədli kənd orta məktəbi;
30. Novo Saratovka kənd orta məktəbi;
31. Yenikənd kənd orta məktəbi;
32. Çobankənd kənd orta məktəbi;
33. Günəşli kənd orta məktəbi;
34. Arabaçı kənd orta məktəbi;
35. Novo İvanovka kənd orta məktəbi;
36. İsalı kənd orta məktəbi;
37. Düzrəsullu kənd orta məktəbi;
38. Çayrəsullu kənd orta məktəbi;
39. Şınıx kənd orta məktəbi;
40. Göyəlli kənd orta məktəbi;
41. Hacılar kənd orta məktəbi;
42. Qaravəllər kənd orta məktəbi;
43. Pərizamanlı kənd orta məktəbi;
44. Əlinağılar kənd orta məktəbi;
45. Şahdağ kənd orta məktəbi;
46. Səbətkeçməz kənd orta məktəbi;
47. Moruxlu kənd orta məktəbi;
48. Dördlər kənd orta məktəbi;
49. 1 saylı İ.Əliyev adına şəhər orta məktəbi;
50. 1 saylı Qoşabulaq kənd orta məktəbi;
51. 1 saylı R.Əliyev kənd orta məktəbi;
52. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
53. 2 saylı R.Ə.İsmayılov adına Qoşabulaq kənd orta məktəbi;
54. 2 saylı R.Əliyev kənd orta məktəbi.

Gəncə şəhəri
1. Kəpəz rayonu 17 N-li dəmiryolu məktəbi;
2. 1 saylı İ.Qayıbov adına şəhər orta məktəbi;
3. 2 saylı Ə.Cavad adına şəhər orta məktəbi;
4. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
5. 4 saylı M.Mehdizadə adına şəhər orta məktəbi;
6. 5 saylı M.Ə.Sabir adına şəhər orta məktəbi;
7. 6 saylı C.Cabbarlı adına şəhər orta məktəbi;
8. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
9. 8 saylı M.P.Vaqif adına şəhər orta məktəbi;
10. 9 saylı A.S.Puşkin adına şəhər orta məktəbi;
11. 10 saylı M.Hadi adına şəhər orta məktəbi;
12. 11 saylı Nizami adına şəhər orta məktəbi;
13. 12 saylı V.Əliyev adına şəhər orta məktəbi;
14. 13 saylı Ş.İ.Xətai adına şəhər orta məktəbi;
15. 14 saylı M.Müşfiq adına şəhər orta məktəbi;
16. 15 saylı M.Əzizbəyov adına şəhər orta məktəbi;
17. 16 saylı M.Ş.Vazeh adına şəhər orta məktəbi;
18. 17 saylı şəhər orta məktəbi;
19. 18 saylı Nizami Aydın adına şəhər orta məktəbi;
20. 19 saylı N.A.Nekrasov adına şəhər orta məktəbi;
21. 20 saylı şəhər orta məktəbi;
22. 22 saylı M.Füzuli adına şəhər orta məktəbi;
23. 23 saylı M.Qasımov adına şəhər orta məktəbi;
24. 24 saylı şəhər orta məktəbi;
25. 25 saylı N.Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
26. 26 saylı məktəb-lisey kompleksi;
27. 28 saylı şəhər orta məktəbi;
28. 29 saylı K.D.Uşinski adına şəhər orta məktəbi;
29. 30 saylı V.Veysəlov adına şəhər orta məktəbi;
30. 31 saylı şəhər orta məktəbi;
31. 32 saylı şəhər orta məktəbi;
32. 33 saylı şəhər orta məktəbi;
33. 34 saylı Samir Vəliyev adına şəhər orta məktəbi;
34. 36 saylı Aşıq Ələsgər adına şəhər orta məktəbi;
35. 37 saylı şəhər orta məktəbi;
36. 38 saylı N.Hüseynov adına şəhər orta məktəbi;
37. 39 saylı Mir Cəlal adına şəhər orta məktəbi;
38. 40 saylı M.H.Şəhriyar adına şəhər orta məktəbi;
39. 41 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
40. 42 saylı şəhər orta məktəbi;
41. 43 saylı N.Rəfibəyli adına şəhər orta məktəbi;
42.  46 saylı şəhər orta məktəbi.

Goranboy rayonu
1. Şəhər orta internat məktəbi;
2. Cinliboluslu kənd orta məktəbi;
3. H.Abdullayev adına Nərimanlı kənd orta məktəbi;
4. K.Alışanov adına Balakürd kənd orta məktəbi;
5. M.Məmmədov adına Xanqərvənd kənd orta məktəbi;
6. N.Aslanov adına Tapqaraqoyunlu kənd orta məktəbi;
7. Safıkürd kənd orta məktəbi;
8. S.Ocaqverdiyev adına Tatarlı kənd orta məktəbi;
9. Y.Nəcəfov adına Qarqucaq kənd orta məktəbi;
10. Rəhimli kənd orta məktəbi;
11. Veyisli kənd orta məktəbi;
12. E.Məmmədov adına Goranlı kənd orta məktəbi;
13. N.Avdıyev adına Nadirkənd kənd orta məktəbi;
14. M.Səfərov adına Qaradağlı kənd orta məktəbi;
15. M.Fərmanov adına Xoylu kənd orta məktəbi;
16. Nizami kənd orta məktəbi;
17. Z.Məsimov adına Ağamalıoğlu kənd orta məktəbi;
18. T.Abbasov adına Baxçakürd kənd orta məktəbi;
19. T.Sadıqov adına Faxralı kənd orta məktəbi;
20. Ə.İsgəndərov adına Alpoud kənd orta məktəbi;
21. Səmədabad kənd orta məktəbi;
22. Hafiz Əliyev adına Muzdurlar kənd orta məktəbi;
23. R.Əliyev adına Əzizbəyov kənd orta məktəbi;
24. Ə.Fərəcov adına Sarov kənd orta məktəbi;
25. T.Məmmədov adına Hazırəhmədli kənd orta məktəbi;
26. Q.Rüstəmov adına Qaramusalı kənd orta məktəbi;
27. S.Məmmədov adına Zeyvə kənd orta məktəbi;
28. R.Qulubəyov adına Şəfəq kənd orta məktəbi;
29. A.Vəliyev adına Gürzalılar kənd orta məktəbi;
30. Ə.Əlihüseynov adına Todan kənd orta məktəbi;
31. Ü.Məhərrəmov adına Dəyirmanlar kənd orta məktəbi;
32. S.Pirəliyev adına Buzluq kənd orta məktəbi;
33. R.Cabbarov adına Şadılı kənd orta məktəbi;
34. Ç.Hümbətov adına Yeni Yol kənd orta məktəbi;
35. Kələk kənd orta məktəbi;
36. E.Verdiyev adına Məşədiqarar kənd orta məktəbi;
37. M.Həsənov adına Alırzalı kənd orta məktəbi;
38. R.Qasımov adına Qırıxlı kənd orta məktəbi;
39. Meşəli kənd orta məktəbi;
40. Qaraçinar kənd orta məktəbi;
41. Yenikənd kənd orta məktəbi;
42. M.Zeynalov adına Dəliməmmədli şəhər orta məktəbi;
43. H.Cəfərov adına Quşçular kənd orta məktəbi;
44. H.Sarıyev adına Yəhərçi qazaxlar kənd orta məktəbi;
45. T.Cəbrayılov adına Qazanbulaq qəsəbə orta məktəbi;
46. F.Rüstəmov adına Tap kənd orta məktəbi;
47. Qarasuçu kənd orta məktəbi;
48. Z.Rüstəmov adına Qaşaltı Qaraqoyunlu kənd orta məktəbi;
49. Yolqullar kənd orta məktəbi;
50. Z.Rüstəmov adına Yolpaq kənd orta məktəbi;
51. Xınnali kənd əsas məktəbi;
52. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
53. 1 saylı Tanrıqulu Əliqulu oğlu adına Borsunlu kənd orta məktəbi;
54. 1 saylı Aşağı Ağcakənd qəsəbə orta məktəbi;
55. 1 saylı D.Qasımova adına Qızılhacılı qəsəbə orta məktəbi;
56. 2 saylı Qatır Məmməd adına şəhər orta məktəbi;
57. 2 saylı orsunlu kənd orta məktəbi;
58. 2 saylı M.Dosiyev adına Qızılhacılı qəsəbə orta məktəbi;
59. 3 saylı A.Məmmədov adına şəhər orta məktəbi.
 
Hacıqabul rayonu
1. Udulu kənd orta məktəbi;
2. Tava kənd orta məktəbi;
3. K.Quliyev adına Ağacanlı kənd orta məktəbi;
4. Rəncbər kənd orta məktəbi;
5. V.Məmmədov adına Muğan qəsəbə orta məktəbi;
6. Tağılı kənd orta məktəbi;
7. Meynəman kənd orta məktəbi;
8. Abdulyan kənd orta məktəbi;
9. Talış kənd orta məktəbi;
10. Nizami adına Navahı kənd orta məktəbi;
11. Ə.Ağayev adına Kolanı kənd orta məktəbi;
12. C.Cavadov adına Atbulaq kənd orta məktəbi;
13. V.Mustafayev adına Qarasu kənd orta məktəbi;
14. Qızılburun kənd orta məktəbi;
15. 2 saylı Navahı qəsəbə orta məktəbi;
16. Pirsaat qəsəbə orta məktəbi;
17. R.Abdullayev adına Qubalı kənd orta məktəbi;
18. Şorbaçı kənd orta məktəbi;
19. Padar qəsəbə orta məktəbi;
20. 1 saylı Hacıqabul şəhər orta məktəbi;
21. 1 saylı Navahı qəsəbə orta məktəbi;
22. 2 saylı Hacıqabul şəhər orta məktəbi;
23. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
24. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
25. 4 saylı Hacıqabul şəhər orta məktəbi;
26. 5 saylı Hacıqabul şəhər orta məktəbi;
27. 6 saylı şəhər orta məktəbi;
28. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
29. 9 saylı orta məktəb;
30. 10 saylı orta məktəb.

Kürdəmir rayonu
1. Topal Həsənli kənd orta məktəbi;
2. Sığırlı kənd orta məktəbi;
3. Çöhranlı kənd orta məktəbi;
4. E.Zülfüqarov adına Şilyan kənd orta məktəbi;
5. Şüşün kənd orta məktəbi;
6. Muradxan kənd orta məktəbi;
7. Qarabucaq kənd orta məktəbi;
8. Q.Sadıqov adına Mollakənd kənd orta məktəbi;
9. Sor-sor kənd orta məktəbi;
10. Karrar kənd orta məktəbi;
11. Ərəbxana kənd orta məktəbi;
12. Cəyli kənd orta məktəbi;
13. Xırdapay kənd orta məktəbi;
14. Carlı kənd orta məktəbi;
15. Axtaçı kənd orta məktəbi;
16. Söyüdlər kənd orta məktəbi;
17. Köhnəbazar kənd orta məktəbi;
18. Atakişili kənd orta məktəbi;
19. Karrar qəsəbə orta məktəbi;
20. Pirili kənd orta məktəbi;
21. Köhünlü kənd orta məktəbi;
22. Sovla kənd orta məktəbi;
23. Qarasaqqal kənd orta məktəbi;
24. Böyük Kəngərli kənd orta məktəbi;
25. Yenikənd kənd orta məktəbi;
26. Ərəbqubalı kənd orta məktəbi;
27. Dəyirmanlı kənd orta məktəbi;
28. Beyi kənd orta məktəbi;
29. E.Qurbanov adına Şilyan kənd orta məktəbi;
30. Mollakənd kənd orta məktəbi;
31. Bağman kənd orta məktəbi;
32. Məhərrəmli kənd orta məktəbi;
33. Mollakənd qəsəbə orta məktəbi;
34. Z.Əhmədov adına Şilyan kənd orta məktəbi;
35. Ərşəli kənd orta məktəbi;
36. Garıs-Əyribənd kənd orta məktəbi;
37. Xınıslı kənd orta məktəbi;
38. Mürtülü kənd orta məktəbi;
39. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
40. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
41. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
42. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
43. 5 saylı şəhər orta məktəbi;
44. 6 saylı şəhər orta məktəbi.

Kəngərli rayonu
1. S.Məmmədov adına Böyükdüz kənd orta məktəbi;
2. F.Kərimzadə adına Çalxanqala kənd orta məktəbi;
3. Xıncab kənd orta məktəbi;
4. M.Əliyev adına Xok kənd orta məktəbi;
5. Qabıllı kənd orta məktəbi;
6. Akademik Zərifə Əliyeva adına Şahtaxtı kənd orta məktəbi;
7. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
8. Yeni Kərki kənd orta məktəbi;
9. M.Səfərov adına Yurtçu kənd orta məktəbi;
10. 1 saylı Qarabağlar kənd orta məktəbi;
11. 1 saylı Qıvraq kənd orta məktəbi;
12. 2 saylı Qarabağlar kənd orta məktəbi;
13. 2 saylı Qıvraq kənd orta məktəbi.

Lerik rayonu
1. İnternat orta məktəbi;
2. Çayrud kənd orta məktəbi;
3. Nücü kənd orta məktəbi;
4. Hamarat kənd orta məktəbi;
5. Nuravud kənd orta məktəbi;
6. Vizəzəmin kənd orta məktəbi;
7. Siyov kənd orta məktəbi;
8. Vistən kənd orta məktəbi;
9. Biləvər kənd orta məktəbi;
10. Şingədulan kənd orta məktəbi;
11. Monidigah kənd orta məktəbi;
12. Cəngəmiran kənd orta məktəbi;
13. Kəlvəz kənd orta məktəbi;
14. Veri kənd orta məktəbi;
15. Tikəband kənd orta məktəbi;
16. Boykəndil kənd orta məktəbi;
17. Piran kənd orta məktəbi;
18. Züvüç kənd orta məktəbi;
19. Qosmalian kənd orta məktəbi;
20. Blaband kənd orta məktəbi;
21. Gürdəsər kənd orta məktəbi;
22. Pirasora kənd orta məktəbi;
23. Rvarud kənd orta məktəbi;
24. Anbu kənd orta məktəbi;
25. Bülüdül kənd orta məktəbi;
26. Murya kənd orta məktəbi;
27. Azərbaycan kənd orta məktəbi;
28. Orand kənd orta məktəbi;
29. Soru kənd orta məktəbi;
30. Conu orta məktəbi;
31. Lərmərud kənd orta məktəbi;
32. Mastayıl kənd orta məktəbi;
33. Hamarmeşə kənd orta məktəbi;
34. Xanəgah kənd orta məktəbi;
35. Lüləkəran kənd orta məktəbi;
36. Şinəband kənd əsas məktəbi;
37. Vılık kənd əsas məktəbi;
38. 1 saylı Qəsəbə orta məktəbi;
39. 2 saylı Qəsəbə orta məktəbi;
40. 3 saylı Qəsəbə orta məktəbi.

Lənkəran şəhəri
1. Xarici dil təmayüllü internat orta məktəbi;
2. Nərimanabad qəsəbə orta məktəbi;
3. Hirkan kənd orta məktəbi;
4. Gərmətük qəsəbə orta məktəbi;
5. Aşağı Nüvədi qəsəbə orta məktəbi;
6. Haftoni qəsəbə orta məktəbi;
7. İstisu qəsəbə orta məktəbi;
8. Parakənd kənd orta məktəbi;
9. Nərimanabad kənd orta məktəbi;
10. Biləsər kənd orta məktəbi;
11. Sütəmurdov kənd orta məktəbi;
12. Şürük kənd orta məktəbi;
13. Mamusta kənd orta məktəbi;
14. Separadi kənd orta məktəbi;
15. Xolmili kənd orta məktəbi;
16. Girdəni kənd orta məktəbi;
17. Şıxəkəran kənd orta məktəbi;
18. Kərgəlan kənd orta məktəbi;
19. Osaküçə kənd orta məktəbi;
20. Şağlaser kənd orta məktəbi;
21. Rvo kənd orta məktəbi;
22. Vilvan kənd orta məktəbi;
23. Kənarmeşə kənd orta məktəbi;
24. Siyavar kənd orta məktəbi;
25. Gəgiran kənd orta məktəbi;
26. Zövlə kənd orta məktəbi;
27. Viyən kənd orta məktəbi;
28. Yuxarı Nüvədi kənd orta məktəbi;
29. Digah kənd orta məktəbi;
30. Şağlaküçə kənd orta məktəbi;
31. Göyşaban kənd orta məktəbi;
32. Xarxatan kənd orta məktəbi;
33. Cil kənd orta məktəbi;
34. Vel kənd orta məktəbi;
35. Səpnəkaran kənd orta məktəbi;
36. Günəhir kənd orta məktəbi;
37. Qumbaşı kənd orta məktəbi;
38. Tükəvilə kənd orta məktəbi;
39. Bəliton kənd orta məktəbi;
40. Havzava kənd orta məktəbi;
41. Tüədo kənd orta məktəbi;
42. Şovu kənd orta məktəbi;
43. Ürgə kənd orta məktəbi;
44. Lüvəsər kənd orta məktəbi;
45. Darquba kənd orta məktəbi;
46. Bəlləbur kənd orta məktəbi;
47. Sinovli kənd orta məktəbi;
48. Ləj kənd orta məktəbi;
49. Tatova kənd orta məktəbi;
50. Diryan kənd orta məktəbi;
51. Blıqçılar qəsəbə orta məktəbi;
52. Mloja kənd orta məktəbi;
53. Çay fabriki qəsəbə orta məktəbi;
54. Şəhər əyani-qiyabi orta məktəbi;
55. Xanbulan kənd orta məktəbi;
56. Üzümçülük qəsəbə orta məktəbi;
57. Şirinsu kənd orta məktəbi;
58. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
59. 1 saylı Veravul kənd orta məktəbi;
60. 1 saylı Boladi kənd orta məktəbi;
61. 1 saylı Liman şəhər orta məktəbi;
62. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
63. 2 saylı Boladi kənd orta məktəbi;
64. 2 saylı Veravul kənd orta məktəbi;
65. 2 saylı Liman şəhər orta məktəbi;
66. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
67. 4 saylı orta məktəb;
68. 5 saylı şəhər orta məktəbi;
69. 6 saylı şəhər orta məktəbi;
70. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
71. 8 saylı şəhər orta məktəbi;
72. 9 saylı şəhər orta məktəbi;
73. 10 saylı məktəb.

Masallı rayonu
1. Digah kənd orta məktəbi;
2. Molloba kənd orta məktəbi;
3. İsgəndərli kənd orta məktəbi;
4. Seybətin kənd orta məktəbi;
5. Lürən kənd orta məktəbi;
6. Tüklə kənd orta məktəbi;
7. Mahmudavar kənd orta məktəbi;
8. Hişkədərə kənd orta məktəbi;
9. Türkoba kənd orta məktəbi;
10. Bədəlan kənd orta məktəbi;
11. Qızılavar kənd orta məktəbi;
12. Böyük Kolatan kənd orta məktəbi;
13. Qodman kənd orta məktəbi;
14. Ərkivan kənd orta məktəbi;
15. Bədirli kənd orta məktəbi;
16. Bağlaküçə kənd orta məktəbi;
17. Həsənəküçə kənd orta məktəbi;
18. Köhnə Alvadı kənd orta məktəbi;
19. Güllütəpə kənd orta məktəbi;
20. Yeyənkənd kənd orta məktəbi;
21. Təklə kənd orta məktəbi;
22. Çaxırlı kənd orta məktəbi;
23. Həsənli kənd orta məktəbi;
24. Xırmandalı kənd orta məktəbi;
25. II Yeddioymaq kənd orta məktəbi;
26. Kalinovka kənd orta məktəbi;
27. Sərçuvar kənd orta məktəbi;
28. Şərəfə kənd orta məktəbi;
29. Xıl kənd orta məktəbi;
30. Qarğalıq kənd orta məktəbi;
31. Gəyəçöl kənd orta məktəbi;
32. Musaküçə kənd orta məktəbi;
33. Sığdaş kənd orta məktəbi;
34. Hacıtəpə kənd orta məktəbi;
35. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
36. Rudəkənar kənd orta məktəbi;
37. Köçəkli kənd orta məktəbi;
38. Yeni Zuvandlı kənd orta məktəbi;
39. Qəriblər kənd orta məktəbi;
40. Böyük Xocavar kənd orta məktəbi;
41. Miyənkü kənd orta məktəbi;
42. Böyük Səmidxan kənd orta məktəbi;
43. Binə Xocavar kənd orta məktəbi;
44. Qasımlı kənd orta məktəbi;
45. Öncəqala kənd orta məktəbi;
46. Bambaşı kənd orta məktəbi;
47. Sığıncaq kənd orta məktəbi;
48. Eminli kənd orta məktəbi;
49. Kosakül kənd orta məktəbi;
50. Kəlbəhüseynli kənd orta məktəbi;
51. 'Dəfinə' liseyi;
52. Bala Kolatan kənd orta məktəbi;
53. Yeddioymaq kənd orta məktəbi;
54. Masallı qəsəbə orta məktəbi;
55. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
56. 1 saylı Boradigah qəsəbə orta məktəbi;
57. 1 saylı Təzə Alvadı kənd orta məktəbi;
58. 1 saylı Qızılağac kənd orta məktəbi;
59. 1 saylı Yeddioymaq kənd orta məktəbi;
60. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
61. 2 saylı Boradigah qəsəbə orta məktəbi;
62. 2 saylı Qızılağac kənd orta məktəbi;
63. 2 saylı Təzə Alvadı kənd orta məktəbi;
64. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
65. 29 saylı orta məktəb.

Mingəçevir şəhəri
1. Şəhər internat orta məktəbi;
2. Bakı Özəl türk liseyinin Mingəçevir filialı;
3. 1 saylı N.Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
4. 2 saylı İ.Zeynalov adına şəhər orta məktəbi;
5. 3 saylı M.Hüseynzadə adına şəhər orta məktəbi;
6. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
7. 5 saylı İ.Rüstəmov adına şəhər orta məktəbi;
8. 6 saylı B.Şıxəliyev adına şəhər orta məktəbi;
9. 7 saylı R.Mirabov adına şəhər orta məktəbi;
10. 8 saylı N.Gəncəvi adına şəhər orta məktəbi;
11. 9 saylı D.Nağıyev adına şəhər orta məktəbi;
12. 10 saylı İ.Qayıbov adına şəhər orta məktəbi;
13. 11 saylı Y.Muradov adına şəhər orta məktəbi;
14. 12 saylı V.Ağakişiyev adına şəhər orta məktəbi;
15. 13 saylı N.Ahəngari adına şəhər orta məktəbi;
16. 14 saylı R.Qəhrəmanov adına şəhər orta məktəbi;
17. 15 saylı R.Muradov adına şəhər orta məktəbi;
18. 16 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
19. 17 saylı İ.Kişiyev adına şəhər orta məktəbi;
20. 18 saylı şəhər orta məktəbi;;
21. 19 saylı şəhər orta məktəbi.

Naftalan rayonu
1. 1 saylı İ.Nəsimi adına şəhər orta məktəbi;
2. 2 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi.

Naxçıvan
1. 39 N-li orta məktəb;
2. Əyani-qiyabi orta məktəb;
3. 705 saylı hərbi hissənin 1 saylı orta məktəbi;
4. İ.Səfərli adına saylı orta məktəb;
5. C.Məmmədquluzadə adına saylı orta məktəb;
6. 3 saylı V.M.Zeynalov adına orta məktəb;
7. 4 saylı M.T.Sidqi adına orta məktəb;
8. 5 saylı H.Cavid adına orta məktəb;
9. 6 Q.Vəzirov adına saylı orta məktəb;
10. 7 saylı E.Sultanov adına orta məktəb;
11. 8 saylı Ə.Ağayev adına orta məktəb;
12. 9 saylı N.Tusi adına orta məktəb;
13. 10 saylı Ə.Sultanlı adına orta məktəb;
14. 11 saylı C.Naxçıvanski adına orta məktəb;
15. 12 saylı A.Cəlilov adına orta məktəb;
16. 13 saylı C.Əsgərov adına orta məktəb;
17. 14 saylı M.C.Cəfərov adına orta məktəb;
18. 15 saylı M.Ə.Seyidov adına orta məktəb;
19. 16 saylı A.Nəzərəliyev adına orta məktəb;
20. 17 saylı A.Tağıyev adına orta məktəb.

Nefçala rayonu
1. Həsənabad qəsəbə orta məktəbi;
2. Mirqurbanlı kənd orta məktəbi;
3. Abasallı kənd orta məktəbi;
4. Qaçaqkənd kənd orta məktəbi;
5. Xəzərkənd kənd orta məktəbi;
6. Xolqaraqaşlı kənd orta məktəbi;
7. Boyad kənd orta məktəbi;
8. Aşağı Surra kənd orta məktəbi;
9. Cəngən kənd orta məktəbi;
10. Ərəbqardaşbəyli kənd orta məktəbi;
11. Qədimkənd kənd orta məktəbi;
12. Yuxarı Qaraymanlı kənd orta məktəbi;
13. II Qaralı kənd orta məktəbi;
14. Astanlı kənd orta məktəbi;
15. Mürsəqulu kənd orta məktəbi;
16. Şirvan kənd orta məktəbi;
17. Muğan liseyi;
18. Qaraqaşlı kənd əsas məktəbi;
19. Xolqaraqaşlı kənd əsas məktəbi;
20. Qırmızıkənd kənd orta məktəbi;
21. Xolqarabucaq kənd orta məktəbi;
22. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
23. 1 saylı Bankə qəsəbə orta məktəbi;
24. 1 saylı Xıllı qəsəbə orta məktəbi;
25. 1 saylı Mayak kənd orta məktəbi; 
26. 2 saylı Bankə qəsəbə orta məktəbi;
27. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
28. 2 saylı Xıllı qəsəbə orta məktəbi;
29. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
30. 4 saylı şəhər orta məktəbi.

Ordubad rayonu
1. M.Füzuli adına İnternat orta məktəbi;
2. Azadkənd kənd orta məktəbi;
3. Kotam kənd orta məktəbi;
4. Gənzə kənd orta məktəbi;
5. Əndəmiç kənd orta məktəbi;
6. Nüs-nüs kənd orta məktəbi;
7. Yuxarı Əylis kənd orta məktəbi;
8. Aşağı Əylis kənd orta məktəbi;
9. Xanağa kənd orta məktəbi;
10. Vənənd kənd orta məktəbi;
11. Vələvir kənd orta məktəbi;
12. Dırnıs kənd orta məktəbi;
13. Unus kənd orta məktəbi;
14. Düylün kənd orta məktəbi;
15. Cənnəb kənd orta məktəbi;
16. Üstüpü kənd orta məktəbi;
17. Aza kənd orta məktəbi;
18. M.Ə.Rəsulzadə adına Sabir kənd orta məktəbi;
19. Baş Dizə kənd orta məktəbi;
20. C.Cabbarlı adına Biləv kənd orta məktəbi;
21. Ə.Xəlilov adına Behrud kənd orta məktəbi;
22. Parağa kənd orta məktəbi;
23. Tivi kənd orta məktəbi;
24. N.Tusi adına Bist kənd orta məktəbi;
25. Xurs kənd orta məktəbi;
26. Gilançay kənd orta məktəbi;
27. Dizə kənd orta məktəbi;
28. Ordubad qız liseyi;
29. Nürgüt kənd orta məktəbi;
30. Kələki kənd orta məktəbi;
31. 1 saylı M.Sidqi adına şəhər orta məktəbi;
32. 1 saylı Dəstə kənd orta məktəbi;
33. 2 saylı R.Babayev adına şəhər orta məktəbi;
34. 2 saylı Dəstə kənd orta məktəbi;
35. 3 saylı Ə.Ağayev adına şəhər orta məktəbi. 

Oğuz rayonu
1. Calud kənd orta məktəbi;
2. Qumlaq kənd orta məktəbi;
3. Padar kənd orta məktəbi;
4. Sincan kənd orta məktəbi;
5. Astraxanovka kənd orta məktəbi;
6. Bucaq kənd orta məktəbi;
7. Baş Daşağıl kənd orta məktəbi;
8. Muxas kənd orta məktəbi;
9. Xalxal kənd orta məktəbi;
10. Yaqublu kənd orta məktəbi;
11. Böyük Söyüdlü kənd orta məktəbi;
12. Qarabulaq kənd orta məktəbi;
13. Filfilli kənd orta məktəbi;
14. Ərmənət kənd orta məktəbi;
15. Dəymədərə kənd orta məktəbi;
16. Mollalı kənd orta məktəbi;
17. Xaçmazqışlaq kənd orta məktəbi;
18. Şirvanlı kənd orta məktəbi;
19. Kərimli kənd orta məktəbi;
20. Tayıflı kənd orta məktəbi;
21. Tərkəş kənd orta məktəbi;
22. Zərrab kənd orta məktəbi;
23. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
24. 1 saylı Xaçmaz kənd orta məktəbi;
25. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
26. 2 saylı Xaçmaz kənd orta məktəbi;
27. 3 saylı şəhər orta məktəbi.
 
Qax rayonu
1. İlisu kənd orta məktəbi;
2. Qum kənd orta məktəbi;
3. Ləkit kənd orta məktəbi;
4. Zərnə kənd orta məktəbi;
5. Güllük kənd orta məktəbi;
6. Turaclı kənd orta məktəbi;
7. Marsan kənd orta məktəbi;
8. Tasmalı kənd orta məktəbi;
9. Zəyəm kənd orta məktəbi;
10. Qorağan kənd orta məktəbi;
11. Almalı kənd orta məktəbi;
12. Calayır kənd orta məktəbi;
13. Qıpçaq kənd orta məktəbi;
14. Əlibəyli kənd orta məktəbi;
15. Qaşqaçay kənd orta məktəbi;
16. Qaratala kənd orta məktəbi;
17. Alatəmir kənd orta məktəbi;
18. Lələli kənd orta məktəbi;
19. Qarabaldır kənd orta məktəbi;
20. Şotavar kənd orta məktəbi;
21. Dəymədağlı kənd orta məktəbi;
22. Baydarlı kənd orta məktəbi;
23. Bayan kənd orta məktəbi;
24. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
25. 1 saylı Qaxbaş kənd orta məktəbi;
26. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
27. 2 saylı Qaxbaş kənd orta məktəbi;
28. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
29. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
30. 5 saylı şəhər orta məktəbi.
 
Qazax rayonu
1. M.Hüseyn adına şəhər internat orta məktəbi;
2. A.Əliyev adına Hüseynbəyli kənd orta məktəbi;
3. V.Musayev adına II Şıxlı kənd orta məktəbi;
4. Ş.Nəsibov adına Sarıvəlli kənd orta məktəbi;
5. A.Məhərrəmov adına Yuxarı Əskipara kənd orta məktəbi;
6. R.Mirzəyev adına Alpoud kənd orta məktəbi;
7. Əli Bayramlı kənd orta məktəbi;
8. A.Kəmərli adına Kəmərli kənd orta məktəbi;
9. Canallı kənd orta məktəbi;
10. S.Nəsirov adına Ürkməzli kənd orta məktəbi;
11. Cəfərli kənd orta məktəbi;
12. Z.Mahmudov adına Yuxarı Salahlı kənd orta məktəbi;
13. S.Həsənov adına Kommuna kənd orta məktəbi;
14. Kosalar kənd orta məktəbi;
15. M.Hüseynov adına Aşağı Salahlı kənd orta məktəbi;
16. İ.Hacıyev adına Orta Salahlı kənd orta məktəbi;
17. Ş.Şahvələdov adına Xanlıqlar kənd orta məktəbi;
18. A.Məmmədov adına Qaymaqlı kənd orta məktəbi;
19. Quşçu-Ayrım kənd orta məktəbi;
20. İ.Nəsibov adına Aşağı Əskipara kənd orta məktəbi;
21. E.Qurbanov adına Dəmirçilər kənd orta məktəbi;
22. Ş.Çobanov adına Ağgöynək kənd orta məktəbi;
23. M.Həsənov adına I Şıxlı kənd orta məktəbi;
24. A.Mustafayev adına Qazaxbəyli kənd orta məktəbi;
25. A.Bəbirov adına Xanbağı kənd orta məktəbi;
26. Aslanbəyli kənd orta məktəbi;
27. 1 saylı S.Əfəndiyev adına şəhər orta məktəbi;
28. 1 saylı A.Əmilov adına Daş Salahlı kəndorta məktəbi;
29. 1 saylı V.Köşüyev adına Çaylı kənd orta məktəbi;
30. 2 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
31. 2 saylı E.Cəfərov adına Çaylı kəndorta məktəbi;
32. 2 saylı Ş.Cəbiyev adına Daş Salahlı kənd orta məktəbi;
33. 3 saylı İ.Qayıbov adına şəhər orta məktəbi;
34. 4 saylı F.Şamoyev adına şəhər orta məktəbi;
35. 5 saylı N.Vəliyev adına şəhər orta məktəbi.

Qəbələ rayonu
1. Tikanlı kənd orta məktəbi;
2. Ş.Eyvazov adına Yemişənli kənd orta məktəbi;
3. Məlikli kənd orta məktəbi;
4. Mıxlıqovaq kənd orta məktəbi;
5. Quşlar kənd orta məktəbi;
6. Çuxur Qəbələ kənd orta məktəbi;
7. Y.Vəliyev adına Əmirvan kənd orta məktəbi;
8. Böyük Əmili kənd orta məktəbi;
9. Tüntül kənd orta məktəbi;
10. A.Mustafayev adına Hacallı kənd orta məktəbi;
11. Həmzəlli kənd orta məktəbi;
12. Kürd kənd orta məktəbi;
13. Xırxatala kənd orta məktəbi;
14. Qəmərvan kənd orta məktəbi;
15. Uludaş kənd orta məktəbi;
16. Bunud kənd orta məktəbi;
17. Nohurqışlaq kənd orta məktəbi;
18. Bılıq kənd orta məktəbi;
19. Yenikənd kənd orta məktəbi;
20. Dızaxlı kənd orta məktəbi;
21. Aydınqışlaq kənd orta məktəbi;
22. Zalam kənd orta məktəbi;
23. B.Pirmuradov adına Bayramkoxa kənd orta məktəbi;
24. Bum kənd orta məktəbi;
25. Soltan Nuxa kənd orta məktəbi;
26. Böyük Pirəlli kənd orta məktəbi;
27. Mirzəbəyli kənd orta məktəbi;
28. Mamaylı kənd orta məktəbi;
29. Çarxana kənd orta məktəbi;
30. Kiçik Pirəlli kənd orta məktəbi;
31. Daşlıca kənd orta məktəbi;
32. Abrıx kənd orta məktəbi;
33. Qaradeyn kənd orta məktəbi;
34. Cığatelli kənd orta məktəbi;
35. Tola kənd orta məktəbi;
36. Məmmədağalı kənd orta məktəbi;
37. Bum kənd əsas məktəbi;
38. Tikanlı kənd əsas məktəbi;
39. 1 saylı V.Qəhrəmanov adına şəhər orta məktəbi;
40. 1 saylı Zarağan kənd orta məktəbi;
41. 1 saylı Vəndam kənd orta məktəbi;
42. 1 saylı Nic kənd orta məktəbi;
43. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
44. 2 saylı Zarağan kənd orta məktəbi;
45. 2 saylı Nic kənd orta məktəbi;
46. 2 saylı Vəndam kənd orta məktəbi;
47. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
48. 3 saylı Vəndam kənd orta məktəbi;
49. 3 saylı Nic kəndorta məktəbi;
50. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
51. 4 saylı Nic kənd orta məktəbi;
52. 5 saylı Nic kənd orta məktəbi;
53. 5 saylı şəhər orta məktəbi.
 
Qobustan rayonu
1. A.O.Çernyayevski adına Mərəzə qəsəbə orta məktəbi;
2. Hilmilli kənd orta məktəbi;
3. Çuxanlı kənd orta məktəbi;
4. M.Əfəndiyev adına Təklə kənd orta məktəbi;
5. Ə.Nəbiyev adına Təklə Mirzəbaba kənd orta məktəbi;
6. Bəklə kənd orta məktəbi;
7. Ərəbşalbaş kənd orta məktəbi;
8. Nərimankənd kənd orta məktəbi;
9. Şıxzərli kənd orta məktəbi;
10. R.Babaşov adına Cəmcəmli kənd orta məktəbi;
11. Qurbançı kənd orta məktəbi;
12. M.Sahibov adına Ərəbqədim kənd orta məktəbi;
13. Cəyirli kənd orta məktəbi;
14. Ə.İbrahimov adına Nabur kənd orta məktəbi;
15. M.Kərimov adına Poladlı kənd orta məktəbi;
16. Bədəlli kənd orta məktəbi;
17. Yekəxana kənd orta məktəbi;
18. Ş.Şikarov adına Sündü kənd orta məktəbi;
19. Dərəkənd kənd orta məktəbi.

Quba rayonu
1. A.Aslanov adına Qonaqkənd qəsəbə orta məktəbi;
2. Ərməki kənd orta məktəbi;
3. B.Şıxəmirov adına Zərdabi kənd orta məktəbi;
4. R.Məmmədov adına Nərimanabad kənd orta məktəbi;
5. Amsar kənd orta məktəbi;
6. Pirvahid kənd orta məktəbi;
7. Barlı kənd orta məktəbi;
8. Bağbanlı kənd orta məktəbi;
9. Hacıhüseynli kənd orta məktəbi;
10. Hacıqayıb kənd orta məktəbi;
11. M.Qonaqov adına Əlibəyqışlaq kənd orta məktəbi;
12. Digah kənd orta məktəbi;
13. Xucbala kənd orta məktəbi;
14. Aşağı Xuc kənd orta məktəbi;
15. Alpan kənd orta məktəbi;
16. Susay kənd orta məktəbi;
17. Qəçrəş kənd orta məktəbi;
18. Qımıl kənd orta məktəbi;
19. Aşağı Tüləkəran kənd orta məktəbi;
20. İspik kənd orta məktəbi;
21. M.Ağayev adına Yenikənd kənd orta məktəbi;
22. Möhüc kənd orta məktəbi;
23. Ə.Vəliyev adına Rustov kənd orta məktəbi;
24. Püstəqasım kənd orta məktəbi;
25. M.Abdullayev adına Qamqam kənd orta məktəbi;
26. Şuduq kənd orta məktəbi;
27. Çiçi kənd orta məktəbi;
28. Səbətlər kənd orta məktəbi;
29. Təngəaltı kənd orta məktəbi;
30. C.Bayramov adına Zərqova kənd orta məktəbi;
31. İsnovqışlaq kənd orta məktəbi;
32. Vəlvələ kənd orta məktəbi;
33. Talabıqışlaq kənd orta məktəbi;
34. Afurca kənd orta məktəbi;
35. Xaltan kənd orta məktəbi;
36. Xınalıq kənd orta məktəbi;
37. Güləzi kənd orta məktəbi;
38. Əsparasti kənd orta məktəbi;
39. Zizik kənd orta məktəbi;
40. İ.Hümmətov adına Vladimirovka kənd orta məktəbi;
41. Alıc-Digah kənd orta məktəbi;
42. İsnov kənd əsas məktəbi;
43. Paşaoba kənd orta məktəbi;
44. Dağlı kənd orta məktəbi;
45. Hacıqayıb kənd orta məktəbi;
46. Amsar qışlaq kənd orta məktəbi;
47. Aşağı Atuc kənd orta məktəbi;
48. Utuğ kənd orta məktəbi;
49. Yelenovka kənd orta məktəbi;
50. Ərməki kənd orta məktəbi;
51. Qaraçay kənd orta məktəbi;
52. Kələnov kənd orta məktəbi;
53. Qacar Zeyid kənd orta məktəbi;
54. Əliməmmədoba kənd orta məktəbi;
55. Amsarqışlaq kənd orta məktəbi;
56. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
57. 1 saylı Qırmızı qəsəbə orta məktəbi;
58. 1 saylı Z.Kərimov adına I Nügədi kənd orta məktəbi;
59. 1 saylı II Nügədi kənd orta məktəbi;
60.  2 saylı I Nügədi kənd əsas məktəbi;
61. 2 saylı II Nügədi kənd orta məktəbi;
62. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
63. 3 saylı II Nügədi kənd orta məktəbi;
64. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
65. 5 saylı şəhər orta məktəbi;
66. 6 saylı şəhər orta məktəbi;
67. 7 saylı şəhər orta məktəbi.

Qusar rayonu
1. İnternat orta məktəbi;
2. Əniğ kənd orta məktəbi;
3. Urva kənd orta məktəbi;
4. Sudur kənd orta məktəbi;
5. Qənərçay kənd orta məktəbi;
6. Düztahir kənd orta məktəbi;
7. M.Abdullayev adına Əcəxur kənd orta məktəbi;
8. Mucuq kənd orta məktəbi;
9. Həzrə kənd orta məktəbi;
10. Piral kənd orta məktəbi;
11. Yasab kənd orta məktəbi;
12. K.A.Kərimov adına Hil kənd orta məktəbi;
13. Z.Rizvanov adına İmamqulukənd kənd orta məktəbi;
14. Gədəzeyxur kənd orta məktəbi;
15. X.Səfərov adına Aşağı Ləyər kənd orta məktəbi;
16. Qarat oba kənd orta məktəbi;
17. Şirvanovka kənd orta məktəbi;
18. Samur qəsəbə orta məktəbi;
19. Balaqusar kənd orta məktəbi;
20. Yuxarı Zeyxur kənd orta məktəbi;
21. Qalacıq kənd orta məktəbi;
22. Köhnə Xudat kənd orta məktəbi;
23. Quxur oba kənd orta məktəbi;
24. Gündüzqala kənd orta məktəbi;
25. Kuzun-Qışlaq kənd orta məktəbi;
26. Xürəl kənd orta məktəbi;
27. Cibir kənd orta məktəbi;
28. Avaran kənd orta məktəbi;
29. Kuzun kənd orta məktəbi;
30. Zindanmuruq kənd orta məktəbi;
31. Bədişqala kənd orta məktəbi;
32. Ləcət kənd orta məktəbi;
33. Cağarqışlaq kənd orta məktəbi;
34. Yuxarı Kalunxur kənd orta məktəbi;
35. Əniğoba kənd orta məktəbi;
36. Nəcəfkənd orta məktəbi;
37. Böyük Muruq kənd orta məktəbi;
38. Ciləğayır kənd orta məktəbi;
39. Çiləgir kənd orta məktəbi;
40. Xuray kənd orta məktəbi;
41. Atlıxan kənd orta məktəbi;
42. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
43. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
44. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
45. 5 saylı şəhər orta məktəbi;
46. 6 saylı şəhər orta məktəbi.

Saatlı rayonu
1. Gomuşçu kənd orta məktəbi;
2. Əlisultanlı kənd orta məktəbi;
3. Varxankənd kənd orta məktəbi;
4. Dədə Qorqud kənd orta məktəbi;
5. Məzrəli kənd orta məktəbi;
6. Nərimankənd kənd orta məktəbi;
7. Qıraqlı kənd orta məktəbi;
8. Sarıcalar kənd orta məktəbi;
9. Qara Nuru kənd orta məktəbi;
10. Məmmədabad kənd orta məktəbi;
11. Fətəlikənd kənd orta məktəbi;
12. Şirinbəy kənd orta məktəbi;
13. Xanlarkənd kənd orta məktəbi;
14. Qarayevkənd kənd orta məktəbi;
15. Nəsimikənd kənd orta məktəbi;
16. Mircəlalkənd kənd orta məktəbi;
17. Azadkənd kənd orta məktəbi;
18. Cəfərxan kənd orta məktəbi;
19. Mustafabəyli kənd orta məktəbi;
20. Smadakənd orta məktəbi;
21. Əhmədbəyli kənd orta məktəbi;
22. Qaracalar kənd orta məktəbi;
23. Hacıqasımlı kənd orta məktəbi;
24. 1 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
25. 2 saylı M.Əzizbəyov adına şəhər orta məktəbi;
26. 3 saylı C.Cabbarlı adına şəhər orta məktəbi;
27. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
28. 33 saylı orta məktəb.

Sabirabad rayonu
1. Surra kənd orta məktəbi;
2. Mürsəlli kənd orta məktəbi;
3. Azadakənd kənd orta məktəbi;
4. Qalaqayın kənd orta məktəbi;
5. Yenikənd kənd orta məktəbi;
6. Şəhriyar kənd orta məktəbi;
7. Qaratoğay kənd orta məktəbi;
8. Ələmbəyli kənd orta məktəbi;
9. Əhmədabad kənd orta məktəbi;
10. Zəngənə kənd orta məktəbi;
11. Bulduq kənd orta məktəbi;
12. Qaralar kənd orta məktəbi;
13. Qaraqaşlı kənd orta məktəbi;
14. Ağaməmədli kənd orta məktəbi;
15. Ulacalı kənd orta məktəbi;
16. Quruzma kənd orta məktəbi;
17. Narlıq kənd orta məktəbi;
18. Yolçubəyli kənd orta məktəbi;
19. Türkədi kənd orta məktəbi;
20. Həşimxanlı kənd orta məktəbi;
21. Çiçəkli kənd orta məktəbi;
22. Moranlı kənd orta məktəbi;
23. Yuxarı Axtaçı kənd orta məktəbi;
24. Ətcələr kənd orta məktəbi;
25. Axısxa kənd orta məktəbi;
26. Qəzli kənd orta məktəbi;
27. Qaratəpə kənd orta məktəbi;
28. Balvar kənd orta məktəbi;
29. Nizami kənd orta məktəbi;
30. Kovlar kənd orta məktəbi;
31. Muğangəncəli kənd orta məktəbi;
32. Poladtoğay kənd orta məktəbi;
33. Şıxsalahlı kənd orta məktəbi;
34. Sərxanbəyli kənd orta məktəbi;
35. Çölbeşdəli kənd orta məktəbi;
36. Nəsimi kənd orta məktəbi;
37. Qarağac kənd orta məktəbi;
38. Rüstəmli kənd orta məktəbi;
39. Güdəcühür kənd orta məktəbi;
40. Muradbəyli kənd orta məktəbi;
41. Qasımbəyli kənd orta məktəbi;
42. Bulaqlı kənd orta məktəbi;
43. Əlicanlı kənd orta məktəbi;
44. Balahəşimxanlı kənd orta məktəbi;
45. Dadaşbəyli kənd orta məktəbi;
46. Nərimankənd kənd orta məktəbi;
47. Zalqarağac kənd orta məktəbi;
48. Əsədli kənd orta məktəbi;
49. Xəlfəli kənd orta məktəbi;
50. Cəngən kənd orta məktəbi;
51. Qaratəpə kənd əsas məktəbi;
52. 1 saylı Sabir adına şəhər orta məktəbi;
53. 1 saylı Cavad kənd orta məktəbi;
54. 1 saylı Qaragünə kənd orta məktəbi;
55. 2 saylı N.Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
56. 2 saylı Cavad kənd orta məktəbi;
57. 2 saylı Qaragünə kənd orta məktəbi;
58. 3 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
59. 4 saylı M.Müşfiq adına şəhər orta məktəbi;
60. 5 saylı N.Gəncəvi adına şəhər orta məktəbi;
61. 6 saylı H.Z.Tağıyev adına şəhər orta məktəbi;
62. 6 saylı H.Z.Tağıyev adına şəhər orta məktəbi;
63. 7 saylı Z.Hacıyev adına şəhər orta məktəbi;
64. 8 saylı E.Nadirov adına şəhər orta məktəbi. 

Salyan rayonu
1. Qaraçala qəsəbə orta məktəbi;
2. Arbatan kənd orta məktəbi;
3. Marışlı kənd orta məktəbi;
4. Kürqaraqaşlı kənd orta məktəbi;
5. Şorsulu kənd orta məktəbi;
6. Çuxanlı kənd orta məktəbi;
7. Qızılağac kənd orta məktəbi;
8. Böyük Noxudlu kənd orta məktəbi;
9. Sarvan kənd orta məktəbi;
10. Yenikənd kənd orta məktəbi;
11. Qarabağlı kənd orta məktəbi;
12. Kərimbəyli kənd orta məktəbi;
13. Kürsəngi kənd orta məktəbi; 
14. Parça Xalac kənd orta məktəbi;
15. Xıdırlı kənd orta məktəbi;
16. Aydıngün kənd orta məktəbi;
17. Seyidsadıqlı kənd orta məktəbi;
18. Yolüstü kənd orta məktəbi;
19. Aşağı Kürkənd kənd orta məktəbi;
20. Peyk kənd orta məktəbi;
21. Dayıkənd kənd orta məktəbi;
22. Piratman Gəncəli kənd orta məktəbi;
23. I Varlı kənd orta məktəbi;
24. Aşağı Noxudlu kənd orta məktəbi;
25. Pambıqkənd kənd orta məktəbi;
26. Qardili kənd orta məktəbi;
27. Ərəbqardaşbəyli kənd orta məktəbi;
28. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
29. 1 saylı Yuxarı Xalac kənd orta məktəbi;
30. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
31. 2 saylı T. S. Şirinov adına Yuxarı Xalac kənd orta məktəbi;
32. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
33. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
34. 6 saylı şəhər orta məktəbi;
35. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
36. 8 saylı şəhər orta məktəbi;
37. 27 saylı orta məktəb.
 
Samux rayonu
1. Yuxarı Ağasıbəyli kənd orta məktəbi;
2. Kolayır kənd orta məktəbi;
3. Yenikənd kənd orta məktəbi;
4. Əhmədbəyli kənd orta məktəbi;
5. H. Məmmədov adına Qırmızı Samux kənd orta məktəbi;
6. H. Zərdabi adına Çobanabdallı kənd orta məktəbi;
7. Nəsimi adına Ziyadlı kənd orta məktəbi;
8. Qovlarsarı kənd orta məktəbi;
9. Burunqovaq kənd orta məktəbi;
10. Nizami adına Lüksenburq kənd orta məktəbi;
11. Lək kənd orta məktəbi;
12. Sarıqamış kənd orta məktəbi;
13. Zazalı kənd orta məktəbi;
14. Seyidlər kənd orta məktəbi;
15. Qarabağlar kənd orta məktəbi;
16. M. F. Axundov adına Alıuşağı kənd orta məktəbi;
17. M. Xəlilov adına Poylu kənd orta məktəbi;
18. Nizami adına Sərkar kənd orta məktəbi;
19. M. Ə. Sabir adına Nəbiağalı qəsəbə orta məktəbi;
20. İnstitut qəsəbə orta məktəbi;
21. Alabaşlı orta məktəbi;
22. Tatlı kənd əsas məktəbi;
23. 1 saylı Qarayeri qəsəbə orta məktəbi;
24. 2 saylı Qarayeri qəsəbə orta məktəbi;
25. 2 saylı S. Əliyev adına Nəbiağalı qəsəbə orta məktəbi.

Sədərək rayonu
1. Heydərabad qəsəbə orta məktəbi;
2. Sədərək kənd orta məktəbi;
3. Qarağac kənd orta məktəbi;
4. 1 saylı R. Bəyzadə adına orta məktəb;
5. 2 saylı Q. Yediyarov adına Sədərək kənd orta məktəbi.

Siyəzən rayonu
1. R. Məmmədov adına Eynibulaq kənd orta məktəbi;
2. Y. İbrahimov adına Zarat kənd orta məktəbi;
3. V. Qasımov adına Yenikənd kənd orta məktəbi;
4. F. Cəlilov adına Məşrif kənd orta məktəbi;
5. R. Abdulrəhimov adına Gil-Gilçay qəsəbə orta məktəbi;
6. E. Rəhimov adına Sədan kənd orta məktəbi;
7. Ə. Şahbazov adına Dağquşçu kənd orta məktəbi;
8. S. Zeynalov adına Böyük Həmyə kənd orta məktəbi;
9. Balaca Həmyə kənd orta məktəbi;
10. 1 saylı C. Cabbarlı adına şəhər orta məktəbi;
11. 2 saylı M. Müşfiq adına şəhər orta məktəbi;
12. 3 saylı Ş. İsmayılov adına şəhər orta məktəbi;
13. 4 saylı N. Əsədov adına şəhər orta məktəbi.

Sumqayıt şəhəri
1. Fars və ingilis dili təmayüllü internat orta məktəbi;
2. Sumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil orta məktəbi;
3. Əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlar üçün qarışıq tipli orta məktəb;
4. Məhəmməd Əsgərov adına Orta ümumtəhsil internat məktəbi;
5. 1 saylı orta məktəb;
6. 2 saylı orta məktəb;
7. 3 saylı orta məktəb;
8. 4 saylı orta məktəb;
9. 5 saylı orta məktəb;
10. 6 saylı orta məktəb;
11. 7 saylı orta məktəb;
12. 8 saylı orta məktəb;
13. 9 saylı orta məktəb;
14. 10 saylı orta məktəb;
15. 11 saylı orta məktəb;
16. 12 saylı orta məktəb;
17. 13 saylı orta məktəb;
18. 14 saylı orta məktəb;
19. 15 saylı orta məktəb;
20. 16 saylı orta məktəb;
21. 17 saylı orta məktəb;
22. 18 saylı orta məktəb;
23. 19 saylı orta məktəb;
24. 20 saylı orta məktəb;
25. 21 saylı orta məktəb;
26. 22 saylı orta məktəb;
27. 23 saylı orta məktəb;
28. 24 saylı orta məktəb;
29. 25 saylı orta məktəb;
30. 26 saylı orta məktəb;
31. 27 saylı orta məktəb;
32. 28 saylı orta məktəb;
33. 29 saylı orta məktəb;
34. 30 saylı orta məktəb;
35. 31 saylı orta məktəb;
36. 32 saylı orta məktəb;
37. 33 saylı orta məktəb;
38. 34 saylı orta məktəb;
39. 35 saylı orta məktəb;
40. 36 saylı orta məktəb;
41. 37 saylı orta məktəb;
42. 38 saylı orta məktəb;
43. 39 saylı orta məktəb;
44. 40 saylı orta məktəb;
45. 41 saylı orta məktəb;
46. 42 saylı orta məktəb;
47. 43 saylı orta məktəb.

Tərtər rayonu
1. Azadqaraqoyunlu kənd orta məktəbi;
2. Mamırlı kənd orta məktəbi;
3. Söylən kənd orta məktəbi;
4. R. Məmmədov adına Evoğlu kənd orta məktəbi;
5. İsmayılbəyli kənd orta məktəbi;
6. Ələsgərli kənd orta məktəbi;
7. Buruc kənd orta məktəbi;
8. E.Muradov adına Hacıqərvənd kənd orta məktəbi;
9. F. Orucov adına Seydimli kənd orta məktəbi;
10. Kəngərli kənd orta məktəbi;
11. Qaradağlı kənd orta məktəbi;
12. Xoruzlu kənd orta məktəbi;
13. M. Məmmədov adına Bəyimsarov kənd orta məktəbi;
14. R. Kərimov adına Sarov kənd orta məktəbi;
15. Borsunlu kənd orta məktəbi;
16. A. Məmmədov adına Dəmirçilər kənd orta məktəbi;
17. Ə. Kərimov adına Cəmilli kənd orta məktəbi;
18. S. Paşayev adına Umudlu kənd orta məktəbi;
19. Hüləbətli kənd orta məktəbi;
20. 2 Sarıcalı kənd saylı orta məktəbi;
21. Köçərli kənd orta məktəbi;
22. V.Məmməd adına Səhləbad kənd orta məktəbi;
23. Hüsənli kənd orta məktəbi;
24. Əskipara kənd orta məktəbi;
25. Qarağacı kənd orta məktəbi;
26. F. Həmidov adına Qapanlı kənd orta məktəbi;
27. N. Quliyev adına Qazyan kənd orta məktəbi;
28. 1 saylı Ə. Məmmədov adına şəhər orta məktəbi;
29. 1 saylı Şıxarx qəsəbə orta məktəbi;
30. 1 saylı Sarıcalı kənd orta məktəbi;
31. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
32. 2 saylı Şıxarx qəsəbə orta məktəbi;
33. 5 saylı Ş. Şikarov adına şəhər orta məktəbi;
34. 6 saylı R. Nuriyev adına şəhər orta məktəbi.
 
Tovuz rayonu
1. A. S. Puşkin adına şəhər orta məktəbi;
2. N. Tusi adına şəhər orta məktəbi;
3. M. Ələkbərov adına şəhər orta məktəbi;
4. A. Qasımov adına şəhər orta məktəbi;
5. Hacılar kənd orta məktəbi;
6. Y. Sadıqov adına Bozalqanlı kənd orta məktəbi;
7. M. Musayev adına Əlimərdanlı kənd orta məktəbi;
8. Girzan kənd orta məktəbi;
9. Qaraxanlı kənd orta məktəbi;
10. F. Qasımov adına Xatınlı kənd orta məktəbi;
11. Qədirli kənd orta məktəbi;
12. Mülkülü kənd orta məktəbi;
13. Düz Cırdaxan kənd orta məktəbi;
14. Elşad Tağıyev adına Cəlilli kənd orta məktəbi;
15. A. Hüseynov adına Aşağı Öysüzlü kənd orta məktəbi;
16. E. Məmmədov adına Aşağı Öysüzlü kənd orta məktəbi;
17. M. Məmmədov adınaYuxarı Öysüzlü kənd orta məktəbi;
18. Müşfiq Əliyev adına Yuxarı Öysüzlü kənd orta məktəbi;
19. H. Vəliyev adına Əlibəyli kənd orta məktəbi;
20. Vahidli kənd orta məktəbi;
21. Ağdam kənd orta məktəbi;
22. Dondarquşçu kənd orta məktəbi;
23. İ. Mürşüdov adına Aşağı Quşçu kənd orta məktəbi;
24. N. Əmiraslanov adına Düzqırıxlı kənd orta məktəbi;
25. Baqqalı kənd orta məktəbi;
26. Q. Rzayev adına Hacıallı kənd orta məktəbi;
27. E. Orucov adına Bayramlı kənd orta məktəbi;
28. E.Orucov adına Bayramlı kənd orta məktəbi;
29. Z. Yusifov adına Bayramlı kənd orta məktəbi;
30. M. Əliyev adına Əsrikcırdaxan kənd orta məktəbi;
31. Ağbulaq kənd orta məktəbi;
32. Kirən kənd orta məktəbi;
33. Çatax kənd orta məktəbi;
34. Şıxheybət kənd orta məktəbi;
35. Böyük Qışlaq kənd orta məktəbi;
36. Səfərli kənd orta məktəbi;
37. Çeşməli kənd orta məktəbi;
38. Papaqçılar kənd orta məktəbi;
39. Məşədivəllər kənd orta məktəbi;
40. Ağbaşlar kənd orta məktəbi;
41. Çobansıxnaq kənd orta məktəbi;
42. Sarıtala kənd orta məktəbi;
43. Azaplı kənd orta məktəbi;
44. E. Bayramov adına Aşağı Ayıblı kənd orta məktəbi;
45. S. İsgəndərov adına Aşağı Ayıblı kənd orta məktəbi;
46. R.Alıyev adına Aşağı Ayıblı kənd orta məktəbi;
47. Nurəddin Sadıqov adına Alakol kənd orta məktəbi;
48. İbrahimhacılı kənd orta məktəbi;
49. Ş. İ. Xətai adına Köhnəqala kənd orta məktəbi;
50. Dönük Qırıqlı kənd orta məktəbi;
51. Məşədilər kənd orta məktəbi;
52. A. Hüseynov adına Yanıxlı kənd orta məktəbi;
53. Əhmədli kənd orta məktəbi;
54. Əhmədabad kənd orta məktəbi;
55. İsakənd orta məktəbi;
56. M. Quliyev adına Şamlıq kənd orta məktəbi;
57. M. Məmmədov adına Qovlar orta məktəbi;
58. S. Kazımov adına Qovlar orta məktəbi;
59. Qazqulu kənd orta məktəbi;
60. Qovlar internat orta məktəbi;
61. Qalaboyun kənd orta məktəbi;
62. Hacıhəsənli kənd orta məktəbi;
63. 1 saylı Aşağı Quşçu kənd orta məktəbi;
64. 1 saylı Düzqırıxlı kənd orta məktəbi;
65. 1 saylı Alakol kənd orta məktəbi;
66. 2 saylı Yanıxlı kənd orta məktəbi;
67. 2 saylı Qovlar qəsəbə orta məktəbi;
68. 3 saylı Qovlar qəsəbə orta məktəbi. 

Ucar rayonu
1. Quləbənd kənd orta məktəbi;
2. Rəstəcə kənd orta məktəbi;
3. Qaradağlı kənd orta məktəbi;
4. Qarabök kənd orta məktəbi;
5. Boyat kənd orta məktəbi;
6. N. Abdullayev adına Alpı kənd orta məktəbi;
7. Şahlıq kənd orta məktəbi;
8. Küçəkənd kənd orta məktəbi;
9. Bağman kənd orta məktəbi;
10. Xalac kənd orta məktəbi;
11. Məlikballı kənd orta məktəbi;
12. N. İsmayılov adına Əlikənd kənd orta məktəbi;
13. Müsüslü kənd orta məktəbi;
14. Yuxarı Şilyan kənd orta məktəbi;
15. Təzə Şilyan kənd orta məktəbi;
16. Çiyni kənd orta məktəbi;
17. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
18. 1 saylı Lək kənd orta məktəbi;
19. 1 saylı Alpoud kənd orta məktəbi;
20. 1 saylı A.Mustafayev adına Bərgüşad kənd orta məktəbi;
21. 1 saylı Qazyan kənd orta məktəbi;
22. 1 saylı Qaracallı kənd orta məktəbi;
23. 1 saylı Qazıqumlaq kənd orta məktəbi;
24. 2 saylı İ. Qayıbov adına şəhər orta məktəbi;
25. 2 saylı Lək kənd orta məktəbi;
26. 2 saylı Alpoud kənd orta məktəbi;
27. 2 saylı Bərgüşad kənd orta məktəbi;
28. 2 saylı Ə.Əliyev adına Qazyan kənd orta məktəbi;
29. 2 saylı Qaracallı kənd orta məktəbi;
30. 2 saylı Qazıqumlaq kənd orta məktəbi;
31. 3 saylı Nizami adına şəhər orta məktəbi;
32. 3 saylı Qazyan kənd orta məktəbi;
33. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
34. 5 saylı şəhər orta məktəbi.
 
Xaçmaz rayonu
1. Müqtədir qəsəbə orta məktəbi;
2. C.Cəbiyev adına Nərəcan kənd orta məktəbi;
3. R.Vəliyev adına Aşağı Zeyid kənd orta məktəbi;
4. Alıc Qışlaq kənd orta məktəbi;
5. Alekseyevka kənd orta məktəbi;
6. Qalağan kənd orta məktəbi;
7. Qaradağlı kənd orta məktəbi;
8. Ş. Sədiyev adına Qımıl-Qışlaq kənd orta məktəbi;
9. A. Məmmədov adına Qusarçay kənd orta məktəbi;
10. Qoçaqlı kənd orta məktəbi;
11. Əhməd oba kənd orta məktəbi;
12. Dədəli kənd orta məktəbi;
13. E. Mövlanov adına Əbilyataq kənd orta məktəbi;
14. Gödəkli kənd orta məktəbi;
15. Köhnə Xaçmaz kənd orta məktəbi;
16. Yeni Həyat kənd orta məktəbi;
17. İlxıçı-Kazyonnı kənd orta məktəbi;
18. Müzəffəroba kənd orta məktəbi;
19. Nabran kənd orta məktəbi;
20. Niyazabad kənd orta məktəbi;
21. Ləcət kənd orta məktəbi;
22. Z. Abdullayev adına Uzunoba kənd orta məktəbi; 
23. Üçkünqışlaq kənd orta məktəbi;
24. Yergüc kənd orta məktəbi;
25. T. Bayramov adına Müşkür kənd orta məktəbi;
26. M. Ədilov adına Yalama kənd orta məktəbi;
27. Sayad kənd orta məktəbi;
28. Süsay kənd orta məktəbi;
29. Həsənqala kənd orta məktəbi;
30. Hacəlibəy kənd orta məktəbi;
31. Hülovlü kənd orta məktəbi;
32. Çarxı kənd orta məktəbi;
33. Çiləgir kənd orta məktəbi;
34. Yeni Həyat kənd orta məktəbi;
35. Bostançı kənd orta məktəbi;
36. Palçıqoba kənd orta məktəbi;
37. Ağyazı kənd orta məktəbi;
38. Gülalan kənd orta məktəbi;
39. Suxtakələ kənd orta məktəbi;
40. Mürşüdoba kənd orta məktəbi;
41. Qaracik Zeyid kənd orta məktəbi;
42. 1 saylı M. Babayev adına şəhər orta məktəbi;
43. 1 saylı Xudat şəhər orta məktəbi;
44. 2 saylı Ç. Abdullayev adına şəhər orta məktəbi;
45. 2 saylı Xudat şəhər orta məktəbi;
46. 3 saylı İ. Qayıbov adına şəhər orta məktəbi;
47. 3 saylı Xudat şəhər orta məktəbi;
48. 5 saylı şəhər orta məktəbi;
49. 6 saylı C. Cabbarlı adına şəhər orta məktəbi;
50. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
51. 45 saylı dəmiryolu orta məktəbi. 

Şərur rayonu
1. Zeyvə kənd orta məktəbi;
2. Yuxarı Yaycı kənd orta məktəbi;
3. Axəməd kənd orta məktəbi;
4. Xələc kənd orta məktəbi;
5. Tənənəm kənd orta məktəbi;
6. Çərçiboğan kənd orta məktəbi;
7. N. Gəncəvi adına M. Mehrab kənd orta məktəbi;
8. Vərməziyar kənd orta məktəbi;
9. Qarxun kənd orta məktəbi;
10. İbadulla kənd orta məktəbi;
11. Yuxarı Daşarx kənd orta məktəbi;
12. Axura kənd orta məktəbi;
13. Dərəkənd kənd orta məktəbi;
14. Dəmirçi kənd 1 saylı orta məktəbi;
15. Danyeri kənd orta məktəbi;
16. Şahbulaq kənd orta məktəbi;
17. Mahmudkənd kənd orta məktəbi;
18. Kürdçülü kənd orta məktəbi;
19. A. Rəhimov adına Düdəngə kənd orta məktəbi;
20. Cəlilkənd kənd orta məktəbi;
21. İ. Məmmədov adına Çomaxtur kənd orta məktəbi;
22. Xanlıqlar kənd orta məktəbi;
23. Qarahəsənli kənd orta məktəbi;
24. Maxta kənd orta məktəbi;
25. M. H. Seyidov adına Oğlanqala kənd orta məktəbi;
26. Dizə kənd orta məktəbi;
27. Kosacan kənd orta məktəbi;
28. Ələkli kənd orta məktəbi;
29. Şəhriyar kənd orta məktəbi;
30. Alışar kənd orta məktəbi;
31. Qorçulu kənd orta məktəbi;
32. Ərəbyengicə kənd orta məktəbi;
33. Çəmənli kənd orta məktəbi;
34. Sərxanlı kənd orta məktəbi;
35. Püsyan kənd orta məktəbi;
36. Şəhid Abbas Cavad adına Gümüşlü kənd orta məktəbi;
37. Yengicə kənd orta məktəbi;
38. Tumaslı kənd orta məktəbi;
39. Kərimbəyli kənd orta məktəbi;
40. Aşağı Daşarx kənd orta məktəbi;
41. N. Tusi adına Aşağı Yaycı kənd orta məktəbi;
42. Arbatan kənd orta məktəbi;
43. O. Məmmədov adına Aralıq kənd orta məktəbi;
44. Havuş kənd orta məktəbi;
45. F. Əliyev adına Həmzəli kənd orta məktəbi;
46. Siyaqut kənd orta məktəbi;
47. Günəşli orta məktəb; 
48. Muğanlı kənd orta məktəbi;
49. Kürkənd kənd orta məktəbi;
50. Axşam-qiyabi orta məktəb;
51. Yeni Havuş kənd orta məktəbi;
52. Dərvişlər kənd orta məktəbi;
53. Ə. Mahmudov adına Şərur türk liseyi;
54. Danyeri kənd əsas məktəbi;
55. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
56. 1 N. Nərimanov adına saylı şəhər orta məktəbi;
57. 2 saylı M. Seyidov adına şəhər orta məktəbi;
58. 2 saylı Dəmirçi kənd orta məktəbi.

Xırdalan rayonu
1. 1 saylı orta məktəbi;
2. 2 saylı orta məktəbi;
3. 3 saylı orta məktəbi;
4. 4 saylı orta məktəbi;
5. 5 saylı orta məktəbi.

Xızı rayonu
1. Xızı qəsəbə orta məktəbi;
2. M. Müşfiq adına Giləzi qəsəbə orta məktəbi;
3. Şurabad qəsəbə orta məktəbi;
4. Altıağac qəsəbə orta məktəbi;
5. Sitalçay kənd orta məktəbi;
6. Yeni Yaşma kənd orta məktəbi;
7. Fındığan kənd orta məktəbi;
8. 1 saylı C. Novruz adına orta məktəb.

Yardımlı rayonu
1. Kürəkçi kənd orta məktəbi;
2. Çayüzü kənd orta məktəbi;
3. Vərgədüz kənd orta məktəbi;
4. Yolocaq kənd orta məktəbi;
5. Bərcan kənd orta məktəbi;
6. Arus kənd orta məktəbi;
7. Hamar kənd orta məktəbi;
8. Şəfəqli kənd orta məktəbi;
9. Honuba kənd orta məktəbi;
10. Telavar kənd orta məktəbi;
11. Horavar kənd orta məktəbi;
12. Alçabulaq kənd orta məktəbi;
13. Alar kənd orta məktəbi;
14. Astanlı kənd orta məktəbi;
15. Avaş kənd orta məktəbi;
16. Ostayır kənd orta məktəbi;
17. Köryədi kənd orta məktəbi;
18. Daşkənd kənd orta məktəbi;
19. Zevin kənd orta məktəbi;
20. Porsova kənd orta məktəbi;
21. Dağüzü kənd orta məktəbi;
22. Şiləvəngə kənd orta məktəbi;
23. Çanaqbulaq kənd orta məktəbi;
24. Bozayran kənd orta məktəbi;
25. Sırıq kənd orta məktəbi;
26. Urağaran kənd orta məktəbi;
27. Osnağaran kənd orta məktəbi;
28. Qaraqaya kənd orta məktəbi;
29. Perinbel kənd orta məktəbi;
30. Anzov kənd orta məktəbi;
31. Arvana kənd orta məktəbi;
32. Honuba-Şıxlar kənd orta məktəbi;
33. Şıxlar kənd orta məktəbi;
34. Gavran kənd orta məktəbi;
35. Bürzünbül kənd orta məktəbi;
36. Cerinbel kənd orta məktəbi;
37. Nisəqala kənd orta məktəbi;
38. Vəlixanlı kənd orta məktəbi;
39. Ərsilə kənd orta məktəbi;
40. Horonu kənd orta məktəbi;
41. 1 saylı M. F. Axundov adına Qəsəbə orta məktəbi;
42. 2 saylı V. Məmmədov adına Qəsəbə orta məktəbi.
 
Yevlax rayonu
1. Şəhər internat orta məktəbi;
2. Nemətabad kənd orta məktəbi;
3. Qaraoğlan kənd orta məktəbi;
4. Qaramanlı kənd orta məktəbi;
5. Balçılı kənd orta məktəbi;
6. Nərimanabad kənd orta məktəbi;
7. Salamabad kənd orta məktəbi;
8. Kövər kənd orta məktəbi;
9. Səmədabad kənd orta məktəbi;
10. Malbinəsi kənd orta məktəbi;
11. Xanabad kənd orta məktəbi;
12. Qoyunbinəsi kənd orta məktəbi;
13. Tanrıqulular kənd orta məktəbi;
14. Aşağı Qarxun kənd orta məktəbi;
15. Yuxarı Qarxun kənd orta məktəbi;
16. Xaldan kənd kompleks orta məktəbi;
17. Qaraməmmədli kənd orta məktəbi;
18. Ərəş kənd orta məktəbi;
19. Hürüuşağı kənd orta məktəbi;
20. Varvara kənd orta məktəbi;
21. Havarlı kənd orta məktəbi;
22. Külövşə kənd orta məktəbi;
23. Yəldili kənd orta məktəbi;
24. Salahlı kənd orta məktəbi;
25. Hacıselli kənd orta məktəbi;
26. Rüstəmli kənd orta məktəbi;
27. Nəmərli kənd orta məktəbi;
28. İravanlı kənd əsas məktəbi;
29. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
30. 1 saylı Aran qəsəbə orta məktəbi;
31. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
32. 2 saylı Aran qəsəbə orta məktəbi;
33. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
34. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
35. 5 saylı şəhər orta məktəbi;
36. 6 saylı şəhər orta məktəbi;
37. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
38. 8 saylı şəhər orta məktəbi;
39. 9 saylı Nərimanov adına şəhər orta məktəbi.
 
Zaqatala rayonu
1. Şəhər internat orta məktəbi;
2. Aşağı Çardaxlar kənd orta məktəbi;
3. Qandax kənd orta məktəbi;
4. Qımır kənd orta məktəbi;
5. Maqov kənd orta məktəbi;
6. Mosul kənd orta məktəbi;
7. Mamqabinə kənd orta məktəbi;
8. Göyəm kənd orta məktəbi;
9. Muğanlı kənd orta məktəbi;
10. Mazıx kənd orta məktəbi;
11. Gözbarax kənd orta məktəbi;
12. Yuxarı Çardaxlar kənd orta məktəbi;
13. Əlibayramlı kənd orta məktəbi;
14. Lahıc kənd orta məktəbi;
15. Çobankol kənd orta məktəbi;
16. Qazangül qəsəbə orta məktəbi;
17. Yengiyan kənd orta məktəbi;
18. Bəhmədli kənd orta məktəbi;
19. Mamrux kənd orta məktəbi;
20. Uzuntala kənd orta məktəbi;
21. Sumaylı kənd orta məktəbi;
22. Kəpənəkçi kənd orta məktəbi;
23. Faldar kənd orta məktəbi;
24. Yolayrıc kənd orta məktəbi;
25. Fındıqçılıq sovxozu orta məktəbi;
26. Paşan kənd orta məktəbi;
27. Bazar kənd orta məktəbi;
28. Zəyəm kənd orta məktəbi;
29. Avropa dilləri təmayüllü gimnaziya;
30. Çökək kənd orta məktəbi;
31. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
32. 1 saylı Tala kənd orta məktəbi;
33. 1 saylı Əliabad qəsəbə orta məktəbi;
34. 1 saylı Danaçı kənd orta məktəbi;
35. 1 saylı Suvagil kənd orta məktəbi;
36. 1 saylı Muxax kənd orta məktəbi;
37. 1 saylı Car kənd orta məktəbi;
38. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
39. 2 saylı Tala kənd orta məktəbi;
40. 2 saylı Danaçı kənd orta məktəbi;
41. 2 saylı Suvagil kənd orta məktəbi;
42. 2 saylı Əliabad qəsəbə orta məktəbi;
43. 2 saylı Muxax kənd orta məktəbi;
44. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
45. 3 saylı Əliabad qəsəbə orta məktəbi;
46. 3 saylı Tala kənd orta məktəbi;
47. 4 saylı Əliabad qəsəbəorta məktəbi;
48. 4 saylı Tala kənd orta məktəbi;
49. 5 saylı Tala kənd orta məktəbi.

Zərdab rayonu
1. Y. Məmmədəliyev adına Bəyimli qəsəbə orta məktəbi;
2. S. Vurğun adına Qaravəlli kənd orta məktəbi;
3. M. Əzizbəyov adına Dəkkəoba kənd orta məktəbi;
4. S. Ə. Şirvani adına İsaqbağı kənd orta məktəbi;
5. M. Ə. Sabir adına Məlikli kənd orta məktəbi;
6. İ. Nəsimi adına Yarməmmədbağı kənd orta məktəbi;
7. Z. Aslanov adına Gödəkqobu kənd orta məktəbi;
8. Şahhüseynli kənd orta məktəbi;
9. C. Məmmədquluzadə adına Yuxarı Seyidlər kənd orta məktəbi;
10. M. F. Axundov adına Gəlmə kənd orta məktəbi;
11. Z. Məmmədov adına Gəndəbil kənd orta məktəbi;
12. M. Hüseynzadə adına Körpükənd kənd orta məktəbi;
13. N. Nərimanov adına Məmmədqasımlı kənd orta məktəbi;
14. Nizami adına Şəftəxal kənd orta məktəbi;
15. M. Şirvanoğlu adına Sarıqaya kənd orta məktəbi;
16. H. Zərdabi adına Əlvənd kənd orta məktəbi;
17. M.Müşfiq adına Dəliquşçu kənd orta məktəbi;
18. M. Füzuli adına Məlikumudlu kənd orta məktəbi;
19. M. V. Lomonosov adına Çallı kənd orta məktəbi;
20. R. Rza adına Əlibəyli kənd orta məktəbi;
21. M. Rahim adına Pərvanlı kənd orta məktəbi;
22. C. Cabbarlı adına Alıcanlı kənd orta məktəbi;
23. M. Z. Hacıyev adına Bıçaqlı kənd orta məktəbi;
24. X. Natəvan adına Qoruqbağı kənd orta məktəbi;
25. Şıxbağı kənd orta məktəbi;
26. 1 saylı H. Zərdabi adına şəhər orta məktəbi;
27. 2 saylı Ş. Qurbanov adına şəhər orta məktəbi;
28. 3 saylı H. Aslanov adına şəhər orta məktəbi.

Şahbuz rayonu
1. Türkeş kənd orta məktəbi;
2. Biçənək kənd orta məktəbi;
3. Gömür kənd orta məktəbi;
4. Badamlı qəsəbə orta məktəbi;
5. Aşağı Qışlaq kənd orta məktəbi;
6. Külüs kənd orta məktəbi;
7. Güney Qışlaq kənd orta məktəbi;
8. Kolanı kənd orta məktəbi;
9. Badamlı kənd orta məktəbi;
10. Şahbuzkənd kənd orta məktəbi;
11. N. Namazov adına Qızıl Qışlaq kənd orta məktəbi;
12. V. Ələkbərov adına Sələsüz kənd orta məktəbi;
13. Mahmudoba kənd orta məktəbi;
14. R. Quliyev adına Qarababa kənd orta məktəbi;
15. Kükü kənd orta məktəbi;
16. Keçili kənd orta məktəbi;
17. Yuxarı Qışlaq kənd orta məktəbi;
18. Ayrınc kənd orta məktəbi;
19. F. Hüseynov adına Nursu kənd orta məktəbi;
20. Ağbulaq kənd orta məktəbi;
21. Şada kənd orta məktəbi;
22. Daylaqlı kənd orta məktəbi;
23. 1 saylı Şahbuz qəsəbə orta məktəbi;
24. 2 saylı Şahbuz qəsəbə orta məktəbi.
 
Şamaxı rayonu
1. A. Babaşov adına Şəhriyar qəsəbə orta məktəbi;
2. E. Rzayev adına Mədrəsə qəsəbə orta məktəbi;
3. İnşaatçı qəsəbə orta məktəbi;
4. Şəhər internat orta məktəbi;
5. A. Alxanov adına Sabir qəsəbə orta məktəbi;
6. H. Şevardiyayev adına Çuxuryurd kənd orta məktəbi;
7. Qonaqkənd kənd orta məktəbi;
8. H. Hüseynov adına Çarhan kənd orta məktəbi;
9. B. Osmanov adına Qəleybuğurd kənd orta məktəbi;
10. Keçmədin kənd orta məktəbi;
11. Z. Səmədov adına Əhmədli kənd orta məktəbi;
12. Hacılı kənd orta məktəbi;
13. Məlhəm kənd orta məktəbi;
14. A. Şirinov adına Meysəri kənd orta məktəbi;
15. Qızmeydan kənd orta məktəbi;
16. Talışnuru kənd orta məktəbi;
17. C. Heydərov adına Dəmirçi kənd orta məktəbi;
18. İ. Rəsulov adına Muğanlı kənd orta məktəbi;
19. Mirikənd kənd orta məktəbi;
20. Qurtəpə kənd orta məktəbi;
21. Hacıqədirli kənd orta məktəbi;
22. II Cabanı kənd orta məktəbi;
23. Bağırlı Dağ kənd orta məktəbi;
24. K. Səmədov adına Çaylı kənd orta məktəbi;
25. F.Şixəliyev adına Bağırlı kənd orta məktəbi;
26. B.Niftaliyev adına Şirvan kənd orta məktəbi;
27. Kərkənc kənd orta məktəbi;
28. Sağyan kənd orta məktəbi;
29. Göylər Çöl kənd orta məktəbi;
30. F.Əzməmmədov adına Quşçu kənd orta məktəbi;
31. Həmyəli kənd orta məktəbi;
32. Y.Məmmədəliyev adına Qəsəbə orta məktəbi;
33. A.Qəhrəmanov adına Nağaraxana kənd orta məktəbi;
34. K.Ağayev adına Məlikçobanlı kənd orta məktəbi;
35. A.Rəcəbov adına Qaravəlli kənd orta məktəbi;
36. Adnalı kənd orta məktəbi;
37. Sabirli kənd orta məktəbi;
38. Kələxana kənd orta məktəbi;
39. F. Əsgərov adına Mərzəndiyyə kənd orta məktəbi;
40. B. Alıyev adına Ovculu kənd orta məktəbi;
41. Avaxıl kənd orta məktəbi;
42. K. Nəbiyev adına Əngəxaran kənd orta məktəbi;
43. Nüydü kənd orta məktəbi;
44. 1 saylı S. M. Qənizadə adına şəhər orta məktəbi;
45. 1 saylı Ə. Əhmədov adına Göylər kənd orta məktəbi;
46. 2 saylı E. Hüseynov adına şəhər orta məktəbi;
47. 2 saylı T. Kərimov adına Göylər kənd orta məktəbi;
48. 5 saylı C. Cəbrayılbəyli adına şəhər orta məktəbi;
49. 6 saylı M. K. Veyisov adına şəhər orta məktəbi;
50. 9 saylı M. Hadi adına şəhər orta məktəbi.
 
Şəki rayonu
1. Turan qəsəbə orta məktəbi;
2. İnternat orta məktəbi;
3. Aşağı Küngüt kənd orta məktəbi;
4. Oraban kənd orta məktəbi;
5. İnçə Zunud kənd orta məktəbi;
6. Cəfərabad kənd orta məktəbi;
7. Aşağı Göynük kənd orta məktəbi;
8. Şorsu kənd orta məktəbi;
9. Baltalı kənd orta məktəbi;
10. Cumaykənd kənd orta məktəbi;
11. Oxud kənd orta məktəbi;
12. Şəki kənd orta məktəbi;
13. Baş Küngüt kənd orta məktəbi;
14. Baş Zəyzid kənd orta məktəbi;
15. Bideyiz kənd orta məktəbi;
16. Aydınbulaq kənd orta məktəbi;
17. Şin kənd orta məktəbi;
18. Suçma kənd orta məktəbi;
19. Qoxmuq kənd orta məktəbi;
20. Baş Layısqı kənd orta məktəbi;
21. Daşüz sovxoz kənd orta məktəbi;
22. Köndələn kənd orta məktəbi;
23. Köbər Zəyzid kənd orta məktəbi;
24. Baş Şabalıd kənd orta məktəbi;
25. Qayabaşı kənd orta məktəbi;
26. Qudula kənd orta məktəbi;
27. Dərəcənnət kənd orta məktəbi;
28. Cunud kənd orta məktəbi;
29. Aşağı Layısqı kənd orta məktəbi;
30. Cəyirli kənd orta məktəbi;
31. Vərəzət kənd orta məktəbi;
32. Kiçik Dəhnə kənd 1 saylı orta məktəbi;
33. Çələbi xan köçkün qəsəbə orta məktəbi;
34. A.Məmmədov adına Kiş kənd 2 saylı orta məktəbi;
35. Orta Zəyzid kənd 2 saylı orta məktəbi;
36. Çeşməli kənd orta məktəbi;
37. Bolludərə kənd orta məktəbi;
38. İbrahimkənd kənd orta məktəbi;
39. Qumux kənd orta məktəbi;
40. Qaratorpaq kənd orta məktəbi;
41. Qozlubulaq kənd orta məktəbi;
42. Sarıca kənd orta məktəbi;
43. Cayqaraqoyunlu kənd orta məktəbi;
44. Çələbi xan qəsəbə orta məktəbi;
45. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
46. 1 saylı Kiş kənd orta məktəbi;
47. 1 saylı Orta Zəyzid kənd orta məktəbi;
48. 1 saylı Böyük Dəhnə kənd orta məktəbi;
49. 1 saylı Biləcik kənd orta məktəbi;
50. 1 saylı Baş Göynük kənd orta məktəbi;
51. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
52. 2 saylı Kiçik Dəhnə kənd orta məktəbi;
53. 2 saylı Böyük Dəhnə kənd orta məktəbi;
54. 2 saylı Baş Göynük kənd orta məktəbi;
55. 2 saylı Biləcik kənd orta məktəbi;;
56. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
57. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
58. 4 saylı Kiş kənd orta məktəbi;
59. 5 saylı şəhər orta məktəbi;
60. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
61. 8 saylı şəhər orta məktəbi;
62. 9 saylı şəhər orta məktəbi;
63. 10 saylı şəhər orta məktəbi;
64. 11 saylı şəhər orta məktəbi;
65. 12 saylı şəhər orta məktəbi;
66. 14 saylı şəhər orta məktəbi;
67. 17 saylı şəhər orta məktəbi;
68. 18 saylı şəhər orta məktəbi;
69. 19 saylı şəhər orta məktəbi;
70. 20 saylı şəhər orta məktəbi;
71. 21 saylı şəhər orta məktəbi.

Şəmkir rayonu
1. Məmmədəli Əhmədov adına Şəhər orta məktəbi;
2. Əhməd Cavad adına Şəhər orta məktəbi;
3. Nizami adına Şəhər orta məktəbi;
4. Qasım İsmayılov kənd orta məktəbi;
5. Sabirkənd kənd orta məktəbi;
6. Aşağı Çaykənd kənd orta məktəbi;
7. Tatarlı kənd orta məktəbi;
8. Talışkənd kənd orta məktəbi;
9. Şiştəpə kənd orta məktəbi;
10. Şeyidlər kənd orta məktəbi;
11. Günəşli kənd orta məktəbi;
12. Yeni Həyat kənd orta məktəbi;
13. 1 saylı Zəyəm-Cırdaxan kənd orta məktəbi;
14. S.Məmmədov adına Mehrili kənd orta məktəbi;
15. E.İsmayılov adına Atabəy kənd orta məktəbi;
16. Yeni Göyçə kənd orta məktəbi;
17. Yuxarı Çaykənd kənd orta məktəbi;
18. Ceyrançöl kənd orta məktəbi;
19. Qasımalılar kənd orta məktəbi;
20. Ələsgərli kənd orta məktəbi;
21. Qılıncbəyli kənd orta məktəbi;
22. Qaraqoyunlu kənd orta məktəbi;
23. Muxtariyyə kənd orta məktəbi;
24. R.Əliyev adına Bitdili kənd orta məktəbi;
25. İsrafil Məmmədov adına Qapanlı kənd orta məktəbi;
26. Bayramlı kənd orta məktəbi;
27. Şəmkir kənd orta məktəbi;
28. Füzuli kənd orta məktəbi;
29. Dağ Cəyir kənd orta məktəbi;
30. Seyfəli kənd orta məktəbi;
31. Dəllər-Cəyir kənd orta məktəbi;
32. Aşağı Seyfəli kənd orta məktəbi;
33. Dəllər-Daşbulaq kənd orta məktəbi;
34. S.Vurğun adına Təzəkənd kənd orta məktəbi;
35. Koltəhnəli kənd orta məktəbi;
36. Əliyaqublu kənd orta məktəbi;
37. Ş.Əmirov adına Dəllər Cırdaxan kənd orta məktəbi;
38. F.Ələkbərov adına Xanallar kənd orta məktəbi;
39. Nərimanlı kənd orta məktəbi;
40. Yuxarı Seyfəli kənd orta məktəbi;
41. Füzuli qəsəbə orta məktəbi;
42. Füzuli adına Şəhər orta məktəbi;
43. Pravda şəhər orta məktəbi;
44. Cahangir Rüstəmov Şəhər orta məktəbi;
45. Ə.Cəmil adına Zəyəm qəsəbə orta məktəbi;
46. Sərxan şəhər orta məktəbi;
47. Morul şəhər orta məktəbi;
48. Dəllər qəsəbə orta məktəbi;
49. Kür qəsəbə 2 N-li orta məktəb;
50. Əliyaqublu kənd orta məktəbi;
51. Qarallar kənd əsas məktəbi;
52. 1 saylı Qaracəmirli kənd orta məktəbi;
53. 1 saylı Çənlibel kənd orta məktəbi;
54. 1 saylı Könüllü kənd orta məktəbi;
55. 1 saylı Çinarlı qəsəbə orta məktəbi;
56. 1 saylı Düyərli kənd orta məktəbi;
57. 1 saylı Çaparlı kənd orta məktəbi;
58. 1 saylı Abbaslı kənd orta məktəbi;
59. 1 saylı Ə.Həsənli adına Plankənd kənd orta məktəbi;
60. 1 saylı İ.Aznaurov adına Kür qəsəbə orta məktəbi;
61. 1 saylı İrmaşlı kənd orta məktəbi;
62. 2 saylı Zəyəm-Cırdaxan kənd orta məktəbi;
63. 2 saylı Çənlibel kənd orta məktəbi;
64. 2 saylı Könüllü kənd orta məktəbi;
65. 2 saylı İrmaşlı kənd orta məktəbi;
66. 2 saylı Düyərli kənd orta məktəbi;
67. 2 saylı Qaracəmirli kənd orta məktəbi;
68. 2 saylı Plankənd kənd orta məktəbi;
69. 2 saylı Çinarlı qəsəbə orta məktəbi;
70. 2 saylı S.Məmmədov adına Zəyəm qəsəbə orta məktəbi;
71. 2 saylı H.Z.Tağıyev adına Kür qəsəbə orta məktəbi;
72. 2 saylı Çaparlı kənd orta məktəbi;
73. 2 saylı Abbaslı kənd orta məktəbi;
74. 3 saylı Kür qəsəbə orta məktəbi.
 
Şərur rayonu
1. Zeyvə kənd orta məktəbi;
2. Yuxarı Yaycı kənd orta məktəbi;
3. Axəməd kənd orta məktəbi;
4. Xələc kənd orta məktəbi;
5. Tənənəm kənd orta məktəbi;
6. Çərçiboğan kənd orta məktəbi;
7. N.Gəncəvi adına M.Mehrab kənd orta məktəbi;
8. Vərməziyar kənd orta məktəbi;
9. Qarxun kənd orta məktəbi;
10. İbadulla kənd orta məktəbi;
11. Yuxarı Daşarx kənd orta məktəbi;
12. Axura kənd orta məktəbi;
13. Dərəkənd kənd orta məktəbi;
14. Dəmirçi kənd 1 saylı orta məktəbi;
15. Danyeri kənd orta məktəbi;
16. Şahbulaq kənd orta məktəbi;
17. Mahmudkənd kənd orta məktəbi;
18. Kürdçülü kənd orta məktəbi;
19. A.Rəhimov adına Düdəngə kənd orta məktəbi;
20. Cəlilkənd kənd orta məktəbi;
21. İ.Məmmədov adına Çomaxtur kənd orta məktəbi;
22. Xanlıqlar kənd orta məktəbi;
23. Qarahəsənli kənd orta məktəbi;
24. Maxta kənd orta məktəbi;
25. M.H.Seyidov adına Oğlanqala kənd orta məktəbi;
26. Dizə kənd orta məktəbi;
27. Kosacan kənd orta məktəbi;
28. Ələkli kənd orta məktəbi;
29. Şəhriyar kənd orta məktəbi;
30. Alışar kənd orta məktəbi;
31. Qorçulu kənd orta məktəbi;
32. Ərəbyengicə kənd orta məktəbi;
33. Çəmənli kənd orta məktəbi;
34. Sərxanlı kənd orta məktəbi;
35. Püsyan kənd orta məktəbi;
36. Şəhid Abbas Cavad adına Gümüşlü kənd orta məktəbi;
37. Yengicə kənd orta məktəbi;
38. Tumaslı kənd orta məktəbi;
39. Kərimbəyli kənd orta məktəbi;
40. Aşağı Daşarx kənd orta məktəbi;
41. N.Tusi adına Aşağı Yaycı kənd orta məktəbi;
42. Arbatan kənd orta məktəbi;
43. O.Məmmədov adına Aralıq kənd orta məktəbi;
44. Havuş kənd orta məktəbi;
45. F.Əliyev adına Həmzəli kənd orta məktəbi;
46. Siyaqut kənd orta məktəbi;
47. Günəşli orta məktəb;
48. Muğanlı kənd orta məktəbi;
49. Kürkənd kənd orta məktəbi;
50. Axşam-qiyabi orta məktəb;
51. Yeni Havuş kənd orta məktəbi;
52. Dərvişlər kənd orta məktəbi;
53. Ə.Mahmudov adına Şərur türk liseyi;
54. Danyeri kənd əsas məktəbi;
55. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
56. N. Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
57. 2 saylı M.Seyidov adına şəhər orta məktəbi;
58. 2 saylı Dəmirçi kənd orta məktəbi.

Şirvan rayonu
1. Şəhər qiyabi orta məktəbi;
2. 1 saylı S.Hüseynov adına şəhər orta məktəbi;
3. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
4. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
5. 4 saylı A.Hüseynzadə adına şəhər orta məktəbi;
6. 9 saylı N.Quliyev adına şəhər orta məktəbi;
7. 10 saylı E.İmanov adına şəhər orta məktəbi;
8. 11 saylı T.Bağırov adına şəhər orta məktəbi;
9. 12 saylı şəhər orta məktəbi;
10. 13 saylı orta məktəb;
11. 14 saylı R.Həbibov adına şəhər orta məktəbi;
12. 16 saylı B.Aslanov adına şəhər orta məktəbi;
13. 18 saylı M.İsrailov adına şəhər orta məktəbi;
14. 20 saylı M.Osmanov adına şəhər orta məktəbi;
15. 21 saylı şəhər orta məktəbi.

İmişli rayonu
1. R.Alışov adına Bəhrəmtəpə qəsəbə orta məktəbi;
2. A.Kərimov adına Bəcrəvan kənd orta məktəbi;
3. Oruclu kənd orta məktəbi;
4. V.Haqverdiyev adına Mürsəlli kənd orta məktəbi;
5. M.Aslanov adına Ağamallar kənd orta məktəbi;
6. R.Abdullayev adına Cavadxanlı kənd orta məktəbi;
7. Nurulu kənd orta məktəbi;
8. Ölcələr kənd orta məktəbi;
9. R.İsmayılov adına Mirili kənd orta məktəbi;
10. S.Məmmədov adına Axıcanlı kənd orta məktəbi;
11. R.Alışov adına Xubyarlı kənd orta məktəbi;
12. Q.Haqverdiyev adına Hacalmuradlı kənd orta məktəbi;
13. E.Heydərov adına Ağaməmmədli kənd orta məktəbi;
14. H.Namazov adına Boşçallar kənd orta məktəbi;
15. M.Məmmədov adına Muradxanlı kənd orta məktəbi;
16. A.Mejdunov adına Murğuzallı kənd orta məktəbi;
17. M.Şirinov adına Qaradonlu kənd orta məktəbi;
18. Otuziki kənd orta məktəbi;
19. R.Əliyev adına Məzrəli kənd orta məktəbi;
20. A.Allahverdiyev adına Qaralar kənd orta məktəbi;
21. N.Abışov adına Qaralar kənd orta məktəbi;
22. Göhərli kənd orta məktəbi;
23. İ.Əhmədov adına Xoşçobanlı kənd orta məktəbi;
24. Q.Mərdəliyev adına Xəlfəli kənd orta məktəbi;
25. A.Atayev adına Göbəktala kənd orta məktəbi;
26. C.Nəsirov adına Çahar kənd orta məktəbi;
27. F.Cəbrayılov adına Şahverdili kənd orta məktəbi;
28. Muradallı kənd orta məktəbi;
29. F.Əsədov adına Qaraqaşlı kənd orta məktəbi;
30. R.Məmmədov adına Əliqulular kənd orta məktəbi;
31. Ə.Əliyev adına Telişli kənd orta məktəbi;
32. M.Mirzəyev adına Məmmədli kənd orta məktəbi;
33. İ.Səfərov adınaYalavac kənd orta məktəbi;
34. Ş.Məmmədov adına Qaragüvəndikli kənd orta məktəbi;
35. İ.Əliyev adına Qulubəyli kənd orta məktəbi;
36. H.Hüseynov adına Qızılkənd kənd orta məktəbi;
37. D.Ələkbərov adına Əlyetməzli kənd orta məktəbi;
38. T.Quliyev adına Çaxırlı kənd orta məktəbi;
39. Muradxanlı kənd əsas məktəbi;
40. M.Süleymanov adına Hacırüstəmli kənd orta məktəbi;
41. Rəsullu kənd orta məktəbi;
42. Kürdmahmudlu kənd orta məktəbi;
43. Q.Babaşov adına Qaravəlli kənd orta məktəbi;
44. İ.Allahverdiyev adına Buludlu kənd orta məktəbi;
45. 1 saylı N.Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
46. 1 saylı Y.Sadatxanov adına Aranlı kənd orta məktəbi;
47. 1 saylı İ.İsmayılov adına Cəfərli kənd orta məktəbi;
48. 1 saylı Sarxanlı kənd orta məktəbi;
49. 2 saylı N.Gəncəvi adına şəhər orta məktəbi;
50. 2 saylı N.Əsədov adına Aranlı kənd orta məktəbi;
51. 2 Ə.Xankişiyev adına Sarxanlı kənd saylı orta məktəbi;
52. 2 saylı F.Rəhimov adına Cəfərli kənd orta məktəbi;
53. 3 saylı Ş.Məmmədov adına şəhər orta məktəbi;
54. 4 saylı E.İbrahimov adına şəhər orta məktəbi;
55. 5 saylı N.Şirinov adınaşəhər orta məktəbi;
56. 6 saylı Ə.Səmədov adına şəhər orta məktəbi;
57. 7 saylı A.Eminov adına şəhər orta məktəbi;
58. 8 saylı axşam-qiyabi orta məktəbi.

İsmayıllı rayonu
1. Lahıc qəsəbə orta məktəbi;
2. R.Novruzov adına Basqal qəsəbə orta məktəbi;
3. Mollaisaqlı kənd orta məktəbi;
4. B.Mirzəyev adına Sulut kənd orta məktəbi;
5. Qalınçaq kənd orta məktəbi;
6. V.Qəhrəmanov adına Keyvəndi kənd orta məktəbi;
7. Zərnava kənd orta məktəbi;
8. Qoşakənd kənd orta məktəbi;
9. İvanovka kənd orta məktəbi;
10. Ruşan kənd orta məktəbi;
11. Qalagah kənd orta məktəbi;
12. Gəraybəyli kənd orta məktəbi;
13. Kəlbənd kənd orta məktəbi;
14. Hacıhətəmli kənd orta məktəbi;
15. İstisu kənd orta məktəbi;
16. Aşağı Cülyan kənd orta məktəb;
17. İsmayıllı kənd orta məktəbi;
18. Xanagah kənd orta məktəbi;
19. Müdrü kənd orta məktəbi;
20. Uştal kənd orta məktəbi;
21. Sumağallı kənd orta məktəbi;
22. Mücühəftəran kənd orta məktəbi;
23. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
24. Buynuz kənd orta məktəbi;
25. Qalacıq kənd orta məktəbi;
26. Tircan kənd orta məktəbi;
27. Soltankənd kənd orta məktəbi;
28. Xəlilli kənd orta məktəbi;
29. Talıstan kənd orta məktəbi;
30. Topçu kənd orta məktəbi;
31. Kürdeldarbəyli kənd orta məktəbi;
32. Qubaxəlilli kənd orta məktəbi;
33. Vəng kənd orta məktəbi;
34. Q.Məmmədov adına Aşıqbayram kənd orta məktəbi;
35. C.Həsənov adına Kürdmaşı kənd orta məktəbi;
36. Qurbanəfəndi kənd orta məktəbi;
37. Diyallı kənd orta məktəbi;
38. Mican kənd orta məktəbi;
39. Quşencə kənd orta məktəbi;
40. Xankənd kənd orta məktəbi;
41. Yeniyol kənd orta məktəbi;
42. Uştalqışlaq kənd orta məktəbi;
43. Cilyan kənd əsas məktəbi;
44. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
45. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
46. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
47. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
48. 5 saylı şəhər orta məktəbi.Oxunub: 135281