Baş səhifə    » Əliağa Vahid    »   

Əliağa Vahid

  

Əliağa Vahid (1895 - 1965) - Azərbaycan şairi, qəzəlxan

Ə. Vahid satirik şerlərində ictimai nöqsanları, mövhumatı, zülm və haqsızlığı ifşa etmişdir. «Tamahın nəticəsi» adlı ilk kitabı nəşr olunmuşdur. Şair Vətənə məhəbbət, düşmənə nifrət, qələbəyə inam hissləri təbliğ edirdi.
Füzuli ənənələrinin davamçısı olan Vahid müasir Azərbaycan ədəbiyyatında qəzəl janrının görkəmli nümayəndəsidir. Qəzəlləri poetik dilinin sadəliyi, xəlqiliyi və ahəngdarlığı ilə seçilərək, xanəndələrin repertuarında mühüm yer tutur. Nizami, Xaqani, Füzuli, Nəvai və b.-nın qəzəllərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.

Əsərləri

• Kupletlər
• Mollaxana
• Döyüş qəzəlləri
• QəzəllərOxunub: 619525