Baş səhifə    » TANINMIŞLAR    » Azərbaycanı dünyada tanıdanlar    » Fikrət Əmirov   

Fikrət Əmirov

  

Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov (1922- 1984)

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarıdır. Böyük bəstəkar F. Əmirovun Azərbaycan və Şərq xalqları musiqisinin inkişafında rolu böyükdür.  Onun simfonik muğamları və “Nizami” simfoniyası dünyanın ən məşhur dirijorları G.Rojdestvenski (Rusiya), K. Abendrot (Almaniya), Ş.Münş (Fransa) və L. Stokolovskinin (ABŞ) idarəsi ilə ifa olunmuşdur. F. Əmirov simfonik muğam janrının ( “Şur” , “Kürd Ovşarı” və “Gülustan Bayatı -Şiraz” və s.) yaradıcısıdır. Simfonik, musiqi səhnə, balet və s. janrlarla Azərbaycan musiqisini dünyada tanıtmışdır.Oxunub: 193506