Baş səhifə    » TƏHSİL    » Peşə məktəbləri   

Peşə məktəbləri

  

1.Dövlət Dəmir Yolu Liseyi
 Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Teplovoz maşinistinin köməkçisi
- Elektrovoz maşinistinin köməkçisi
- Metropolitenin elektrik qatarlarının maşinist köməkçisi
- Dəmir yolu stansiyasının növbətçisi
Ünvan: Bakı şəh. Təbriz küç.
Telefon: (012)-541-05-10, (012)-541-07-29

2. 1 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:  
- Neft və qazçıxarma operatoru, elektrik montyoru
- Texnoloji qurğuların operatoru, kimyəvi analiz laborantı-əmtəə operatoru
Ünvan: Bakı şəh. Bakıxanov qəs, Mehmandarov küç. 4
Telefon: (012)-425-51-22, (012)-425-54-35

3. 2 №-li Bakı Peşə Liseyi
 Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Təmirçi çilingər-qaynaqçı
- Elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə  elektrik montyoru
- Tibb elektron aparatlarının təmiri və xidməti üzrə elektromexanik
- Xarrat, dülgər, parket ustası    
- Əməliyyatçı mühasib   
Ünvan: Bakı şəh. Neapol küç. 43
Telefon: (012)-476-54-22,  (012)-475-38-45

4. 3 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Elektrik maşınlarının təmiri üzrə elektrik çilingəri, elektrik qaz qaynaqçısı
- Kompüter üzrə operator
- Çapçı
- Poliqrafiya üzrə dizaynçı
- Cilidçi
- Mühasib-fərdi kompüter operatoru
Ünvan:  Bakı şəh. Moskva pr. 81
Telefon: (012)-566-56-40, (012)-567-72-87

5.4 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Təmirçi çilingər-qaynaqçı
- Kompyuter üzrə operator
- Radoioteleviziya aparatlarının (videotexnikanın) təmiri və xidməti üzrə mexanik
- Modelçi dərzi
- Mühasib-fərdi kompüter operatoru
Ünvan:  Bakı şəh. Zərdabi küç. 144
Telefon: (012)-475-55-05, (012)-475-30-74

6.5 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Kompyuter üzrə operator
- Radoioteleviziya aparatlarının (videotexnikanın) təmiri və xidməti üzrə mexanik
- Barmen, bufetçi
- Qadın bərbəri, manikürçü
- Mühasib-fərdi kompüter operatoru
Ünvan:  Bakı şəh. Məhsəti küç. 3
Telefon: (012)-479-32-90, (012)-471-81-07

7.6 №-li Bakı Peşə Liseyi
 Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Təmirçi çilingər-qaynaqçı
- Avtomobil təmiri üzrə çilingər, avtomobil sürücüsü «BC» kateqoriya
- Avtomobil  kran maşinisti, sürücü
- Körpülü, özüyeriyən, gülləli, tırtıllı və təkərli kranların maşnisti 
- Matros-motorçu, elektrik
- Matros-motorçu, gəmi təmiri çilingəri
- Matros-motorçu, qaynaqçı
- Modelçi-dərzi
Ünvan:  Bakı şəh. Əlişir Nəvai 76   
Telefon: (012)-562-18-59, (012)-562-18-59

8. 7 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Kompyuter üzrə operator
- Kompyuter texnikasının sazlayıcısı
- Mühasib-fərdi kompüter operatoru
Ünvan:  Bakı şəh. Xalqlar Dostluğu xiyabanı 3
Telefon: (012)-562-18-59, (012)-567-18-66

9. 8 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Təmirçi çilingər-qaynaqçı
- Xarrat, dülgər, parket ustası    
- Avtomobil  kran maşinist, sürücü
- Modelçi-dərzi
- Mühasib-fərdi kompüter operatoru
Ünvan: Bakı şəh. Qızıldaş qəs. Ağamalıoğlu küç. 
Telefon: (012)-545-52-54, (012)-545-51-53

10. 9 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Avtomobillərin təmiri üzrə çilingər, avtomobil sürücüsü
- Sürücü-kommersant
Ünvan:  Bakı şəh. Əlişir Nəvai. 70
Telefon: (012)-562-75-90, (012)-562-99-01

11. 11 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Aşpaz-qənnadıçı, şirniyyatçı
- Kommersant (ticarət üzrə)
- Qadın bərbəri, manikürçü
- Mühasib-fərdi kompüter operatoru
Ünvan:   Bakı şəh. 8-ci mkr. Heydər Hüseynov küç. 17
Telefon: (012)-561-97-87, (012)-561-79-52

12. 12 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər
- Təmirçi çilingər-qaynaqçı
- Mikrosxem yığıcısı, mikro-qaynaq operatoru, hissə və cihazların quraşdırıcısı, tənzimləyicisi və nəzarətçisi
- Radioteleviziya aparatlarının (videotexnikanın) təmiri və xidməti üzrə mexanik
- Memarlıq hissələrinin modelçi və yapıcısı
- Aviasiya cihazlarının təmiri üzrə çilingər-mexanik
- Aşpaz-qənnadçı, şirniyyatçı
- Ağac üzərində bədii oymaçı və naxışçı
- Əməliyyatçı mühasib
Ünvan:  Bakı şəh. Bakıxanov qəs, Məmmədyarov küç.
Telefon: (012)-425-53-39, (012)-425-21-42

13. 13 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Kompüter üzrə operator
- Çapçı
- Mühasib-fərdi kompyuter operatoru
Ünvan:  Bakı şəh. Xalqlar Dostluğu xiyabanı 8
Telefon: (012)-567-69-93, (012)-566-72-56

14. 14 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Modelçi-dərzi
- Qadın bərbəri, manikürçü
- Mühasib- fərdi kompyuter operatoru
Ünvan:  Bakı şəh. 8-ci km qəs. Naxçıvanski küç. 100
Telefon: (012)-474-64-14, (012)-474-75-24

15. 15 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Modelçi-dərzi
- Qadın bərbəri, manikürçü
- Əməliyyatçı mühasib
Ünvan:  Bakı şəh. 1-ci Zabrat qəs. Axundov küç. 14
Telefon: (012)-550-32-60

16. 16 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Elektrik maşınlarının təmiri üzrə elektrik çilingəri, elektrik qaz qaynaqçısı
- Təmirçi, çilingər, qaynaqçı
- Mühasib-fərdi kömpyuter operatoru
Ünvan: Bakı şəh. Sahil qəs.
Telefon: (012)-446-10-08, (012)-446-08-10

17. 17 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Kompüter üzrə operator
- Kabel calayıcısı-rabitə montyoru
- Mühasib-fərdi kömpyuter operatoru
Ünvan: Bakı şəh. Sabunçu qəs. Xəstəxanayanı küç. 26 A
Telefon: (012)-450-16-15, (012)-450-24-41

18. 18 №-li Bakı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Xarrat, dülgər, parket ustası
- Mebel ustası
- Təmirçi-çilingər, qaynaqçı
- İnşaatda tamamlama işləri üzrə usta (suvaqçı, çilikçi, tavan döşüyən, rəngsaz)
- Əməliyatçı-mühasib
- Elektrik-qaz qaynaqçısı
- Mühasib-fərdi kömpyuter operatoru
Ünvan: Bakı şəh. Heydər Hüseynov küç. 17 A
Telefon: (012)-561-34-89, (012)-561-07-29

19. 1 №-li Gəncə Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Soyuducu qurğuların maşinisti
- Elektrik sayğaclarının istismarı üzrə elektrik montyoru və enerji nəzarətçisi
- Teplovoz maşinistinin köməkçisi
- Elektrovoz maşinistinin köməkçisi
- Rabitə avadanlığının quraşdırıcısı
- Mikroelektron telefon aparatlarının təmiri üzrə mexanik
- Qadın bərbəri, manikürçü
- Əməliyyatçı-mühasib
Ünvan: Gəncə şəh.Ş.Ruhulla küç. 3
Telefon: (022)-55-18-91, (022)-55-32-10

20. 2 №-li Gəncə Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Elektrik maşınlarının təmiri üzrə elektrik çilingəri, elektrik-qaz qaynaqçısı
- Kimya sənayesinin geniş profilli aparatçısı
- Mexaniki yığma işləri üzrə çilingər
- Geniş profilli dəzgahçı
- Avtomobil təmiri çilingəri
- Əməliyyatçı-mühasib
Ünvan: Gəncə şəh.3-cü mikrorayon
Telefon: (022)-55-35-85

21. 3 №-li Gəncə Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Radioelektron aparat və cihazların quraşdırıcısı, tənzimləyicisi və nəzarətçisi
- Kompüter üzrə operator
- Modelçi-dərzi
- Qənnadçı, şirniyyatçı
- Qadın bərbəri, manikürçü
- Əməliyyatçı mühasib
Ünvan: Gəncə şəh.Nizami küç. 190 
Telefon: (022)-54-76-78

22. 1 №-li Sumqayıt Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Elektrik maşınlarının təmiri üzrə elektrik çilingəri, elektrik-qaz qaynaqçısı Kompüter üzrə operator
- Memarlıq hissələrinin modelçisi və yapıcısı
- Mühasib fərdi kompyuter
- Rabitə avadanlıqlarının quraşdırıcısı
-Mebel ustası
Ünvan: Sumqayıt şəh. İnşaatçılar qəs.
Telefon: (0164)-5-67-00, (0164)-5-66-28

23. 2 №-li Sumqayıt Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər
- Təmirçi çilingər-qaynaqçı
- Soyuducu qurğuların maşinisti
- Kimyəvi analiz laborantı
- Lanborant-aparatçı
- Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə aparatçı
- Boru istehsalı operatoru
Ünvan: Sumqayıt şəh.42-ci məhəllə
Telefon: (0164)-4-57-75

24. 3 №-li Sumqayıt Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Kompüter üzrə operator
- Modelçi -dərzi
- Aşpaz-qənnadçı, şirniyyatçı
- Qadın bərbəri, manikürçü
- Mühasib-fərdi kompüter operatoru
Ünvan: Sumqayıt şəh. 76-cı məhəllə Sülh küç.5
Telefon: (0164)-5-54-63

25. 4 №-li Sumqayıt Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Geniş profilli dəzgahçı
- Təmirçi çilingər-qaynaqçı
- Elektrik-qaz qaynaqçısı
- Elektrik avadanlığının təmiri və xidməti  üzrə elektrik montyoru
- Prokat istehsalı operatoru
- Elektrik  maşın və aparatlarının yığıcısı və elementlərinin sarıyıcısı
- Körpülü, özüyeriyən, qülləli, tırtıllı və təkərli kranların maşinisti
- Aviasiya cihazlarının təmiri üzrə çilingər-mexanik
Ünvan: Sumqayıt şəh. 42-ci məhəllə
Telefon: (0164)-4-47-78

26. Abşeron-Binə Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Elektrik-qaz qaynaqçısı
- Kompüter üzrə operator
- Aşpaz-qənnadçı, şirniyyatçı
- Mühasib-fərdi kompyuter operatoru
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avtomobil sürücüsü 
- Meliorasiya işlərinin  traktorçusu, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
Ünvan: Abşeron r-nu. Binə qəs. Əli İsazadə
Telefon: 456-01-21, 456-32-98

27. Abşeron-Ceyranbatan Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Meliorasiya işlərinin  traktorçusu, təmirçi- çilingər, avtomobil sürücüsü 
Ünvan: Abşeron r-nu.Ceyranbatan qəs.
Telefon: 408-30-74, 422-21-90

28. Biləsuvar  Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Kompüter üzrə operator
- Modelçi-dərzi
- Geniş profilli traktorçu-maşınist, təmirçi-çilingər
Ünvan: Biləsuvar şəh.C.Cabbarlı küç.21
Telefon: (0159)-5-00-31, (0159)-5-15-09

29. Bərdə Peşə Liseyi 
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Avtomobil təmiri üzrə çilingər, avtomobil sürücüsü
- Rəngsaz-suvaqçı 
- Modelçi-dərzi
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avtomobil sürücüsü 
Ünvan: Bərdə şəh, Nizami küç. 111
Telefon: (0110)-5-26-60

30. Qazax Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Xarrat, dülgər, parket ustası    
- Əyrici avadanlığının operatoru
- Xalçaçı
- Modelçi -dərzi
- Satıcı-nəzarətçi kassir (ərzaq və qeyri-ərzaq malları üzrə)
- Üzüm ustası
- Geniş profilli traktorçu-maşınist, təmirçi-çilingər
- Avtomobil və kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər
Ünvan: Qazax r-nu. Xanlıqlar kəndi
Telefon: (0279)-3-95-16, (0279)-2-31-16

31. Qax Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Avtomobil təmiri üzrə çilingər, avtomobil sürücüsü
- Kompüter operatoru
- Radioteleviziya aparatlarının (videotexnikanın) təmiri və xidməti üzrə mexanik
- İnşaatçı-dülgər, xarrat
- Modelçi-dərzi
- Qadın bərbəri, manikürçü
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Meliorasiya işlərinin  traktorçusu, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
Ünvan: Qax şəh. İ.Dağıstanlı küç. 9 A
Telefon: (0144)-5-23-55, (0144)-4-30-88

32. Quba Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Əməliyyatçı mühasib
- Vergi müvəkkili
- Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ustası (fermer)
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avtomobil sürücüsü 
Ünvan: Quba şəh.  H.Əliyev pr. 219
Telefon: (0169)-5-38-17, (0169)-5-26-82

33. Zərdab Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Kimyəvi baktereoloji-analiz laborantı
- Elektrik  sayqaclarının istismarı üzrə elektrik montyoru və enerji nəzarətçisi
- Tərəvəz ustası
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Avtomobil və kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər
- Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avtomobil sürücüsü 
Ünvan: Zərdab şəh. S.Vurğun küç. 10
Telefon: (0135)-5-42-32, (0135)-5-00-31

34. Kürdəmir Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Elektrik maşınlarının və aparatlarının yığıcısı
- Geniş profilli traktorçu-maşınist, təmirçi-çilingər
- Süd məhsulları istehsalı ustası
- Heyvanlara baytar xidmət operatoru
- Meliorasiya işlərinin mexanizatoru
Ünvan: Kürdəmir şəh. Bakı prospekti 10
Telefon:(0145)-5-42-51

35. Lənkəran Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Avtomobil təmiri üzrə çilingər, avtomobil sürücüsü
- Kompüter üzrə operator
- Əməliyyatçı mühasib
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru
- Meliorasiya işlərinin  traktorçusu, təmirçi- çilingər, avtomobil sürücüsü
Ünvan: Lənkəran şəh. N.Z.Tağıyev küç. 118
Telefon: (0171)-4-48-27, (0171)-4-28-70

36. Saatlı  Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Əməliyyatçı mühasib
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avtomobil sürücüsü 
- Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru
- Meliorasiya işlərinin  traktorçusu, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
Ünvan: Saatlı şəh. Nizami küç. 1
Telefon: (0168)-5-30-58, (0168)-5-37-92

37. Sabirabad Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Təmirçi çilingər-qaynaqçı
- Elektrik maşınlarının təmiri üzrə elektrik çilingəri, elektrik qaz qaynaqçısı
- Radioteleviziya aparatlarının (videotexnikanın) təmiri və xidməti üzrə mexanik
- Modelçi-dərzi
- Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ustası (fermer)
- Traktorçu-maşinist
- Geniş profilli traktorçu-maşınist, təmirçi-çilingər
Ünvan: Sabirabad şəh. H.Əliyev pr.1
Telefon:(0142)-5-73-96

38. Salyan Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Modelçi-dərzi
- Əməliyyatçı mühasib
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Avtomobil və kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər
- Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avtomobil sürücüsü 
Ünvan: Salyan şəh. H.Əliyev küç. 112
Telefon: (0163)-5-22-83 

39. Tovuz Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Modelçi-dərzi
- Katibə-makinaçı
- Əməliyyatçı mühasib
- Traktorçu-maşınçı
- Geniş profilli traktorçu-maşınist, təmirçi-çilingər
- Avtomobil və kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər
Ünvan: Tovuz r-nu. Abdulbəyli kəndi
Telefon: (0231)-5-41-84, (0231)-5-03-40

40. Xaçmaz Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Tornaçı
- Elektrik-qaz qaynaqçısı
- İnşaatda tamamlama işləri üzrə usta (suvaqçı, üzlükçü, tavan döşəyən, rəngsaz)
- Xarrat, dülgər, parket ustası    
- Dəmir yolu stansiyasının növbətçisi
- Modelçi-dərzi
- Çörək və çörək məmulatı
- Aşpaz-qənnadçı, şirniyyatçı
- Əməliyyatçı mühasib
- Avtomobil və kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər
Ünvan: Xaçmaz şəh. N.Nərimanov küç. 68
Telefon: (0172)-5-16-58, (0172)-3-39-35

41. Şamaxı Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Modelçi-dərzi
- Əməliyyatçı mühasib
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Geniş profilli traktorçu-maşınist, təmirçi-çilingər
Ünvan: Şamaxı Akademik Ə.Əlizadə küç.9
Telefon: (0176)-9-11-87

42. Şirvan Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Geniş profilli dəzgahçı
- Elektrik avadanlığının təmiri və xidməti  üzrə elektrik montyoru
- Elektrik maşınlarının təmiri üzrə elektrik çilingəri, elektrik qaz qaynaqçısı
- Radioteleviziya aparatlarının (videotexnikanın) təmiri və xidməti üzrə mexanik
- Modelçi-dərzi
- Əməliyyatçı mühasib
Ünvan: Şirvan şəh. M.Rəsulzadə küç.23
Telefon: (0197)-5-53-83, (0197)-5-40-94

43. Şəmkir Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Kompüter üzrə operator
- Modelçi-dərzi
- Əməliyyatçı mühasib
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avtomobil sürücüsü 
- Elektrik-qaz qaynaqçısı
- Xalçaçı
Ünvan: Şəmkir şəh. Natavan küç.70
Telefon: (0241)-2-74-61

44. Göyçay Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Toxucu
- Xalçaçı
- Modelçi-dərzi
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avtomobil sürücüsü 
- Meliorasiya işlərinin  traktorçusu, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
Ünvan: Göyçay şəh,  H.Əliyev pr. 119
Telefon: (0167)-5-35-25

45. Gədəbəy Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Xarrat, dülgər, parket ustası    
- Rabitə avadanlığının quraşdırıcısı
- Xalçaçı
- Modelçi-dərzi
- Əməliyyatçı mühasib
- Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ustası (fermer)
- Geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Heyvanlara baytar xidmət operatoru
- Avtomobil və kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər
- Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru
Ünvan: Gədəbəy şəh.  S.Vurğun küç.4
Telefon: (0232)-5-00-18, (0232)-5-40-06

46. Cəlilabad Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Avtomobil təmiri üzrə çilingər
- Geniş profilli traktorçu-maşınist, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
- Meliorasiya işlərinin traktorçusu, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü
Ünvan: Cəlilabad  r-nu. Göytəpə şəh. O.Eynullayev küç. 3
Telefon: (0114)-5-02-81, (0114)-5-56-92

47. Şərur Peşə Liseyi
Liseydə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır:
- Modelçi-dərzi
- Əməliyyatçı mühasib
- Mühasib-fərdi kompüter operatoru
- Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru
- Geniş profilli traktorçu, maşınçı
Ünvan: Şərur şəh. Sabir küç. 3
Telefon: (0136)-4-26-62Oxunub: 706801