Ana Sayfa    » Aliağa Vahit    »   

Aliağa Vahit

  

Aliağa Vahit (1895 - 1965) - Azerbaycan şairi, gazelhan-gazel yazarı

align=
A. Vahit satirik şiirlerinde sosyal hataları, mövhumatı, zulüm ve haksızlığı eleştirmiştir. İlk kitabı  «Tamahın sonucu ismiyle yayınlanmıştır. Şair Vatana sevgi, düşmana nefret, galebeye inam tebliğ ediyordu.
Fuzuli geleneklerinin takipçisi olan Vahit modern Azerbaycan edebiyatında gazel türünün önemli temsilcisidir. Gazelleri şiirsel yazı dilinin sadeliği, halka bağlılığı ve ahenkliligi ile seçiliyor, mugam şarkıçılarının repertuvarında önemli bir yer tutuyor. Nizami, Hakani, Füzuli, Nevai ve b.-nın gazellerini Azerbaycan turk diline tercüme etmiştir.

Eserleri

• Dörtlükler
• Mollahana
• Savaş gazelleri
• Gazeller
Oxunub: 155659