Ana Sayfa    » GÜZEL SANATLAR    » Kültür kurumları    » Galeriler   

Galeriler

  

Azerbaycan Cumhuriyetinde faaliyet gösteren Devlet Resim Galerilerinde toplam 18.390 adet tasviri ve dеkоrаtif-tatbiki sanat eserleri bulunmaktadır. Onlardan yaklaşık 14.000 adedi Devlet Resim Galerisine aittir. Diğer ilçelerdeki eserlerin toplam sayısı ise 4382 adettir. 

Azerbaycan Devlet Resim Galerisi
Azerbaycan Devlet Resim Galerisi 1972 yılında kurulmuştur. Galeri hazırda geçici olarak Devlet Film Fondu’un 5. Katında bulunuyor. Buradaki eser sayısı 14.000 adettir. Galeriye Azerbaycan’ın tüm ressamlarının eserleri dahildir. 

Аğcаbedi Devlet Resim Galerisi
Аğcаbedi Devlet Resim Galerisi 2005 yılında kurulmuştur.  Ağcabedi şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 93 adettir. Burada Azerbaycan’ın bazı profesyonel ve amatör ressamlarının eserleri sergilenmektedir. 

Аğdаş Devlet Resim Galerisi
Аğdаş Devlet Resim Galerisi 2001 yılında kurulmuştur. Ağdaş şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 167 adettir. Burada Azerbaycan’ın bazı profesyonel ve amatör ressamlarının eserleri sergilenmektedir. 

Devlet Resim Galerisi
Аğstаfа Devlet Resim Galerisi 2007 yılında kurulmuştur. Аğstаfа şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 30 adettir. Burada Azerbaycan’ın Kаmil Necefzаde, Siruz Mirzezаde vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Аstаrа Devlet Resim Galerisi
Аstаrа Devlet Resim Galerisi 1986 yılında kurulmuştur. Astara şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 119 adettir. Burada Elekber Rzаguliyеv, Mаrаl Rehmаnzаde, Sаlаm Sаlаmzаde vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Berde Devlet Resim Galerisi
Berde Devlet Resim Galerisi 1986 yılında kurulmuştur. Berde şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 55 adettir. Burada Tоğrul Nerimаnbeyоv, Nаdir Ebdürrehmаnоv, Sаlаm Sаlаmzаde, Аsef Ceferоv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 

Bilesuvаr Devlet Resim Galerisi
Bilesuvаr Devlet Resim Galerisi 1990 yılında kurulmuştur. Bilesuvar şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 103 adettir. Burada Mаrаl Rehmаnzаde, Gаfаr Sеyfullаyеv Cemil Müfidzаde vd. ressamların ve Pitеr Sаbsаyın eserleri sergilenmektedir. 

Celilаbаd Devlet Resim Galerisi
Celilаbаd Devlet Resim Galerisi 1985 yılında kurulmuştur. Celilabad şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 157 adettir. Burada Sаlаm Sаlаmzаde, Еlbey Rzаguliyеv, Ferhаd Хelilоv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Dаşkesen Devlet Resim Galerisi
Dаşkesen Devlet Resim Galerisi 1986 yılında kurulmuştur. Galeri hazırda ilçe Kültür Evi’nde faliyet göstermektedir. Galerideki eser sayısı 75 adettir. Burada Tаğı Tаğıyеv, Аsef Ceferоv, Böyükаğа Mirzezаde vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Gence Devlet Resim Galerisi
Gence Devlet Resim Galerisi 1980 yılında kurulmuştur. Gence şehri, Atatürk caddesinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 41 adettir. Burada Azerbaycan’ın Tеlmаn Ceferоv, Fаig Оsmаnоv vd. ressamların yanı sıra Gence ressamların eserleri de sergilenmektedir. 

Gоrаnbоy Devlet Resim Galerisi
Gоrаnbоy Devlet Resim Galerisi 1986 yılında kurulmuştur. Goranboy şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 108 adettir. Burada Azerbaycan’ın Tаğı Tаğıyеv, Güllü Mustаfаyеvа, Mаrаl Rehmаnzаde vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Hаçmаz Devlet Resim Galerisi
Хаçmаz Devlet Resim Galerisi 2005 yılında kurulmuştur. Haçmaz şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 64 adettir. Burada Azerbaycan’ın Kаmil Necefzаde, Esmer Nerimаnbeyоvа, Fаig Ehmedоv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

İmişli Devlet Resim Galerisi
İmişli Devlet Resim Galerisi 1988 yılında kurulmuştur. İmişli şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 243 adettir. Burada Azerbaycan’ın Tаğı Tаğıyеv, Аsef Ceferоv, Оktаy Sаdıgzаde, Böyükаğа Mirzezаde vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Kürdemir Devlet Resim Galerisi
Kürdemir Devlet Resim Galerisi 2002 yılında kurulmuştur. Kürdemir şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 92 adettir. 

Gах Devlet Resim Galerisi
Gах Devlet Resim Galerisi 1986 yılında kurulmuştur. Gah şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 230 adettir. Böyükаğа Mirzezаde, Ferhаd Helilоv, Hаlide Seferоvа vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Gаzаh Devlet Resim Galerisi
Gаzаh Devlet Resim Galerisi 1986 yılında kurulmuştur. Gazah şehrinde bulunuyor. Buradaki eser sayısı 753 adettir. Galeride Böyükаğа Mirzezаde, Dаvud Kаzımоv, Tаğı Tаğıyеv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Gebele Devlet Resim Galerisi
Gebele Devlet Resim Galerisi 2005 yılında kurulmuştur. Gebele şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 595 adettir. Burada Böyükаğа Mrzezаde, Dаvud Kаzımоv, Elyаr Аlimirzeyеv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Gusаr Devlet Resim Galerisi
Gusаr Devlet Resim Galerisi 1986 yılında kurulmuştur. Gusаr şehir Kültür Sarayı’nda bulunuyor. Galerideki eser sayısı 101 adettir. Burada Azerbaycan’ın Rаfig Mеhdiyеv, Аsef Ceferоv, Fermаn Gulаmоv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Lаçın Devlet Resim Galerisi
Lаçın Devlet Resim Galerisi 1990 yılında kurulmuştur. Laçın şehrinde bulunuyordu. 1992 yılında Lаçın ilçesi Ermenistan tarafından işgal edildikten sonra orada bulunan eserler mahvedilmiştir. Galeri hazırda geçici olarak Bаkü şehrindeki “Tebriz” sineması binasında bulunuyor. Burada amatör ressamların  eserleri sergilenmektedir. 

Lеrik Devlet Resim Galerisi
Lеrik Devlet Resim Galerisi 2005 yılında kurulmuştur. Lerik şehri Kültür Evi’nde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 55 adettir. Burada Azerbaycan’ın Nаdir Ebdürrehmаnоv, Sаlаm Sаlаmzаde, Mаhmud Tаğıyеv, Аsef Ceferоv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Lenkerаn Devlet Resim Galerisi
Lenkerаn Devlet Resim Galerisi 1981 yılında kurulmuştur. Lenkeran şehri “Mirmustafahan küçesi 13” adresindedir. Galerideki eser sayısı 124 adettir. Burada Tоğrul Nerimаnbeyоv, Nаdir Ebdürrehmаnоv, Böyükаğа Mirzezаde, Letif Fеyzullаyеv, Hаfiz Zеynаlоv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Mаsаllı Devlet Resim Galerisi
Mаsаllı Devlet Resim Galerisi 1984 yılında kurulmuştur. Masallı şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 99 adettir. Burada Tоğrul Nerimаnbeyоv, Ferhаd Хelilоv, Elekber Rzаguliyеv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Mingeçеvir Devlet Resim Galerisi
Mingeçеvir Devlet Resim Galerisi 1986 yılında kurulmuştur. Mingeçevir şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 169 adettir. Burada Mikаyıl Аbdullаyеv, Dаvud Kаzımоv, Ebdül Hаlıg, Fаzil Necefоv, Tоkаy Memmedоv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Resim Galerisi
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Resim Galerisi Nahçıvan şehrinde bulunuyor. Burada genel olarak Nahçıvanlı ressamlarının eserleri sergilenir.

Nеftçаlа Devlet Resim Galerisi
Nеftçаlа Devlet Resim Galerisi 1990 yılında kurulmuştur. Netfçala şehri Kültür ve Sanat Sarayı’nda bulunuyor. Galerideki eser sayısı 180 adettir. Burada Azerbaycan’ın Ferhаd Helilоv, Sаlаm Sаlаmzаde, Böyükаğа Mirzezаde, Gаfаr Sеyfullаyеv  vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Sааtlı Devlet Resim Galerisi
Sааtlı Devlet Resim Galerisi 1993 yılında kurulmuştur. Saatlı şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 167 adettir. Burada tаnınmış ressаm Tоğrul Nerimаnbeyоv eserleri sergilenmektedir. 

Salyаn Devlet Resim Galerisi
Salyаn Devlet Resim Galerisi 1985 yılında kurulmuştur. Salyan şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 79 adettir. Burada Tоğrul Nerimаnbeyоv, Nаdir Ebdürrehmаnоv, Sаlаm Sаlаmzаde, Аsef Ceferоv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Sumgаyıt Devlet Resim Galerisi
Sumgayıt Devlet Resim Galerisi 1967 yılında Sumgayıt Şehir Sergi Salonu olarak faaliyete başlamıştır. 1981 yılına dek Azerbaycan Resim Galerisinin şubesi olarak faaliyete başlamıştır. Aynı yıl 31 Aralıkta Sumgayıt  Devlet Resim Galerisi statüsünü almıştır. Hazırda Sumgayıt şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 280 adettir. Burada Sаlаm Sаlаmzаde, Gаfаr Sеyfullаyеv, Ferhаd Helilоv, Böyükаğа Mirzezаde vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Şаmаhı Devlet Resim Galerisi
Şаmахı Devlet Resim Galerisi 1990 yılında kurulmuştur. Şаmаhı şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 75 adettir. Burada Vecihe Semedоvа, Mаrаl Rehmаnzаde, Böyükаğа Mirzezаde vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Şeki Devlet Resim Galerisi
Şeki Devlet Resim Galerisi 1990 yılında kurulmuştur. Şeki şehrinin Yukarıbaş mahallesindedir. Galerideki eser sayısı 283 adettir. Burada Letif Fеyzullаyеv, Böyükаğа Mirzezаde vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Şirvаn Devlet Resim Galerisi
Şirvаn Devlet Resim Galerisi 1990 yılında kurulmuştur. Şirvan şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 60 adettir. Toplam kullanım alanı 166 m2’dir. Burada Azerbaycan’ın Sаlаm Sаlаmzаde, Gаfаr Sеyfullаyеv, Ferhаd Helilоv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Şuşа Devlet Resim Galerisi
Şuşа Devlet Resim Galerisi 1981 yılında kurulmuştur. Şuşa şehrinde bulunuyordu. 8 Mayıs 1992’de Şuşa Ermenistan tarafından işgal edildiği sırada müzedeki 282 resim ve dekoratif eser mahvedilmiştir. Galeri hazırda faaliyetini Bakü şehrinde devam ettirmektedir. Galerideki materyallerin sayısı 500’den fazladır.

Tоvuz Devlet Resim Galerisi
Tоvuz Devlet Resim Galerisi 1986 yılında kurulmuştur. Tovuz şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 37 adettir. Burada Sаlаm Sаlаmzаde, Nаdir Ebdürrehmаnоv, Mikаyıl Аbdullаyеv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. 

Zаgаtаlа Devlet Resim Galerisi
Zаgаtаlа Devlet Resim Galerisi 1989 yılında kurulmuştur. Zagatala şehrinde bulunuyor. Galerideki eser sayısı 79 adettir. Burada Rаfig Mеhdiyеv, Аrif Ezizоv vd. ressamların eserleri sergilenmektedir. Oxunub: 91763