Baş səhifə    » RAYON VƏ ŞƏHƏRLƏR    » Rayon və şəhərlər haqqında   

Rayon və şəhərlər haqqında

  

Azərbaycanın rayon və şəhərləri 
Azərbaycan xalqının inkişafında mühüm rol oynamış ölkənin inzibati ərazi quruluşu onun ərazi bölgüsünün coğrafi əsasını təşkil edir. Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin yaranması qədim zamanlardan başlayaraq mürəkkəb tarixi dövr keçmişdir. Hər bir tarixi dövrdə məskunlaşma sisteminin təşəkkülü, yüksəlməsi və tənəzzülü prosesləri baş vermiş və bunun üçün konkret iqtisadi-siyasi zəmin yaranmışdır.
Hal-hazırda Azərbaycanın tərkibində 1 Muxtar Respublika- Naxçıvan Muxtar Respublikası (NMR), 90 inzibati-ərazi vahidi (o cümlədən 66 rayon, 11 şəhər və 13 şəhər rayonu) var. Oxunub: 66342