Ana Sayfa    » COĞRAFİYA    » Fiziki coğrafya    » Hayvanlar alemi   

Hayvanlar alemi

  


Azərbaycan`ın faunası (Hayvanlar alemi)
Azerbaycan`ın  rölyef şartları ve o`na uygun olarak bitgi örtüsü`nün değişmesi, su havzaları`nın yerleri hayvanlar  alemi`nin yayılmasına ciddi etki etmektedir. Burada 1000 – in üzerinde ali hayvan türü yaşamaktadır. Onlar`ın 618 türünü onurgalı hayvanlar, 97 türünü ise memeli hayvanlar teşkil etmektedir. Ülke üzerinde kayda geçmiş hayvanlar`ın 58 türü sürüngenlerden (5 tür zehirli yılan) , 11 tür suda-kuruda yaşayan hayvanlar, 357 tür kuşlardan, geri kalanı ise onurgasız hayvanlardan teşkil olunmaktadır. Haşereler`in ise 12 bin türü mevcuttur. 
Kür-Aras ovalıklarında ve 500-600 metre yükseklik`e kadar olan arazilerde (yarımsahra ve kuru çölllerde) kuraklık hayvanlarından tavşan, tilki, çakal, kurt, hızlı kertenkele, kırmızıkuyruklu kum sıçanı, Küçük Asya kum sıçanı, arap tavşanı, kara kaplumbağası, engenek yılanı, çöl sıçanı ve diğerlerine rastlamak mümkündür. Kamışlık arazilerde ve sahil bölgelerinde çöl domuzu, kamışlık kedisi, çakal, su sıçanı, su yılanı, bataklık kunduzu, kuşlardan sultan tavuk`u, sülün, kızılkaz, keklik, ördek, yaban ördeği yaşıyor. Ülke arazisi`ndeki nehirlerde ise yılan balığı, haşem, bobla, çapak gibi balık türleri yaşamaktadır. 
Tugay ormanlarında ise hayvanlar alemi çöl domuzu, tavşan, tilki, çakal,porsuk, kirpi, yılan, kertenkelelerden oluşmaktadır. Bu yerlerde baykuş, ağaçkakan, gugukkuşu, karatavuk ve diğer kuşlar barınıyorlar. Ülke`nin diğer düzlük ormanlarında ve dağ eteklerindeki çalılıklarda ayı,  karaca, vaşak, sincap, meral, yaban kedisi, yenot, saksağan, sarı asma kuşu, ağaçkakan yaşamaktadır. 
Ormanlar hayvanlar alemi ile zengin arazilerdir. Burda meral, gonur ayı, dağkeçisi, leopar, sincap, vaşak, orman kedisi, porsuk, oklu kirpi, çöl domuzu vardır. Ormanlarda aynı zamanda meral, ağaçkakan, keklik, sülün, karaleylek, kartal, bülbül, Kafkas tetrası, Kafkasya sülünü gibi kuşlara ve diğer hayvanlara rastlaya biliriz. 
Yüksek dağ çimenleri ve kayalıklar tavşan, tilki, dağ keçisi, leopar, kar sıçanı, karapaça, kurt, çakal, Hazar uları, akbaba için barınak sayılabilir. Bu arazilerde kuşlardan toğlugötüren, güvercin, keklik, bıldırcın, alaçehre, sürüngenlerden engenek, pangolin, kara kaplumbağası, kara kurbağasına rastlanabilir. Hazar denizi`nin sahil bölgelerinde adalarda ve tatlı su göllerinde çok miktarda göçmen ve daimi yaşayan kuşlara rastlanmaktadır. 
Ülke`nin hayvan rezervlerine avlanan balıklar, kürkü ve eti kullanılan hayvanlar dahil edilmiştir. Avcılık çiftliklerinde yaşayan, sanayi ve tıbbi amaçlar için beslenen hayvan türleri de hayvan zerevlerine (stoklarına) aittir. Ekonomik önemi açısından Hazar denizi, Aras nehri, su depoları ve balıkçılık havuzları`nda avlanan balık rezervleri özellikle önem taşıyor. 
Su havzalarında barınan kuşlar, çöl domuzu, dağ keçisi, meral, karaca, keklik avlanmaktadır. Abşeronda ilaç elde etmek için (yılan zehiri) engenekler yetiştiriliyor. 
Ülkemizde 20 avcılık çiftliği vardır. Hayvanların avlandığı arazilerin toplamı 5,2 miylon hektardır. Avcılık çiftlikleri`nin 18-i , 2-si devlet çiftliğidir.
Su hövzələrində məskən salan quşlar, çöl donuzu, dağlarda yaşayan dağ keçisi, maral, çüyür, kəklik ovlanır. Abşeronda dərman almaq üçün (ilan zəhəri) gürzələr saxlanılır.
Respublikada 20 ovçuluq təsərrüfatı vardır. Heyvanlar ovlanan ərazilər 5,2 mln ha sahə tutur. Ovçuluq təsərrüfatının 18-i ictimai təşkilat, 2-si dövlət təsərrüfatlarıdır.Oxunub: 65354