Baş səhifə    » COĞRAFİYA    » Əhali coğrafiyası    » Əmək ehtiyatları   

Əmək ehtiyatları

  

Əmək ehtiyatları dedikdə əmək bazarında işçi qüvvələrinin ehtiyatı nəzərdə tutulur. Əmək ehtiyatlarının əsas hissəsini əmək qabiliyyəti yaşında olan əhai təşkil edir. 
Azərbaycanda əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə 2002-ci ildən sonra xüsusilə böyük vüsət almışdır. Belə ki, təsərrüfat sahələrındə məşğul olanların 40,1%-i kənd və meşə təsərrüfatında, 16,4%-i ticarət, ictimai iaşə, satış və tədarük sahələrində, 8,9%-i təhsil, elm, mədəniyyət və incəsənət sahələrində, 3,6%-i sənayedə çalışmışdır. 1990-2002-ci illərdə sənaye sahələrində, elm yə təhsil sahələrində, tikintidə, nəqliyyat və rabitədə işləyənlərin sayı azalmışdır. Bu dövrdə idarəetmə orqanlarında və ticarət sahələrində çalışanların miqdarı artmışdır. Hal-hazırda dövlətin həyata keçirdiyi xüsusi proqramlar nəticəsində bu fərq aradan qaldırılmaqdadır.

Əmək ehtiyatları

 

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Cəmi

4685,8

4923,0

5021,2

5098,9

5444,5

5696,5

5711,3

5866,0

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

əmək qabiliyyətli yaşda əmək qabiliyyətli əhalinin sayı

4530,8

4767,1

4865,1

4942,4

5287,5

5539,6

5575,7

5723,6

iqtisadiyyatda məşğul olan əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı   şəxslər

142,8

142,7

142,8

143,0

143,2

143,8

125,5

133,9

iqtisadiyyatda məşğul olan yeniyetmələr

12,2

13,2

13,3

13,5

13,8

13,1

10,1

8,5

 İqtisadiyyatda məşğul olan əhalinin sayı 

İllər

 

Məşğul əhalinin sayı  

1940

 

998,8

1950

 

1049,5

1960

 

1523,2

1970

 

1756,3

1980

 

2299,5

1985

 

2619,2

1986

 

2671,1

1987

 

2749,5

1988

 

2761,3

1989

 

2880,9

1990

 

3703,4

1991

 

3732,0

1992

 

3722,0

1993

 

3714,6

1994

 

3631,3

1995

 

3613,0

1996

 

3686,7

1997

 

3694,1

1998

 

3701,5

1999

 

3702,8

2000

 

3704,5

2001

 

3715,0

2002

 

3726,5

2003

 

3747,0

2004

 

3809,1

2005

 

3850,2

2006

 

3973,0

2007

 

4014,1

2008

 

4056,0

2009

 

4071,6
Oxunub: 194462