Ana Sayfa    » GÜZEL SANATLAR    » Kuyumculuk   

Kuyumculuk

  

align=

18. yüzyılda Azerbaycan’da metalden hazırlanmış maişet eşyaları, ziynet eşyaları genelde 6 teknolojik usulle süslemişlerdir. Bunlar esasen dövme, karasavad, şebeke, hatemkalık ve minaçılıktır.
Kuyumculukta dövme en eski usullerden biridir. 8. yüzyılda  Azerbaycan’da maişet eşyaları, silah, ziynet şeyleri esasen dövme usulüyle hazırlanırdı. 
Minacılık Azerbaycan kuyumculuk sanatının gelişmesinde olağanüstü öneme sahiptir.   Minaçılığın en zor  ve ilgi çeken  dallarından biri perdeli minadır. Bu tür en fazla  Tebriz’de, Nahçivan’da ve Bakı’da yaygın idi. Minaçılık sanatı oyulmuş bir resmin, nakşın içini renkli mina sıvısıyla doldurularak yapılırdı.
Karasavad genelde gümüş üzerinde işlenmiştir. Çünkü gümüş siyah zeminde daha temiz ve beyaz hatlar olarak ortaya çıkar. Dövülmüş pürüzsüz zemin üzerine çizme usulüyle resim çizilir, sonra da çevresi siyah  malzemeyle örtülürdü. Karasavad usulüyle daha çok ziynet eşyaları (kemer, hançer, tapanca, barut kabı vs.) süslenirdi. 
Hatemkarlık Azerbaycan’da kuyumculuk sanatında zengin mirasa sahip tarzlardan biridir. Hançer, kılıç, çeşitli sanat numunelerini bu usulle bezemek için istenilen desen esasında aynı cismi yüzyden azacık  delir, sonra bu delikler çizilir, gümüş vs. renkli metal çivilerle doldurulur. Bu iş tamamlandıktan  sonra cismin üstü cilalanır ve çok güzel bir mozaik ortaya çıkar. Hatemkarlıkta en zor çalışmalardan biri de eşyanın üzerine kıymetli metallerle  yazı yazmak ve resim çizmektir. Oxunub: 118998