Ana Sayfa    » COĞRAFİYA    » Nüfus coğrafyası    » Nüfus yerleşimi   

Nüfus yerleşimi

  

Ülkede ahali`nin yerleşimi gayri-eşit bölünmüştür. Ülkede ahali`nin ortalama sıklık`ı her her kilometrekare (km²) başına 92 kişi`nin üzerindedir. Baküde bu gösterge 840 kişi/ km² (Abşeron idari bölgesi üzere 400 kişi/ km²), Lenkeran ovalık`ı üzere 170 kişi/ km² dir. Ahali daha çok Karabağ yaylası`nda, Kür ve Aras nehirleri boyunca ve büyük otoyol ve otobanlar boyunca  sık yerleşmiştir. Bu araziler düzlükler ve dağ yamaçlarıdır. 
Orta ve yüksek dağ arazilerde Kobustan, Ceyrançöl, Şirvan ve Muğan düzlükleri`nin bazı kısımlarında ahali çok seyrek yerleşmiştir. 
Ülke nüfusu`nun  4048,2 bin`ni teşkil eden köy ahalisi 4310 köy yerleşim birimlerinde (köy ve kasabalarda) yerleşmektedir. Köy halkı  %49,3-lük bir oran teşkil etmektedir. Onlar ziraat ve diğer alakadar alanlarla meşkul olmaktadırlar. 

Azerbaycan`ın tabii – ekonomik ve idari bölgeleri

Tabii-ekonomik ve  idari bölgeler

Arazisi,

Ülkede

Ahalisi bin  kişi, (2003)

Ahali`nin sıklık`ı,

bin kv. Km km²

Payı

%

Toplam

Ülkede payı,

%

Şehir ahalisi

Özel  çekisi, %

Köy

ahalisi

Kişi / kv. km

I Büyük Kafkas

27,4

31,6

3473,0

42,3

2532,5

72,9

940,5

126,8

Abşeron

5,42

6,3

2220,2

27,1

2189,5

98,6

30,7

409,6

Quba-Haçmas

6,96

8,0

456,8

5,5

141,3

30,9

315,5

65,6

Şeki-Zakatala

8,96

10,3

535,8

6,5

131,0

24,4

404,8

59,8

Dağlık Şirvan

6,06

7,0

260,2

3,2

70,7

27,2

189,5

42,9

II Küçük Kafkas

26,13

30,2

1921,1

23,4

734,4

38,2

1186,7

73,5

Gence-Kazak

12,482

14,4

1108,6

13,5

502,1

45,3

606,5

88,8

Yukarı Karabağ

7,248

8,4

605,2

7,4

192,2

31,8

413,0

83,5

Kelbecer-Laçin

6,4

7,4

207,3

2,5

40,1

19,3

167,2

32,4

III Kür-Aras

21,43

24,7

1679,9

20,5

618,1

36,8

1061,8

92,4

Aran

IV Lenkeran

6,14

7,1

761,4

9,3

172,0

22,6

589,4

124,0

Lenkeran-Astara

V Nahçıvan

5,5

6,4

367,1

4,5

97,3

26,5

269,8

66,7

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (NÖC)

Azerbaycan Cumhuriyeti

86,6

100,0

8202,5

100,0

4154,3

50,7

4048,2

94,7
Oxunub: 38573