Baş səhifə    » Qövsi Təbrizi    »   

Qövsi Təbrizi

  

Qövsi Təbrizi (1568-1640) - şair.


Q.Təbrizinin Azərbaycan dilində bizə gəlib çatmış “Divan”ının iki nüsxəsi məlumdur: birincisi Britaniya muzeyində, ikincisi Gürcüstanın Dövlət muzeyində saxlanılır. Füzuli ədəbi məktəbinin görkəmli davamçılarındandır. Lirik qəzəllərində mənəvi azadlıq, insanların arzu və istəkləri tərənnüm olunur. Bir sıra şairə, xüsusilə, Füzuliyə nəzirələr yazmışdır. Onun yaradıcılığı Azərbaycan şeirinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Oxunub: 480370