Ana Sayfa    » Cevat bey Melikyeganov    »   

Cevat bey Melikyeganov

  

Cevat bey Melikyeganov (1878-1942)
align=

Cevat bey Melikyeganov Lenkeran şehrinin general valisi olmuştur. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin seçkin devlet adamı, Cumhuriyet’in Sendika Kurumu’nun kurucularından birisi, Millet Meclisi’nin üyesi, müslüman işçileri sendikası birliğinin kurucusudur. Karabağ bey neslinden çıkmıştır. 
Cevat bey Rıza bey oğlu Şuşa ilinin Tuğ köyünde doğmuştur. İlk eğitimini meşhur eğitimci ve tarihçi Mir Mehti Hazayi’nin ev okulunda almış, daha sonar teknik liseyi bitirmiştir. Rusca, farsca, almanac, gürcice, ermeniceyi biliyordu. Melikyeganov Kafaksya meclisinin müslüman hizbinin üyesi olmuş, 28 Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan Milli Birliği’nin üyesi olarak İstiklal Beyannamesi’ni imzalamış, Azerbaycan Cumhuriyetinin kurucularından birisi olmuştur. Cevat bey Melikyeganov  1919 yılında Lenkeranın general valisi tayin olunmuş, denikincilerle savaşmıştır. 15 Ağustos 1919 tarihinde Azerbaycan Halk cumhuriyeti hükumetinin temsilcileri olarak Melikyeganov ve T. Memmedov,  “Muğanın  Azerbaycan hakimiyetini tanıması hakkında anlaşma”yı imzalamış, tüm eyalette askeri durum ilan etmiş, Lenkeran ve Muğanın Azerbaycan hakimiyetine katılmasında önemli hizmetleri olmuştur. Melikyeganov, Türk İşçi Konferansı’nın teşkiletçıları arasında yer almış, Merkezi Sendika’nın başçısı vazifesinde çalışmıştır. 11 Mayıs 1920 tarihinde hapsedilmiş, iddianame ispatlanmadığından dolayı 19 Temmuuzda özgür bırakılmış, sonra yeniden hapsedilerek 21 Ocak 1921 tarihinde yeniden özgürlüğe kavuşmuştur. Nisan istilasından sonra o, 6 defa hapsedilmiştir. Sovyetler hakimiyeti yıllarında inşaat tröstinde, iş borsasında çalışmıştır. Cumhuriyet Halk Emek komiserliği göçmenler şubesinin reisi, 1927-28 yıllarında petrol ürünleri satışı dairesinin reisi vazifesinde görev yapmış, N. Nerimanov adına Bakü Sanayi Teknik okulunun işletme bölümüne başçılık yapmıştır.  Gizli “Musavat” partisinin üyesi iddiasıyla 1931 yılında hapsedilerek 10 yıl süresince uzak Kuzeye sürgüne gönderilmiştir. Melikyeganov 1942 yılında sürgünde iken vefat etmiştir. 1959 yılının Şubat ayında Kareliye Sovyet Cumhuriyet Yüksek Mahkemesi tarafından beraat almıştır.Oxunub: 140057