Ana Sayfa    » COĞRAFİYA    » Fiziki coğrafya    » Madenler   

Madenler

  Azerbaycan perol ve doğal gaz madenleri ile zengindir. Bu yakıt Abşeron, Hazar ve Bakü-Abşeron adalar kümesinden daha çok çıkarılmaktadır. Aynı zamanda, Güney-doğu Şirvan, Merkezii Aran (Murathanlı,Mollaköy) , Gobustan, Ceylançöl,Acınohur ve Siyezen (Deveci) de petrol ve doğal gazla zengindir. 
Murathanlı yatak`ı Mezozoy döneminde oluşmuş, geri kalanları ise Kaynazoy tarihlidir. 
Deri ve yel hastalıklarını Naftalan petrolü ile tedavi ediliyor. 
Azerbaycan filizli yataklarla da zengindir. En büyük Demiz filizi yatak`ı Taşkesendedir. Bu sebepten de Küçük Kafkas “Azerbaycan`ın Ural`ı” olarak bilinmektedir. Zeylikte dünyada büyük önem taşıyan yataklardan biri olan alunit (alüminyum)  yatak`ı vardır. Bakır yatakları Gedebey ve Kelbecerdedirler. 
Paragaçay ve Kapıcık molibden yatakları sanayi önemi taşımaktadır. Batabat ve Biçenekte de bulunmuştur. Polimetal Gümüşlü (Nahçıvan), Mehmane (Akdere) ve Filizçay (Balaken) yataklarından çıkarılmaktadır. Çovdar  köyünden çıkarılan barit petrol sanayisinde kullanılıyor. Nahçıvanda Nehrem tuz yataklarının 1 milyar ton rezervi vardır. Küçük Kafkas`ın kükürt Gazakh idari bölgesindeki bentonit kili yatak`ı, Tavus idari bölgesindeki Akdağ seolit yatak`ı, Goranboydaki Ağcakent alçı yatak`ı , Kobustan, Abşeron, Tavus kireç taşları, Şahtahtlı (Nahçıvan) ve Kelbecer travertin taşları, Taşkesen mermeri, Hacıvelli kuvarslı kumları büyük sanayi önemi taşımaktadır. 
Küçük Kafkas ve Nahçıvanda 50 den fazla cıva yatak`ı bulunmuştur. Şorbulak, Akyatak ve Löhçay yatakları Kelbecerdedir. 
Azerbaycan maden suları müzesisir. Burada 10 dan fazla maden suyu türü vardır. Kelbecer “İsti su” doğal su kaynak`ı kalite itibarı ile Çekoslavakyadaki “Karlovi vari” maden suyundan üstündür. 
İlaveten, Azerbaycanda birçok termal kaynaklar da vardır. Oxunub: 50765