Ana Sayfa    » FONLAR    » Girişimciliğe Yardım Milli Vakfı   

Girişimciliğe Yardım Milli Vakfı

  

align=
Bu vakfın amacı Azerbaycan’da girişimciliğin gelişmesi ve ahalinin çalıma faaliyetlerinin artırılması alanındaki tedbirlere katılmak,  onlara mali yardımda bulunmaktan ibarettir. Temel görevleri aşağıdakilerden ibarettir:
- Girişimcik faaliyetleri için mali güvence oluşturulması yönünde önlemler almak;
- Girişimciliğe yardım amacıyla mali kaynakların çekilmesi ve verimli kullanımına dayanarak devletin ekonomik politikasının uygulanmasına yardım etmek;
- Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik programların finansmanını sağlamak; 
- Ekonominin öncelikli gelişim alanları için yatırım projelerinin ve programlarının uygulanmasına mali destek sağlamak; 
- Girişimcik, sağlam rekabet ve ürün pazarının gelişmesini, yeni iş yerlerinin açılmasını sağlayan bölgesel programların ve yatırım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasına katılmak; 
- Mevzuata uygun olarak diğer faaliyetlerde bulunmak.Oxunub: 102808