Ana Sayfa    » SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ    » Sivil toplum örgütleri   

Sivil toplum örgütleri

  

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ticari amaç güdmeyen kurumlardır. Üçüncü sektör deyimi kuruluşun ne devlet, ne de iş alanına ait olmadığını ifade eder. Sivil Toplum Kuruluşları toplumda farklı ve bağımsız role sahipler. STK-ler grantlar (bağışlar) aracılığıyla finanse edilirler.
STK-lar Sosyal Birliklere ve Fonlara ayrılırlar. 
Sosyal Birlikler - sosyal önem taşıyan ve somut kar güdmeyen amaçları gerçekleştirmek için özel kişilerce oluşturulan kurumlardır. Gençlerle ilgili teşkilatlar bu gibi kurumlar arasında yer alır. 
Fonlar – genellikle yardım amacıyla ve ya herhangi bir projeyi finanse etmek amacı ile oluşturulur. 
STK-lar siyasetle uğraşmazlar. 

Azerbaycan\'da Tescilli Sivil Toplum Kuruluşları 
“ABD Eğitimli Azerbaycan Mezunları” Sosyal Birliği 
“Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi” Sosyal Birliği 
Almanya\'da Eğitim Alan Azerbaycanlı Öğrenciler ve Araştırmaçılar Birliği 
Avrasya Hukukçular Birliği 
“Agroemalavangard Merkezi”
“Aqroemalavanqard” Sosyal Birliği
“Aras” Araştırmalar Merkezi 
Bağımsız Ekonomiye Yardım Sosyal Birliği 
Bağımsız Tüketiciler Birliği 
Azerbaycan Ekoloji Standartların Denetimi Merkezi 
Azerbaycan Hukukçuları Konfederasyonu 
Azerbaycan Gazeteciler Birliği 
Azerbaycan Gönüllüler Sosyal Birliği 
Azerbaycan İnsan Hakları Savunma Merkezi 
“Azerbaycan-Amerikan Gençleri” Sosyal Birliği 
Azerbaycan-İskandinavya İşbirliği Sosyal Birliği 
Azerbaycan-Bulgaristan Dostluğunun Geliştirilmesine Yardım Sosyal Birliği 
Şeffaflık Azerbaycan Sosyal Birliği 
Azerbaycan “İcma Kalkınma Araştırmalar Eğitim ve Kaynak Merkezi” Sosyal Birliği 
“Azerbaycan Maarifçi Gençler Teşkilatı” Azeri-Türk Kadınlar Birliği 
Azerbaycan Gençler Birliği 
“Azerbaycan İşgal Bölgelerindeki Tarih ve Kültür Abidelerini Savunma Teşkilatı” Sosyal Birliği 
“Azerbaycan Gençlerinin Avrupa Atlantik Teşkilatı” Sosyal Birliği 
Azerbaycan Kadınları Cumhuriyet Cemiyeti 
Azerbaycan Kadınlarının Siyasi Kültür Merkezi 
“Azerbaycan Mülteci ve Zorunlu Göçe marauz Kalanların Haklarını Savunma Merkezi” Sosyal Birliği 
Azerbaycan Demokratik Öğrenci Gençler Teşkilatı 
•      Azerbaycan Skautlar Derneği
Azerbaycan Maarifçi Hayırsever Hanımlar Sosyal Birliği 
“Azerbaycan Neftçi Kadınları” Cemiyeti
Azerbaycan “Kür-Hazar” Yardım Cemiyeti 
“Azerbaycan Müziğinin Gelişimi ve Eğitimi” Sosyal Birliği 
Azerbaycan Yaratıcılık Fonu 
Azerbaycan Gençlerinin Avrupa\'ya Entegrasyonu Örgütü 
Bağımsızlık Harekatçıları Sosyal Birliği 
“Azeri Yurdu” Gençler Sosyal Birliği 
Azerbaycan Cumhuriyeti “Sıhhat” Sosyal Fonu 
Azerbaycan Sağlık Kommunikasiyası Teşkilatı Sosyal Birliği 
Azerbaycan “Tarih Kurumu” 
Azerbaycan Cumhuriyeti Engelli Tasarım Birliği
Azerbaycan Cumhuriyeti Enternasyonalist Engelli Savaşçılar Fonu 
Azerbaycan Sağlık Birliği 
Azerbaycan Gençlerinin Demokratik Gelişimine Yardım Sosyal Birliği 
Azerbaycan Genç Uzmanların Haklarını Savunma Cemiyeti 
Azerbaycan Afganistan Gazileri Sosyal Birliği 
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Kahramanlarını Tanıtma Sosyal Birliği 
Azerbaycan\'da Bölgesel Kalkınma Merkezi 
Azerbaycan-Britanya Mezunları Sosyal Birliği 
Azerbaycan Dışında Eğitim Almış Uzmanlar Örgütü 
Azerbaycan Öğrencileri Sosyal Birliği 
Azerbaycan Cumhuriyeti Toprak Sahiplerinin Haklarının Korunması Derneği 
Azerbaycan Fütüroloji Cemiyeti 
Azerbaycan Mülteci ve Zorunlu Göçmen Gençler Teşkilatı 
Azerbaycan Gözden Engelliler Derneği Sosyal Birliği 
Azerbaycan Göç Merkezi Sosyal Birliği 
Azerbaycan Vatan Savaşı Gazileri Birliği 
“Azerbaycan\'da Sivil Toplumunun İnkişafına Yardım Derneği” Sosyal Birliği 
Azerbaycan Maarifçi Gençler Teşkilatı 
Azerbaycan Genç Alim, Aspirant ve Magistrlar Cemiyeti 
Azerbaycan\'da Rus Cemaati 
Azerbaycan İnşaat Birliği
“Bakü Uluslararası Öğrenci Kulübü” Sosyal Birliği 
“Veterinerlik Temizliği ve Çevre Koruma” Sosyal Birliği 
Uluslararası İnsan Hakları Derneğinin Azerbaycan Milli Bölmesi
“Uluslararası Basın Kulübü” Sosyal Birliği 
Uluslararası Avrasya Basın Fonu 
«BESAM» Uluslararası Bilimsel Stratejik Araştırmalar Birliği 
Uluslararası Diaspora Merkezi 
Uluslararası İnsan Hakları Cemiyetinin Ulusal Grubu 
Uluslararası Avrasya Basın Fonu 
Eşit Olanaklar Merkezi 
“Bizim Nesil” Gençlerin Bölgesel Kalkınma Derneği Sosyal Birliği 
“Biosfer” Sosyal Birliği 
Uluslararası Eko-Enerji Akademisi 
“Buta” İnsani (humanitar) Çocuk Fonu 
Toplum-Okul İşbirliğine Destek Sosyal Birliği 
Toplum ve Sivil İlişkilerinin Gelişimi 
“DAN” Entrenasyonalist Gençler Sosyal Birliği 
Dalga Gençler Hareketi 
“Demokratik Azerbaycan Uğrunda” Gençlerin Sosyal Birliği 
Demokrasi ve Kadın Faaliyetleri Sosyal Birliği 
Demokratik Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği 
“Demokratik Reformcu Gençler” Sosyal Birliği 
Demokratik Reformlar Uğrunda Cemiyeti
Demokratik Değerlerin Müdafaası Fonu 
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Sosyal Birliği 
“Demokrasiyi Öğrenme” Sosyal Birliği 
Demokrasi ve İnsan Hakları Resurs Merkezi Sosyal Birliği 
Demokratik Seçim Merkezi 
Demokratik Seçimlere Destek Merkezi Sosyal Birliği 
Demokrasi ve İnsan Hakları Komitesi 
Demokratik Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Sosyal Birliği 
Dilara Aliyeva Adına Azerbaycan Kadınlarının Hukukunu Savunma Cemiyeti 
“Dostluk” Gençlerin İlişkilendirme Merkezi Sosyal Birliği 
“Dan” Enternasyonalist Gençler Sosyal Birliği 
“Huzurlu Dünya” Araştırmalar Merkezi Sosyal Birliği 
Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği 
“Dalga” Çevre ve Doğanın Korunması Sosyal Birliği 
Sürekli Gelişim Derneği Sosyal Birliği 
“EL” Gelişme Programlarının Merkezi 
Çevresel Kaygı Sosyal Birliği 
“Ekoleks” Ekoloji Hukuk Merkezi 
Etkili Girişimler Merkezi 
Elektronik Medyaya Yardım Fonu
“Elektronik Seçim” Sosyal Birliği 
“Eko-Alem” Sosyal Birliği 
“Enerji ve Ekoloji” Aydınlanma Sosyal Birliği 
“Ekotur” Sosyal Birliği 
Çevresel Sorunların Araştırılması Merkezi 
Çevresel Aydınlanma ve Denetim Sosyal Birliği 
Çevresel Denge Sosyal Birliği 
“Yedek ve Emekli Subaylar” Sosyal Birliği 
“Çevresel İstikrar” Sosyal Teşkilatı 
“Çevresel Dengenin Korunması” Sosyal Birliği 
Bilimsel ve Teknik Gelişme ve Eğitim Vakfı 
Azizbeyov İlçesi Kalkınma Fonu 
Engelli Örgütleri Birliği 
“Gıda Güvenliği Uğrunda” Sosyal Birliği 
“Asker Ailesi” Hayr Teşkilatı
“Yankı” Uluslararası Gazeteci Araştırmaları Merkezi Sosyal Birliği 
Engellilere Destek Yardım Sosyal Birliği 
“Yankı” Uluslararası Gazeteci Araştırmaları Merkezi 
Felsefi Aydınlanma Derneği Sosyal Birliği 
“Free Person” İnsan Hakları Savunma Cemiyeti 
“Gender ve İnsan Hakları” Araştırma Birliği 
Genç Muhasebeciler Sosyal Birliği 
Genç Uluslararası Hukukçular Birliği 
Gençlerin Gelişimi Sosyal Birliği 
Genç Vatanseverler Birliği 
Genç Neslin Aydınlaması Sosyal Birliği 
Gence Çocuk Fonu 
“Genç Liderler” Eğitim Öğretim ve Kalkınma Sosyal Birliği 
Gence Avrupa-Atlantik Bilgi Merkezi 
Gençler İçin Eğitim Merkezi 
Gençler Merkezi Sosyal Birliği 
Gençlerin Antinarkomaniya Sosyal Birliği 
Gençlerin Faaliyetine ve Gelişimine Destek Sosyal Birlik 
Geleceğe Köprü Gençler Sosyal Birliği 
“Gülüm” Çocuk Çevresel Teşkilatı
“Gülistan” Kimsesiz Çocuk ve Kadınlara Yardım Sosyal Birliği 
“Güzeran” Sosyal Araştırmalar Sosyal Birliği 
Gençler İçin Eğitim Merkezi 
“Hasret Yolu” Esirlere Yardım Sosyal Birliği 
“Hukuk Dünyası” Hukuksal Propaganda Sosyal Birliği 
“Hukuk ve Kalkınma” Sosyal Birliği 
İnsani Araştırmalar Cemiyeti
“Hayat” Uluslararası İnsani Teşkilatı 
“Hipokrat” Sosyal Birlik 
Hemofili Hastaları Cumhuriyet Birliği 
Yasal Reformlara Yardım Merkezi Sosyal Birliği 
“Hekimler ve Tabip Öğrenciler” Sosyal Birliği 
“Yasal ve Demokratik Reformlar Merkezi” Sosyal Birliği 
Helsinki Yurttaşlar Meclisi Azerbaycan Milli Komitesi 
HVA Bölgesel Arazisi (Gence) 
İlyas Efendiyev Adına Edebi Bedii Hayr Fonu 
“Entelektüel” Araştırmalar Merkezi Sosyal Birliği 
İşkencelere Karşı Azerbaycan Komitesi 
Halkla İlişkilerin Gelişimi Sosyal Birliği 
Ekonomik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi 
İqisadi İnovasyon Merkezi 
“Ekonomik Hukuki Aydınlanma Merkezi” Cemiyeti 
“Halkla Ilişkilerin Gelişmesine Yardım” Sosyal Birliği 
Sosyal Maliye Denetim Merkezi 
“İnsan Hakları ve Demokratik Toplum” Sosyal Birliği 
İnsan Hakları XXI. Yüzyıl-Azerbaycan Fonu 
Sosyal Sorunların Araştırması Birliği
İnsan Hakları İzleme ve Aydınlatma Merkezi 
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Merkezi 
Beyin Kanaması (İnsultla) Mücadele Teşkilatı Sosyal Birliği 
“İnam” Çoğulculuk Merkezi 
Insan Ticaretine Karşı Mücadele Kurumu Sosyal Birliği 
“Gazetecilik ve Kalkınma Merkezi” Sosyal Birliği 
“Gazetecilerin Sendika Birliği” Sosyal Birliği 
Köyün Sosyoekonomik İnkişafına Destek Sosyal Birliği 
Köy Kadınlarının Sorunlarının Çözümüne Destek Sosyal Birliği 
“Anayasa” Araştırmalar Fonu 
“Anayasa” Araştırmalar Fonu 
Yolsuzluğa Karşı Mücadele Fonu 
Küçük ve Orta İşletmelerin Gelişimine Yardım Merkezi Sosyal Birliği 
Küçük İşletmeciliğin Gelişimi ve Heveslendirilmesi Sosyal Birliği 
Lider Kadınlar Sosyal Birliği 
Lösemi iIle Mücadele Sosyal Birliği 
“Latif Kerimov Adına Halıcılığın Gelişimi Fonu” Sosyal Birliği 
Medyada Yurtdaş Haklarının Korunması Fonu 
“Milli Gazetecilik Kongresi” Sosyal Birliği 
“Basının Gelişmesine Yardım” Sosyal Birliği 
Bağımsız Akademik Pratik Hukuk Merkezi 
Milli STK Forumu 
Mayn Kurbanları Cemiyeti 
Bağımsız Araştırmacı Gazeteciler Ligi 
“Mahmut Kaşqari” Uluslararası Fonu
“Medya Kalkınma Merkezi” Sosyal Birliği 
“Medya ve Sivil Toplum” Sosyal Birliği 
“Mehseti” Şairler Meclisi Sosyal Birliği 
“Merhamet” Sosyal-İnsani Destek Merkezi Sosyal Birliği 
Savaş Gazisi Kadınlara Sosyal Yardım Sosyal Birliği 
“Modern Kalkınma” Sosyal Birliği 
“Modern Toplum ve Kadın Hakları” Sosyal Birliği 
“Muğan Düzü” Sosyal Kalkınma Sosyal Birliği 
“Muğan” Kalkınmaya Yardım Sosyal Birlilyi 
“Mülk” Sosyal Birliği 
“Multimedya” Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi Sosyal Birliği 
“NATO Azerbaycan Uluslararası Okulu” Sosyal Birliği 
“NUR” Çocuk ve Gençlerin Sosyal Birliği 
Petrol Araştırmaları Merkezi 
“Uyuşturucu Düşkünlüğü ile Mücadele” Sosyal Birliği 
Petrol İşçilerinin Haklarını Savunma Komitesi 
Profesyonel Sinema Oyunçuları Birliği Sosyal Birliği
Kadın Sorunları Araştırma Merkezi 
Kafkas Medya Araştırmaları Merkezi 
“Kan Donorları Birliği” Sosyal Birliği 
Kadın Uzlaşma Merkezi 
“Kadın ve Terakki” Sosyal Birliği 
“Kadın ve Kalkınma” Merkezi 
“Kadınlar Belediyelerin Gelişimi Uğrunda” Sosyal Birliği 
Kadınların Bölgesel İş Birliği Sosyal Birliği 
Karabağ Bağımsızlık Teşkilatı
“Karabağ Gazileri” Sosyal Birliği 
Karabağ Savaşı Engellileri, Gazileri ve Şehit Aileleri Sosyal Birliği 
Karabağ Elillerine Kaygı Cemiyeti 
“Globalistika ve Sivilizologiya” Akademik Araştırmalar Sosyal Birliği 
“Kızılbaş” Gençleri Aydınlatma Sosyal Birliği 
Küreselleşen Dünyaya Entegrasyon Sosyal Birliği 
Küreselleşen Azerbaycan Sivil Kalkınma Merkezi Sosyal Birliği 
“Resurs” Gençlerin Gelişimi Sosyal Birliği 
“Ronahi” Kürt Kültür Merkezi Sosyal Birliği 
“Bölgelerin Sosyo-Ekonomik İnkişafına Destek” Sosyal Birliği 
Radyoaktif Işınlama Madurllarının Müdafaası Sosyal Birliği 
“Refah ve Kalkınma” Sosyal Birliği 
“Ruzgar” Çevre Sosyal Birliği 
“Rezonans” Gençlerin Sosyal Birliği
“Saniye” İnsani Bilgi Analitik Ajansı 
İşletmeciliğin ve Pazar Ekonomisinin Gelişimine Yardım Fonu 
Siyasi Teknolojiler Merkezi 
“Sosyal Teşebbüsler Merkezi” Sosyal Birliği 
Sağlıklı Kalkınma ve Aydınlatma Sosyal Birliği 
“Sağlıklı Nesil” Sosyal Birliği 
Barış Kültürü Uğruna Gençler Sosyal Birliği 
Sanayi, Manevi ve Kültürel Gelişme Teşkilatı 
“Samuray” Spor Kulübü Sosyal Birliği 
“Sen Yalnız Değilsin” Genç Özürlü Kızlara Yardım Sosyal Birliği 
“SOS Çocuk Köyleri Azerbaycan” Birliği 
Sosyo-Ekonomik Kalkınma Destek Sosyal Birliği 
Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Sosyal Birliği 
Sağlık ve Sağlıklı Yaşam Sosyal Birliği 
Siyasi Aydınlanma Sosyal Birliği 
“Sağlıklı Dünya” Sosyal Birliği 
“Sosyo-Ekonomik Kalkınma Uğrunda” Sosyal Birliği 
“Sönmez Meşale” Kültürel İlişkiler Sosyal Birliği 
Sumgayıt Gençlerinin Hukuksal Aydınlatılması Sosyal Birliği 
Sosyal Gelişme Sosyal Birliği 
“Şonqar” Hayr Sosyal Birliği 
Şemsi Esedullayev Hayr Sosyal Birliği 
Şehit Aileleri ve Savaş Gazileri Teşkilatı Sosyal Birliği 
Siyasi Çoğulculuk Enstitüsü 
Barış ve Demokrasi Teşkilatı 
“Barış Kültürü Uğruna Gençler” Sosyal Birliği 
Tüccarlar ve Üreticiler Birliği 
TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi 
Türk Birliği 
“Türkiye Üniversiteleri Mezunları” Sosyal Birliği 
Tarafsız Gazeteciler Sosyal Birliği 
“Turan” İstedadlar Birliği 
“Terakki” Sosyal Araştırmalar Merkezi Sosyal Birliği 
Terhis Olunmuş Askerlerin Gençleri Aydınlatma Sosyal Birliği 
“Evrim ve Entegrasyon” Uluslararası Sosyal Birliği
Uygulamalı Araştırma Fonu 
“Temiz Dünya” Kadınlara Yardım Sosyal Birliği 
“Turan” Vatandaş Cemiyetine Yardım Sosyal Birliği
“Temas” Bölgesel Kalkınma Sosyal Birliği 
Tüccarlar ve Üreticiler Birliği 
“Evrim ve Entegrasyon” Uluslararası Sosyal Birliği 
Çocuk Hakları Azerbaycan STK Birliği 
Çocukların Mutlu Geleceği Sosyal Birliği 
“Uzunömürlüler Diyarı” Çevre ve Altyapı Onarımı Sosyal Birliği 
Üniversite Eğitimli Kadınlar Cemiyeti 
“Uğur” Gençlerin Aydınlatılması Sosyal Birliği 
“Ümit-98” İnsani ve Sosyal Destek Merkezi 
Vatandaş Hakları Savunma Fonu 
“Sivil Toplumunun Gelişimi” Sosyal Birliği 
Sivil Toplum Yapımına Yardım Merkezi (Bölgesel STK Ağstafa ili) 
“Sivil Toplum Uğrunda” Bağımsız Danışma ve Yardım Merkezi 
Vatandaşların Çalışma Haklarını Savunma Ligi 
“Vatandaşların Sosyal Refahı İçin” Sosyal Birliği 
Vatansever Maarifçi Gençler Sosyal Birliği 
“Vatandaş Tribünü” Sosyal Birliği 
“Halı Dünyası” Birliği (Kuba ili) 
“Hazar-Gelecek İçin Ortaklık Uluslararası Hareketi” Sosyal Birliği 
“Hocalı Soykırımı\'nı Tanıtma” Sosyal Birliği 
Kanser Hastalarına Yardım Sosyal Birliği 
Yaratıcı Kadınlar Birliği 
“Yaratıcı Teşebbüsler” Sosyal Birliği 
“Bellek” Maarifçi Gençler Sosyal Birliği 
Yahudi Toplum Merkezi 
YAP Gençler Birliği 
Yeni Nesil Gazeteciler Birliği 
“Yeni Sabah” Sosyoekonomik Kalkınma Yardım Sosyal Birliği 
“Yeni Hayat” İnsani ve Sosyal Destek Sosyal Birliği 
“Yeni Hayat - Ekonomik Kalkınma” Sosyal Birliği 
Yeniliğe Doğru Gençler Fonu 
Yeni Yazarlar ve Sanatçılar Kurumu 
“Yurt” Zorunlu Göçmenlere Kaygı Sosyal Birliği 
“Yükseliş” Sosyal Kalkınma Yardım Sosyal Birliği 
“Zengin Azerbaycan Uğrunda Mücadele” Sosyal Birliği Oxunub: 74526