Baş səhifə    » FOLKLOR    » Folklor örnəkləri    » Əfsunlar   

Əfsunlar

  

Əfsunlar xalq arasında ovsunlar kimi də tanınır. Türk tayfalarının ilkin magik təsəvvürlərinin məhsulu olan əfsun-ovsunlar müəyyən mərhələdə erkən insanın gündəlik məişət həyatında, dərketmə, həyatı özü bildiyi kimi ifadə etmə və onun üzərində tam hökmanlığa nail olma prosesində mühüm mövqe tutmuşdur. Əfsun sözün gücünə inamı əks etdirən bir janrdır. Xalq arasında əfsunların bir neçə növü geniş yayılmışdır: təbiət qüvvələrini ram etmək üçün yaranan əfsunlar; insanın həyat və yaşayışını təmin edən bitki və heyvanları qorumaq məqsədi ilə yaranan əfsunlar; insanın gündəlik məişəti və sağlamlığı ilə bağlı yaranan əfsunlar. “Qurdağzı”, “Diş ağrısı”, “Dəmirov”, “Boğaz-gəlmə” və s. kimi əfsunlar çox məşhurdur. 

Misallar:
Çax daşı,
Çaxmaq daşı.
Allah versin
Yağışı.

...Köküvü qazdım, bax, bax,
Döşüvü yazdım, bax, bax...
Dəmirov babanı
Nalladım...Oxunub: 355392