Baş səhifə    » COĞRAFİYA    » Əhali coğrafiyası    » Əhalinin cins və yaş quruluşu   

Əhalinin cins və yaş quruluşu

  


XX əsrin əvvələrində Bakıda neft sənayesinin sürətli inkişafı prosesində ölkəyə əsasən, kişi cinsli əhali gəlirdi. Nəticədə burada əhalinin ümumi sayında kişilərin sayı çoxalmışdır.
Ölkədə əhalinin  cins  quruluşunun  formalaşmasına İkinci Dünya müharibəsi ciddi təsir göstərmişdir. Müharibə gedişində kişi cinsli əhalinin sayının azalması ilə əlaqədar həmin vaxtdan başlayaraq ümumi əhalinin sayında qadınlar üstünlük təşkil edir. 2003-cü ilin əvvəlində isə kişilərin sayı 4023,0 min nəfər, qadın cinsli əhalinin sayı isə 4179,5 min nəfərə çatmişdir. Qadınların ümumi əhalinin sayında payı 50,9%-ə düşmüşdür. Təqaüd yaşlı əhali arasında qadınların  xüsusi çəkisi artır. Buna səbəb qadınların kişilərə nisbətən çox yaşamasıdır. Şəhər və kənd əhalisinin müqayisəsi də gostərir ki, qadınlar üstünlük təşkil edir.
Ölkədə 16 yaşa qədər olan əhali əmək qabiliyyətli yaşdan kiçik qrupa daxildir. 16-57 yaşlı qadınlar, 16-62 yaşlı kişilər əmək qabiliyyətli yaşda, bu yaşdan yuxarı olanlar isə əmək qabiliyyətli yaşdan böyük əhali qruplarına aid edilir. Əmək qabiliyyətli yaşdan böyük əhalinin xüsusi çəkisi getdikcə artır. 
Azərbaycanın demoqrafik inkişaf vəziyyətini əks etdirən on mühüm göstəricilərdən biri əhali arasında olan nikah və boşanma hallarının baş verməsidir. 
Son 30 ildə əhalinin cins və yaş qrupları üzrə sayını aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:

(min nəfər)

Yaş qrupları

1979

1989

1999

2005

2006

2007

2008

kişilər

qadınlar

kişilər

qadınlar

kişilər

qadınlar

kişilər

qadınlar

kişilər

qadınlar

kişilər

qadınlar

kişilər

qadınlar

Bütün əhali

Cəmi

2938.8

3089.5

3423.8

3597.4

3883.1

4070.3

4103.7

4243.6

4152.2

4284.2

4205.0

4327.7

4258.1

4371.8

o cümlədən:

0-2

205.0

197.6

269.5

252.6

202.2

182.3

190.3

162.5

206.8

177.2

225.4

193.5

236.3

202.7

3-5

203.9

197.4

257.0

244.2

258.9

241.4

180.9

156.7

178.1

153.3

177.4

151.5

188.9

161.4

6

70.2

67.9

79.2

74.8

93.3

87.9

57.5

51.2

61.2

53.5

61.2

53.3

58.2

49.8

7

67.7

65.2

78.4

74.1

94.0

89.4

65.1

58.3

57.4

51.2

61.2

53.5

61.2

53.3

8-15

620.4

599.5

564.7

538.9

739.6

705.6

714.1

671.0

682.8

638.4

641.1

595.1

608.7

559.2

16-17

166.3

158.1

136.1

131.1

156.1

150.7

187.8

179.5

190.8

181.4

194.7

184.6

192.1

183.0

18-19

170.9

153.0

162.4

132.8

142.1

145.3

184.3

176.7

186.5

178.2

187.5

179.3

190.5

181.1

20-24

307.3

314.4

330.4

356.7

313.1

334.9

397.2

386.7

413.8

398.2

430.9

413.8

444.6

426.3

25-29

196.5

206.5

335.6

370.8

297.4

331.7

320.5

337.8

333.3

347.1

346.0

352.8

361.1

362.9

30-34

120.8

127.9

271.5

289.3

321.9

360.6

292.2

325.5

287.3

318.5

292.1

322.6

296.5

323.0

35-39

128.8

138.8

189.0

200.2

336.1

363.2

312.7

351.7

310.9

349.6

304.3

340.8

301.7

339.0

40-49

344.8

348.9

235.4

253.6

427.2

449.2

603.8

654.7

621.2

678.8

631.6

694.6

635.2

702.9

50-59

172.8

219.1

307.0

334.5

194.7

217.0

277.2

302.1

306.3

333.9

335.6

366.9

363.2

397.4

60-69

85.5

148.5

136.7

188.6

220.7

260.7

186.0

231.7

173.2

217.2

163.1

203.5

159.0

197.4

70+

77.9

146.7

70.9

155.2

85.8

150.4

134.1

197.5

142.6

207.7

152.9

221.9

160.9

232.4

Şəhər əhalisi

Cəmi

1581.6

1618.7

1867.9

1938.0

1975.3

2089.0

2101.4

2196.9

2131.9

2224.7

2154.1

2243.5

2189.2

2275.6

o cümlədən:

0-2

100.5

96.1

134.4

126.0

88.2

78.0

86.7

73.0

94.3

79.8

103.8

88.9

111.2

96.0

3-5

97.5

93.7

132.2

125.9

120.2

110.2

81.4

68.8

81.9

69.1

82.4

69.3

87.7

73.9

6

32.3

31.2

41.1

39.1

44.5

41.5

25.2

22.1

27.4

23.1

27.2

23.0

27.6

23.2

7

31.1

29.5

40.8

38.2

45.2

43.2

29.7

26.0

25.2

22.3

27.4

23.2

27.4

23.2

8-15

271.2

254.6

287.9

270.7

375.0

356.1

346.3

322.1

328.7

303.7

303.2

277.8

286.0

258.2

16-17

85.7

72.7

67.3

61.2

79.7

77.2

96.9

92.2

98.4

93.1

99.7

93.5

97.1

92.2

18-19

101.5

79.6

93.3

64.6

74.1

75.4

96.3

92.0

97.3

92.5

97.1

92.2

98.7

93.0

20-24

195.3

179.7

174.1

179.5

154.5

170.7

208.1

202.7

217.2

209.0

226.2

216.9

233.9

223.0

25-29

127.7

129.2

187.1

202.7

140.2

167.4

164.5

176.4

174.3

183.1

182.2

186.3

192.1

193.1

30-34

81.8

84.0

161.8

170.9

158.7

186.1

140.0

167.4

138.4

164.8

142.1

167.6

147.2

168.5

35-39

79.7

82.8

122.2

127.8

181.9

198.6

154.3

183.3

152.5

181.6

148.4

176.4

147.1

176.6

40-49

188.2

190.6

149.8

158.3

251.4

261.5

337.4

369.2

343.8

381.1

343.6

385.7

341.8

388.2

50-59

101.1

132.2

161.9

178.8

114.4

124.2

171.7

184.4

189.1

203.5

204.8

221.8

220.5

239.7

60-69

51.7

90.1

76.9

112.0

105.7

126.3

99.7

122.2

95.5

117.5

92.9

113.9

93.0

113.2

70+

36.3

72.7

37.1

82.3

41.6

72.6

63.2

95.1

67.9

100.5

73.1

107.0

77.9

113.6

Kənd əhalisi

Cəmi

1357.2

1470.8

1555.9

1659.4

1907.8

1981.3

2002.3

2046.7

2020.3

2059.5

2050.9

2084.2

2068.9

2096.2

o cümlədən:

0-2

104.5

101.5

135.1

126.6

114.0

104.3

103.6

89.5

112.5

97.4

121.6

104.6

125.1

106.7

3-5

106.4

103.7

124.8

118.3

138.7

131.2

99.5

87.9

96.2

84.2

95.0

82.2

101.2

87.5

6

37.9

36.7

38.1

35.7

48.8

46.4

32.3

29.1

33.8

30.4

34.0

30.3

30.6

26.6

7

36.6

35.7

37.6

35.9

48.8

46.2

35.4

32.3

32.2

28.9

33.8

30.3

33.8

30.1

8-15

349.2

344.9

276.8

268.2

364.6

349.5

367.8

348.9

354.1

334.7

337.9

317.3

322.7

301.0

16-17

80.6

85.4

68.8

69.9

76.4

73.5

90.9

87.3

92.4

88.3

95.0

91.1

95.0

90.8

18-19

69.4

73.4

69.1

68.2

68.0

69.9

88.0

84.7

89.2

85.7

90.4

87.1

91.8

88.1

20-24

112.0

134.7

156.3

177.2

158.6

164.2

189.1

184.0

196.6

189.2

204.7

196.9

210.7

203.3

25-29

68.8

77.3

148.5

168.1

157.2

164.3

156.0

161.4

159.0

164.0

163.8

166.5

169.0

169.8

30-34

39.0

43.9

109.7

118.4

163.2

174.5

152.2

158.1

148.9

153.7

150.0

155.0

149.3

154.5

35-39

49.1

56.0

66.8

72.4

154.2

164.6

158.4

168.4

158.4

168.0

155.9

164.4

154.6

162.4

40-49

156.6

158.3

85.6

95.3

175.8

187.7

266.4

285.5

277.4

297.7

288.0

308.9

293.4

314.7

50-59

71.7

86.9

145.1

155.7

80.3

92.8

105.5

117.7

117.2

130.4

130.8

145.1

142.7

157.7

60-69

33.8

58.4

59.8

76.6

115.0

134.4

86.3

109.5

77.7

99.7

70.2

89.6

66.0

84.2

70+

41.6

74.0

33.8

72.9

44.2

77.8

70.9

102.4

74.7

107.2

79.8

114.9

83.0

118.8
Oxunub: 378940