Baş səhifə    » FOLKLOR    » Folklor örnəkləri    » Öcəşmə və sataşmalar   

Öcəşmə və sataşmalar

  

Müsahibini acıqlandırmaq məqsədilə söylənən ocəşmələr (“höcətləşmə” və ya “sataşma” da adlanır) xalq arasında, ayrı-ayrı regionlarda geniş yayılmışdır. Buna bəzən el içində “acıtma” də deyilir. Bu nümunələrdə zahiri poetik əlamətlər əsas götürülür. Ocəşmələr adətən meydan tamaşaları zamanı söylənilir. Məsələn, tamaşa başlamazdan əvvəl təlxək bir nəfəri (uşağı) meydana çəkir və ona birnəfəsə müxtəlif rəqəmləri saydırmağa başlayır. Meydana çıxan rəqəmləri saydıqca təlxək şit zarafatla ona acıqlı sözlər deyir. Misal:
- Deynən: bir.                      
- Bir                                                        
- Get, birə qabına gir!                              - 

Yaxud:
- Deynən: beş
- Beş
-Burnunla yer eş!..  Oxunub: 277553