Ana Sayfa    » Gövsi Tebrizi    »   

Gövsi Tebrizi

  

Gövsi Tebrizi (1568-1640) - şair.

G. Tebrizi\'nin Azerbaycan dilinde bize ulaşmış Divan ının iki nüshası bilinmektedir:  birincisi Britanya müzesinde, ikincisi Gürcistan\'ın Devlet müzesinde korunmaktadır. Fuzuli edebi ekolünün önemli davamçılarındandır. Lirik gazellerinde manevi özgürlük, insanların arzu ve istekleri terennüm ediliyor. Bir takım şaire, özellikle, Füzuliye nezireler yazmıştır. Onun yaratıcılığı Azerbaycan şiirinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Oxunub: 120275