Baş səhifə    » MUSİQİ    » Xalq musiqisi    » Azərbaycan xalq mahnıları   

Azərbaycan xalq mahnıları

  

Mahnı çox sevilən musiqi janrıdır. Azərbaycan xalqının həyatı, mübarizəsi, zərif -bəşəri duyğuları, sevinc və kədəri xalq mahnılarında öz əksini tapmışdır. Azərbaycan xalq mahnılarının hamısı klassik muğamlara əsaslanmış, onlardan bəhrələnmişdir. 
Ən qədim mahnılar “Çoban avazı”, “Tutu nənəm”, “Sağım mahnısı”, “Çiçək şumla yeri”, “Şum nəğməsi”dir.

1. “Ay gözəl”
2. “Aman, nənə”
3. “Aman, ovçu”
4. “Ay Güləbatın”
5. “Ay bəri bax”
6. “Ay dili, dili”
7. “Ay yollara gül döşəyin”
8. “Almanı atdım xarala”
9. “Aranda qaldım”
10. “ Ay qız, sənə mailəm”
11. “ Ağacda leylək”
12. “ Brilyant”
13. “Calal Xalıq”
14. “Dolayı gəl, dolayı”
15. “Evləri var xana-xana”
16. “Əsmə, badi-səba, əsmə”
17. “Əlində sazın qurbanı”
18. “Əcəb səfalı dağlar”
19. “Gülgəz”
20. “Girdim yarın bağçasına”
21. “Gəldim”
22. “Gözəlim sənsən”
23. “Gəldim”
24. “Hüsnü bağında”
25. “Küsmüşəm səndən”
26. “Küçələrə su səpmişəm”
27. “Laçın”
28. “Oyna, yar”
29. “Piyada Koroğlu”
30. “Qülə-qülə”
31. “Qaladan qalaya”
32. “Qalada yatmış idim”
33. “Qatır Məmməd”
34. “Qaçaq Nəbi”
35. “Sudan gələn sürməli qız”
36. “Süsən sünbül”
37. “Sona xanum”
38. “Sarı Bülbül”
39. “Şuşa ceyranı”
40. “Şuşanın dağları Tiflisin yolları”
41. “Üç gündən bir, beş gündən bir”
42. “Xınayaxdı havası”
43.  “Yaşılbaş sona”

Oxunub: 528377