Ana Sayfa    » DİL    » Çağdaş Türk dilleri   

Çağdaş Türk dilleri

  

Türk dillerinin tasnifi içerisinde ünlü Türkolog N.A.Baskakov’un yapmış olduğu sınıflandırma  yaygın olarak kabul görür. N.A. Baskakov Türk dillerinin tarihi gelişim aşamalarını dikkatle izlemiş ve bu aşamalarda yaşanan değişimleri gözlemleyerek, onları iki büyük gruba ayırmıştır: 
1) Batı Hun grubu dilleri; 
2) Doğu Hun grubu dilleri.

Batı Hun grubuna sırasıyla dört dil ailesi dahil edilir:
1. Bulgar grubu: eski Bulgar, eski Hazar ve Çuvaş dilleri. 
2. Oğuz grubu, kendi arasında Oğuz-Türkmen gruplarına bölünür. (eski Oğuz, Türkmen ve Turuhmen dilleri), Oğuz-Bulgar (eski Peçenek, Uz ve Gagauz dilleri) ve Oğuz-Selçuk (Selçuklu, eski Osmanlı, Azerbaycan ve Türk dilleri) 
3. Kıpçak grubu. Bu gruba 3 alt grup dahildir: Kıpçak-polovets (eski Kıpçak, Kuman veya Polovets, Karaim, Karaçay-Balkar, Kırım Tatarları ve Kumuk dilleri), Kıpçak-Bulgar (Altın Orda edebi dili, Başkurt ve Tatar dilleri) ve Kıpçak-Nogay (Nogay, Karakalpak, Kazak ve Özbek dilinin Kıpçak lehçeleri) alt grupları.
4. Karluk grubu. Karluk-Uygur ve Karluk-Harezm alt gruplarına bölünen bu dil ailesine birkaç eski (Karahanlılar Devleti’nin dili, Altın Orda\'nın (doğu) dili, Çağatay, eski Özbek) ve iki modern (Özbek ve yeni Uygur dilleri) dahil edilir.Doğu Hun grubuna iki büyük dil ailesi, yani Uygur-Oğuz ve Kırgız-Kıpçak dil aileleri dahil edilir. Uygur-Oğuz ailesinin üç grubu vardır: Uygur-Tukyuy (Orhun-Yenisey abidelerinin Dili-eski Oğuz dili, eski Uygur dili, Tuva ve Karakas dilleri), Yakut (Yakutça) ve Hakas (Hakas, Şor, Kamasin, Küyerik, Çulım-Tatar dilleri) grubu.
Kırgız-Kıpçak grubuna ise eski Kırgız, Altay ve Kırgız dilleri dahil edilir.Oxunub: 76342