Ana Sayfa    » FONLAR    » Haydar Aliyev Vakfı   

Haydar Aliyev Vakfı

  

Azerbaycan’daki Vakıflar
Vakıflar üyeleri olmayan, bir veya birkaç özel ve (veya) tüzel kişi tarafından gönüllü malvarlığı hakkına dayanarak tesis edilen ve sosyal,  hayır işleri, kültür, eğitim veya diğer toplumsal öneme haiz sivil toplum örgütleridir.

alignment=
Haydar Aliyev Vakfı 
Haydar Aliyev Vakfı Azerbaycan’ın sosyal ve toplumsal yaşamında yeteri kadar önemli yere sahip bir teşkilattır. Vakfın resmi açılışı tarihi 10 Mayıs 2004 yılıdır. 
Vakfın temel amacı:
- H. Aliyev’in ülkenin sosyal ve ekonomik, kültürel gelişimi, sivil dünya birliğine entegrasyonu, halkın refahının iyileştirilmesi yönünde belirlediği ve işleyip hazırladığı politikanın öğrenilmesine, propagandasına ve bu düşüncelerin uygulanmasına destek vermek,
- Bilim, eğitim, kültür, sağlık, spor, ekoloji alanlarına ait program ve projeleri uygulamak,
- Azerbaycan kültürünün geniş şekilde tanıtılması, sağlam manevi değerlerin korunmasıyla ilgili yapılan çalışmalara yardım etmek, 
- Çocuk ve gençlerin bilgili yurttaşlar olarak yetişmelerine hizmet etmek,
- Çocuk kurumlarının altyapılarını geliştirmek,
- Sıhhi ve tıbbi kurumları geliştirmek vs.’dir. 
H. Aliyev Vakfı bugüne dek eğitim alanında birçok okulların,  kreşlerin ve çocuk evlerinin inşası ve yeniden yapılanması, orta ve yüksek eğitim kurumlarının kitapla temin olunması, yatılı okullarda hayır etkinliklerinin sürdürülmesi vs., sağlık alanında yeni sağlık kurumlarının inşası ve yeniden yapılanması, tedavi, tanı ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması,  diyabet ve talasemi hastalarının bakımı ve tedavileri, kan verme kampanyalarının  düzenlenmesi vs., kültür alanında tarihi mimarlık abidelerinin korunması, müzelerin teşkili ve onarımı, çocuk musiki okullarının inşası, uluslararası müzik festivallerinin ve resim sergilerinin düzenlenmesi, kültür merkezlerinin tesisi vs. büyük projelere imza atmıştır.Oxunub: 18959