Baş səhifə    » COĞRAFİYA    » Əhali coğrafiyası    » Əhalinin yerləşməsi   

Əhalinin yerləşməsi

  

Respublikada əhali qeyri-bərabər məskunlaşır. Ölkədə əhalinin orta sıxlığı hər kv km-də 92 nəfərdən çoxdur. Bakı şəhəri aqlomerasiyasında bu göstərici 840 nəfər/kv km (Abşevon iqtisadi rayonu üzrə 400 nəfər/kv km), Lənkəran ovalığı üzrə 170 nəfər/kv km-dir. Əhali həmçinin, Qarabağ düzündə, Kür və Araz çayları boyu,iri dəmir və avtomobil ma-gistralları boyu sıx məskunlaşıb. Bu ərazilər düzənlik və dağətəyi zonalara uyğun gəlir.
Ortaq və yüksək dağlıq ərazilərdə, Qobustan, Ceyrançöl, Şirvan və Muğan düzlərinin bəzi ərazilərində əhali çox seyrək məskunlaşır.
Respublikanın 4048,2 min nəfər kənd əhalisi 4310 kənd yaşayış məntəqələrində (kənd və qəsəbələrdə) yaşayır. Kənd əhalisinin xüsusi çəkisi 49,3%-dir. Onlar kənd təsərrüfatı və onunla əlaqədar olan sahələrdə məşğul olur. 

Azərbaycannın təbii-iqtisadi zonaları və iqtisadi rayonları

Təbii-iqtisadi

zonalar va iqtisadi

rayonlar

Ərazisi,

Ölkədə

Əhalisi min nəfər, (2003)

Əhalinin sıxlığı,

min kv. km

payı,%

Cəmi

Ölkədə payı, %

Şəhər əhalisi

Xüsusi çəkisi, %

Kənd əhalisi

nəfər/ kv. km

I Böyük Qafqaz

27,4

31,6

3473,0

42,3

2532,5

72,9

940,5

126,8

Abşeron

5,42

6,3

2220,2

27,1

2189,5

98,6

30,7

409,6

Quba-Xaçmaz

6,96

8,0

456,8

5,5

141,3

30,9

315,5

65,6

Şəki-Zaqatala

8,96

10,3

535,8

6,5

131,0

24,4

404,8

59,8

Dağlıq Şirvan

6,06

7,0

260,2

3,2

70,7

27,2

189,5

42,9

II Kiçik Qafqaz

26,13

30,2

1921,1

23,4

734,4

38,2

1186,7

73,5

Gəncə-Qazax

12,482

14,4

1108,6

13,5

502,1

45,3

606,5

88,8

Yuxan Qarabağ

7,248

8,4

605,2

7,4

192,2

31,8

413,0

83,5

Kəlbəcər-Laçın

6,4

7,4

207,3

2,5

40,1

19,3

167,2

32,4

III Kür-Araz

21,43

24,7

1679,9

20,5

618,1

36,8

1061,8

92,4

Aran

IV Lənkəran

6,14

7,1

761,4

9,3

172,0

22,6

589,4

124,0

Lənkəran-Astara

V Naxçıvan

5,5

6,4

367,1

4,5

97,3

26,5

269,8

66,7

Naxçıvan MR

Azərbaycan Respublikası

86,6

100,0

8202,5

100,0

4154,3

50,7

4048,2

94,7
Oxunub: 154523