Ana Sayfa    » COĞRAFİYA    » Nüfus coğrafyası    » Nüfus göçü   

Nüfus göçü

  

Aazerbaycanda ahal`inin migrasyonuna farklı dönemlerde ülkede gelişen sosyal-siyasi ve tarihi-ekonomik etkenlerin tesiri büyük olmuştur. XIX asrın başlarında (1828) Azerbaycan Rusyaya dahil edildikten sonra buraya önce ermeniler (özellikler Karabağa) , I asrın ikinci yarısında Muğana, Gedebeye, Dağlık Şirvana ve Apşerona ruslan göçmüşler. XIX asrın sonu XX asrın başlarında Baküde petrol sanayi`nin gelişmesi ile dünya`nın bir çok yerinden buraya farklı kültürlerden insanlar gelmiştir. 
İkinci Cihan Muharebesi devrinde geçmiş SSRİ `nin şavaş olan arazilerinden göç eden rus, ukrayna, belorus ve diğer milletler`in vatandaşları Azerbaycana gelmiştir. XX asrın 60 – 70 –li yıllarından sonra ise ahali Azerbaycandan Rusya, Ukrayna, Belorusya (Beyaz Rusya) ve Merkezi Asya cunhuriyetlerine göç ettirilmiştir.  İlk zamanlarda her yıl Azerbaycandan 0,4 – 40 bin kişi Rusyanın Moskova, Sankt – Petersburg şehirlerine, Sibirya ve Uzak Doğu ve diğer bölgelerine göçmüşler. 1948-53 yıllarında Ermenistandan 150 binden fazla azerbaycanlı mecburen tarihi topraklarından ülkemize göç ettirilmiştir. 
1988 yılından sonra Kafkasta sosyal-siyasi durumun gerginleşmesi üzerine Ermenistandan 190 binden fazla azerbaycanlı Merkezi Asyadan (Özbekistan ve Kırgısıstan) 25 bin türk de Azerbaycana gelmiştir. Aynı devirde Baküde ve Azerbaycan`ın diğer bölgelerinde yaşamakta olan 500 bin`in üzerindeki ermeni  ve diğer rusdilli kesim (ruslar ,yahudiler ) ülkeyi terk etmişler. Günümüzde ülkede migrasyon saldosu yılda eksi 4-5 bin kişiyi kapsamaktadır. Son iki asırda 1,5 mln azerbaycanlı Ermenistandaki tarihi topraklarından, ana yurtlarından kovulmuştur. 
Ülke dahilinde ahali`nin migrasyonu`nun ana istikameti köylerden şehirlere doğrusur. Göç eden ahali`nin 1/5 – i Baküye gelmektedir. Son zamanlarda Karabağ ve Ermenistan sınır bölgelerinden göç ettirilen ahali ülkenin diğer bölgelerinde ,özellikle Abşeronda yerleştirilmiştir.

 Ülkeler

1990-1995

1996-2000

2001-2006

Giden

Giden

Saldo

Gelen

Giden

Saldo

Gelen

Giden

Saldo

Rusiya

85666

205365

-119699

14876

45198

-30322

8133

20001

-11868

Ukrayna

11244

31330

-20086

1839

3369

-1530

819

1157

-338

Belorus

1426

5112

-3686

192

629

437

94

570

476

Kazakstan

9036

6001

+3035

1383

860

+523

535

856

-321

Özbekistan

17492

3468

+14024

1645

436

+1209

J34

90

+444

Kırğısıstan

3209

1307

+1902

187

186

+1

75

66

+9

Türkmenistan

3634

3603

+31

969

1608

-639

805

93

+712

Tacikistan

537

268

+269

98

15

+83

48

5

+43

Gürcistan

20216

4838

+15378

2799

724

+2075

1466

137

+1329

Moldovya

390

544

-154

47

48

-1

41

40

+1

Estonya

203

210

-7

36

66

-30

4

4

0

Latva

713

541

+262

67

11

+56

31

1

+30

Litva

295

325

-30

62

23

+39

19

13

+6

Ülkesi belirtilmeyen

60464

70613

-10149

3269

694

+2575

85

0

+85

Toplam

214525

333435

-118910

27469

53867

-26398

12689

23033

-10344

Diğer ülkelerden

2860

24898\'

-22038

411

45741

4163

294

679

-385

Netice

217385

358333

-140948

27880

58441

-30561

12983

23712

-10729
Oxunub: 104269