Baş səhifə    » TANINMIŞLAR    » Azərbaycanı dünyada tanıdanlar    » Məhəmməd Füzuli   

Məhəmməd Füzuli

  

Məhəmməd Füzuli (1494-1556)

Orta əsr görkəmli  Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri. Şərq ədəbiyyatı tarixində divan janrının ən möhtəşəm nümayəndələrindən biri kimi tanınmaqdadır. Əsərləri Təbrizdə, Bakıda, İstanbulda, Ankarada, Qahirədə, Daşkənddə, Buxarada, Aşqabadda dəfələrlə nəşr edilmiş, dünya şərqşünasları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
1994 –cü ildə Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinin dünya miqyasında keçirilməsi ilə əlaqədar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının YUNESKO təşkilatı tərəfindən qərar qəbul olunmuşdur və yubiley ilini YUNESKO Füzuli ili elan etmişdir.Oxunub: 94623